ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Шпаргалка. Програмні питання з дисципліни «Військова психологія» за спеціальністю «Психологія», 2012 - перейти до змісту підручника

Роль громадської думки у військовому колективі

Ідеологічні установки колективу роблять визначальний вплив на формування громадської думки, настроїв і взаємин у ньому, які в сукупності становлять соціально-психологічний клімат. Від них залежить його дієздатність. Витоки здорових думок, настроїв, взаємовідносин у військових колективах слід шукати в рівні виховної роботи проведеної в школі. Воєнрук повинен розташовувати певною інформацією про природу структурних компонентів психології колективу.

Громадська думка, будучи системою раціонально - оціночних, поділюваних членами колективу, володіє нормативним впливом і значною спонукальною силою. Достовірність, гласність, емоційність, безперервність, вимогливість громадської думки стали впливати на розум, почуття і на волю кожного (навести приклад)

Воєнрук в інтересах згуртування колективу, підвищення виховних сил його соціально-психологічного клімату, завжди прагнути до того що б громадська думка була ідеологічно та морально витриманим. Що б спрямувати процес формування громадської думки по нульовому руслу, военрук спирається на свою переконаність, знання своєї справи.

Настрої є емоційно-оціночними груповими реакціями колективу на поведінку людей, події, явища, факти. Сприятливі загальні настрої колективу спонукають у воїнів або учнів робочу енергію, підвищує їх активність, а так само виявляється і на їх настрої. За цьому у военрук словом, особистим прикладом завжди прагне підтримувати у підлеглих, учнів високий емоційний настрій, намагається не допускати виникнення пасивних настроїв.

Важливе значення в структурі психологічного клімату колективу і в справі його згуртування мають традиції. Кожен воїн вступивши в військовий колектив, стає спадкоємців і продовжувачем його традицій. Традиції за своїм змістом, сферах появи та приладдя бувають найрізноманітніші, але їх мобілізують і виховує вплив завжди величезна. Активне використання традицій у виховному процесі сприяє зростанню ідейної зрілості особового складу, його бойової майстерності, зміцненню військової дисципліни, згуртуванню колективу, попередження зародження негативних явищ.

Взаємовідносини між людьми є показником їх згуртованості, по-перше з того, що в них зафіксовано характер об'єктивних, соціально обумовлених міжособистісних зв'язків (навести приклад).


У структурі взаємин зазвичай виділяють кілька сфер: службові, суспільно-політичні, міжособистісні, психологічні відносини.

Службово та суспільно-політичні відносини - основа взаємодії особового складу при виконанні службових обов'язків. Ці взаємини закріплені в організаційній структурі будь-якого військового колективу, в общевоинских статутах, настановах. Вони виступають запропонованими правилами і нормами поведінки, що спонукають воїна і вольовий мобілізації; самоконтролю в діях, самонаказів, пред'явленні вимог до самого себе.

Міжособистісні психологічні відносини (дружба і ворожість, симпатія і антипатія тощо) складаються в основному стихійно, вони не оформлені організаційно, менш зримі ніж службові. Ці обставини є нерідко причиною недооцінки їх значимості. Насправді міжособистісні психологічні відносини відіграють істотну роль у житті колективу і вимагають найпильнішої уваги і постійного вивчення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Роль громадської думки у військовому колективі "
 1. Шпаргалка. Програмні питання з дисципліни «Військова психологія» за спеціальністю «Психологія», 2012
  Історія зародження і розвитку психологічних знань військової психології. Періодизація історії військової психології. Об'єкт, предмет та основні завдання військової психології. Методологічні принципи військової історії про природу і ролі психічного розвитку. Особливості будови нервової системи та її вплив на життя і діяльність військовослужбовців. Поняття про психічні пізнавальних процесах в
 2. А
  АВТОРИТЕТ (від лат. Autoritas - влада, вплив) - 1) висока оцінка і визнання особистості (групи людей, організації) оточуючими, її ролі як неформального лідера і права на вплив через усталену систему соціально-психічних відносин; 2) високий статус особистості, що визнається групою, колективом; 3) вплив особистості на оточуючих людей без її безпосередніх дій, що надають
 3. Основні етапи психологічного вивчення військовослужбовців та їх зміст
  Психологічне вивчення військовослужбовців являє собою важливий напрям професійної діяльності психолога. Необхідність такої роботи пояснюється потребою посадових осіб в отриманні достовірної та повної за обсягом інформації про психологічні особливості військовослужбовців та військових колективів. Результати психологічного вивчення багато в чому визначають як специфіку подальшої
 4. Засоби психологічного вивчення військовослужбовців та військового колективу
  Для виконання завдання психологічного вивчення особового складу психолог повинен володіти різноманітними методами психодіагностики, розумне поєднання і застосування яких забезпечує отримання об'єктивної інформації про військовослужбовців. Основними методами, використовуваними психологом, є: - аналіз документів (біографічний метод); - опитування (бесіда, анкетування); - спостереження і
 5. Психологічна підготовка бойових дій і формування вольових якостей у военнослужащіх1
  Відповідно до системним розумінням об'єкта психологічного забезпечення («военнослужащей в діяльності в конкретному середовищі»), на нашу думку, необхідно говорити не про психологічну підготовку військовослужбовців, а про психологічну підготовку бойових дій. Психологічна підготовка бойових дій представляє систему взаємопов'язаних заходів, спрямованих на формування у
 6. Психологічна характеристика військово-польового побуту
  Психологічно охарактеризувати військово-польової побут - це значить дати йому визначення, виявити соціально-психологічні функції, розкрити закономірності та фактори його динаміки і т. д. Тобто недостатньо достовірно описати наявні у фронтовій життя взаємини і поведінку людей, потрібно ще розкрити і внутрішній зміст, і суспільний зміст повсякденних явищ побуту на війні. Велика
 7. Загальна характеристика принципів виховання
  Даючи характеристику того чи іншого принципу виховання, важливо враховувати, що кожна ідея, закладена в ньому, є відображення однієї або декількох закономірностей. Сутність же їх розкривається і реалізується на практиці у вигляді вимог і педагогічних правил виховної діяльності. Принципи виховання як би дозволяють перекинути місток з педагогічної теорії в практичну діяльність. Їх
 8. Педагогічна характеристика основних методів виховання
  Метод переконання. Виховання - це насамперед переконання, вплив на свідомість людей в потрібному напрямку. Звідси й особлива роль методу переконання. За своєю психологічною структурі переконання - це знання, що злилися з емоційною сферою і насичені вольовими устремліннями. Саме злиття пізнавальної діяльності воїна з його почуттями і волею призводить до того, що впроваджувані ідеї
 9. Педагогічна профілактика різних видів відхилень в поведінці військовослужбовців
  Проблема виявлення і обгрунтування профілактичних і перевоспітательних методів, прийомів, засобів і форм, а також умов їх ефективного використання представляє для офіцерів і сержантів особливу значимість, так як системний підхід припускає поряд з утриманням та організацією розгляд методики превентивної роботи офіцерів з важкими військовослужбовцями. При виборі тих чи інших методів,
 10. Мета, завдання та напрямки роботи з формування статутних взаємовідносин в частині (підрозділі)
  Сутність статутних взаємовідносин полягає в знанні правил поведінки та встановленого порядку, розумінні їх необхідності і закріпилася, стійкої звичкою їх дотримання. У міру того, як правила поведінки закріплюються, стають звичними і визначають дії і вчинки військовослужбовця, а також військового колективу, можна говорити про формування і розвиток статутних взаємовідносин в частині
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека