ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня
Толстих Н. Н.. Розвиток часової перспективи особистості: культурно-історичний підхід, 2010 - перейти до змісту підручника

Зміст дисертації відображено у таких публікаціях

Статті у наукових журналах, рекомендованих ВАК

1. Толстих Н.М. Психологія виховання волі у молодших школярів / / Питання психології. 1979. № 4. С. 146 - 150. (0,5 п. л.)

2. Прихожан А.М, Толстих Н.М. Особливості психічного розвитку молодших школярів, які виховуються поза родиною / / Питання психології. 1982. № 2. С. 79 - 86. (0,8 / 0,4 п. л.)

3. Толстих Н.М. Життєві плани підлітків і юнаків / / Питання психології. 1984. № 3. С. 79 - 86. (1 п. л.)

4. Толстих Н.М., Кулаков С.А. Вивчення мотивації підлітків, що мають згубні звички / / Питання психології. 1989. № 2. С. 35 - 38. (0,6 / 0,3 п. л.)

5. Толстих Н.М., Філіппова Є.В. Проблема людини - проблема реального гуманізму / / Психологічний журнал. 1988. Т. 9. № 5. С. 3 - 13. (1/0, 5 п. л.)

6. Толстих Н.М., Філіппова Є.В. Проблема людини - проблема реального гуманізму / / Психологічний журнал. 1988. Т. 9. № 6. С. 11 - 22. (1/0, 5 п. л.)

7. Прихожан А.М., Толстих Н.М. «Цікава психологія»: Л.С. Виготський і Л.І. Божович / / Питання психології. 1996, № 5. С. 63 - 72. (1/0, 5 п. л.)

8. Прихожан А.М., Толстих Н.М. Л.І. Божович і сучасна психологія розвитку / / Питання психології. 1999. № 2. С. 120 - 122. (0,4 / 0,2 п. л.)

9. Толстих Н.М. Як можлива внутрішня свобода: три відповіді Л.І. Божович / / Вісник Московського університету. Серія 14. Психологія. 2007. № 1. С.147 - 160. (0,7 п. л.)

10. Толстих Н.М. Можливість свободи / / Журнал культурно-історичної психології. 2007. № 1. С. 19 - 28. (1 п. л.)

11. Толстих Н.М. Формування особистості як становлення суб'єкта розвитку / / Питання психології. 2008. № 5. С. 134 - 140. (0,5 п. л.)

12. Толстих Н.М. Деякі особливості мотивації й тимчасової перспективи дітей-сиріт з установ / / Психологічна наука і освіта. 2009. № 3. С. 33 - 43. (0,8 п. л.)

13. Прихожан А.М., Толстих Н.М. Особливості розвитку особистості дітей, які виховуються в умовах материнської депривації / / Психологічна наука і освіта. 2009. № 3. С. 5 - 12. (0,6 / 0,3 д.а.)

14. Толстих Н.М. Розвиток індивідуального хронотопу в дитинстві і юності / / Питання психології. 2010. № 2. С. (1,3 п. л.)

Монографії

15. Прихожан А.М., Толстих Н.М. Діти без сім'ї. М.: Педагогіка. 1990. (10/5 п. л.)

16. Толстих Н.М. Хронотоп: культура і онтогенез. - Смоленськ-Москва: Універсум. 2009. (17 п. л.)

Статті у наукових виданнях

17. Толстих Н.М. Проблема целеобразования і розвиток особистості дитини / / Комуністичне виховання учнів у процесі оволодіння основами наук. М.: Изд-во АПН СРСР, 1979. С. 112 - 113. (0,1 п. л.)

18. Толстих Н.М. Роль цілепокладання в формуванні особистості / / Психологічні основи формування особистості в умовах суспільного виховання. М.: Изд-во АПН СРСР, 1979. С. 18 - 20. (0,2 п. л.)

19. Толстих Н.М. Вікові і статеві відмінності в уявленнях

підлітків про свою майбутню сімейного життя / / Психолого-педагогічні проблеми виховання дітей у сім'ї та підготовки молоді до сімейного життя / Под ред. І.В. Дубровиной. М.: НДІ загальної педагогіки, 1980. С. 68 - 79. (0,8 п. л.)

20. Толстих Н.М. Вивчення деяких механізмів цілеспрямованої діяльності в підлітковому і юнацькому віці / / Психологія формування особистості і проблеми навчання / За ред. Д.Б. Ельконіна і І.В. Дубровиной. М.: Изд-во АПН СРСР, 1980. С. 161 - 164. (0,4 п. л.)

21. Толстих Н.М. Динаміка вікових змін уявлень про свою майбутню сімейного життя у хлопчиків і дівчаток / / Сім'я і особистість (психолого-педагогічні, соціологічні та медико-психологічні проблеми). М.: АПН СРСР, 1981. С. 208 - 209. (0,1 п. л.)

22.Толстих М.М. Порівняльне вивчення ставлення до майбутнього у підлітків, які виховуються в сім'ї і поза нею / / Вікові особливості психічного розвитку дітей: Збірник наукових праць / Відп. ред. І.В. Дубровіна, М.І. Лісіна. М.: Изд-во АПН СРСР, 1982. С.111 - 122. (0,7 п. л.)

23.Толстих М.М. Формування життєвої перспективи в підлітковому і ранньому юнацькому віці / / Психолого-педагогічні проблеми мотивації навчальної та трудової діяльності. Новосибірськ, 1985. С. 146-147. (0,1 п. л.)

24.Пріхожан А.М., Толстих Н.М. Психолого-педагогічні проблеми виховання молодших школярів в закритому дитячому закладі / / Результати психологічних досліджень - в практику навчання і виховання / Под ред. І.В. Дубровиной, Б.С. Круглова, А.Г. Рузской М.: Изд-во АПН СРСР, 1985. С. 42 - 56. (0,8 / 0,4 п. л.)

25.Толстих М.М. Ставлення до майбутнього / / Формування особистості в перехідний період від підліткового до юнацького віку / За ред. І.В. Дубровиной. М.: Педагогіка, 1987. С. 42 - 65. (1,4 п. л.)

26.Толстих М.М. Формування часової перспективи - важливий аспект оптимізації процесу особистісного розвитку в підлітковому віці / / Науково-практичні проблеми шкільної психологічної служби: Тези доповідей Всесоюзної конференції / Ред.
Колл.: А.К. Бабанський, А.А. Бодальов, І.В. Дубровіна. М.:, 1987. С. 180 - 182. (0,2 п. л.)

27.Толстих М.М. Вивчення часової перспективи в контексті розвитку мотиваційної сфери в підлітковому і ранньому юнацькому віці / / Мотиваційна регуляція діяльності та поведінки особистості. М.: Изд-во АПН СРСР, 1988. С. 164 - 169. (0,5 п. л.)

28.Толстих М.М. Використання методики незакінчених пропозицій для вивчення часової перспективи / / Науково-методичні основи використання в шкільній психологічну службу конкретних психодіагностичних методик / Под ред. І. В. Дубровиной. М.: Изд-во АПН СРСР, 1988. С. 95 - 109. (0,8 п. л.)

29.Толстих М.М. Варіанти часової перспективи / / Формування особистості старшокласників / Под ред. І. В. Дубровиной. М.: Педагогіка, 1989. С. 41 - 56. (1 п. л.)

30.Толстих М.М. Життєві плани старшокласників / / Формування особистості старшокласників / Под ред. І. В. Дубровиной. М.: Педагогіка, 1989. С. 25 - 41. (1 п. л.)

31.Толстих М.М. Роль часової перспективи у розвитку особистості та індивідуальності в юнацькому віці / / Наукові основи прикладної психології. Тези доповідей до VII з'їзду Товариства психологів СРСР. М., 1989. С. 151 - 152. (0,1 п. л.)

32.Андреева А.Д., Гуткина Н.І., Дубровіна І.В., Круглов Б.С., Прихожан А.М., Снєгірьова Т.В., Толстих Н.М., Юферєва Т.І. Індивідуальні особливості формування особистості в старшому шкільному віці / / Формування особистості старшокласників / Под ред. І. В. Дубровиной. М.: Педагогіка, 1989. С. 140 - 164. (1,6 / 0,2 п. л.)

33.Толстих М.М. Психологічна технологія розвитку тимчасової перспективи і особистісної організації часу / / Активні методи в роботі шкільного психолога: Збірник наукових праць / За ред. І.В. Дубровиной. М.: Изд-во АПН СРСР, 1990. С.80 - 95; 1991. С. 62 - 73. (1 п. л.)

34.Пріхожан А.М., Толстих Н.М. Підліток в підручнику і в житті. М.: Знание, 1990. - 80 с. (3,5 / 1,75 п. л.)

35.Пріхожан А.М., Толстих Н.М., Молодший школяр / / Психічне розвиток вихованців дитячого будинку / Под ред. І. В. Дубровиной, А.Г.Рузская. М.: Педагогіка, 1990. С. 175 - 204. (2,4 / 1,2 п. л.)

36.Пріхожан А.М., Толстих Н.М., Юферєва Т.І. Підліток / / Психічне розвиток вихованців дитячого будинку / Под ред. І.В. Дубровиной, А.Г. Рузской. М.: Педагогіка, 1990. С. 205 - 246. (3/1 п. л.)

37.Толстих М.М. Підлітковий вік / / Робоча книга шкільного психолога / За ред. І.В. Дубровиной. М.: Просвещение, 1991. С. 124 - 145. (2 п. л.)

38.Пріхожан А.М., Толстих Н.М. Що характерно для сучасного підлітка? / / Виховання школярів. 1991. № 5. С. 32 - 44. (1/0, 5 п. л.)

39.Пріхожан А.М., Толстих Н.М. Що характерно для сучасного підлітка? / / Виховання школярів. 1991. № 6. С. 40 - 53. (1/0, 5 п. л.)

40.Толстих М.М. Соціальна ситуація розвитку та проблеми віку / / Формування особистості в онтогенезі / Под ред. І.В. Дубровиной. М.: Изд-во АПН СРСР, 1992. С. 43 - 50. (0,5 п. л.)

41.Пріхожан А.М., Толстих Н.М. Розвиток особистості в умовах психічної депривації / / Формування особистості в онтогенезі / Под ред. І. В. Дубровиной. М.: Изд-во АПН СРСР, 1992. С. 99 - 104. (0,5 / 0,25 п. л.)

42.Prykhojan AM, Tolstykh NN, Children without family: psychic and personality development / / Socio-Cognitive Development of the Child. M., Russia, 1993. P. 88-89. (0,1 / 0,05 п. л.)

43.Толстих М.М. Деякі завдання розвитку та корекції часової перспективи у старших школярів / / Практична психологія освіти. Матеріали I з'їзду практичних психологів освіти Росії. Частина I. М.: Изд-во РАО, 1994. С. 92 - 96. (0,4 п. л.).

44.Толстих М.М. Тимчасова перспектива і психічне здоров'я / / Психічне здоров'я дітей і підлітків у контексті психологічної служби / Под ред. І.В. Дубровиной. М.: Видавничий центр «Академія», 1994, 1997. С. 146 - 152. (0,7 п. л.)

45.Пріхожан А.М., Толстих Н.М. Активність проти реактивності (школа Л.И.Божович) / / Ярошевський М.Г. Історична психологія науки / За ред. А.І.Мелуа. СПб.: Изд-во Міжн. фонду іст. науки, 1995. С. 310 - 315. (0,5 / 0,25 п. л.)

46.Дубов І.Г., Толстих Н.М. Життєві цілі жителів Російського мегаполісу / / Ментальність росіян / Под ред. І.Г. Дубова. М.: ІМІДЖ-КОНТАКТ. 1997. С. 96 - 134. (3/1, 5 п. л.)

47.Толстих М.М. Я працюю психологом в закладі для дітей-сиріт / / Я працюю психологом ... / Под ред. І.В. Дубровиной. М.: Сфера. 1999. С. 140 - 158. (1 п. л.)

48.Степанова В.В., Толстих Н.М. Школа розвитку індивідуальності / / Прикладна психологія. 2000. № 4. С.37 - 44. (0,8 / 0,4 п. л.)

49.Степанова В.В., Толстих Н.М., Назарова Н.П., Петрея Є.Ю., Степанов Р . Д. Перший рік у школі розвитку індивідуальності / / Організація діяльності експериментальних майданчиків. Вип. 5. М.: Центр «Шкільна книга», 2001.
С. 160 - 175. (1,5 / 0,3 п. л.)

50.Пріхожан А.М., Толстих Н.М. Дослідження сфери мотиваційних переваг / / Психологічне обстеження дітей дошкільного - молодшого шкільного віку: Тексти та методичний посібник / Ред-сост. Г.В. Бурменская. М.: УМК «Психологія», 2003. С. 203 - 206. (0,4 / 0,2 п. л.)

51.Prikhozhan AM, Tolstykh NN "Interesting Psychology" L.S. Vygotsky and L.I. Bozhovich / / Journal of Russian and East European Psychology. Vol. 42. N 4. 2004. P. 7 - 19. (1/0, 5 п. л.)

52.Толстих М.М. Використання методу мотиваційної індукції для вивчення мотивації й тимчасової перспективи майбутнього / / Психологічна діагностика. 2005. № 3. С. 77 - 94. (1 п. л.)

53.Толстих М.М. Тенденції зміни мотивації й тимчасової перспективи російських підлітків / / Дитина в сучасному суспільстві / Наук. ред. Л.Ф. Обухова, Є.Г. Юдіна. М.: МГППУ, 2007. С. 142 - 150. (0,7 п. л.)

54. Толстих Н.М. Життєві цілі і соціальна ситуація розвитку в юності / / Сучасні проблеми психології особистості: теорія і практика. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження Лідії Іллівни Божович. М.: Видавництво Московського психолого-соціального інституту; Воронеж: Видавництво НВО «МОДЕК», 2008. С.174 - 178. (0,8 п. л.)

55.Толстих М.М. Покоління Next: тимчасова перспектива життя / / Психологічні проблеми сенсу життя і акме. Міжнародний симпозіум. М., 23-24 квітня 2008 www.pirao, ru. (0,8 п. л.)

56. Толстих Н.Н.Теорія особистості: від структурної моделі до функціональної / / Журнал практичного психолога. 2008. № 5. С. 66 - 85. (0,8 п. л.)

57. Толстих Н.М. Розвиток волі і довільності в онтогенезі / / Особистісний ресурс суб'єкта праці в змінюється Росії: Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції (11-14 листопада 2009 р.). Частина II. Суб'єкт і особистість у психології саморегуляції. - Кисловодськ-Ставрополь-Москва. 2009. С. 362 - 367. (0,4 п. л.)

58. Толстих Н.М. Розвиток тимчасової компетентності як важливе завдання професійної підготовки фахівців в області фінансового бізнесу / / Психологічні інновації в економіці та фінансах: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. М., 19 - 20 березня 2009 р. / Відп. ред. А.Л. Журавльов, В.С. Трипільський, М.А. Федотова. М.: ФА, «Ларклтд», 2009. С.383 - 386. (0,4 п. л.)

59.Толстих М.М. Соціально-психологічні аспекти розвитку індивідуального хронотопу / / Соціальна психологія малих груп. Матеріали I всеросійської науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті професора А.В. Петровського / Відп. ред. М.Ю.Кондратьев. М.: МГППУ, 2009. С. 228 - 231. (0,3 п. л.)

Навчальні посібники. Методичні рекомендації

60.Пріхожан А.М., Толстих Н.М. Психологічні рекомендації з виховання дітей у дитячих будинках та школах-інтернатах (дошкільний і молодший шкільний вік). М.: Изд-во АПН СРСР, 1986. (1,75 / 0,8 д.а.)

61.Толстих М.М. Підлітковий вік / / Робоча книга шкільного психолога. М.: Просвещение. 1991. С. 124 - 145. (2 п. л.).

62.Пріхожан А.М., Толстих Н.М. Робота психолога у закладах інтернатного типу для дітей, які залишилися без піклування батьків / / Робоча книга шкільного психолога. М.: Просвещение. 1991. С.274 - 301. (2/1 п. л.)

63.Толстих М.М. Робота шкільного психолога з учнями різного віку: Підлітковий вік / / Психологічна служба школи. М.; МПСИ; Воронеж: НВО «МОДЕК», 1995. С. 82 - 110. (1 п. л.)

64.Толстих М.М. Програма розвитку тимчасової перспективи і здатності до цілепокладання в учнів 15-17 років / / Психологічні програми розвитку особистості в підлітковому і старшому шкільному віці. Посібник для шкільних психологів / За ред. І.В. Дубровиной. М.: Видавничий центр «Академія». 1995, С. 61 - 73. Єкатеринбург: Ділова книга, 1998. С. 68 - 82. (1 п. л.)

  65. Толстих Н.М. Рання юність / / Практична психологія освіти: Навчальний посібник / За ред. І. В. Дубровиной. М.: Сфера, 1997, 1998. С. 372 - 426. М.: Просвещение, 2003. С.402 - 458. (3 п. л.)

  66.Пріхожан А.М., Толстих Н.М. Психологічна допомога у вихованні дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків: Рекомендації для психологів установ, що надають соціальну та психолого-педагогічну підтримку дітей. М.: ПІ РАВ, Міський психолого-медико-соціальний центр комітету освіти, 1998. - 98 с. (4/2 п. л.)

  67.Толстих М.М. Рання юність / / Практична психологія освіти: Навчальний посібник. 4-е вид., Перераб. і доп. / Под ред. І. В. Дубровиной. СПб.: Питер, 2004. С. 478 - 531. (3,5 п. л.)

  68.Пріхожан А.М., Толстих Н.М. Психологія сирітства. Навчальний посібник. СПб.: Питер, 2005, 2007. - 400 с. (25/12, 5 п. л.) 
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Зміст дисертації відображено у таких публікаціях"
 1.  Основний зміст дисертації відображено у таких публікаціях
    Статті, опубліковані у виданнях, рекомендованих ВАК МО і науки РФ: 1. Екімчік О.А.Псіхологіческіе аспекти любові у дорослих людей / / Вісник КДУ ім. Н.А. Некрасова. Серія «Педагогіка, психологія, соціальна робота, Ювенологія, соціокінетіка». Т.3 № .2 - 2009. - С. 176-180. - 0,75 д.а. Інші статті та тези: 2. Екімчік О.А. Гендерні аспекти романтичного кохання / / Психологія і практика:
 2.  Основний зміст дисертації відображено в таких публікаціях автора
    Монографії 1. Деркач А.А., Соловйов І.О., Асєєв В.Г. Акмеологические основи оптимізації прийняття економічних та управлінських рішень. Воронеж: РАГС, 2000 - 4 д.а. 2. Соловйов І.О., Соловйова Н.В., Вішіна Г.В. Музейна педагогіка: традиційні та інноваційні процеси. Воронеж: Наукова книга, 2005 - 10,1 д.а. 3. Деркач А.А., Соловйов І.О. Акмеологическая середу розвитку
 3.  Основний зміст дисертації відображено в таких публікаціях автора
    Монографії: 1. Загальний універсальний закон розвитку, розвиток когнітивних структур хімічного знання і хімічні здібності. Єкатеринбург: Видавництво Уральського університету, 2008. 512 с. 2. Психологія спеціальних здібностей: диференційно-інтегративний підхід. М.: Изд-во «Інститут психології РАН», 2011. 320 с. Статті у наукових журналах, рекомендованих ВАК: 3. Формування
 4.  Основний зміст дисертації відображено в таких публікаціях автора
    Публікації в наукових виданнях, рекомендованих ВАК РФ: 1. Софіїну, В. Н. Системний підхід до роботи з командою резерву керівників на технічних підприємствах / В. Н. Софіїну / / Акмеологія. - 2004. - № 4. - С. 65-69. 2. Софіїну, В. Н. Акмеологический підхід до розвитку професійної компетентності фахівця / В. Н. Софіїну / / Прикладна психологія. - 2005. - № 6. - С. 65-71.
 5.  Публікації автора
    Зміст дисертації відображено у таких 16 публікаціях автора: статті, опубліковані в провідних рецензованих журналах, рекомендованих ВАК Міністерства освіти і науки РФ: 1. Кисліцина А.С. Особливості структури адаптивності студентів - юнаків і дівчат / А.С.Кісліцина / / Вісник Московського державного обласного університету. Серія «Психологічні науки». - М., 2009, № 1. -
 6.  Основний зміст дисертації та результати дослідження відображені в таких публікаціях автора
    Публікація у виданні, рекомендованому ВАК для наукових робіт: Акмеологическая експертиза у професійній діяльності державних службовців / / Акмеологія - 2007 - № 1 - 0,5 д.а. 2. Продуктивність акмеологической експертизи при проведенні атестації професійної діяльності державних службовців - М., 2007 - 1 д.а. 3. Акмеологические принципи, критерії, показники і методи
 7.  ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
    У вступі обгрунтовується актуальність дослідження, визначаються його об'єкт, предмет, мету, завдання, гіпотези дослідження. Розкриваються наукова новизна, теоретична і практична значущість; висуваються основні положення, що виносяться на захист. У першому розділі «Сучасний стан досліджень проблеми адаптації в психологічній науці» проводиться аналіз поняття «адаптація» в
 8. К
    + + + Каверна (від лат. Caverna - печера, порожнина), порожнина, що утворюється в органах після видалення некротичної маси. К. виникають (наприклад, при туберкульозі) в легенях. К. можуть бути закритими і відкритими при повідомленні їх з природним каналом. Див також Некроз. + + + Кавіози (Khawioses), гельмінтози прісноводних риб, що викликаються цестодами роду Khawia сімейства Garyophyllaeidae,
 9.  Нарис історії військової анестезіології та реаніматології
    Як в історії анестезіології та реаніматології взагалі, так і в розвитку військової анестезіології та реаніматології може бути виділено кілька періодів. Перший (емпіричний) період охоплює багато століть, він починається приблизно за 3-5 тисяч років до нашої ери і закінчується відкриттям знеболюючих властивостей закису азоту і ефіру. Другий (донаукових) веде відлік з 1847 р., коли для знеболювання при
 10.  ВСТУП
    Світ підходить до третього тисячоліття, маючи в запасі як безсумнівні досягнення в науці, так і трагічні невдачі (смертоносні війни, катаклізми природних факторів, епідемії від невідомих і відомих захворювань, наукові відкриття атома - як смертоносного знаряддя і т.д.). Досягнувши колосальних успіхів в техніці та науці завдяки «вибуху» науково-технічного прогресу, людство було порівнянним
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека