Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаКардіологія
« Попередня Наступна »
Коваленко В.Н.. Керівництво по кардіології. Частина 2, 2008 - перейти до змісту підручника

Результати лікування в госпітальний період

Особливості госпітального періоду пацієнтів після многососудістого ангіопластики обумовлені насамперед тим, що дилатація артерії в ураженому сегменті часто призводить до мікроскопічних діссекцію в місці дилатації. Одним з механізмів коронарної ангіопластики, що визначають збільшення просвіту артерії після втручання, є мікроскопічне розтріскування стінки артерії після роздування балона. Щоб знизити ризик великої диссекции, деякі дослідники використовують балон-катетер за розміром менше передбачуваного діаметра артерії або тиск в балоні нижче номінальної. Однак подібна практика успішна тільки при наявності дуже м'яких атеросклеротичних бляшок. Найчастіше подібний прийом призводить до вираженого залишковим стенозу (рис. 1.98а, б) і поверненню клінічних проявів в результаті активації «зворотної тяги» (стретчинг) артерії.

Проте в деяких випадках диссекція може бути досить великою і видимої на ангиограмме. У цьому випадку існує небезпека різкого порушення кровотоку в даній артерії і виникнення гострого тромбозу дилатированного сегмента. Процес тромбоутворення, як правило, відбувається протягом 1-го години-1-х діб після втручання (тобто в період госпіталізації). Саме тому дуже важливо оцінювати результати лікування в госпітальний період після многососудістого ангіопластики.

У рандомізованих дослідженнях ЧТКА була успішною в 87-92% випадків, смертність склала 0,7-5%, ІМ розвинувся в 2,3-6,3% випадків (в період госпіталізації), екстрене АКШ виконано у 1,5-10,3% хворих (див. табл. 1.16; 1.17). Летальність у групах хворих після ангіопластики і АКШ була приблизно однаковою, хоча у пацієнтів після ангіопластики відзначена більш низька частота госпітальних ІМ і більш короткий період перебування в стаціонарі.

Таблиця 1.17?

Рандомізовані дослідження ЧТКА в порівнянні з АКШ: внутрігоспітального результати

* р <0,01.Рис. 1.98.

Коронарограмою хворого зі 90% стенозом в проксимальному сегменті ПМЖВ ЛКА до ангіопластики (а) і після ангіопластики

. Остаточний стеноз - 50% (б)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Результати лікування в госпітальний період"
 1. Тема: КЛІНІЧНА МІКРОБІОЛОГІЯ
  Патогенні та умовно-патогенні (опортуністи) мікроорганізми, їх властивості. Роль мікробів-опортуністів в патології людини, опортуністичні інфекції, їх медичне і соціальне значення. Особливості опортуністичних інфекцій (поліетіологічность, поліорганний тропізм, мала специфічність клінічних проявів, тенден-ція до генералізації процесу). Поширення опортуністичних
 2. Тема: КЛІНІЧНА МІКРОБІОЛОГІЯ
  Патогенні та умовно-патогенні (опортуністи) мікроорганізми, їх властивості. Роль мікробів-опортуністів в патології людини, опортуністичні інфекції, їх медичне і соціальне значення. Особливості опортуністичних інфекцій (поліетіологічность, поліорганний тропізм, мала специфічність клінічних проявів, тенден-ція до генералізації процесу). Поширення опортуністичних
 3. Надання отоларингологічної допомоги в ВМФ
  Серед численних захворювань і пошкоджень, з якими особовий склад ВМФ звертається за допомогою до лікаря корабля, значне місце займають захворювання і травми верхніх дихальних шляхів та вуха. Уміння їх правильно діагностувати, надати першу допомогу і провести цілеспрямоване лікування до консультації спеціаліста або госпіталізації хворого (постраждалого) в спеціалізований лікувальний
 4. Чума. Туляремія.
  Навчально-цільова завдання: використовуючи схеми диференціальної діагностики, провести диференційний діагноз чуми або туляремії; призначити адекватні лікувальні заходи невідкладної допомоги та лікування на госпітальному етапі. Завдання для самостійного вивчення. Використовуючи підручник, «Керівництво з інфекційних хвороб», лекційний матеріал і список рекомендованої літератури для придбання
 5. Візер В.А.. Лекції з терапії, 2011
  По тематиці - практично повністю охоплюють складності в курсі госпітальної терапії, питання діагностики, лікування, по викладу-лаконічні і цілком доступні. Алергічні захворювання легенів Хвороби суглобів Хвороба Рейтера Хвороба Шегрена Бронхіальна астма Бронхоектатична хвороба Гіпертонічна хвороба Гломерулонефрsafasdіт Грижі стравоходу Деструктивні захворювання легень
 6. Госпітальні інфекції
  Визначення поняття. Госпітальними інфекціями є ендогенні та екзогенні інфекції, придбані хворими в медустановах під впливом наступних факторів: зниження опірності організму, обумовлене хворобою або лікуванням, скупчення і циркуляція збудників захворювання, селекція антибіотико-стійких чи високовірулентних збудників хвороб, а також підвищені можливості
 7. Контрольні питання
  1. Які були успіхи природознавства в «вік Просвітництва»? 2. Причини антагонізму між дипломованими лікарями і хірургами. 3. Що ви знаєте про досягнення хірургів країн Європи? 4. Як цар Петро I протегував медицині та хірургії? 5. Як госпітальні (медико-хірургічні) школи готували лікарів? 6. Розкажіть про роль Академії наук у розвитку медицини та хірургії. 7. Який
 8. Список використаних джерел
  «Гематологічні хвороби у дітей». Под ред. М.П. Павлової. - Мінськ, Вишейшая школа, 1996. 2. Козарезова Т.І., Климкович М.М. «Хвороби крові у дітей». - Мінськ, Білоруська наука, 2001. 3. Мазурін А.В., Воронцов І.М. «Пропедевтика дитячих хвороб». - Санкт-Петербург, 2000. 4. Окороков А.Н. «Діагностика хвороб внутрішніх органів. Діагностика хвороб системи крові. Том 4 ». - Москва,
 9. Сказ.
  Навчально-цільова завдання: використовуючи алгоритм, визначити клінічну стадію сказу, провести диференційний діагноз; призначити лікувальні заходи невідкладної допомоги та лікування на госпітальному етапі. Завдання для самостійного вивчення. Використовуючи підручник, «Керівництво з інфекційних хвороб», лекційний матеріал і список рекомендованої літератури для придбання необхідних базисних
 10. А. Н. Нагнибіда Л. П. Павлова. Невідкладні стани в акушерстві та гінекології на догоспітальному етапі, 2000
  У довіднику викладено матеріал про лікувально-тактичних меропріятних на догоспітальному етапі по всіх розділах екстреного акушерства та гінекології. Довідник відбиває питання розпізнавання та оцінки невідкладних станів породіллі, породіллі та новонародженого, прийоми і способи стабілізації функцій життєзабезпечення та профілактики ускладнень у процесі транспортування хворих у стаціонар, а також
 11. Фактори ризику несприятливого перебігу гострого ІМ
  Раніше до несприятливих факторів, що збільшують перебіг гострого ІМ, крім розмірів і локалізації інфаркту, традиційно відносили літній вік, жіноча стать, наявність супутнього цукрового діабету, АГ, інші соціальні, спадкові чинники і супутні захворювання. Тепер же з появою нових медичних технологій структура факторів ризику змінилася: значний внесок як у ранній,
 12. Сибірська виразка.
  Навчально-цільова завдання: використовуючи алгоритм, визначити клінічну форму сибірської виразки, провести диференційний діагноз (див. схеми в темі «Чума. Туляремия»); призначити адекватні лікувальні заходи невідкладної допомоги та лікування на госпітальному етапі . Завдання для самостійного вивчення. Використовуючи підручник, «Керівництво з інфекційних хвороб», лекційний матеріал і список рекомендованої
 13. ФАРМАЦІЯ В ЕПОХУ ПЕТРА 1
  Перетворення, здійснені Петром 1, торкнулися також медицини та фармації. У 1701 р. ним було видано укази про закриття зелейние крамниць і відкриття в Москві 8 приватних аптек. До цього часу багато зелейние лавки поряд з ліками стали продавати всякі «непотребні зілля і інше нелікарський питво». З метою ліквідації такої торгівлі Петро 1 заборонив зелейние лавки. Одночасно з виданням
 14. ПАДІННЯ ТИСКУ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ПОДАЧІ КИСНЮ
  Визначення Падіння тиску в системі до нуля або нижче порога функціонування наркозного апарату. Причини Виснаження госпітального джерела кисню. Розрив або обструкція (^-трубопроводів, що з'єднують госпітальний джерело 02 з операційною. Вимкнення або вихід з ладу клапана О, в операційній. Обструкція чи від'єднання 0 ^-шланга в операційній. Поломка регулятора 0 ^ в
 15. Введення
  Актуальність. Незважаючи на сучасні досягнення медицини, останнє десятиліття характеризується неухильним зростанням серцево-судинних захворювань в популяції. Атеросклероз, ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба та їх ускладнення вийшли на перше місце серед причин захворюваності, втрати працездатності, інвалідності та смертності населення в економічно розвинених країнах. У Росії
 16. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
  Незважаючи на досягнення в громадській охороні здоров'я проблема внутрішньолікарняних інфекцій (ВЛІ) залишається однією з найгостріших у сучасних умовах, набуваючи все більшої медичну і соціальну значимість. ВЛІ виникають у 6-7% хворих, що знаходяться в лікувальних установах країни. У структурі ВЛІ провідне місце займають ранові інфекції, інфекції дихальних, сечовивідних шляхів, септичні
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека