Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаІнтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога
« Попередня Наступна »
Погодін Ю.І., Іванов П.Є. та ін. Мобілізаційна підготовка охорони здоров'я, 2006 - перейти до змісту підручника

Роль і місце Росії у світовому співтоваристві

З точки зору геополітичного положення, Росія у світовому співтоваристві залишається важливою сполучною ланкою і своєрідним «мостом» між Заходом і Сходом. Для Росії характерні риси з одного боку європейського, а з іншого - азіатської держави. Вона була і залишається своєрідним гасителем світових воєн і катаклізмів, для неї історично зумовлене бути учасником всіх світових і регіональних процесів.

Розуміння базових національних інтересів Росії та основних інструментів їх забезпечення нерозривно пов'язане зі сформованим місцем Росії в системі глобальних військово-політичних відносин. Сьогоднішня глобальна військово-політична обстановка характеризується поєднанням двох основних тенденцій: з одного боку, прагненням сформувати нову, більш справедливу і демократичну систему міжнародних економічних і політичних відносин. З іншого боку, розширенням практики застосування збройної сили на підставі національних рішень і поза мандата ООН. Поряд з цими відносно новими тенденціями продовжують існувати і стереотипи періоду «холодної війни», суттєво ускладнюють міжнародну обстановку.

У даних умовах зберігається значення військової сили як інструменту зовнішньої політики і забезпечення національних інтересів того чи іншої держави.

Росія послідовно виступає за створення такої системи міжнародних відносин, в якій значення військової сили буде мінімізовано та її функції зведені до задачі стримування збройних конфліктів. Однак з урахуванням об'єктивно існуючих тенденцій у системі міжнародних відносин змушена коректувати своє бачення ролі та місця військової політики і військових інструментів. Наявність у Росії сучасних і ефективних Збройних Сил стає однією з умов її успішної і безболісної інтеграції в споруджувану систему міжнародних відносин.

Намічений з початку нового століття вихід Росії зі стану політичної та економічної кризи і істотне зміцнення її позицій на світовій арені останнім часом є найважливішою світовою тенденцією. Це дає можливість говорити про необхідність формулювання нових пріоритетів її зовнішньої політики, що враховують нові реалії, а також і про об'єктивні геополітичних потребах Російської Федерації, пов'язаних з необхідністю забезпечення сприятливих умов для її розвитку в якості одного з провідних держав світу.

Істотне значення для розуміння специфіки російських зовнішньополітичних інтересів, а значить, ролі і місця російських Збройних Сил, набувають нові глобальні тенденції:

По-перше, на перший план в глобальній системі військово-політичних відносин виходить протидія новим викликам, стимульованим процесами глобалізації. У числі цих викликів: поширення зброї масового знищення і засобів її доставки, міжнародний тероризм, етнічна нестабільність, діяльність радикальних релігійних спільнот та угруповань, наркоторгівля, організована злочинність. Характер цих викликів такий, що з ними неможливо ефективно боротися в рамках окремих держав.

У зв'язку з цим різко підвищується важливість міжнародної співпраці силових структур, включаючи спецслужби і збройні сили.

По-друге, стає реальністю здійснення міжнародних операцій із застосування сили поза традиційних військово-політичних організацій. Військова сила все частіше застосовується в рамках коаліцій, сформованих на тимчасовій основі. Така практика, ймовірно, буде надалі розширюватися. Це є відображенням об'єктивного характеру сучасної ситуації у світі. Однак Росія виступає за суворе дотримання при формуванні подібних коаліцій і, особливо, при застосуванні ними військової сили, норм міжнародного права і вступатиме в них, тільки якщо цього вимагатимуть її зовнішньополітичні інтереси.

По-третє, відбувається подальша економізація зовнішньополітичних пріоритетів держав. Економічні інтереси стають важливішими порівняно з політичними і військово-політичними, більше того, виникає все більше складне поєднання економічних інтересів окремих держав і інтересів великих транснаціональних компаній.
В результаті істотно змінилося розуміння умов, достатніх для застосування збройної сили. Якщо раніше підставою для прийняття рішень про використання військових засобів найчастіше служило наявність прямої військової загрози безпеці або інтересам тієї чи іншої держави, то зараз військова сила все частіше застосовується для забезпечення економічних інтересів тієї чи іншої країни. Це об'єктивно розширює сферу зовнішньополітичної затребуваності військової сили.

По-четверте, відбулося зрощення внутрішнього і міжнародного тероризму. У сучасних умовах, коли виникнення міжнародного антитерористичного інтернаціоналу стало реальністю, безглуздими стають спроби поділу терористичної активності на внутрішню та міжнародну. Це стосується як політичних підходів до припинення терористичної активності, так і силових заходів з нейтралізації активності терористів. Очевидно, що тероризм перетворився з політичної загрози у військово-політичну, і сфера відповідальності збройних сил, зокрема, Збройних Сил Росії, з протидії йому істотно розширилася.

По-п'яте, істотно підвищилося значення недержавних учасників системи міжнародних відносин для визначення характеру зовнішньополітичних пріоритетів різних держав світу. Неурядові організації, міжнародні руху і спільноти, міждержавні організації та неформальні «клуби» надають широке, часом суперечливе вплив на політику окремих держав. Росія прагне до активної участі в основних міждержавних і міжнародних організаціях для забезпечення різних аспектів своїх зовнішньополітичних інтересів та інтересів у сфері безпеки.

Дані тенденції суттєво доповнюють, а часом і видозмінюють процеси, що розвиваються на рівні двосторонніх політичних відносин, а також традиційних міждержавних організацій.

Найважливішим аспектом, що визначає підходи до будівництва і розвитку військового потенціалу Росії, є розуміння характеру відносин нашої країни з найбільш значимими елементами сучасної системи міжнародних відносин.

Організація Об'єднаних Націй і Рада безпеки ООН

Організація Об'єднаних Націй і Рада Безпеки ООН розглядається Росією як центрального елемента, що забезпечує глобальну стабільність. Зниження ролі Ради Безпеки ООН і перехід до застосування збройних сил на підставі національних рішень оцінюється як небезпечна тенденція, в перспективі здатна створити серйозну загрозу політичних і військово-політичним інтересам Росії. Це може істотно зменшити значення і ефективність політичних інструментів розв'язання кризових ситуацій і значно знизити поріг застосування військової сили.

Співдружність Незалежних Держав і Організація Договору про колективну безпеку

Відносини з Співдружністю Незалежних Держав є для Росії найважливішим напрямком зовнішньої політики. Росія буде прагнути і далі розвивати потенціал координації військово-політичної діяльності країн СНД у рамках існуючих структур та інститутів. Договір про колективну безпеку країн СНД визначає структуру військово-політичних зобов'язань Росії перед своїми союзниками. Росія і далі буде виступати за перетворення Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) в ефективну міждержавну організацію, що надає стабілізуючий вплив на загальну військово-політичну обстановку в СНД і регіонах, що межують з СНД. Росія розглядає забезпечення безпеки і недоторканності кордонів країн-членів ОДКБ як пріоритет свого військового планування.

Організація Північно-Атлантичного договору (НАТО) та Європейський Союз (ЄС)

Відносини Росії з Організацією Північно-Атлантичного договору (НАТО) визначаються Римською декларацією 2001 року. Росія уважно стежить за процесом трансформації НАТО і розраховує на повне вилучення прямих і непрямих компонентів антиросійської спрямованості і з військового планування, і з політичних декларацій країн-членів Альянсу. Однак, якщо НАТО збережеться як військового альянсу з існуючою сьогодні наступальної військової доктриною, це зажадає докорінної перебудови російського військового планування і принципів будівництва російських Збройних Сил, включаючи зміну російської ядерної стратегії.
Росія розраховує на подальший розвиток конструктивних політичних і економічних відносин і з країнами Європейського Союзу, виходячи з необхідності формування взаємовигідних, справедливих і недискримінаційних відносин, а також безумовного визнання територіальної цілісності Російської Федерації та поваги її права на боротьбу з усіма проявами міжнародного тероризму.

Стратегічне партнерство Росії та США

Росія розраховує на розширення співпраці з США у політичній, військово-політичній та економічній сферах, а також продовження співпраці з США у сфері забезпечення стратегічної стабільності і демонтажу спадщини «холодної війни», на конструктивну взаємодію з США у справі забезпечення регіональної стабільності та нерозповсюдження ЗМУ на регіональному рівні. Росія підтримує зусилля по боротьбі з міжнародним тероризмом у рамках антитерористичної коаліції, що є елементом глобальної стабільності і засобом встановлення більш справедливого нового світового порядку. У відносинах з США Росія керується необхідністю суворого дотримання норм міжнародного права і приматом власних національних інтересів. Росія виходить з того, що незважаючи на окремі розбіжності у підходах до вирішення регіональних проблем консенсус має бути знайдений на базі поваги норм міжнародного права і взаємної поваги національних інтересів.

Шанхайська організація зі співробітництва (ШОС)

Шанхайська організація зі співробітництва (ШОС) грає найважливішу роль у забезпеченні регіональної стабільності в Центральній Азії і в Далекосхідному регіоні. У разі подальшого зміцнення політичного та військово-політичного потенціалу ШОС сформується зона миру і стабільності на Південно-Східному і Далекосхідному напрямках, що виключає виникнення великомасштабної військової загрози. Якщо відбудеться повна або часткова ренаціоналізація політики в галузі безпеки держав регіону, Росія змушена буде розглядати регіон як потенційне джерело етнічних конфліктів, прикордонних суперечок і загальної військово-політичної нестабільності.

Таким чином, аналіз поточних глобальних політичних тенденцій свідчить, що сучасна міжнародна обстановка, що характеризується динамізмом, багатогранністю процесів, що відбуваються, а також еволюцією ряду ключових міжнародних інститутів, ставить завдання по-новому реалістично і комплексно оцінити систему загроз безпеки Російської Федерації. І на цій основі виробити пріоритети воєнної політики та військового будівництва, що відповідають новому міжнародному статусу Росії та наявним у неї ресурсів.

Спроба вибудувати світову політику у вигляді багатополярного світу без Росії та її політичної участі при домінуванні США не може дати позитивних результатів. У цих умовах найбільш ймовірно, що Росія здійснюватиме раціональну жорстку політику досягнення своїх цілей, які, по суті, мало чим відрізняється від прагматичної зовнішньої політики США, Німеччини та КНР, при одночасному здійсненні особливої ??російської внутрішньої політикою. Це в принципі забезпечить невтручання ззовні і будівництво взаємовигідних відносин з усіма країнами. Водночас, спокійна адаптована до умов військова сила забезпечить вигідні для розвитку умов миру з нарощують військовий потенціал сусідами.

Враховуючи особливості розвитку багатополярного світу, позбавленого існували раніше противаг, видається, що в перспективі Росію очікують соціально-політичні катаклізми неменшою сили, ніж минулого і вельми своєрідні «цивілізаційні війни», об'єктом агресії в яких може стати Росія, позбавлена ??головного - здатності протистояти зовнішній експансії в формі нерівноправного економічного співробітництва або прямого військового вторгнення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Роль і місце Росії у світовому співтоваристві "
 1. Контагіозна плевропневмонія ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ
  Контагиозная плевропневмонія великої рогатої худоби (лат. - Pleuropneumonia contagiosa bovum; англ. - Bovine contagious pleuropneu -moniae; повальне запалення легень, перипневмонія, ПВЛ, КПП) - висококонтагіозна хвороба, що характеризується лихоманкою, фибринозной інтерстиціальної пневмонією, серозно-фібринозним плевритом з подальшим утворенням анемічних некрозів і секвестрів в легенях,
 2. В
  + + + вагіна штучна (лат. vagina - піхва), прилад для отримання сперми від виробників сільськогосподарських тварин. Метод застосування В. і. заснований на використанні подразників статевого члена, замінюють природні подразники піхви самки, для нормального прояви рефлексу еякуляції. Такими подразниками в В. і. служать певна температура (40-42 {{?}} C) її стінок,
 3.  ВСТУП
    Збереження репродуктивного здоров'я жінок і забезпечення безпечного материнства - пріоритетне завдання сучасної медицини в усьому світі. Безумовно, вона повинна вирішуватися комплексно з урахуванням соціальних, економічних, демографічних і медичних проблем, що стоять перед суспільством в цілому і перед кожною країною зокрема. Росія протягом багатьох років займає одне з провідних місць за кількістю
 4.  КОНТРАЦЕПЦІЯ У ПІДЛІТКІВ
    Подростковоий період характеризується біологічної та психічної перебудовою організму, що веде до зрілості. У пубертатному періоді відбувається дуже швидке біологічне дозрівання. Активізація та складна взаємодія гормонів росту і статевих гормонів викликають інтенсивне фізичне і фізіологічний розвиток. Зовні це проявляється, в першу чергу, стрибком зростання, зміною фігури, появою
 5.  Арбовірусная ІНФЕКЦІЇ
    Джей П. Санфорд (Jay P. Sanford) Більшість вірусних інфекцій людини протікає або безсимптомно, або у вигляді неспецифічних захворювань, що характеризуються лихоманкою, нездужанням, головними болями і генералізованими миалгиями. Подібність клінічної картини захворювань, викликаних різними вірусами, такими як міксовіруси (грип), ентеровіруси (поліовірус, вірус Коксакі, вірус ECHO),
 6.  Акушерські кровотечі
    Кровотечі завжди були і, по всій видимості, будуть залишатися однією з основних проблем для практичного акушерства. У структурі материнської смертності акушерські кровотечі займають провідне місце в більшості країн світу. Акушерські кровотечі можуть виникати під час вагітності, в пологах, в послідовно і ранньому післяпологовому періодах. Під кровотечею при пологах через природні
 7. А
    список А, група отруйних високо токсичних лікарських засобів, що передбачається Державною фармакопеєю СРСР; доповнюється і змінюється наказами Міністерства охорони здоров'я СРСР. При поводженні з цими лікарськими засобами необхідно дотримуватися особливої ??обережності. Медикаменти списку зберігаються в аптеках під замком в окремих шафах з написом «А - venena» (отруйні). Перед закриттям
 8. Б
    + + + Б список сильнодіючих лікарських засобів; група лікарських засобів, при призначенні, застосуванні і зберіганні яких слід дотримуватися обережності. До списку Б належать ліки, що містять алкалоїди та їх солі, снодійні, анестезуючі, жарознижуючі та серцеві засоби, сульфаніламіди, препарати статевих гормонів, лікарську сировину галенових і новогаленові препарати і
 9. Г
    + + + Габітус (лат. habitus - зовнішність, зовнішність), зовнішній вигляд тварини в момент дослідження. Визначається сукупністю зовнішніх ознак, що характеризують статура, вгодованість, положення тіла, темперамент і конституцію. Розрізняють статура (будова кістяка і ступінь розвитку мускулатури): сильне, середнє, слабке. Вгодованість може бути гарною, задовільною,
 10. П
    + + + Падевий токсикоз бджіл незаразна хвороба, що виникає при харчуванні бджіл (падевим медом і супроводжується загибеллю дорослих бджіл, личинок, а в зимовий час і бджолиних сімей. Токсичність падевого меду залежить від наявності в ньому неперетравних вуглеводів, алкалоїдів, глікозидів, сапонінів, дубильних речовин, мінеральних солей і токсинів, що виділяються бактеріями і грибами. Потрапляючи в середню
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека