Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаОториноларингологія
« Попередня Наступна »
Мітін Ю.В.. Оториноларингологія (лекції ), 2000 - перейти до змісту підручника

РОЗЛИТА ФЛЕГМОНА ШИЇ

Дифузне нагноєння клітковини шиї має назву розлитої флегмони шиї. Патологічний процес викликають гноєрідні бактерії, інколи анаероби. В залежності від флори виникає гнійна, гнильна або анаеробна форми флегмони.

Гостре запалення поверхневих шийних лімфатичних вузлів нерідко ускладнюється поверхневою флегмоною шиї. Запалення глибоких шийних лімфатичних вузлів часто призводить до розвитку глибокої флегмони шиї.

Флегмона шиї - тяжке запальне захворювання, що потребує термінового хірургічного втручання. Перебіг флегмони гострий. Вона може локалізуватися в будь-якому клітковинному просторі шиї. Особливості анатомічної будови шиї сприяють швидкому розповсюдженню гнійного процесу з одного клітковинного простору шиї на інший і навіть на межистіння, в порожнину черепа, пахву, підключичну ямку, на передню грудну стінку. При ураженні клітковини судинно-нервового пучка гній розповсюджується на межистіння, а також в підключичну область та пахву. 8 залежності від ураження того чи іншого клітковинного простору розрізняють: флегмону ложа грудинно-ключично-сосковидного м'яза, флегмону клітковинного простору судинно-нервового пучка шиї, флегмону передвісцерального простору - локалізується на рівні гортані та трахеї позаду грудинно-під"язикових і попереду грудинно-щито-видних м'язів, флегмону позавісцерального простору (при пораненні та закритих ушкодженнях стравоходу) - виникає в параезофагеальній клітковині, флегмону надгрудинного клітковинного простору, підщелепну та підборідну флегмону. Процес швидко розповсюджується в межистіння, може ускладнитися кровотечею з сонної артерії та остеомієлітом хребців. При анаеробній флегмоні глибоких відділів процес може розповсюджуватись на всі клітковинні простори шиї.

Хворий на флегмону шиї скаржиться на збільшення об'єму шиї зпе-реду, однієї чи обох бокових поверхонь за рахунок болісного потовщення тканин, почервоніння шкіри шиї. Стан хворого важкий, температура тіла 38-39°С і вище.
Виражений запальний зсув в периферичній крові.

Об'єктивно флегмона шиї проявляється гіперемією шкірних покривів, розлитим потовщенням тканин шиї різної щільності, що болісне при пальпації. Об'єм шиї збільшується, шкірні складки згладжуються. При наявності анаеробної інфекції при пальпації тканин шиї визначається крепітація.

Лікування виключно хірургічне. Заключаеться воно в розтині та дренуванні всіх клітковинних просторів шиї, на які розповсюджується гнійний процес. Розкриття флегмони шиї здійснюють за В.І. Разу-мовським - розрізом по передньому краю грудинно-ключично-сосковидного м'яза. З цього розрізу тупо під шкірою розтинають і інші клітковинні простори. Якщо є необхідність, додатково виконують розрізи по середній лінії шиї, у ділянці підборіддя, паралельно до ключиці та нижньої щелепи. Хірургічне лікування проводиться на фоні потужної протизапальної та дезінтоксикаційної терапії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "РОЗЛИТА ФЛЕГМОНА ШИЇ"
 1. Флегмона венчика
  Флегмона венчика (phlegmone coronae) - диффузное воспаление подкожной клетчатки в области каймы и венчика копыта. Этиология. Причиной болезни является проникновение в подкожную клетчатку микроорганизмов в результате ранения венчика. Иногда флегмона развивается как вторичное заболевание по продолжению из других тканей. Клинические признаки. Первым признаком является возникновение в области
 2. Флегмона
  Флегмона (phlegmone) - разлитое острогнойное, реже гнилостное воспаление рыхлой соединительной ткани (подкожной, мышечной, подфасциальной и др.), при котором некротические процессы преобладают над нагноительными. Этиология такая же, как и при абсцессах. Флегмоны часто возникают как осложнение местных гнойных процессов (фурункула, карбункула, остеомиелита, гнойных артритов и др.) у животных с
 3. Госпитализация в лечебно-профилактическое учреждение Больных с ЛОР-патологией
  часто рецидивирующие носовые кровотечения и (или) при невозможности остановки кровотечения, травмой носа; - флегмонами полости рта и шеи, затрудняющими дыхание, если быстро нарастающее удушье не потребует неотложной трахеостомии на месте; - с заболеваниями, требующими срочного хирургического вмешательства (с мастоидитами, с подозрением на внутричерепные осложнения
 4. ОСЛОЖНЕНИЯ ОТМОРОЖЕНИЙ
  Различают: А. Ранние осложнения: 1) общие - сепсис; 2) местные - а) нагноение пузырей; б) острый лимфангоит и лимфаденит; в) абсцессы и флегмоны; г) острый гнойный артрит. Б. Поздние осложнения: 1) остеомиелит; 2) трофические язвы; В. Последствия отморожений; 1) облитерирующие заболевания сосудов конечностей; 2) невриты; 3) кожные
 5. Лабораторное занятие № 10 (2 часа)
  Тема: Болезни области бедра, коленного сустава и голени. План. 1. Болезни в области бедра. 1.1. Раны. 1.2. Абсцессы. 1.3. Флегмоны. 1.4. Паралич бедренного нерва. 1.5. Перелом бедра. 2. Болезни в области коленного сустава. 2.1. Раны коленного сустава. 2.2. Ушибы коленного сустава. 2.3. Растяжение связок и капсулы коленного сустава. 2.4. Воспаление коленного
 6. Лабораторное занятие № 4 (2 часа)
  Тема: Болезни в области брюшной стенки. План. 1. Болезни брюшной стенки. 1.1. Ушибы. 1.2. Гематомы . 1.3. Лимфоэестравазаты. 1.4. Раны. 1.5. Новообразования. 1.6. Перитониты. 1.7. Абсцессы. 1.8. Флегмоны. 2. Грыжи брюшной стенки. 2.1. Вправимые. 2.2. Невправимые. 2.3. Ущемлённые. Цель занятия - научить студентов распознавать различные травмы и их
 7. Лабораторное занятие № 15 (1 час)
  Тема: Заболевания в области венчика и тканей свода межкопытцевой щели. План. 1. Фиксация животных. 2. Местное обезболивание. 3. Нейролептаналгезия. 4. Сбор анамнестических данных. 5. Диагностика заболеваний. 6. Оказание лечебной помощи при: ранах и флегмоне в области венчика, тиломе, гнойном воспалении межпальцевых желёз у овец. Цель занятия - ознакомить студентов с
 8. Лабораторное занятие № 6 (2 часа)
  Тема: Хирургические болезни вымени и сосков у коров. План. 1. Преподаватель акцентирует внимание студентов на важности своевременного лечения и профилактики заболеваний вымени у коров, об экономической эффективности данных мероприятий. 1. Ушибы вымени и сосков. 2. Раны вымени и сосков. 3. Абсцесс вымени. 4. Флегмона вымени. 5. Фукрункулёз вымени. 6. Дерматиты вымени.
 9. Гнойный артрит
  Гнойный артрит (arthritis purulenta) чаще диагностируют в копытном, путовом, заплюсневом суставах, но возможно поражение и других. Этиология. Болезнь может возникать при проникающих ранах, механических повреждениях околосуставных тканей, при переходе гнойного воспалительного процесса с параартикулярных тканей, а также метастатическим путем при гнойном плеврите, эндометрите, паратифе и т.п.
 10. ЭВКАЛИПТ ШАРИКОВЫЙ (ЭВКАЛИПТ ШАРОВИДНЫЙ) - EUCALYPTUS GLOBULUS LABILL
  Ботаническая характеристика. Семейство миртовые. Вечнозеленое мощное дерево высотой до 50-70 м. Кора ствола и старых ветвей беловато-серая, гладкая. Молодые ветви остроребристые, четырехгранные, с восковым налетом. Молодые листья супротивные, длина их 7 - 16 см и ширина 1-9 см. Старые листья очередные, черешковые, темно-зеленые, длиной 10-30 см и шириной 3-4 см. На листьях восковой налет
 11. ГНОЙНЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
  Гнойные процессы (абсцессы, фурункулы, карбункулы, флегмоны, |плевриты, перитониты, перикардиты, маститы, эндометриты и др.) у убойных животных могут быть последствиями травматических повреж;дений тканей, хирургических операций, инъекций различных препаратов, выполненных с нарушением асептики, а также инфекционных,' простудных и некоторых других болезней незаразной этиологии. Гнойные
 12. Исследование лимфатических узлов.
  В лимфатические узлы поступают патологические продукты, специфические возбудители болезней. У здоровых животных они не велики и расположены в толще клетчатки. Методы исследования: осмотр, пальпация, при необходимости прокол и экстирпация. При исследовании обращают внимание на: величину, строение, форму, консистенцию, температуру, чувствительность, чёткость границ и подвижность. У КРС и МРС
 13. Воспаление век
  Этиология. Воспаление век может быть следствием разнообразных причин. Наиболее частой причиной является раздражение век в результате механических, термических или химических воздействий. При нарушении целостности кожи могут проникнуть микробы, грибы-паразиты, что приводит к возникновению паразитарных и инфекционных заболеваний. Воспаления век могут вызвать различные осложнения ран, ушибы, ожоги;
 14. КАРБУНКУЛЕЗ
  Карбункулез - это острогнойное воспаление нескольких волосяных мешочков и сальных желез, расположенных рядом. При этом образуется обширный инфильтрат с преобладанием некроза кожи и подкожной клетчатки. Некроз кожи и подкожной клетчатки приводит к образованию полостей с нишами, заполненными некротическими тканями. Грануляционный барьер наполненный, формируется медленно, так же как и при флегмонах,
 15. Отек беременных
  Отек беременных (hydrops gravidarum) характеризуется скоплением в подкожной клетчатке и коже конечностей и нижней брюшной стенки транссудата. Заболевание наблюдается главным образом у коров и кобыл. Причинами возникновения этого заболевания могут быть недостаточное движение и расстройство кровообращения беременных животных. Предрасполагающим фактором для появления отека является кормление
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека