Головна
ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Т.А.Колтунович. Етичний кодекс психолога, 2007 - перейти до змісту підручника

Рівні етичних проблем у психології

У нашій дисципліні можна виділити три основні поняття: «право», «мораль» та «моральність».

Право - це фіксовані норми поведінки, за порушення яких людина несе суворо встановлену відповідальність (при цьому хороше право завжди повинне відображати існуючі суспільні норми і відповідати загальному рівню розвитку даного суспільства).

Мораль - це неформальні (неписані) норми поведінки, які відображають традиції та звичаї, що склалися. Одним з центральних понять моралі є почуття обов'язку перед оточуючими людьми.

Моральність, світоглядність - це скоріше совість конкретної людини, яка ґрунтується на прийнятті (чи неприйнятті) існуючих норм життя, яка дозволяє людині зберігати своє достоїнство в нестандартних ситуаціях, коли для прийняття рішення не допомагають ні норми права, ні норми моралі (зрозуміло, що для всіх можливих ситуацій норм і правил поведінки не існує). Таким чином, моральність - це етична імпровізація, яка ґрунтується на індивідуальній совісті та почутті власної гідності.

При розгляді основних етичних регуляторів діяльності практичного психолога можна виділити такі рівні [1, c.280-282]:

1). Правовий рівень. Ґрунтується на таких документах: «Всезагальна декларація прав людини», «Конституція України», Закон України «Про освіту», «Посадова інструкція педагога-психолога» та інших нормативних документах, аж до «Кримінального кодексу України».
На жаль, багато з цих документів декларовані та побудовані скоріше за принципом «уникання небажаного», тобто залишають відкритим питання по те, що є необхідним, справедливим та прекрасним...

2). Моральний рівень. Цей рівень відображений у чисельних (але, на жаль, неоднозначних і не обов'язкових) етичних «кодексах», «положеннях» і навіть «стандартах», де часто зазначаються такі принципи як «не нашкодь!», «не начіпляй ярликів!», «приймай клієнта таким, яким він є», «зберігай професійну таємницю» (принцип конфіденційності), де часто підкреслюється «неоспірний пріоритет інтересів клієнта» і т.д. Досвід показує, що більшість з цих принципів все ж таки потребують уточнення та коментарів, оскільки, частина психологів сприймає їх буквально, що нерідко призводить до непорозумінь і навіть до негативних наслідків.

При всій важливості етичних принципів цілком можливі, на жаль, ситуації, коли психолог добре знає етичні вимоги, але фактично не виконує їх. Крім того, можливі неординарні ситуації, для яких складно підібрати той чи інший «принцип», тому доводиться приймати рішення самостійно. Як раз для такої етичної імпровізації і необхідний моральний стрижень особистості психолога, який дозволяє йому брати відповідальність на себе та зберігати свою професійну честь і совість. На жаль, тільки «знання» етичних принципів не дозволило багатьом психологам гідно зорієнтуватися в умовах соціально-економічної (але, перш за все - духовної) кризи, яку переживає сучасна Україна.
І, як наслідок, багато з них так і не змогли виступити гідними помічниками для осіб, які самовизначаються в цьому світі, обмежуючись тільки «допомогою в адаптації» до такої «чудової» ситуації.

3). Світоглядний рівень припускає певну ціннісно-смислову зрілість психолога, сформоване (а краще сказати вистраждане) ціннісно-моральне ядро особистості. Сам світоглядний рівень можливий лише тоді, коли у психолога, з одного боку, немає прагнення нав'язувати саме свою точку зору клієнту, але, з іншого боку, світоглядність припускає і свою власну точку відліку (моральний/світоглядний критерій) при ставленні психолога до тих чи інших подій оточуючого світу і до самого себе. Розгляд етичних проблем на світоглядному рівні нерідко пов'язують з загальнолюдськими цінностями. При розгляді проблеми світоглядності можна також виділити дві основні площини: відносини психолога з клієнтом, що як раз і відображається в різних етичних «Кодексах» і «Положеннях»... і ставлення психолога до самого себе, до власного уявлення про необхідне, гідне й справедливе. Друга площина розгляду проблеми неминуче припускає співвідношення себе з цінностями оточуючого суспільства, світу і всієї людської культури.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Рівні етичних проблем у психології"
 1. МОДУЛЬ 1. ЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ У ПСИХОЛОГІЇ
  НЕ 1.1. Вступ до курсу «Етичний кодекс психолога» План: 1. Поняття етичного кодексу психолога. Функції та завдання дисципліни. 2. Зв'язок етики та психології. 3. Основні поняття дисципліни. 4. Історія становлення етичного кодексу психолога у світі та в Україні. Домашнє завдання: Окресліть міждисциплінарні зв'язки дисципліни «Етичний кодекс психолога» Література: 1. Етичний
 2. Основні етичні норми та вимоги до особистості психолога
  Особистісні якості спеціаліста-психолога мають першочергове значення для клієнтів. Чимало з них, які вважаються важливими у роботі, мають етичні та моральні компоненти і, відповідно, розглядаються як достоїнства особистості. Неприйнятно говорити, щоб всі спеціалісти володіли цими якостями, оскільки дуже важливо, щоб ці особистісні якості, які глибоко вкоренилися у людині, випливали та розвивалися
 3. Головний «етичний парадокс» психології
  Сучасна психологія неминуче зіштовхується з етикою вже на рівні визначення свого предмета та методу (методологічному, який традиційно є «вільним» від етичних проблем). Протягом останніх років у психології суттєво підвищився інтерес до проблем «суб'єктності» та «суб'єктивності » (Є.І.Ісаєв, В.І.Слободчиков, А.В.Петровський). Сам предмет психології все більше пов'язується з «суб'єктністю». Можна
 4. Мораль та її соціально-психологічна детермінація. Психологічне підґрунтя моральності особистості
  Мораль є тією частиною філософії, яку значно більше тлумачать, але щонайменше виконують А.Б.Княжнін Проблема сучасного суспільства - падіння морального рівня людей - загальна причина багатьох соціальних проблем. Частково проблема моральності пов'язана з економічними труднощами, але в будь-якому випадку психологія не може залишатися осторонь від процесів, які протікають у суспільстві та
 5. Етичні проблеми у науково-дослідницькій діяльності психологів
  Серед етичних проблем у науково-дослідницькій діяльності психолога виокремимо такі [6, c.289-294]: 1) Надмірне експериментування. Психолог заради отримання «цікавих результатів» ставить інтереси науки чи свої кар'єрні інтереси вище за інтереси клієнтів. Звичайно, і психолог-дослідник, і психолог-практик повинні вести науковий пошук, але як тільки вони відчують, що почали ставитися до клієнтів
 6. Етичні принципи у роботі психолога
  Сучасний рівень науки і практики та їх зростаючий вплив на соціальні та економічні процеси вимагають спеціального регламентування дій психологів, як у процесі дослідницької роботи, так і в ході реалізації їх рекомендацій. Підвищення ефективності роботи психологів у різних галузях, виключення випадків дискредитації психології вимагають введення в практику етичних принципів і правил роботи
 7. МОДУЛЬ 2. ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА. ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ, СТАНДАРТИ ТА ПРОБЛЕМИ У РОБОТІ ПСИХОЛОГА
  НЕ 2.1. Основні етичні проблеми та «зваби» у практичній та науково-дослідницькій діяльності психолога План: 1. Етичні проблеми типу «психолог-клієнт», «психолог-колеги», «психолог-адміністрація/адміністратори». 2. Основні етичні «зваби» практичної психології. 3. Етичні проблеми у науково-дослідницькій діяльності психолога. Домашнє завдання: Охарактеризуйте «синдром емоційного
 8. МОДУЛЬ 2 ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА. ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ, СТАНДАРТИ ТА ПРОБЛЕМИ У РОБОТІ ПСИХОЛОГА
  НЕ 2.2. Етичні стандарти у роботі психолога План: 1. Поняття етичного стандарту. 2 Етичні стандарти психолога, прийняті Американською психологічною асоціацією у січні 1963 року. 3. Етичні стандарти для психолога, прийняті у Мадриді, Іспанія. 4. Порівняльна характеристика «європейських» та «американських» стандартів. 5. Проблема впровадження подібного роду стандартів психолога в
 9. Модуль - контроль (підсумковий)
  Модуль 1 1. Охарактеризуйте значення, функції та завдання дисципліни «Етичний кодекс психолога». Дайте характеристику основним поняттям дисципліни. 2. Дайте визначення поняттю «професійна етика психолога». Охарактеризуйте основні норми та вимоги, яких психологу необхідно дотримуватися у професійній діяльності. 3. Розкрийте міждисциплінарні зв'язки дисципліни. Чи можна говорити про
 10. Внесок в розвиток валеології українських вчених
  Засновником науки про здоров'я людини в сучасному її розумінні справедливо вважають І.І.Брехмана, який працював у Владивостоку. Саме він сформулював методологічні основи збереження та зміцнення здоров'я практично здорових осіб. Під час своїх досліджень ролі адаптогенів, наслідком чого став запропонований ним новий науковий напрям - фармакосанація ("ліки" для здорових), він дійшов висновку про
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека