Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаГігієна і санепідконтроль
« Попередня Наступна »
колектив співробітників Науково-дослідного інституту охорони атмосферного повітря (НДІ Атмосфера). Методичний посібник з розрахунку, нормування та контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, 2005 - перейти до змісту підручника

Санітарно-захисна і екозахисних зони

1. Відповідно до [41] визначаються нормативні розміри СЗЗ для різних виробництв. Разом з тим, дуже часто діючі підприємства розташовані в містах і населених пунктах зі сформованою житловою забудовою та застосування в цих випадках таких розмірів СЗЗ не представляється можливим.

Тому на основі результатів розрахунку забруднення атмосфери дається оцінка достатності розміру наявної фактичної СЗЗ. При негативній оцінці в рамках заходів щодо досягнення нормативів ПДВ (якщо такі заходи необхідні) перевіряється вдруге їх достатність.

1.1. Якщо при існуючих викидах підприємства і (або) з урахуванням реалізації намічених заходів щодо зниження негативного впливу викидів підприємства на атмосферне повітря забезпечується дотримання (досягнення) нормативів ПДВ (див. розділ 2.1), а рівні приземних концентрацій на кордоні нормативної СЗЗ перевищують діючі гігієнічні критерії якості атмосферного повітря або фактичний розмір СЗЗ менше нормативного, то на вимогу органів Росспоживнагляду, згідно [41], розробляється проект організації СЗЗ, що передбачає для обгрунтування можливого розміру СЗЗ в частині охорони атмосферного повітря проведення інструментальних замірів забруднення атмосферного повітря протягом року,

1.2. Формула (8.18), наведена в п.8.6.2 ОНД-86 [6], дозволяє коригувати розміри санітарно-захисної зони на основі розрахунків забруднення атмосфери. У підготовлюваний в ГГО ім. А.І. Воєйкова новий нормативний документ з розрахунку забруднення атмосфери, який передбачається ввести замість ОНД-86, формула (8.18) внесена не буде [24]. Замість неї буде запропонований новий спосіб визначення розмірів санітарно-захисної зони, що дозволяє врахувати вплив характеристик режиму метеоелементов в районі розміщення джерел викиду і орієнтований на комп'ютерну реалізацію.

З урахуванням вищевикладеного, до виходу цього документа не рекомендується виконувати коригування розмірів СЗЗ по розі вітрів для діючих підприємств.

1.3. Якщо в районі розміщення підприємства, що включає зону можливого впливу викидів даного підприємства на атмосферне повітря, відсутні місця постійного проживання населення або інші зони, до яких пред'являються підвищені гігієнічні вимоги, то немає підстав при нормуванні викидів даного підприємства враховувати гігієнічні критерії якості атмосферного повітря населених місць.

Вахтові житлові комплекси призначені для відпочинку персоналу між робочими змінами і є місцем тимчасового розміщення робочого персоналу. Тому такі об'єкти, як правило, не розглядаються як місця постійного проживання населення. Однак, термін проживання працездатного населення в цих селищах визначається за погодженням з органами Росспоживнагляду.

Відповідно до п.2.26 СанПіН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [41] приміщення для перебування працюючих за вахтовим методом допускається розміщувати в межах санітарно-захисної зони.

Для описаної вище ситуації нормативи ПДВ встановлюються без проведення розрахунків забруднення атмосфери і відповідають фактичним значенням викидів шкідливих речовин в атмосферу даним підприємством. При проектуванні таких об'єктів слід використовувати найкращі існуючі технології, виходячи з характеризують їх рівень екологічності показників технічних нормативів викидів.

На розсуд природопользователя або рекомендаціям контролюючих органів можуть бути проведені розрахунки забруднення атмосфери для отримання інформації про можливі максимальних концентраціях шкідливих речовин в атмосферному повітрі (мг/м3). Така інформація буде корисна для перевірки дотримання умов охорони праці на виробничій території, (при цьому доцільно порівняння розрахункових максимальних концентрацій з ГДК робочої зони), а також розробки заходів з профілактики і запобігання аварійних ситуацій.

1.4. Якщо підприємство розташоване в промзоні (промвузла), то оцінки рівнів забруднення повітря виконуються на кордоні єдиної СЗЗ даної промзони, а при її відсутності на кордоні промзони.

2. Як відомо, згідно з СанПіН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [41] санітарно-захисна зона відокремлює територію промислового майданчика від житлової забудови, ландшафтно-рекреаційної зони, зони відпочинку, курорту.

2.1. У п.2.31 [41] вказується, що розмір СЗЗ встановлюється від кордону проммайданчика і від джерела викидів забруднюючих речовин. Треба відзначити, що така рекомендація вносить ряд неясностей при вирішенні питання про те, від чого відраховувати СЗЗ.

По-перше, цілий ряд підприємств мають досить велику територію, а джерела забруднення атмосфери розташовуються на ділянці цієї території істотно менших розмірів.

Тому доцільно для терміна «територія проммайданчика» застосовувати таке визначення - частина території підприємства, на якій розміщені виробництва, технологічні установки і обладнання, транспортні засоби, що є джерелами впливу на атмосферне повітря, і також використовувати наведене в раніше діяли СанПіН 2.2.1./2.1.1.984-00 визначення терміну «територія підприємства» - територія, оформлена в установленому порядку власником підприємства для здійснення господарської діяльності.

По-друге, викладена в п. 2.31 [41] ситуація, коли на підприємстві є лише високі (тобто мають висоту більше 50 м згідно [6]) джерела нагрітих викидів, вельми рідкісна , т.к. в більшості випадків є також допоміжне обладнання (місця зберігання палива, зварювальні пости тощо).

3. Відповідно до Федерального Закону [1] при встановленні нормативів ПДВ слід враховувати екологічні нормативи якості атмосферного повітря. Тому доцільно переходити до визначення і встановлення екозахисних зон (Езз) для підприємств.

3.1. Під екозахисних зоною розуміється територія навколо підприємства (або іншого об'єкта, що виробляє шкідливі впливи на здоров'я людей і природне середовище на прилеглих до об'єкта територіях), землекористування на якій обмежено в силу того, що в її межах допускається перевищення гранично допустимих нормативів впливу підприємства на атмосферне повітря та інші середовища.

4. При оформленні проектів нормативів гранично допустимих викидів ЗР у атмосферу санітарно-захисну і екозахисних зони слід наносити на ситуаційному плані місцевості. На карту-схему підприємства наносити СЗЗ і Езз не обов'язково.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Санітарно-захисна і екозахисних зони "
 1. Рекомендований склад і зміст« Проекту нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферу (ПДВ) для підприємства »
  « Проект нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферу (ПДВ) для підприємства »повинен включати наступні розділи: - Титульний лист. - Відомості про розробника і список виконавців. - Реферат. - Зміст. -
 2. Стафілококової інфекції
  Річард M. Локслі (Richard M. Locksley) Стафілококи, з яких золотистий стафілокок відноситься до найбільш важливих патогенних агентів для людини, являють собою стійкі грампозитивні бактерії, що мешкають на шкірних покривах. При порушенні цілісності шкірних покривів або слизових оболонок під час операції або в результаті травми стафілококи можуть потрапляти в підлеглі тканини і
 3. Ультраструктура бактерії
  Бактерії (прокаріоти) істотно відрізняються від клітин рослин і тварин (еукаріоти). ^ Прокаріоти - зазвичай містять один ген, який не відокремлений спеціальною мембраною від цитоплазми, не мають мітохондрій та апарату Гольджі, не володіють амебоідним рухом. Вони складаються з нуклеоида, цитоплазми (яка містить різні включення), оболонки та інших структур-органоїдів (джгутики), і незважаючи на
 4. Мікрофлора води
  Вода є природним місцем існування багатьох мікробів. Основна маса мікробів надходить з грунту. Кількість мікробів у 1 мл води залежить від наявності в ній поживних речовин. Чим вода сильніше забруднена органічними залишками, тим більше в ній мікробів. Найбільш частими є води глибоких артезіанських свердловин, а також джерельні води. Зазвичай вони не містять мікробів. Особливо багаті
 5. Мікрофлора грунту
  Грунт - це суміш часток органічних і неорганічних речовин, води і повітря. Неорганічні частинки грунту - це мінеральні речовини, оточені плівкою колоїдних речовин органічної або неорганічної природи. Органічні частки грунту - залишки рослинних і тваринних організмів, тобто гумус. Грунт рясно заселена мікроорганізмами, тому що в ній є все необхідне для життя:
 6. мікоплазменної пневмонія овець
  мікоплазменної пневмонія овець (mycoplasmosis pneumonia ovium) - інфекційна хвороба, що супроводжується кашлем і пневмонією. Етіологія. Збудником хвороби є M.ovipneumoniae. На щільних поживних середовищах з концентрацією агару 1,5 - 2% росте без центральної зони, вростають в середу. При більш низькій концентрації агару M.ovipneumoniae формує колонії з вростають центральною зоною.
 7. Мастити
  Містить (mastitis) - запалення молочної залози, що розвивається як наслідок впливу механічних, термічних, хімічних і біологічних факторів. Причини виникнення маститів. Містить є поліетіологічним захворюванням. Причини, що викликають запалення молочної залози, різноманітні і зазвичай відрізняються комплексною дією. Зміст корів у великих молочних комплексах немислимо
 8. Санітарна захист ферм
  Це загальні неспецифічні заходи на фермі (комплексі) з попередження проникнення збудників інфекційних та інвазійних захворювань тварин із зовнішнього середовища на ферму та охорона навколишнього середовища ферми (комплексу) від відходів тваринництва в процесі виробництва м'яса, молока та іншої тваринницької продукції. Тваринницька ферма особливо комплекс являє собою підвищений
 9. Особиста гігієна на харчових підприємствах
  Керівники харчових підприємств, на транспорті, підприємств з переробки сировини тваринного походження несуть відповідальність за дотримання санітарних правил і особистої гігієни на даному об'єкті. Поряд з адміністрацією відповідальність за розробку санітарно-гігієнічних правил і випуск доброякісної в санітарному відношенні продукції несуть також санітарні лікарі та ветеринарні працівники.
 10. ІНФЕКЦІЙНИЙ кератокон'юнктивіт ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ
  Інфекційний кератокон'юнктивіт (лат. - Keratoconjunctivitis; англ. - «Pink-eye»; очна епізоотія, інфекційний кератит, пастбищная сліпота великої рогатої худоби) - поліетіологічное гостро протікає і швидко розповсюджується хвороба великої рогатої худоби, що характеризується лихоманкою, катаральним кон'юнктивітом і гнійно-язвен-ним кератитом (див. кол. вклейку). Історична довідка,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека