Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Навчальний посібник . Теорія і практика Виховання військовослужбовців Збройних сил Російської федерації, 2003 - перейти до змісту підручника

Система роботи з формування статутних взаємовідносин в частині (підрозділі)

У частинах (підрозділах) формуванням статутних взаємовідносин повинні займатися всі посадові особи. У кожного з них є чіткий коло обов'язків, що дозволяє повсякденно тримати в полі зору дану проблему і активно впливати на підтримання дисципліни і організованості в несенні бойової служби та бойового чергування, в бойовій підготовці, виконанні планів і розкладів занять; в експлуатації, заощадженні та зберіганні бойової техніки та озброєння; в несенні гарнізонної, вартової і внутрішньої служб; в строгому дотриманні розпорядку дня; в матеріально-побутовому, медичному і культурно-дозвільному обслуговуванні особового складу і т. д. Чітке визначення індивідуальних обов'язків, сфер відповідальності посадових осіб та контроль за їх виконанням спонукає кожного з них відповідально займатися своєю справою щодо формування статутних взаємовідносин в частині (підрозділі).

Під системою роботи з формування статутних взаємовідносин в частині (підрозділі) розуміється узгоджена за часом, силам і засобам, формам і методам послідовність дій посадових осіб щодо попередження злочинів і проступків. Для її розробки в умовах конкретної військової частини (корабля) необхідно:

1. Виділити на основі аналізу і прогнозу пріоритетні напрямки діяльності та поставити завдання щодо попередження складаються негативних тенденцій.

2. Визначити, виходячи з організаційно-штатної структури, специфіки вирішуваних завдань, реального стану справ і потреб, комплекс заходів з профілактики нестатутних взаємовідносин, розподілених за часом між посадовими особами.

3. Розробити з урахуванням конкретних вимог статутів, наказів, директив та інших керівних документів всім посадовим особам, які мають підлеглих, функціональні обов'язки щодо формування статутних взаємовідносин. Визначити найбільш ефективні форми і методи їх реалізації з встановленою періодичністю.

4. Скоординувати зусилля всіх посадових осіб - від заступників командира військової частини до командирів відділень в профілактиці нестатутних взаємовідносин, правопорушень. Надати їх роботі злагоджений, послідовний, плановий характер.

5. Встановити жорсткий контроль за виконанням функціональних обов'язків посадовими особами, а також періодичність, форми обліку результатів проведеної роботи та звітності. При цьому особливу увагу слід звертати на конкретизацію місця і ролі в даній роботі офіцерів управління військової частини (корабля), надання їх діяльності упорядкованого і планомірного характеру.

Головне ж полягає в тому, щоб система роботи з профілактики нестатутних взаємовідносин чітко визначала: хто і за якими напрямками здійснює роботу; які заходи і з якою періодичністю повинні проводитися для виконання поставлених завдань; як проводити ці заходи , які конкретно при цьому форми і методи використовувати.

Робота посадових осіб щодо формування статутних взаємовідносин в частині (підрозділів) грунтується на документах. Назвемо їх:

1. Наказ командира частини (підрозділі) про систему роботи посадових осіб з підтримання правопорядку і військової дисципліни. Він видається, як правило, на черговий навчальний рік, в ньому відбиваються наступні позиції: в констатуючій частині - короткий аналіз реального стану правопорядку і дисципліни за попередній рік; причини та умови, що сприяли вчиненню правопорушень; прогноз на майбутній рік можливих, що негативно впливають на стан правопорядку і дисципліни факторів, умов і обставин, які необхідно упередити або нейтралізувати; в наказовій частині - поставити завдання основних категоріях посадових осіб штабу, тилу, виховних структур, військовим дізнавача з підтримання правопорядку і дисципліни; затвердити всім, хто має підлеглих, функціональні обов'язки по профілактики правопорушень, розроблені з урахуванням вимог статутів, наказів, директив та інших керівних документів, а також специфіки вирішуваних завдань, встановити порядок контролю та аналізу виконання функціональних обов'язків посадовими особами.


Таким чином, наказ командира полку (корабля) є основним документом, юридично закріплює відповідальність посадових осіб за формування статутних взаємовідносин.

2. Комплексний план роботи з підтримання правопорядку і дисципліни, формування статутних взаємовідносин.

В якості розділів плану можна виділити наступні найбільш пріоритетні напрямки діяльності: забезпечення особистій приблизно офіцерського складу; вдосконалення стилю роботи посадових осіб та підвищення їх персональної відповідальності; створення безпечних умов військової служби, збереження життя і здоров'я особового складу ; вдосконалення виховної роботи, формування та підтримку здорової морально-психологічної атмосфери у військових колективах, попередження суїцидів; підвищення дисциплінуючої ролі бойової підготовки, служби військ, чіткого виконання розпорядку дня; профілактика (попередження) нестатутних взаємовідносин, ухилень від військової служби, крадіжок і розкрадань; поліпшення матеріально-побутового облаштування та організації дозвілля особового складу.

У плані слід чітко визначити всім посадовим особам - від заступника командира полку до командира відділення, що, до якого терміну і в якій послідовності вони повинні робити для профілактики нестатутних взаємовідносин у частині (підрозділі).

3. Методичні рекомендації з формування статутних взаємовідносин в частині (підрозділі). Ці рекомендації особливо необхідні молодим офіцерам і посадовим особам, які прибули з інших військових частин і ще не засвоїли специфіку завдань, що вирішуються конкретною частиною (підрозділом).

Практика показує, що функціональні обов'язки посадових осіб щодо профілактики нестатутних взаємовідносин, план роботи з підтримання правопорядку і дисципліни, а також методичні рекомендації щодо формування статутних взаємовідносин доцільно оформити як додаток до наказу.

Впроваджуючи систему заходів з формування статутних взаємовідносин у практичну діяльність посадових осіб, необхідно:

1. Вивчити наказ та додатки до нього з усіма категоріями посадових осіб - від заступників командира частини до командирів відділень включно.

2. Домогтися, щоб кожен з них мав функціональні обов'язки та виписки з плану в робочих зошитах і враховував їх при плануванні особистої роботи з формування статутних взаємовідносин на день, тиждень, місяць.

3. Виготовити і мати у військовій частині, кожному підрозділі до роти включно плакати, що ілюструють перелік основних заходів щодо формування статутних взаємовідносин, які зобов'язані проводити відповідні посадові особи щодня, щотижня, щомісяця.

4. Здійснювати підведення підсумків стану правопорядку і дисципліни, роботи посадових осіб щодо їх зміцнення, аналізуючи виконання вимог наказу.

5. Зобов'язати посадових осіб бути готовими доповісти про виконання вимог наказу, функціональних обов'язків з профілактики нестатутних взаємовідносин та результати проведеної роботи при підведенні підсумків: а) у частинах - не рідше 1 разу на місяць; б) в батальйонах, окремих підрозділах - двічі на місяць; в ) в ротах - щотижня.

6. Вивчати хід роботи з профілактики нестатутних взаємовідносин щомісяця посадовими особами полку не менше ніж у двох підрозділах.
При цьому особливу увагу слід звертати: на повноту та якість виконання посадовими особами своїх функціональних обов'язків і заходів, передбачених планом щодо попередження нестатутних взаємовідносин; ефективність проведеної роботи, рівень її впливу на реальний стан статутного порядку; причини і умови, що сприяють вчиненню нестатутних вчинків, відповідність запобіжних заходів цих причин; надання конкретної практичної допомоги посадовим особам, особливо молодим і не мають достатнього досвіду; ретельне підведення підсумків з усіма категоріями військовослужбовців, продовження роботи до досягнення радикальних змін на краще в стані статутного порядку.

Такі загальні вимоги до розробки та впровадження єдиної системи заходів щодо формування статутних взаємовідносин в частині (підрозділі), проте кожен вид, рід військ і навіть кожне з'єднання мають свою специфіку. Тому до створення даної системи необхідно підходити творчо і враховувати: реальний стан статутного порядку; організаційно-штатну структуру, укомплектованість і район дислокації частини (підрозділу); національний склад; взаємини з місцевим населенням; найбільш ймовірні передумови подій і злочинів; короткостроковий і довгостроковий прогноз стану правопорядку і дисципліни.

Систематизація роботи посадових осіб щодо формування статутних взаємовідносин - завдання першорядної важливості органів військового управління, посадових осіб виховних структур, всього офіцерського складу.

На закінчення необхідно відзначити, що формування статутного порядку - основа боєздатності і боєготовності Збройних Сил. Вирішення цієї проблеми особливо важливо в період реформування армії і флоту. Основна роль в успішному здійсненні реформи належить офіцерським кадрам частин (підрозділів), озброєним чіткої та ефективної системою роботи щодо зміцнення військової дисципліни та правопорядку.Запитання для самоконтролю

1. Які мета, завдання роботи з формування статутних взаємовідносин в частині (підрозділі)?

2. Назвіть основні напрямки роботи з формування статутних взаємовідносин в частині (підрозділі).

3. У чому полягає система роботи посадових осіб щодо формування статутних взаємовідносин в частині (підрозділі)?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Система роботи з формування статутних взаємовідносин в частині (підрозділі) "
 1. Система роботи з формування статутних взаємовідносин в частині (підрозділі)
  Система роботи з формування статутних взаємовідносин в частині
 2. Загальна характеристика принципів виховання
  Даючи характеристику того чи іншого принципу виховання, важливо враховувати, що кожна ідея, закладена в ньому, є відображення однієї або декількох закономірностей. Сутність же їх розкривається і реалізується на практиці у вигляді вимог і педагогічних правил виховної діяльності. Принципи виховання як би дозволяють перекинути місток з педагогічної теорії в практичну діяльність. Їх
 3. Шляхи вдосконалення військово-професійного виховання військовослужбовців
  Завдання, які вирішуються Збройними Силами на сучасному етапі їх реформування, висувають високі вимоги до організації та змісту військового виховання військовослужбовців. Успішне формування у воїнів високих військово-професійних і морально-бойових якостей зумовлює вдосконалення всієї системи військового виховання в армії і на флоті. Науково обгрунтоване планування військового
 4. Педагогічна характеристика основних методів виховання
  Метод переконання. Виховання - це насамперед переконання, вплив на свідомість людей в потрібному напрямку. Звідси й особлива роль методу переконання. За своєю психологічною структурі переконання - це знання, що злилися з емоційною сферою і насичені вольовими устремліннями. Саме злиття пізнавальної діяльності воїна з його почуттями і волею призводить до того, що впроваджувані ідеї
 5. Психолого-педагогічна характеристика військовослужбовців з поведінкою, що відхиляється
  Офіцерам і сержантам в практичній превентивної діяльності необхідно визначити, кого з воїнів з негативними якостями особистості слід відносити до числа важких і за якими ознаками. При вирішенні цієї важливої ??проблеми доцільно керуватися наступними науковими положеннями: бачити залежність типології важких воїнів від цілей і завдань превентивної діяльності, брати за основу не Мета, завдання та напрямки роботи з формування статутних взаємовідносин в частині (підрозділі )
 6. Сутність статутних взаємовідносин полягає в знанні правил поведінки та встановленого порядку, розумінні їх необхідності і закріпилася, стійкої звичкою їх дотримання. У міру того, як правила поведінки закріплюються, стають звичними і визначають дії і вчинки військовослужбовця, а також військового колективу, можна говорити про формування і розвиток статутних взаємовідносин в частині
  Сутність і структура педагогічної майстерності вихователя
 7. Одним з найважливіших факторів і умов, що визначають ефективність і якість виховної роботи, є високий рівень педагогічної майстерності офіцера-вихователя. Проблема професійної майстерності педагога відноситься до тих питань педагогічної теорії та практики, які завжди входять до числа вічно актуальних. Людська історія залишила нам безліч фактів, прикладів, ідей,
  Військово-педагогічна етика заступника командира частини з виховної роботи
 8. Виникнення і розвиток професійно-етичної теорії і практики, як відомо, пов'язано з суспільним поділом праці. Професійна етика існує і виявляється в професіях, які мають стійкий характер, морально-психологічні вимоги і норми, що регулюють діяльність і поведінку їх представників з точки зору етики. До числа таких професій відноситься діяльність і
  + + + Б список сильнодіючих лікарських засобів; група лікарських засобів, при призначенні, застосуванні і зберіганні яких слід дотримуватися обережності. До списку Б належать ліки, що містять алкалоїди та їх солі, снодійні, анестезуючі, жарознижуючі та серцеві засоби, сульфаніламіди, препарати статевих гормонів, лікарську сировину галенових і новогаленові препарати і
 9. Б
    + + + Вагіна штучна (лат. vagina - піхва), прилад для отримання сперми від виробників сільськогосподарських тварин. Метод застосування В. і. заснований на використанні подразників статевого члена, замінюють природні подразники піхви самки, для нормального прояви рефлексу еякуляції. Такими подразниками в В. і. служать певна температура (40-42 {{?}} C) її стінок,
 10. В
  +++ вагина искусственная (лат. vagina - влагалище), прибор для получения спермы от производителей сельскохозяйственных животных. Метод применения В. и. основан на использовании раздражителей полового члена, заменяющих естественные раздражители влагалища самки, для нормального проявления рефлекса эякуляции. Такими раздражителями в В. и. служат определённая температура (40-42{{?}}C) её стенок,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека