Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаГігієна і санепідконтроль
ЗМІСТ:
Шпаргалка. Шпори з гігієни, 2011
Розглянуті питання: Поняття про гігієну як науку. Методи гігієнічних досліджень. Історія гігієни. Роль вітчизняних вчених у розвитку гігієнічної науки Значення повітря для людини. Уявлення про атмосферу. Склад повітря. Нормативні вимоги до повітряного середовища навчальних приміщень Температура і вологість повітря. Контроль за даними показниками у навчальних та спортивних приміщеннях Атмосферний тиск і рух повітря, контроль за даними показниками у навчальних та спортивних приміщеннях. Іонізація повітря. Фактори забруднення повітря, вплив їх на організм людини. Поняття про клімат і погоду, їх класифікація та характеристика. Акліматизація спортсменів Фізичні властивості води (температура, прозорість, колір, смак, запах) та вплив цих властивостей на здоров'я людини. Хімічний склад води. Забруднення води: фізичне, хімічне, бактеріологічне. Здатність вододжерел до самоочищення Водопостачання місцеве і центральне. Санітарна охорона вододжерел. Очищення та знезараження води Гігієнічні вимоги до питної води, до води басейну. Охорона водних ресурсів. І т.д.
Поняття про гігієну як науку. Методи гігієнічних досліджень. Історія гігієни. Роль вітчизняних вчених у розвитку гігієнічної науки
Значення повітря для людини. Уявлення про атмосферу. Склад повітря. Нормативні вимоги до повітряного середовища навчальних приміщень
Температура і вологість повітря. Контроль за даними показниками у навчальних та спортивних приміщеннях
Атмосферний тиск і рух повітря, контроль за даними показниками у навчальних та спортивних приміщеннях
Іонізація повітря. Фактори забруднення повітря, вплив їх на організм людини
Поняття про клімат і погоду, їх класифікація та характеристика. Акліматизація спортсменів
Фізичні властивості води (температура, прозорість, колір, смак, запах) та вплив цих властивостей на здоров'я людини.
Хімічний склад води. Забруднення води: фізичне, хімічне, бактеріологічне. Здатність вододжерел до самоочищення
Водопостачання місцеве і центральне. Санітарна охорона вододжерел. Очищення та знезараження води
Гігієнічні вимоги до питної води, до води басейну. Охорона водних ресурсів
Гігієнічне значення грунту. Види грунтів, їх гігієнічна характеристика. Мікроорганізми грунту. Самоочищення води
Значення шкільної гігієни для зміцнення здоров'я учнів. Основні етапи розвитку гігієни дітей та підлітків
Здоров'я і динаміка фізичного розвитку дітей в країні. Групи здоров'я. Вікова структура захворюваності школярів
Терміни нормалізації здоров'я після перенесених захворювань. Особливості індивідуального підходу до учнів з хронічними захворюваннями
Інфекційні захворювання, їх збудники. Джерела та шляхи поширення інфекції
Імунітет, його види. Особливості імунітету в ранньому віці. Алергія та анафілаксія. Заходи профілактики інфекційних захворювань в дитячих установах.
Втома, його біологічне значення. Вікові показники розумової працездатності. Періодичність працездатності
Гігієнічні вимоги до уроку та побудові розкладу навчальних занять.
Особливості режиму в школах-інтернатах, ПТУ, молодіжних таборах відпочинку.
Гігієнічне нормування позакласних і позашкільних занять дітей і підлітків
Гігієнічні принципи розміщення шкіл. Радіус обслуговування школи. Гігієнічні вимоги до земельної ділянки та будівлі школи
Гігієнічні вимоги до навчальних і допоміжних приміщень школи
Гігієнічна оцінка школи-інтернату
Гігієнічна оцінка ПТУ з урахуванням професійної підготовки в них.
Гігієнічні вимоги до ділянки та приміщень молодіжного оздоровчого табору.
Вимоги до обладнання класних приміщень. Постава, порушення постави, їх профілактика.
Гігієнічні вимоги до обладнання шкільних майстерень
Особиста гігієна школярів. Догляд за шкірою і волоссям. Гігієнічні вимоги до одягу і взуття, догляд за ними
Поняття про гігієнічно повноцінному харчуванні. Норми харчування Харчові продукти, їх склад та енергетична цінність.
Захворювання, викликані неправильним харчуванням: карієс, рахіт, екзогенно-конеггітуціонное ожиріння, гіпо-та авітамінози, їх профілактика
Організація харчування в дитячих колективах. Виховання гігієнічних навичок прийому їжі.
Гігієнічні вимоги до режиму дня, навчальної діяльності, особистій гігієні молодших школярів і підлітків.
. Медико-гігієнічне та статеве виховання підлітків. Особливості гігієнічного підходу до режиму дня, навчанні та особисту гігієну юнаків і дівчат. Медико-гігієнічні підходи до профілактики шкідливих звичок, венеричних захворювань у старших школярів. Профілактика СНІДу. Вплив наркотичних речовин на організм людини і прийдешнім.
Боротьба з курінням, алкоголізмом в шкільному віці. Физиоло-гігієнічні основи фізичного виховання: вплив фізичних вправ на функціональні системи організму
Структура рухової активності. Можливість негативного впливу нераціональних форм фізичних вправ на організм. Загартовування, його види та принципи.
Форми і методи загартовування повітрям з урахуванням гігієнічних норм.
Форми і методи загартовування водою з урахуванням гігієнічних норм.
Форми і методи загартовування сонцем з урахуванням гігієнічних норм.
Гігієнічні вимоги до місць проведення гартують. Профілактика і перша допомога при тепловому ударі, сонячному опіку, переохолодженні, утопленні. Харчування спортсменів різної спеціалізації з урахуванням енергетичних і пластичних потреб організму.
Особливості режиму харчування у спортивній діяльності: харчування в тренувальному та змагальному періодах. Режим прийому рідини.
Гігієнічні нормативи мікроклімату спортивних приміщень різної спеціалізації. Природне і штучне освітлення спортивних приміщень з урахуванням гігієнічних норм.
Структура і зміст занять оздоровчими фізичними вправами (ОФУ). Гігієнічні принципи організації ОФУ
. Гігієнічні вимоги до відновних формам ОФУ (фізкультура, прогулянки, туризм). Попередження захворюванні і травматизму при заняттях ОФУ. Гігієна гімнастики
Гігієна легкої атлетики.
Гігієна лижного та ковзанярського спорту.
Гігієна спортивних ігор
Гігієна туристичної роботи.
Гігієна важкої атлетики, боротьби, боксу.
Гігієна плавання
Гігієна і санепідконтроль:
 1. Реферат. Гігієна праці в хіміко-фармацевтичної промисловості - 2011 рік
 2. Реферат. Гігієна і її основні завдання - 2011 рік
 3. В.П. Кляуззе. Курс лекцій «Санітарія і гігієна праці» - 2011 рік
 4. Шпаргалки. Основи гігієни та педіатрії дітей дошкільного віку - 2010 рік
 5. А.Л.Кац. Санітарія та гігієна перукарської справи - 2010 рік
 6. Методичка. Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при проведенні різних технологічних процесів - 2010 рік
 7. Гигина О.С.. Методи і технічні засоби захисту атмосферного повітря від забруднення та очищення газів, що відходять - 2010 рік
 8. Реферат. Режим дня, його значення для здоров'я - 2010 рік
 9. Реферат. Цвіль - 2010 рік
 10. Н.С. Соляник. Методичок рекомендації та контрольні завдання з дисципліни Мікробіологія, фізіологія харчування, санітарія - 2010 рік
 11. Реферат. Попередження шлунково-кишкових розладів. Гігієна харчування - 2010 рік
 12. Тести. особиста гігієна хворого. Харчування хворих - 2010 рік
 13. Контрольна робота. Заходи щодо захисту атмосферного повітря - 2009 рік
 14. Програма. Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій (ВЛІ) - 2009 рік
 15. Контрольна робота. Фізіолого-гігієнічна цінність харчових продуктів. Енергетична оцінка харчового раціону - 2009 рік
 16. Розрахункова інструкція. Питомі показники утворення шкідливих речовин, що виділяються в атмосферу від основних видів технологічного устаткування для підприємств радіоелектронного комплексу - 2006
 17. Є.І. Гончарук. Комунальна гігієна - 2006
 18. Лекції. Санітарія та гігієна - 2005
 19. Т.М. Дроздова. Санітарія та гігієна харчування - 2005 р.
 20. колектив співробітників Науково-дослідного інституту охорони атмосферного повітря (НДІ Атмосфера). Методичний посібник з розрахунку, нормування та контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря - 2005 р.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека