Головна
ГоловнаПсихологіяГендерна психологія
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Гендер для «чайників», 2006 - перейти до змісту підручника

СІМ'Я ЯК ПРОЕКТ: До урізноманітнити сімейне МОДЕЛЕЙ

Головні тенденції, що характеризують тип сучасної сім'ї, який домінує в Європі і США з середини 1960 х років, демографи пов'язують із змінами в системі цінностей, насамперед, з ростом індивідуалізму і раціоналізму. Це проявляється у зменшенні чисельності шлюбів, поширенні сожительств (когабітаціонних спілок), падінні народжуваності та її «старінні», переважанні малодітних сімей, збільшенні числа позашлюбних дітей та розповсюдженні добровільної бездітності. Відомий демограф Дірк ван де Каа виразно охарактеризував ці зміни, назвавши їх переходом від «золотого століття» шлюбу до когабітаціонному союзу; від пари «дитина король з батьками» до пари «королі з дитиною»; від контрацепції в цілях переді зберігання від вагітності до контрацепції як самовираження; від одно рідного господарства до різноманітних типам сім'ї та домашнього господарства.

Про динаміку сімейних цінностей говорять результати європейського дослідження, розпочатого ще в 1978 році (до 2000 року в ньому брали участь 33 країни, у тому числі Росія; було опитано 40 000 осіб). Вони підтверджують уявлення про те, що традиційні сімейні цінності, такі, як стабільний шлюб, наявність дітей, їх «центральність» у житті жінки, слабшають. Чи означає це, що знижується цінність сім'ї в житті сучасного (принаймні європейського) людини? Відповісти на це питання складніше, ніж здається на перший погляд.

Результати європейського дослідження 1978-2000 років свідчать, що поступово розмивається традиційна форма спільного життя - сім'я, заснована на зареєстрованому шлюбі. Якщо в 1990 році 14% опитаних погодилися з тим, що шлюб став пережитком минулого, то в 1999 м відповіли так було вже 20% (Росія відповідає середньому показнику). У більшості країн, що брали участь в дослідженні, не тільки зросла питома вага зареєстрованих розлучень по відношенню до шлюбів, але розлучення став більшою мірою виправдовуватися (за десятибальною шкалою схвалення / несхвалення середня оцінка склала 5,5, в Росії цей показник - 5,2) .

Бажання мати дітей не завжди пов'язується із створенням сім'ї. Так, 41% шведів і 40% фінів вважали, що «дитині не обов'язково мати обох батьків». У Росії 53% опитаних висловили позитивне ставлення до способу життя матері одиночки (більше, ніж у середньому по всіх країнах, де цей показник становить 44%). У деяких європейських країнах впала значущість наявності дітей в сім'ї, хоча для більшості людей вона залишається як і раніше високою. У Росії - середній показник оцінок, але тут частіше, ніж в інших європейських країнах, зустрічається думка, що життя жінки повноцінна тільки тоді, коли у неї є діти. Так вважають 83% опитаних росіян. (Для порівняння: у Голландії цю ідею підтримують лише 7% респондентів.)

Результати досліджень, проведених приблизно в той же період часу в США, показали, що між 1975-1991 роками в уявленнях американців про гарну життя слабшали позиції сім'ї, в той час як значущість грошей зміцнювалася: важливість «щасливого шлюбу» для «хорошого життя» знизилася з 84 до 77%, а необхідність «мати багато грошей» зросла з 38 до 55%. Проте, все це не означає, що в масових уявленнях хороша сім'я перестала бути умовою щастя.

У європейському дослідженні було виділено три групи країн. Першу склали розвинені західноєвропейські країни (Голландія, Бельгія, Данія, Швеція, Ісландія, Північна Ірландія, Франція, Великобританія, Австрія).
Їх жителі роблять акцент на сім'ї (88%), дружбі (5%), роботі (52%) і вільному часу (43%). Незважаючи на високу значимість сім'ї, саме в цих країнах відбулися примітні зміни у ставленні до сімейних цінностей: шлюб частіше розцінюється як пережиток, що не засуджуються аборти, поширене незгоду з тим, що батьки повинні жертвувати всім для дітей, затверджується висока цінність самореалізації та кар'єри не толь ко для чоловіків, але і для жінок. Характерний приклад з опитування, проведеного наприкінці минулого століття у Франції: у 1990 році вісім француженок з десяти вважали, що жінка не може добитися успіху в житті, не маючи професії. На відміну від 60 х, наприкінці 90 х років французькі батьки стверджували, що вони надають таке ж значення навчанні дівчат, як і навчанні хлопчиків, і більшість з них хотіли, що б дочки зробили в професії блискучу кар'єру. Друга група - країни, в яких домінує консервативний погляд на сім'ю, заснований на релігійних традиціях (Італія, Мальта, Польща, Румунія, Греція). У цих країнах особливо висока цінність сім'ї (89%), роботи (69%) і релігії (46%). Третя група (15 країн, серед яких - постсоціалістичні країни, включаючи Росію, а також Німеччина, Іспанія і Португалія) належить до проміжного типу. У них домінують цінності сім'ї (80%) і роботи (58%) при найнижчих, порівняно з двома іншими групами країн, показниках цінності вільного часу (24%) і релігії (15%).

Підкреслимо, що при всій очевидності змін, що торкнулися всі без винятку європейські країни, ні в одній з них сім'я не втратила своєї першорядної значущості. Більш того, в ряді таких цінностей, як робота, сім'я, друзі, вільний час, політика, релігія, сім'я цінується вище всього (в середньому 84% опитаних вважали її «дуже важливою», в Росії цей показник склав 76%).

Американська дослідниця Арлі Хохшілд відома своїми відкриттями нових соціальних фактів і феноменів, що впливають на глибинні емоційні зв'язки між людьми. У своїх книгах вона показує, що у вкрай раціоналізованій сучасному суспільстві, пронизаному ідеологією ринку, сім'я і дім витісняються на периферію, стають маргінальним утворенням. Люди приділяють їм менше часу і сил, оскільки стрижнем їх життя стає робота, що вимагає все більше часу і постійної концентрації зусиль. «Час для емоцій» стає розкішшю, доступною небагатьом, а отже, сім'я починає сприйматися як тягар. Постійна нестача часу і сил для виконання сімейних обов'язків викликає постійне почуття провини (особливо притаманне жінкам), роздратування, веде до зростання конфліктів.

А.Хохшілд стверджує, що пресинг сучасного життя все глибше «заштовхує» чоловіків і жінок «в роботу» і «в супермаркет». У повсякденній реальності сім'я і близькі все менше здатні залишатися центром життєвого світу, однак для більшості людей вони тим самим набувають більш високу цінність, ніж раніше. «Ми оберігаємо і плекаємо в глибині душі ідею заповітної сім'ї, і ми відокремлюємо цей ідеал від практики. Ми не пов'язуємо те, про що ми думаємо, з тим, що ми робимо », - пояснює цей парадокс А.Хохшілд.

Якщо «класична сім'я» (батько годувальник і мати домогосподарка, які прожили у шлюбі з юності до старості і вирости не скількох дітей) визначала долю людини, то сучасна сім'я являє собою один з проектів, які людина здійснює протягом життя.
На думку відомого англійського соціолога Ентоні Гідденс, це пов'язане з мінливою роллю традиції в житті сучасної людини, а в сфері інтимного життя виражається зміною ідеалу любові. «Романтичний» ідеал, який передбачав збереження подружніх відносин протягом усього життя і економічну залежність жінки від чоловіка, поступово змінюється ідеалом «чистих відносин». У них на перше місце виходить цінність інтимності, яка передбачає емоційну відкритість один одному і рівний «обмін» емоціями. «Чисті відносини» на відміну від романтичних, в принципі, не будуються з метою шлюбу або навіть співжиття. Заснована на таких відносинах спільне життя триває лише до тих пір, поки зберігається взаємне, емоційне задоволення, відкритість і довіра один одному.

Більшість дослідників сходяться на думці, що сьогодні немає єдиної, нормативної моделі сім'ї. У Росії в останні півтора два десятиліття більш-менш єдину для всіх верств населення радянську сімейну модель («працююча мати») змінив вибір сімейних моделей. Результати останньої (2002) Всеросійського перепису населення виявили збільшення віку вступу в перший шлюб, «відкладання» шлюбу і зростання незареєстрованих сожительств. Люди, особливо молоді, більше готові до експериментування в особистому житті. З'явилися і навіть набувають популярності гостьові і екстериторіальні союзи (їх ще називають «шлюбами вихідного дня»). Подружжя проживають в різних квартирах (іноді по сусідству), бачаться раз-два на тиждень, найчастіше у вихідні. Вважається, що такі союзи укладають зайняті роботою, матеріально забезпечені люди, які особливо цінують особисту незалежність, автономію і бояться рутини повсякденності. Подібні союзи можуть тривати кілька років і навіть десятиліть, а можуть або швидко закінчитися розривом, або перетворитися на звичайний шлюб. Ще більш рідкісні та екзотичні форми відносин - «відкриті» шлюби, коли кожен з подружжя користується повною сексуальною свободою, а також групові шлюби - приналежність молодіжної культури. У них об'єднуються кілька пар (дві три), які живуть «комуною» протягом двох-трьох років. У такі союзи частіше вступають люди, тимчасово живуть і працюють у великих містах.

Для сучасної сім'ї характерна невизначеність гендерних та батьківсько-дитячих відносин. Центральний пункт протиріч в ній (іноді таку сім'ю називають постсовременной) - наявність найсильніших відцентрових тенденцій. Кожен з членів сім'ї прагне задовольняти свої індивідуальні прагнення, при цьому розмиті скріплюють відносини норми, які були чітко прописані в традиційній сім'ї. Такі норми визначали, що економічний вклад чоловіки батька - основа його сімейного верховенства і що обов'язок жінки матері - вести домашнє господарство і доглядати за дітьми. У сучасній сім'ї, навпаки, все є об'єктом обговорення - батьківство, сексуальність, розподіл домашньої роботи, фінанси. Це робить стосунки більш крихкими і конфліктними. У міру того як чоловіки, жінки і діти перестають орієнтуватися на патріархальну субординацію, на перший план висуваються їхні емоційні потреби і індивідуальні прагнення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " СІМ'Я ЯК ПРОЕКТ: До урізноманітнити сімейне МОДЕЛЕЙ "
 1. Психологічна робота з сім'єю
  У сімейному консультуванні клієнтом є не людина, а вся родина. Сімейне консультування спирається у своїй роботі на уявлення про сім'ю, як про єдиний організм. Психологічне вивчення сім'ї пов'язано з психологією сексуальності, симпатії, емоційного тяжіння, і любові. Вивчаються функції та етапи розвитку сім'ї, функціонально-рольова структура сімейних відносин, психологія
 2. СІМ'Я: І З П Р О Ш Л О Г О В Б У Д У Щ Е Е
  З середини ХХ століття соціологи вивчають процес, званий модернізацією сім'ї. Він почав розвиватися під впливом індустріалізації та урбанізації і став частиною глобальних змін в сучасному світі. Дослідники виявили, що в багатьох культурах - з різною швидкістю і різними наслідками - відбувається руйнування традиційних (патріархальних) сімейних моделей, заснованих на розгалужених
 3. Оформлення звіту
  Звіт про виконану роботі повинен містити: 1. Назва роботи. 2. Короткий опис проекту ПОП. 3. Перелік встановлених порушень і відхилень від санітарних норм і правил. 4. Висновок про проект (проект відповідає чи не відповідає державним санітарно-епідеміологічним правилам і
 4. Список літератури
  . Альошина Ю. Є. Індивідуальне та сімейне психологічне консультування. - Вид. 2-е. - М.: Незалежна фірма «Клас», 2000. - 208 с. - (Бібліотека психології та психотерапії). 2. Великий психологічний словник. Під ред. Мещерякова Б.Г., Зінченко В.П. М. : Прайм-Еврознак, 2003 - 672 с. 3. Гулина М. А. Терапевтична й консультативна психологія. - СПб.: Видавництво «Мова», 2001. - 352 с
 5. Про зміст та оформленні проекту нормативів гранично допустимих викидів (ГДВ)
  Основними цілями розробки «Проекту нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферу (ПДВ) для підприємства» (далі по тексту «Проект нормативів ПДВ») є: - оцінка ступеня негативного впливу конкретного підприємства, об'єкта на атмосферне повітря, виходячи з діючих критеріїв якості атмосферного повітря;
 6. Про нормування викидів підприємств, що знаходяться на одній виробничій території.
  1. Якщо підприємство здає в оренду частину своєї території, то розміщення нового виробництва «Орендарю" не дозволяється, якщо це призведе до погіршення стану забруднення атмосферного повітря. 2. Як відомо, за будь-яку господарську діяльність, пов'язану з впливом на навколишнє середовище, несе відповідальність підприємство (організація ), на чиїй території ця діяльність здійснюється.
 7. Умови становлення агресивної поведінки
  Узагальнюючи численні дані з цієї проблеми можна виділити три основні чинники становлення агресивних форм поведінки. 1. Сім'я як фактор агресивної поведінки. Свої перші знання про моделі агресивної поведінки діти набувають в сім'ї. Як відзначають Р. Берон і Д. Річардсон, «сім'я може одночасно демонструвати моделі агресивної поведінки і забезпечувати його підкріплення». Саме
 8. Від «ідеального сім'янина» до «сімейного ідеаліста»
  Модернізація сім'ї тягне за собою зміну класичних уявлень про мужність. Наприкінці ХХ століття виникла навіть ідея скорегувати визначення супермена, супроводивши його наступною характеристикою: чоловік, який виключно успішно (суперуспішної) реалізується не тільки в традиційній «чоловічий» сфері (професія, суспільне життя, політика), а й у сфері подружніх і батьківських
 9.  Вимоги до підсумкової державної атестації випускника
    Загальні вимоги Підсумкова атестація випускника містить державний іспит, захист дипломної роботи (проекту), що дозволяють визначити теоретичну і практичну готовність випускника до виконання соціально-професійних завдань. Атестаційні випробування, які входять до складу підсумкової державної атестації випускника, проводяться відповідно до освітньою програмою перших
 10.  Чому система TQM не "приживається» в ЛПУ регіону?
    Відповідь на це питання криється в принципах підготовки керівників для галузі охорони здоров'я регіону, які сповідуються багато десятиліть і сягають корінням у систему підготовки чиновників різного рівня для галузі охорони здоров'я колишнього СРСР. Для адміністративно-командного управління вони були адекватні і дозволяли домагатися вражаючих успіхів ще двадцять років тому. З приходом в
 11.  Санітарно-епідеміологічна оцінка проектів підприємств громадського харчування
    Мета: познайомитися з санітарно-епідеміологічної експертизою проектів підприємств громадського харчування. Зміст роботи: 1. Розглянути і дати санітарно-епідеміологічну оцінку: типу даного підприємства; території та генеральному плану ділянки; плануванні будівлі; набору та розміщення торгових, виробничих, складських, адміністративно-побутових і технічних приміщень; розміщенню
 12.  ПСИХОЛОГ В сімейне консультування
    Поле діяльності тут як для психолога-тренера, так і для психолога-діагноста неозоре. На жаль, ще не так часто звертаються до психолога при плануванні сім'ї. Звичайно, психолог не має права впливати на рішення молодих людей вступати в шлюб, але при проведенні психологічного обстеження можуть бути розкриті багато неусвідомлювані моменти, корекція яких зможе запобігти багато
 13.  Реферат. Етика побуту і сімейного життя офіцера, 2012
    Введення Службовий етикет офіцера. Етикет офіцерів у побуті, в сімейному житті та громадських місцях. Висновок. Список
 14.  СІМЕЙНА посттравматичного ТЕРАПІЯ
    Значна поширеність розлучень, подружніх конфліктів, сімейних дисгармоній, зловживання алкоголем ветеранами війни в Афганістані, нерозуміння дружинами їх станів обумовлюють необхідність проведення психокорекційної-ної та психотерапевтичної роботи. Метою психотерапії є гармонізація сімейних відносин, поліпшення взаєморозуміння в сім'ї, ліквідації у подружжя негативних
 15.  Гіпотези дослідження
    Інноваційність, ефективність, результативність професійної діяльності державного службовця залежать від продуктивності акмеологической експертизи у професійній діяльності, яка розглядається як процес, процедура, спосіб, метод і результат оцінювання об'єктів, предметів, процедур, результатів професійної та інноваційної діяльності в державному управлінні.
 16.  Шляхи та етапи реформування охорони здоров'я
    (Національний проект «Здоров'я») Реформа охорони здоров'я це спроба пристосувати систему ЗО до нових ринкових відносин, шляхом зміни правової, фінансової, організаційної, матеріально-технічної та кадрової політики в галузі охорони здоров'я. Концептуальне підстава - Концепція розвитку охорони здоров'я і медичної науки в РФ, схвалена постановою уряду РФ
 17.  Санітарно-епідеміологічні вимоги до проектування ПОП
    Виробництво високоякісної продукції на ПОП і стан здоров'я населення, що обслуговується залежать від багатьох факторів, у тому числі від раціонального проектування підприємства. При проектуванні та реконструкції ПОП необхідно забезпечити найважливіші гігієнічні завдання: - відповідність набору приміщень і площі і потужності підприємства; - раціональну організацію праці;
 18.  Мінливість
    Наявність спільних видових ознак дозволяє об'єднувати всіх людей на землі в єдиний вид Homo sapiens. Тим не менш, ми без праці, одним поглядом виділяємо особа знайомого людини в натовпі незнайомих людей. Надзвичайна різноманітність людей - як внутригрупповое (наприклад, різноманітність у межах етносу), так і міжгруповое - обумовлено генетичним їх відзнакою. Будь популяція виявляє зовнішню
 19.  Заходи щодо регулювання викидів у періоди несприятливих метеорологічних умов (НМУ)
    1. Невиправдано завищеними є вимоги до складання розділу 3.9 «Заходи щодо регулювання викидів при несприятливих метеорологічних умовах» проекту ГДВ, наведені в [15]. Тому рекомендується при складанні цього розділу «Проекту нормативів ПДВ» керуватися положеннями даного розділу справжнього Посібники. Примітка: Відповідно до ст. 19 Федерального Закону
 20.  Етапи сімейної реконструкції
    1. Дослідник проробляє частину роботи вдома і приносить до групи сімейні фотографії, а також плакати з виконаними домашніми завданнями. 2. Підготовка групи. Ведучому важливо забезпечити для дослідника необхідний рівень безпеки в групі. Для цього провидится ряд процедур, що підвищують згуртованість групи, і розігрів на тему сімейної історії. Наприклад, група ділиться на пари. Один
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека