Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаКардіологія
ЗМІСТ:
Коваленко В.Н.. Керівництво по кардіології. Частина 3, 2008
Перше фундаментальне клінічне керівництво з кардіології, підготовлене провідними фахівцями головного профільного закладу України - ННЦ «Інститут кардіології ім. Н.Д. Стражеска »АМН України. З величезного обсягу сучасної науково-медичної інформації автори вибрали найбільш важливі для практичного лікаря відомості, які в керівництві зручно згруповані в логічні блоки-секції за відповідними клінічними розділами. При викладі матеріалу використані прийняті в усьому світі принципи доказової медицини. Видання містить відомості про епідеміологію серцево-судинних захворювань, сучасні погляди на їх етіологію та патогенез, новітні дані про сучасні методи діагностики та лікування, що базуються на результатах останніх багатоцентрових клінічних досліджень і актуальних рекомендаціях міжнародних експертних організацій, а також на великому власному досвіді авторів керівництва. Велику увагу приділено профілактичним аспектам кардіології. Окремі розділи видання присвячені інтервенційних методів лікування в кардіології, спеціальним аспектам клінічної фармакології, стандартам діагностики та лікування захворювань серцево-судинної системи. Книга призначена для широкого кола фахівців: кардіологів, ревматологів, кардіохірургів, реаніматологів, терапевтів, сімейних лікарів, наукових працівників, а також студентів медичних інститутів.
Тромбоемболія легеневої артерії
Визначення
Епідеміологія
Етіологія
Фактори ризику
Патогенез
Класифікація ТЕЛА
Клініка
Основні клінічні синдроми
Діагностика
Діагностика тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок (ТГВ)
Диференціальна діагностика
Діагностичні стратегії
Лікування хворих з ТЕЛА
легенева гіпертензія
Визначення
Класифікація
Епідеміологія
Етіологія
Патогенез
Клініка і діагностика
ХВОРОБИ ПЕРИКАРДА, МІОКАРДА, ендокардит і КЛАПАНІВ СЕРЦЯ
нейроциркуляторна дистонія
Визначення
Епідеміологія
Етіологія
Патогенез
Класифікація
Клінічна картина
Діагностика
Лікування
пролапс мітрального клапана
Визначення
Епідеміологія
Етіологія і патогенез
Класифікація
Клінічна картина
Діагностика
Лікування
вродженими вадами серця
АНОМАЛІЇ РОЗТАШУВАННЯ СЕРЦЯ
АНОМАЛІЇ Атріосептальний
Дефект міжпередсердної перегородки
АНОМАЛІЇ міжшлуночкової перегородки
Дефект міжшлуночкової перегородки
Комплекс Ейзенменгера
Ізольований стеноз ЛА
Тетрада Фалло
Відкрита артеріальна протока
Коарктация аорти
Аномалія Ебштейна
набутих вад серця
Мітральний стеноз
Митральная недостатність
Аортальний стеноз
Аортальна недостатність
Трикуспідального стеноз
Трикуспідальна недостатність
ПЕРИКАРДИТ
МІОКАРДИТ
Визначення
Епідеміологія
Класифікація
Етіологія
Патогенез
Патологічна анатомія
Патогенез
Клінічна картина
Діагностика
Лікування
Прогноз
Ендокардит
Визначення
Епідеміологія
Етіологія
Патогенез
Патологічна анатомія
Класифікація
Клінічна картина
Діагностика
Лікування
Прогноз
Профілактика
МЕТАБОЛІЧНА КАРДІОМІОПАТІЯ
Поразки серцево-судинної системи при ендокринних порушеннях
Ураження серця при цукровому діабеті
Тиреотоксическая хвороба серця
Климактерическая (дисгормональная) кардіоміопатія
Поразки серця при порушенні обміну речовин
Порушення білкового обміну.
Амілоїдоз
Порушення переважно ліпідного обміну
Голодування і кахексія
Ожиріння
Алкогольна кардіоміопатія
ДИЛАТАЦІЙНА КАРДІОМІОПАТІЯ
гіпертрофічна кардіоміопатія
рестриктивних КАРДІОМІОПАТІЯ
Первинна ідіопатична рестриктивная кардіоміопатія
гіпереозінофільний синдром
Ендоміокардіальний фіброз
Ендокардит Леффлера
аритмогенного кардіоміопатія правого шлуночка
НЕКЛАСИФІКОВАНІ КАРДІОМІОПАТІЇ
Кардіоміопатія такотсубо
некомпактності кардіоміопатія ЛШ
ПУХЛИНИ СЕРЦЯ
Первинні доброякісні пухлини
Міксома серця
Липома серця
Папілярна фіброеластома
Рабдоміома серця
Фиброма серця
Гемангіома серця
Тератома серця
Мезотеліома AV-вузла
Первинні злоякісні пухлини
Саркома
Ангіосаркома
Рабдоміосаркома
Фібросаркома
ТРАВМИ СЕРЦЯ
Проникаючі поранення серця
Закриті травми серця
Струс серця
Забій серця
Розрив серця
Лікування закритих травм серця
Поразки електричним струмом
ПОРУШЕННЯ РИТМУ СЕРЦЯ
ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ екстрасистолою І парасистолії
Етіологія
Патогенез
Обстеження хворих
Інструментальні методи - ЕКГ-діагностика екстрасистолії
Інструментальні методи - ЕКГ-діагностика парасистолії
Інші методи інструментальної діагностики
Клінічне та прогностичне значення
Класифікації шлуночкової екстрасистолії
Класифікації антиаритмічних препаратів
Принципи ведення хворих з екстрасистолією
Лікування екстрасистолії в окремих клінічних ситуаціях
Висновки
порушення реполяризації шлуночків серця: МЕХАНІЗМИ ВИНИКНЕННЯ, МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ І КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
Методика визначення інтервалу Q-Т і його дисперсії. Нормальні значення
синдром подовженого інтервалу Q-Т: класифікація, етіологія, патогенез, діагностика
Синдром укороченого інтервалу QT
Інтервал Q=T, дисперсія Q=T у пацієнтів з ІХС з шлуночковими аритміями
Інтервал Q-Т і супутні захворювання (АГ, цукровий діабет)
QT, ХСН і ДКМП
Q=T і ГКМП
Прогностична значимість інтервалу Q-Т і його дисперсії
Інтервал QT, його дисперсія і варіабельність серцевого ритму
Роль лікарських засобів у виникненні придбаного синдрому подовженого інтервалу QT
Лікування хворих з синдромом подовженого інтервалу QT
ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ синкопальні стани
Класифікація
Етіологія і патогенез синкопальних станів
Клінічні прояви синкопальних станів
Методи діагностики та об'єктивізації синкопальних станів
Загальна характеристика кардіогенних непритомності
Синкопальні стану при окремих формах кардіальної патології
Ірритативні синкопальні стани
дезадаптаційних синкопальні стани
Дисциркуляторні непритомність
Непритомності при аномалії Арнольда - Кіарі
Синкопальні стану при пухлинах мозку
Обморокоподобная форма епілепсії
Лікування хворих з синкопальними станами
ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ фібриляції передсердь
Визначення
Класифікація ФП
Клінічна оцінка пацієнтів з ФП
Тактика ведення пацієнтів з ФП
Профілактика тромбоемболічних ускладнень у хворих з ФП
Антитромботична терапія для профілактики тромбоемболічних ускладнень
Профілактика тромбоемболії при відновленні синусового ритму
Рекомендації
Контроль ЧСС при ФП за допомогою лікарських засобів
Профілактика тромбоемболій
Кардіоверсія при ФП
Підтримання синусового ритму
Післяопераційна фп
Гострий ІМ
Ведення пацієнтів з ФП, асоційованої з WPW-синдромом
Гіпертиреоз
Ведення пацієнток з ФП в період вагітності
Ведення пацієнтів з ФП і ГКМП
Ведення пацієнтів з ФП і захворюванням легень
ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ суправентрикулярної тахікардії
Синусові тахікардії
Патологічна (аномальна) синусова тахікардія
Синусно-передсердна вузлова re-entry тахікардія
AV-вузлова реципрокная тахікардія
Вогнищева (фокусна) AV-вузлова тахікардія
непароксізмальная вузлова тахікардія
AV-реципрокная тахікардія (додаткові передсердно-шлуночкові з'єднання)
Ектопічна (вогнищева) передсердна тахікардія
Тахікардія з широкими комплексами QRS
Допомога пацієнтам з гемодінамічeскі стабільної тaхікaрдіeй
Тахікардії у пацієнтів з вродженим пороком серця
шлуночкових порушень ритму СЕРЦЯ І раптова серцева смерть
Сучасна клінічна термінологія раптової серцевої смерті
Епідеміологія
Шляхи запобігання захворювань серця, зменшують схильність до виникнення раптової серцевої смерті
Фактори ризику раптової серцевої смерті в популяції
Оцінка клінічного та прогностичного значення шлуночкових аритмій, методи дослідження аритмогенного субстрату
Шлуночкові порушення ритму
Профілактика раптової серцевої смерті: загальні підходи
Профілактика раптової серцевої смерті при різних клінічних станах
Ризик раптової серцевої смерті у хворих з нестабільною стенокардією
Профілактика раптової серцевої смерті при ГКМП
Профілактика раптової серцевої смерті при ДКМП
Профілактика раптової серцевої смерті при аритмогенну дисплазії ПЖ
Профілактика раптової серцевої смерті при пролапсі мітрального клапана
Профілактика раптової серцевої смерті при аортальному стенозі
Профілактика раптової серцевої смерті при WPW-синдромі
Профілактика раптової серцевої смерті при порушеннях провідної системи серця
Профілактика раптової серцевої смерті при катехоламінергіческіх поліморфної шлуночкової тахікардії
Профілактика раптової серцевої смерті при аномальному отхождении коронарних артерій
Профілактика раптової серцевої смерті у хворих з МІОКАРДІАЛЬНОГО « містками »
Профілактика раптової серцевої смерті при« спортивному серце »
Профілактика раптової серцевої смерті в період вагітності
Профілактика раптової серцевої смерті у людей похилого віку
Раптова смерть у дітей
Первинна профілактика раптової серцевої смерті при «істинно електричних» захворюваннях серця
Синдром подовженого інтервалу QT
Синдром Бругада
Ідіопатична фібриляція шлуночків
Алгоритми диференційованого ведення хворих з шлуночковими порушеннями ритму
Тахікардія з широкими комплексами (стійка шлуночкова тахікардія)
Невідкладна допомога при раптовій зупинці кровообігу дошпитальний етап
Госпітальний етап
Дефібриляція
Вентиляція
Прекардіальний удар
Доступ до судин
Насичуюча інфузія
Додаткова інфузія
Можливі оборотні причини неефективності серцево-легеневої реанімації
Автоматичні зовнішні дефібрилятори і дефібрилятори-кардіовертери: значення і перспективи широкого застосування
Впровадження автоматичних зовнішніх дефібриляторів в країнах Європи та США
Сучасні автоматичні зовнішні дефібрилятори
Рекомендовані напрямки застосування зовнішніх дефібриляторів
Оснащення автоматичними дефібриляторами-кардіовертерами реанімаційних , кардіореанімаційних відділень і палат інтенсивної терапії
Висновок
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ катетерного абляції ПРИ аритмії серця
Радіочастотна катетерна абляція або модифікація АУ- з'єднання для контролю частоти скорочень шлуночків при передсердних тахиаритмиях
Радіочастотна катетерна абляція при AV-вузловий реципрокной (re-entry) тахікардії
Радіочастотна катетерна абляція при передсердної тахікардії, тріпотіння і фібриляції передсердь
Радіочастотна катетерна абляція додаткових шляхів проведення. Катетерна абляція хворих з WPW-синдромом
Радіочастотна катетерна абляція при шлуночкової тахікардії
електрокардіостимуляторів І кардіовертера-дефібрилятора при порушеннях ритму і провідності СЕРЦЯ
Номенклатура і сучасна технологія електрокардіостимуляторів
 Рекомендації по імплантації електрокардіостимуляторів та антиаритмічних устройствa
Кардіостимуляція при придбаної AV-блокаді у дорослих
Кардіостимуляція при хронічних біфасцікулярная і тріфасцікулярних блокадах
Кардіостимуляція при гострому ІМ
Кардіостимуляція при дисфункції синусового вузла
Запобігання та припинення тахіаритмій методом електрокардіостимуляції
Кардіостимуляція при гіперчутливості каротидного синуса і Нейрокардіогенние синкопе
Кардіостимуляція у дітей, підлітків та пацієнтів з вродженими вадами серця
Кардіостимуляція при специфічних станах
Показання для проведення імплантації кардіовертера-дефібрилятора
ДОДАТОК Антиаритмічні препарати І НОРМАЛЬНІ ЗНАЧЕННЯ ІНТЕРВАЛУ Q=T
 Серцева недостатність
 Гостра серцева недостатність
Визначення
Епідеміологія, етіологія і прогноз синдрому ОСН
Клінічні класифікації ОСН
Клінічний синдром ОСН
Патофізіологія ОСН
Діагностика ОСН
Рентгенографія органів грудної клітини та інші візуалізують методики
 Лікування при ОСН
Цілі лікування ОСН
Оксигенотерапія і допоміжне дихання
Медикаментозна терапія
Загальні питання лікування ОСН
Висновок
 Хронічна серцева недостатність
Визначення
Епідеміологія
Фактори ризику
Етіологія ХСН
Патофізіологія ХСН
Патофізіологічні механізми прогресування СН
Основні етапи клінічного прогресування ХСН: патофизиологическая характеристика
Раптова серцева смерть та її механізми у хворих з ХСН
 Діагностика ХСН
Клінічні симптоми ХСН
Інструментальна діагностика ХСН
Лабораторні методи дослідження в діагностиці СН
Клінічна термінологія
Класифікація ХСН
Ускладнення ХСН
Предиктори клінічного прогнозу
Профілактика СН
Лікування ХСН: загальні зауваження
Медикаментозне лікування ХСН із систолічною дисфункцією ЛШ
 Фармакологічні засоби, що застосовуються у окремих категорій хворих з ХСН
Антитромботичні препарати
Нітрати
Неглікозідние інотропним кошти
Профілактика раптової серцевої смерті у хворих з ХСН і застосування антиаритмічних засобів
 Сучасні хірургічні методи лікування важкої ХСН
Ресинхронізація шлуночків
Одночасне застосування Рекс і ІКД
Імплантовані пристрої допомоги ЛШ
Хірургічна корекція мітральної регургітації у хворих з ділатірованного ЛШ без органічної недостатності мітрального клапана
Реваскуляризація міокарда
Парціальна вентрікулотоміі ЛШ
Трансплантація серця
Декомпенсована ХСН
Лікування пацієнтів з безсимптомною систолічною дисфункцією ЛШ
Лікування хворих з ХСН та збереженою систолічною функцією ЛШ
Особливості діагностики та лікування ХСН у хворих старечого віку
 КЛАСИФІКАЦІЯ, СТАНДАРТИ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ
 КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ
Класифікація ІХС
Класифікація дисліпідемій
Класифікація АГ
Приклади формулювання діагнозів
Злоякісна АГ
Гіпертензивні кризи
Класифікація кардіоміопатій, міокардиту, перикардиту, інфекційного ендокардиту
Класифікація набутих вад серця
 Класифікація порушень ритму і провідності серця
Порушення утворення імпульсу (із зазначенням рубрик по МКБ 10-го перегляду)
Комбіновані порушення утворення і проведення імпульсу
Захворювання, синдроми та феномени
Аритмії при нормальній або порушеній функції кардіостимуляторів різного типу
Класифікація ХСН
Класифікація НЦД
 СТАНДАРТИ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ
Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим із гострим коронарним синдромом без елевації сегмента SТ (ІМ без зубця Q і нестабільна стенокардія)
Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим із гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST (ІМ з зубцем Q)
Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з ІХС: стабільною стенокардією напруження I-II ФК
Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з ІХС: стабільною стенокардією напруження III-IV ФК
Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з дисліпідеміями
Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з гіпертонічною хворобою (есенціальною АГ) I-II стадії
Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з гіпертонічною хворобою (есенціальною АГ) III стадії
Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з ДКМП
Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з ГКМП
Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з міокардитом
Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з гострим перикардитом, хронічним констриктивним перикардитом
Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з інфекційним ендокардитом
Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з хронічною ревматичної хворобою серця (пороками серця)
Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з НЦД
Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з екстрасистолічної аритмією і парасистолії
Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з надшлуночкові тахікардії
Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з фібриляцією (тріпотінням) передсердь
Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з шлуночковими порушеннями ритму
 Кардіологія:
 1. Реферат. Сучасні принципи лікування ішемічної хвороби серця - 2012 рік
 2. Методичні рекомендації. Алгоритм діагностики та лікування аритмій на догоспітальному етапі - 2011 рік
 3. Лекція. Інфекційний ендокардит - 2011 рік
 4. Бабунц І.В., Міраджанян Е.М., Машаех Ю.А.. Азбука аналізу варіабельності серцевого ритму - 2011 рік
 5. Месник Н.Г.. Позбутися від гіпертонії назавжди! Зниження тиску без ліків - 2011 рік
 6. Реферат. Електрокардіостимулятори - 2011 рік
 7. Н. С. Веселкова, Г. В.Матюшін, Е. А. Савченко та ін. Кардіологія: тести з еталонами відповідей для підготовки до сертифікаційного іспиту лікарів-курсантів за фахом 040122.05 / сост. - 2011 рік
 8. Лекція. Шуми серця - 2010 рік
 9. Реферат. Серцеві аритмії - 2010 рік
 10. Реферат. Стенокардія - 2010 рік
 11. Реферат. Серцево-судинні захворювання - 2010 рік
 12. Реферат. Інфаркт міокарда - 2010 рік
 13. Дипломна робота. Прилад для вимірювання швидкості кровотоку - 2010 рік
 14. Шпаргалки. Методи дослідження функціонального стану серцево-судинної системи - 2009 рік
 15. Курсова робота. КВЧ - терапія. Застосування в лікуванні серцево - судинних захворювань - 2009 рік
 16. Рекомендації Російського медичного товариства з артеріальної гіпертонії і Всеросійського наукового товариства кардіологів. Діагностика та лікування артеріальної гіпертензії - 2009 рік
 17. Вебер В.Р., Гаєвський Ю.Г., Шелехова Л.И.. Аритмії. Алгоритми діагностики та лікування. Атлас ЕКГ - 2008 рік
 18. Під редакцією В.Н. Коваленко. Керівництво по кардіології. Частина 1 - 2008 рік
 19. Коваленко В.Н.. Керівництво по кардіології. Частина 2 - 2008 рік
 20. Під редакцією академіка РАМН І.М. Денисова, професора С.Г. Горіховий. Практичний посібник "Діагноз при серцево-судинних захворюваннях. Формулювання, класифікації" - 2008 рік
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека