Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаКардіологія
ЗМІСТ:
Коваленко В.Н.. Керівництво по кардіології. Частина 2, 2008
Перше фундаментальне клінічне керівництво з кардіології, підготовлене провідними фахівцями головного профільного закладу України - ННЦ «Інститут кардіології ім. Н.Д. Стражеска »АМН України. З величезного обсягу сучасної науково-медичної інформації автори вибрали найбільш важливі для практичного лікаря відомості, які в керівництві зручно згруповані в логічні блоки-секції за відповідними клінічними розділами. При викладі матеріалу використані прийняті в усьому світі принципи доказової медицини. Видання містить відомості про епідеміологію серцево-судинних захворювань, сучасні погляди на їх етіологію та патогенез, новітні дані про сучасні методи діагностики та лікування, що базуються на результатах останніх багатоцентрових клінічних досліджень і актуальних рекомендаціях міжнародних експертних організацій, а також на великому власному досвіді авторів керівництва. Велику увагу приділено профілактичним аспектам кардіології. Окремі розділи видання присвячені інтервенційних методів лікування в кардіології, спеціальним аспектам клінічної фармакології, стандартам діагностики та лікування захворювань серцево-судинної системи. Книга призначена для широкого кола фахівців: кардіологів, ревматологів, кардіохірургів, реаніматологів, терапевтів, сімейних лікарів, наукових працівників, а також студентів медичних інститутів.
ОСОБЛИВОСТІ ФАРМАКОКІНЕТИКИ лікарських засобів, застосовуваних В КАРДІОЛОГІЇ
ВСТУП
ВПЛИВ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА СИСТЕМУ МАТИ - плацента - плід, ОРГАНІЗМ НОВОНАРОДЖЕНОГО і при годуванні груддю
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ У похилого та старечого віку
Взаємодія ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
Види лікарських взаємодій
Фармацевтична взаємодія
Взаємодія лікарських засобів на етапі всмоктування
Взаємодія на етапі розподілу лікарських речовин
Взаємодія на етапі метаболізму та елімінації
Фармакодинамічні взаємодії лікарських засобів
Взаємодія лікарських речовин з їжею
Взаємодія лікарських засобів з рослинними компонентами
Взаємодія лікарських засобів з етиловим спиртом
Взаємодія лікарських засобів з нікотином
КОНТРОЛЬ БЕЗПЕКИ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ПРИ ЇХ ЗАСТОСУВАННІ
Класифікація побічних реакцій лікарських засобів
АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ
есенціальну артеріальну гіпертензію
Визначення та класифікація
Патогенез
Клініка
Лікування
Гіпертензивні кризи
СИМПТОМАТИЧНІ ФОРМИ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ
Введення
ренопаренхіматозні АГ ВИЗНАЧЕННЯ
Етіологія і патогенез
Патогенетичні аспекти ренопаренхіматозні АГ, роль РААС
Класифікація
Клінічна картина
Діагностика
Лікування
Реноваскулярна АГ
Визначення
Епідеміологія
Патогенез
Клінічні форми реноваскулярной АГ
Діагностика
Диференціальна діагностика
Лікування
СИМПТОМАТИЧНІ АГ ендокринного походження
Визначення
Епідеміологія
Класифікація
Ішемічна хвороба серця
ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА
Визначення гострого ІМ
Класифікація
Епідеміологія
Клініка і клінічні дефініції
Гострий ІМ з зубцем Q
Гострий ІМ без патологічного зубцаQ
Рецидивуючий і повторний ІМ
Гостра коронарна недостатність
Етіологія і патогенез гострого ІМ
Фактори ризику несприятливого перебігу гострого ІМ
Профілактика
Первинна профілактика
Вторинна профілактика
Діагностика
Встановлення діагнозу і рання стратифікація ризику
Лабораторна діагностика
Диференціальна діагностика
Лікування гострого ІМ та його ускладнень
Догоспітальна або рання госпітальна допомога
Ускладнення фібринолітичної терапії
Протипоказання до фібринолітичної терапії
перкутанним коронарні втручання
Хірургічне шунтування коронарних артерій
Профілактика, діагностика та лікування ускладнень гострого періоду ІМ
Механічні ускладнення гострого ІМ
Профілактика і лікування аритмій і порушень провідності
Стандартні засоби терапії та профілактики в гострій фазі захворювання
Ведення хворих з особливими типами інфаркту
Ведення хворих зі специфічними внутрігоспітального ускладненнями
Оцінка ризику у хворих з гострим ІМ
Поради щодо способу життя
Гострий коронарний синдром без стійкої елевації сегмента SТ
Загальні положення
Класифікація
Ознаки та критерії діагностики захворювання
Патофізіологія
Розрив бляшки і ерозія
Запалення
Тромбоз
Вазоконстрикція
Міокард
Діагноз
Оцінка ризику
ЛІКУВАННЯ
Протиішемічний кошти
антітромбіновой препарати
Інгібітори фактора Ха
Антитромбоцитарні кошти
Ацетилсаліцилова кислота
Антагоністи рецепторів АДФ: тієнопіридини
Блокатори глікопротеїнових рецепторів IIB / IIIA
Корекція ускладнень терапії блокаторами рецепторів глікопротеїну IIB / IIIA, пов'язаних з кровотечами
Фібринолітична терапія
Коронарна реваскуляризація
Коронарна ангіографія
перкутанним коронарне втручання
Хірургічне шунтування коронарних артерій
Протизапальне лікування
Вибір тактики ведення хворих
Тактика ведення хворих з гострим коронарним синдромом в окремих популяційних групах
Тривалість ВЕДЕННЯ ХВОРИХ
Ускладнення, пов'язані з лікуванням
Реабілітація
СТРАТЕГІЯ ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТА з гострим коронарним синдромом
Перший крок: оцінка при надходженні
Другий крок: уточнення діагнозу і визначення ризику
Третій крок: інвазивна стратегія
Четвертий крок: визначення методики реваскуляризації
П'ятий крок: виписка та ведення хворих після виписки
ХРОНІЧНІ ФОРМИ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ
ВСТУП
стабільною стенокардією напруги
Визначення
Епідеміологія
Етіологія і патогенез
Діагностика
Навантажувальні проби
Проби з дозованим фізичним навантаженням
Фактори, що впливають на результати тестів з фізичним навантаженням
Інтерпретація змін сегмента ST
Особливі групи пацієнтів
Рекомендації з виконання навантажувальних ЕКГ-проб для початкової діагностичної оцінки класу стенокардії
Холтерівське моніторування
Візуалізують методи діагностики ІХС та оцінки ризику
Фактори, що знижують точність неінвазивних методів дослідження
Інвазивна діагностика
Прогноз хворих стабільною стенокардією
вазоспастичну стенокардію
кардіального СИНДРОМ Х
безбольової ішемії МІОКАРДА
ІШЕМІЧНА КАРДІОМІОПАТІЯ
ЛІКУВАННЯ стабільній стенокардії
Загальні рекомендації
Допомога при гострому нападі стенокардії
Фармакотерапія стабільної стенокардії
Фармакотерапія для поліпшення прогнозу у хворих стабільною стенокардією
антиангінальної терапії
Органічні нітрати
Блокатори B-адренорецепторів
Блокатори кальцієвих каналів
Активатори калієвих каналів
Загальні рекомендації з фармакотерапії стабільної стенокардії
ТЕРАПІЯ СИНДРОМУ Х
ЛІКУВАННЯ вазоспастичну стенокардію
ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ після оперативних втручань з реваскуляризації міокарда
інтервенційних ЛІКУВАННЯ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ
принципах доказової медицини У ІНТЕРВЕНЦІЙНОЇ КАРДІОЛОГІЇ
ACME (Angioplasty Compared to MEdicine)
ACIP (Asymptomatic Cardiac Ischemia Pilot study)
BENESTENT I (BElgian NEtherlands STENT I)
STRESS (Stent Restenosis Study)
SAVED (Saphenous Vein Graft De Novo)
AWESOME (Angina With Extremely Serious Operative Mortality Evaluation, n=2431; randomized 454)
RITA-2 (Randomised Intervention Treatment of Angina, n=1018)
FRISC II (Fast Revascularization during Instability in Coronary Artery Disease)
TACTICS TIMI 18 (Treat angina with Aggrastat and determine Cost of Therapy with an Invasive or Conservative Strategy-Thrombolysis in Myocardial Infarction 18, n=2457)
RITA 3 (Randomised Intervention Treatment of Angina, n=1810)
ISAR COOL (Intracoronary Stenting With Antithrombotic Regimen Cooling Off, n=410)
PAMI (Primary Angioplasty in Myocardial Infarction, n=395)
Stent-PAMI (Stent- Primary Angioplasty in Myocardial Infarction, n=1458)
GUSTO IIb (Global Use of Strategies To Open occluded arteries in acute coronary syndromes, n=1138)
C- PORT (Atlantic Cardiovascular Patient Outcomes Research Team, n=451)
PRAGUE (PRimary Angioplasty in patients transferred from General community hospitals to specialized PTCA Units with or without Emergency thrombolysis, n=300)
PRAGUE-2 (PRimary Angioplasty in patients transferred from General community hospitals to specialized PTCA Units with or without Emergency thrombolysis 2, n=850)
ZWOLLE (Zwolle, The Netherlands, n=498; randomized 224)
DANAMI (DANish trial in Acute Myocardial Infarction I, n=1008)
DANAMI-2 (DANish trial in Acute Myocardial Infarction 2 , n=1572)
REACT (Rapid Early Action for Coronary Treatment, n=427)
SIAM III (Southwest German Interventional study in Acute Myocardial infarction III, n=197)
RAVEL (Randomized Study With the Sirolimus-Eluting Bx Velocity Balloon-Expandable Stent, n=238)
GRACIA (Grupo de Analisis de la Cardiopatia Isquemica . Aguda, n=500)
RAVEL 3 YRS (Randomized Study With the Sirolimus-Eluting Bx Velocity Balloon-Expandable Stent during 3 Years, n=238)
SIRIUS (SIRolImUS-coated BX VELOCITY ® Balloon Expandable Stent in the treatment of patients with de novo coronary artery lesions, n=1058)
SIRIUS. TWO YEARS RESULTS (n=1058)
C-SIRIUS (Canadian version of SIRIUS, n=100)
E-SIRIUS (European version of SIRIUS, n=352)
TAXUS IV (trial with paclitaxel eluting stent system, n=1314)
АПАРАТУРА ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ, застосовуватися При інтервенційних ЛІКУВАННІ ІХС
Ангіографічна апаратура
Рентгенівське випромінювання і його перетворення в потік світлових променів (рентгенівські трубки, генератори та електронно-оптичні перетворювачі)
Записуюча та відтворювальна апаратура
інструментарій, який застосовується ПРИ перкутанним КОРОНАРНИХ ВТРУЧАННЯХ
Пункційні голки
Металеві дротові провідники
Перфоратори та інтродюсори
Ангіографічні катетери
ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ ЛІКУВАЛЬНИХ інтервенційних процедур
Провідникові катетери
Балони-катетери
ВНУТРІШНЬОКОРОНАРНА провідники
Характеристики ВНУТРІШНЬОКОРОНАРНА провідників
Додатковий інструментарій, який використовується при ЧТКА
Вінцеві стенти
саморозширювальні сітчастий стент WaІstent Medinvent
Трубчастий стент Palmaz - Schatz
рестенозов після імплантації стентів Palmaz - Schatz
Дротяний стент Gianturco - Roubin
Танталовий стент Wiktor
Нові моделі ВНУТРІШНЬОКОРОНАРНА стентів
АНАТОМІЯ коронарних артерій. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ коронарограмою
НОРМАЛЬНАЯ І коронарографіческое АНАТОМІЯ коронарних артерій. Коронарографіческое ПРОЕКЦІЇ
Ліва коронарна артерія
Передня міжшлуночкової гілку лівої коронарної артерії
септального і діагональні гілки
Що огинає гілка лівої коронарної артерії
Права коронарна артерія
АНАЛІЗ коронарограмою ПРИ коронарний атеросклероз
Аналіз загальних і кількісних коронарографіческое характеристик
Аналіз якісних коронарографіческое характеристик
Аналіз анатомічних особливостей локалізації атеросклеротичних пошкоджень в коронарному руслі
Комплексний аналіз коронарограмою
ЗАСТОСУВАННЯ ВНУТРІШНЬОСУДИННОГО УЛЬТРАЗВУКУ ДЛЯ ОЦІНКИ атеросклеротичного ураження коронарних артерій І РЕЗУЛЬТАТІВ стентування
Інструментарій
Артефакти, що виникають під час внутрішньосудинного УЗД, і обмеження методу
Внутрішньокоронарне УЗД
Вимірювання кількісних показників просвіту артерії при її атеросклеротичномуураженні
Проведення внутрікоронарного УЗД при виконанні ВНУТРІШНЬОКОРОНАРНА втручань
Перкутанним коронарного втручання ПРИ ХРОНІЧНОМУ ІХС
 Перкутанні коронарні втручання при одиничних дискретних ураженнях коронарних артерій, дифузних стенозах, многососудістом ураженні при ІХС
Перкутанні коронарні втручання при повторного ураження при ІХС і одиничних дискретних стенозах
Перкутанні коронарні втручання при многососудістом ураженні при ІХС
Многососудістого ангіопластика у пацієнтів із збереженою функцією ЛШ
Результати лікування в госпітальний період
Віддалені результати
Перкутанні коронарні втручання у хворих з ІХС та многососудістим поразкою і / або цукровий діабет
Порядок дилатації коронарних стенозів при многососудістом ураженні
Рідкісні випадки многососудістого хвороби і ангіопластика: ЧТКА артерії, коли інші артерії окклюзірованной
Перкутанні коронарні втручання при хронічних оклюзіях
Перкутанная реканализация окклюзірованной артерій
Успіх втручання
Функціональна оклюзія
Ускладнення коронарної ангіопластики повністю окклюзірованной артерії
Провідник для реканалізації Magnum - Meier
 Перкутанні коронарні втручання при наявності вигинів в руслі коронарних артерій, ураженнях гирла, кальцинованих ураженнях, довгих ураженнях
Ангіопластика в звивистих артеріях і атеросклеротичні ураження, розташовані на вигинах артерій
Технічні особливості і підбір необхідних інструментів для проведення ангіопластики при наявності извитого проксимального сегмента в коронарної артерії
Ангіопластика кальцинованих атеросклеротичних уражень
Технічні особливості ангіопластики при кальцинозі ураженого сегмента
Ангіопластика поразок гирла коронарних артерій
Технічні особливості проведення коронарної ангіопластики стенозів гирла коронарних артерій
Довгі стенози
Медикаментозна підтримка при проведенні перкутанного коронарного втручання. Ведення хворих в ранній і пізній період після стентування
Ацетилсаліцилова кислота
Тиклопідин і клопідогрель
Нефракціонований гепарин, гепарини з низькою молекулярною масою, бівалірудин
Інгібітори глікопротеїнових рецепторів тромбоцитів IIb / IIIa
 Перкутанні коронарні втручання, медикаментозне лікування та АКШ при хронічній формі ІХС
Перкутанні коронарні втручання і медикаментозне лікування
Перкутанні коронарні втручання і шунтуючі операції
 ІНТЕРВЕНЦІЙНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ гострого коронарного синдрому
 Перкутлнние коронарні втручання при гострим коронарним синдромом без елеваніі сегмента ST
Коронарографіческое морфологія атеросклеротіческнх поразок при гострим коронарним синдромом без елевацні сегмента ST
Визначення ступеня ризику швидкого прогресування хвороби при гострим коронарним синдромом без елевації сегмента ST
Тактика виконання перкутанного коронарного втручання при гострим коронарним синдромом без елевації сегмента ST
 Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST
Розвиток гострої тромботичної оклюзії коронарної артерії
Ускладнений зростання атеросклеротичної бляшки
Зв'язок між щелеобразованіем в бляшці, крововиливом і васкуляризацией через медію
Тромбогенезу
Стимулятори тромбоутворення
 Інтервенційне лікування гострого коронарного синдрому з елевацією сегмента SТ
Первинне перкутанне коронарне втручання
Направлення хворих для виконання первинного перкутанного коронарного втручання
 Фацілітівное перкутанне коронарне втручання, що рятує перкутанне коронарне втручання, рутинна коронарографія і перкутанні коронарні втручання після тромболітичної терапії
Фацілітівное перкутанне коронарне втручання
Первинне фацілітівное перкутанне коронарне втручання з тромболізису
Первинне фацілітівное перкутанне коронарне втручання з інгібіторами глікопротеїнових рецепторів тромбоцитів IIb / IIIa
Рятувати перкутанне коронарне втручання після невдалого тромболізису
Рутинна коронарографія в ранній період після тромболізису
Перкутанні коронарні втручання після тромболізису при наявності ішемії
Перкутанні коронарні втручання для хворих, яким процедури з відновлення перфузії проводили пізніше 12 год
Ургентне перкутанне коронарне втручання при кардіогенному шоці
 Кардіологія:
 1. Реферат. Сучасні принципи лікування ішемічної хвороби серця - 2012 рік
 2. Методичні рекомендації. Алгоритм діагностики та лікування аритмій на догоспітальному етапі - 2011 рік
 3. Лекція. Інфекційний ендокардит - 2011 рік
 4. Бабунц І.В., Міраджанян Е.М., Машаех Ю.А.. Азбука аналізу варіабельності серцевого ритму - 2011 рік
 5. Месник Н.Г.. Позбутися від гіпертонії назавжди! Зниження тиску без ліків - 2011 рік
 6. Реферат. Електрокардіостимулятори - 2011 рік
 7. Н. С. Веселкова, Г. В.Матюшін, Е. А. Савченко та ін. Кардіологія: тести з еталонами відповідей для підготовки до сертифікаційного іспиту лікарів-курсантів за фахом 040122.05 / сост. - 2011 рік
 8. Лекція. Шуми серця - 2010 рік
 9. Реферат. Серцеві аритмії - 2010 рік
 10. Реферат. Стенокардія - 2010 рік
 11. Реферат. Серцево-судинні захворювання - 2010 рік
 12. Реферат. Інфаркт міокарда - 2010 рік
 13. Дипломна робота. Прилад для вимірювання швидкості кровотоку - 2010 рік
 14. Шпаргалки. Методи дослідження функціонального стану серцево-судинної системи - 2009 рік
 15. Курсова робота. КВЧ - терапія. Застосування в лікуванні серцево - судинних захворювань - 2009 рік
 16. Рекомендації Російського медичного товариства з артеріальної гіпертонії і Всеросійського наукового товариства кардіологів. Діагностика та лікування артеріальної гіпертензії - 2009 рік
 17. Вебер В.Р., Гаєвський Ю.Г., Шелехова Л.И.. Аритмії. Алгоритми діагностики та лікування. Атлас ЕКГ - 2008 рік
 18. Під редакцією В.Н. Коваленко. Керівництво по кардіології. Частина 1 - 2008 рік
 19. Коваленко В.Н.. Керівництво по кардіології. Частина 3 - 2008 рік
 20. Під редакцією академіка РАМН І.М. Денисова, професора С.Г. Горіховий. Практичний посібник "Діагноз при серцево-судинних захворюваннях. Формулювання, класифікації" - 2008 рік
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека