Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаОнкологія
« Попередня Наступна »
Лекції. Матеріали XIV Російського онкологічного конгресу, 2010 - перейти до змісту підручника

РЕЗУЛЬТАТИ органозберігаючих ЛІКУВАННЯ У ХВОРИХ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

Рассказова Е.А., Пак Д.Д.

ФГУ МНІОІ ім.П.А.Герцена, м.Москва

Завдання дослідження: Вивчити особливості рецидивів при виконанні органозберігаючих операцій у хворих на рак молочної залози (РМЗ).

Матеріал і методи: У 4 хірургічному відділенні МНІОІ ім.П.А.Герцена з 2000 по 2005р виконано 392 радикальних резекцій з \ без пластики молочної залози. Загальне число хворих 389, у 3 пацієнток синхронний рак молочних залоз, у всіх 3 випадках була виконана двостороння радикальна резекція. Відновлення молочної залози виконували в разі вираженої асиметрії молочних залоз. У 224 пацієнток для відновлення використовували аутотканини (велика грудний м'яз, фрагмент найширшого м'яза спини) або комбіновану пластику (найширша м'яз спини з силіконовим ендопротезом). Розподіл пацієнток за стадіями: 0 ст - 4 (1%), I стадії - 160 (40,8%), IIА - 138 (35,2%), IIБ - 42 (10,7%), IIIА - 45 (11 , 5%), ІІІВ -1 (0,3%), IIIС - 2 (0,5%). Променева терапія проведена в 270 (68,9%) випадках, в 122 (31,1%) не проводилася. При цьому променева терапія не проводилася при 0 стадії у 4 (100%) пацієнток, при I стадії - у 93 (58,1%), при II А - у 24 (17,4%), при ІІБ стадії - у 1 (2 , 3%) пацієнтки

Результати: Ми проаналізували виникнення рецидивів в частині молочної залози у 389 хворих. Рецидиви діагностовані в 16 (4,1%) випадках. Строки виникнення склали від 1,5 до 9 років. В 1 випадку в неудаленной частини молочної залози в області сосково-ареолярного комплексу виявлений рак Педжета, і в 1 випадку надалі виникла карциносаркоми. Одномоментне поява рецидиву та віддалених метастазів діагностовано у 5 випадках. За 5 річний термін спостереження діагностовано 8 (2,1%) рецидивів. Гістологічне дослідження первинної пухлини з подальшим виникненням рецидиву раку виявило таку закономірність: ІПР II ст.зл в 7 випадках, ІПР III ст.зл. - 5, комбінований рак - 2, ІДР - 1, Педжет - 1, без гістологічного визначення (IY ст.лечебного патоморфоза) - 1 випадок. У 3 випадках несприятливими морфологічними ознаками діагностовано ракові емболи в судинах поблизу пухлинного вузла, зростання інвазивного раку, cr in situ. У подальшому лікування рецидивів було наступним: видалення частини, що залишилася молочної залози у 11 пацієнток з них у 4 доповнені інтраопераційної ФДТ, в 4 випадках підшкірне видалення молочної залози з первинної реконструкцією, що пов'язано з можливістю даного втручання і наполегливим проханням пацієнток, в 1 випадку оперативне посібник не виконувалося за множинних віддалених метастазів, проведено курси ПХТ. У 3 випадках рецидиви виникли у жінок молодого віку (до 40 років), в 13 після 40 років. При цьому жінок до 40 років - 32, після 40 років - 357 хворих. Тобто у жінок молодого віку ризик виникнення рецидиву високий і склав 9,4%, у жінок більш старшого віку - 3,6%, різниця статистично достовірна.

Висновки: Жінкам молодше 40 років необхідно виконувати більший обсяг оперативного допомоги в обов'язковому поєднанні з променевою терапією. Виконання органозберігаючих операцій виправдано при дотриманні критеріїв відбору хворих, безсумнівно рівень рецидиву пов'язаний зі стадією, найбільший% рецидиву виявлений при III А стадії - 11,1%. 3. За 5 річний термін спостереження після органозберігаючого лікування рецидиви діагностовані у 8 (2,1%) хворих.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " РЕЗУЛЬТАТИ органозберігаючих ЛІКУВАННЯ У ХВОРИХ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ "
 1. ОСНОВИ ПРОТИПУХЛИННОЇ ТЕРАПІЇ
  Вінсент Т. де Віта (Vincent Т. De Vita, JR.) Біологія пухлинного росту Основи протипухлинної терапії базуються на наших знаннях про біології пухлинного росту. Два десятиліття тому уявлення про те, що навіть невеликі за розмірами первинні ракові пухлини відривають життєздатні пухлинні клітини в систему циркуляції і ці клітини здатні рости так само, як і в первинній
 2. РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
  Джейн Є. Хенні, Вінсент Т. ДеВіто (Jane Е. Henney, Vincent Т. DeVita, Jr.) Рак молочної залози дуже поширений серед жінок Західної півкулі. У 1985 р. в США було зареєстровано 119 000 жінок і приблизно 1000 чоловіків із цим захворюванням. В останні роки найбільш частою причиною смерті жінок від злоякісних новоутворень став рак легені, однак донедавна першого
 3. ОСОБЛИВОСТІ BRCA-АСОЦІЙОВАНОГО раку молочної залози І МЕТОДИ ПРОФІЛАКТИКИ СПАДКОВИХ ФОРМ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ТА ЯЄЧНИКІВ
  С.М. Кравець, Л.Н. Любченко, С.Н. Блохін, Б.О. Толокнов, К.І. Жорданіа, А.Н. Грицай, О.А. Анурова, А.Л. Арзуманян, Е.Х. Кучмезов, А.І. Василенко, К.П. Лактіонов РОНЦ ім. М.М Блохіна РАМН, Москва Цілі роботи - аналіз особливостей тактики лікування раку молочної залози та профілактики РМЗ і раку яєчників (РЯ) у жінок-носіїв мутацій генів BRCA1 і BRCA2. Частота спадкового
 4. ДОСВІД СКРИНІНГУ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ В МОСКВІ
  А.М. Сдвижков, В.І. Борисов, І.Д. Васильєва, В.В. Евтягін, Т.Д. Кропачева, І.П. Свичкарь Онкологічний клінічний диспансер № 1, м. Москва У структурі онкологічних захворювань у жінок в м. Москві рак молочної залози з 1996 р. вийшов на перше місце, і захворюваність зберігає тенденцію до збільшення: у 2000 р. вона склала 73,8 на 100 000 жіночого населення, а в 2009 р. - 93,8
 5. СУБПОПУЛЯЦІЇ лімфоцитів периферичної крові ПЕРВИННО операбельними ХВОРИХ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
  Короткова О.В., Заботіна Т. Н., Очеева Н.Ю., Скотаренко Л.В., Кадагидзе З.Г. РОНЦ ім.Н.Н.Блохіна РАМН, м. Москва Завдання дослідження: Вивчити субпопуляційний структуру лімфоцитів первинно операбельних хворих на рак молочної залози. Матеріали і методи: У дослідження було включено 15 хворих з I стадією (Т1N0) захворювання, 25 хворих з II стадією (T1N1, T2N0-N1) і 11 хворих з III
 6. Хвороби ободової кишки
  Ободова кишка - частина товстого кишечника довжиною 1-2м, діаметром 4-6см, що має в своєму складі висхідну частину colon ascendens, поперечну, colon transversum, спадну, colon deccendens, сигмовидную, colon sigmoideum. Висхідна ободова кишка розташована мезоперитонеально, але іноді покрита очеревиною з усіх боків (интраперитонеально) Висхідна ободова кишка у правому підребер'ї утворює
 7. . Нейрогуморальна регуляція і стан репродуктивної системи жіночого організму в період згасання її функції
  Статеве дозрівання і настання менопаузи представляють собою два критичних періоду в житті жінки. Перший з них характеризується активацією, другий - припиненням функції гонад. 169 Глава 1. Структура і функція репродуктивної системи у віковому аспекті Як формування, так і виключення циклічної функції гонад тягне за собою цілий ряд істотних змін в
 8. Синдром полікістозних яєчників
  Визначення поняття. СПКЯ являє собою клінічний симптомокомплекс, який об'єднує гетерогенні ознаки і симптоми, які свідчать про порушення з боку репродуктивного 389 Глава 4. Патологія репродуктивної системи в період зрілості ної, ендокринної та метаболічної функції організму жінки. Основними клінічними проявами його є оліго-або аменорея і безпліддя на
 9. Лейоміома матки
  Визначення поняття. Лейоміома матки (ЛМ) - одна з найбільш часто зустрічаються доброякісних пухлин репродуктивної системи жінки. Пухлина має мезенхімального походження і утворюється з мезенхіми статевого горбка, навколишнього зачатки Мюллерова проток (рис. 4.8). Мезенхіма є попередником примітивного міобласти, індиферентних клітин строми ендометрію і різних клітинних
 10. Стратегія сучасної постменопаузальному терапії
  Розглянуті в перших двох розділах цієї глави дані про фізіологію і патобіологіі основних порушень, розвиваються в організмі жінки в постменопаузальному періоді, чітко свідчать про те, що медикаментозне (переважно, гормональне) вплив є лише одним з напрямків програми лікувально-профілактичних заходів у жінок перехідного та похилого віку. Поряд
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека