Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаВнутрішні хвороби
« Попередня Наступна »
В.Г. Передерій, С.М. Ткач. Клінічні лекції з внутрішніх хвороб, 1998 - перейти до змісту підручника

Серцево-судинний ЗАХВОРЮВАННЯ

Кардіологія є великим розділом внутрішніх хвороб і традиційно розглядається як одна з найбільш актуальних у клінічному та соціальному плані дисциплін. Це пов'язано з тим, що в останні десятиліття захворювання серцево-судинної системи отримали глобальне поширення і зайняли провідне місце серед усіх причин втрати працездатності та смертності хворих.

У багатьох країнах світу протягом останніх 25-30 років проводилися і проводяться численні мультіцентріческого дослідження / наприклад, програми МОНИКА, Сінді та ін / щодо з'ясування масштабів поширеності серцево-судинних захворювань, факторів ризику, прогнозування ускладнень і, звичайно ж, можливостей зниження їх негативних наслідків. Підсумком цих досліджень і впровадження на їх основі національних програм дій стало те, що в деяких країнах / США, Японія, Австралія, Нова Зеландія та ін / кількість ускладнень і смертельних результатів внаслідок серцево-судинних захворювань вдалося скоротити в середньому на 35%. Наприклад, в США здійснення 20-річної програми / 1972-1992 рр.. / Призвело до зниження смертності від інсультів на 56%, а від ІХС - на 40%.

На жаль, ми повинні констатувати, що майже в усіх пострадянських країнах смертність від серцево-судинних захворювань не тільки не зменшилася, але й значно зросла. Нижче наведена таблиця смертності внаслідок серцево-судинних захворювань в країнах Європи в 1990-1992 рр.. / Eur.Heart J., vol.18, August 1997 /. Як це не сумно, серед всіх європейських країн, що увійшли до цього списку, Україна по смертності від серцево-судинних захворювань знаходиться на першому місці!

СМЕРТНІСТЬ ВІД СЕРЦЕВО-СУДИННИХ

ЗАХВОРЮВАНЬ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ

/ 1990-92 рр.., На 100 000 жителів /Страшно подумати, але смертність чоловіків внаслідок середечно-судинних захворювань в Україні майже в 4 рази, а жінок - майже в 7 разів вище, ніж находящйеся на останньому місці Франції!

У структурі загальної смертності населення України смертність від серцево-судинних захворювань становить 56,5%! Цей показник визначається головним чином, двома причинами - ІХС та цереброваскулярними захворюваннями, питома вага яких у структурі смертності від хвороб системи кровообігу становить відповідно 59,3% і 30,4%!

Як вже було сказано, більшість країн світу мають національні програми боротьби з серцево-судинними захворюваннями.
У нашій країні такі програми тільки починають діяти. Однією з перших таких програм є Національна програма профілактики і лікування артеріальної гіпертензії, розрахована на 1997-2010 рр..

Багато в чому завдяки цьому, ми вирішили лекції з кардіології відкрити такий актуальнейшей темою, як артеріальні гіпертензії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Серцево-судинний ЗАХВОРЮВАННЯ "
 1. ЕТІОЛОГІЯ
  Артеріальна гіпертензія будучи однією з основних причин ІХС, інсультів і недостатності кровообігу, сама як відомо, належить до групи серцево-судинних захворювань. Як було показано раніше, зниження навіть незначно підвищеного АТ зменшує серцево-судинну захворюваність і смертність. Однак, артеріальний тиск не є єдиним чинником, що визначає частоту
 2. Клінічна картина гострого ПІЄЛОНЕФРИТУ
  У клінічній картині гострого пієлонефриту прийнято розрізняти загальні і місцеві групи симптомів. До першої групи відносяться не специфічні, характерні для більшості інфекційних захворювань прояви, що мають місце у 80% пацієнтів. Це насамперед підвищення температури до високих цифр (39-40 ° С). Температурна крива характеризується швидким підйомом, а потім має постійний або
 3. 2.6. Фібриляція передсердь
  Ведення пацієнтів з фібриляцією передсердь передбачає дві базові стратегії: стратегію контролю ритму (відновлення синусового ритму або стратегію контролю ЧСС (уражень ритму до 80-90 уд. В 1 хвилину). В алгоритмі дій при встановленні ФП першим етапом є вибір однієї з стратегій. При виборі стратегії лікування ФП необхідно в першу чергу уточнити наявність протипоказань до
 4. Література
  Алергічні захворювання / За ред. В. І. Пицкого.-М.: «Тріада-Х», 1999.-470 с. 2. Алергологія - 2006: Клінічні рекомендації / Ред. PM Хаитов, Н.І. Ільіна.-М.: «ГЕОТАР-Медіа», 2006.-227 с. 3. Ардашев В.Н. Лікування порушень серцевого ритму / В.Н.Ардашев, А.В. Ардашев, В.І.Стеклов / / М.: Медпрактика, 2005.-224 с. 4. Верткин А.Л. Рекомендації з ведення порушень ритму на етапі
 5. Комбіновані естроген-гестагенні контрацептиви
  Препарати цієї групи прийнято називати "оральними контрацептивами" (ОК). У кожній таблетці ОК містяться естроген і прогестаген. Як естрогенного компонента використовується, головним чином, етинілестрадіол, рідше - местранол. За активністю етинілестрадіол незначно перевершує местранол. прогестагенного компонент представлений похідними 19-нортесто-стерона: норетінодрел (1 покоління);
 6. Добровільна хірургічна стерилізація
  Добровільної хірургічної стерилізації (ДХС) відводиться особливе місце в програмі планування сім'ї, так як, по-перше, цей метод поєднаний з хірургічним втручанням і, по-друге, відрізняється необоротністю. Нині ДХС є найбільш поширеним методом регулювання народжуваності як у розвинених, так і в країнах, що розвиваються (за даними світової статистики, в 1990 р. ДХС
 7. Лекції. Акушерство і перинатологія, 2009
  Організація роботи жіночої консультації. Диспансерне спостереження вагітних. Структура та організація роботи акушерського стаціонару. Санитарнопротивоэпидемический режим в акушерському стаціонарі. Плід і його розміри. Акушерські дослідження (методи обстеження вагітних і породіль). Знеболювання пологів. Фізіологія неонатального періоду . Багатоплідна вагітність. Патологія навколоплідної середовища
 8. багатоплідної вагітності. ПАТОЛОГІЯ навколоплідних СЕРЕДОВИЩА (маловоддя, багатоводдя)
  багатоплідної вагітності Багатоплідної називають вагітність двома або більшою кількістю плодів. При наявності вагітності двома плодами говорять про двійні, трьома - про трійню і т.д. Кожен з плодів при багатоплідній вагітності називається близнюком. Пологи двійнею зустрічаються один раз на 87 пологів, трійнею - один раз на 872 (6400) двійнят, четвернею - один раз на 873 (51200) трійнят і т.д. (згідно
 9. ВАГІТНІСТЬ І ПОЛОГИ ПРИ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ, анемії, захворюваннях нирок, цукровому діабеті, вірусному Гіпатії, ТУБЕРКУЛЬОЗ
  Одне з найважчих екстрагенітальних патологій у вагітних є захворювання серцево-судинної системи, і основне місце серед них займають вади серця. Вагітних з вадами серця відносять до групи високого ризику материнської та перинатальної смертності та захворюваності. Це пояснюють тим, що вагітність накладає додаткове навантаження на серцево-судинну систему жінок.
 10. переношування вагітності Передчасні пологи
  переношування вагітності Переношена вагітність є проблемою, що становить великий науковий і практичний інтерес в акушерстві. Актуальність її пояснюється великою кількістю ускладнень в пологах, високої перинатальної смертністю. Науковий підхід до проблеми переношування вагітності визначився до 1902 р., коли вперше Беллентайн, а потім Рунге (1948) описали ознаки перезрілості у
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека