Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаНеврологія і нейрохірургія
« Попередня Наступна »
Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук. Стан вищих психічних функцій при хронічній інтоксикації неорганічними сполуками фосфору, 1999 - перейти до змісту підручника

Результати дослідження зорового і зорово-просторового Гнозис

Грубих порушень предметного, лицьового, літерного , колірного Гнозис в контрольній групі і в трьох досліджуваних групах не було.

При впізнаванні фігур Поппельрейтера лише в контрольній групі не було допущено помилок.

У I групі порушення впізнавання фігур Поппельрейтера виявлені у 34,7% хворих, що склало 1,2 бали; в II групі 47,0% - 1,36 балів; в III групі 87,5 % - 2,75 бали (таблиця 7, малюнок 3). Слід зазначити, що більшість хворих одночасно не змогли сприймати два, три, чотири зображення, внаслідок звуження обсягу зорового сприйняття, що є ознакою симультанної агнозии або «синдрому Балинта».

У пробі з перекресленими зображеннями у 3,7% хворих в II групі (2,13 бала) і 5,6% хворих III групи (3,74 бали) виявлена ??патологія (таблиця 7, малюнок 3).

Виявлено порушення в пробі з недомальовані зображеннями, в пробах з «зашумленість» малюнка різного ступеня у всіх 3-х групах. У I групі в пробі з недомальовані зображеннями патологія виявлена ??у 10% хворих, однак ці порушення були легкими 0,96 балів; в впізнавання слабозашумленних зображень порушення виявлені у 12,6% хворих - 2,11 балів; в впізнавання максимальних зашумленних зображень у 57 % хворих 3,34 бала.

У II групі в цих же пробах зміни виявлені у 9,37% хворих - 1,18 балів в пробі з недомальовані зображеннями; 37,3% - 2,53 бала у впізнавання слаборазлічіми зображень; 68 , 8% - 3,37 бала у впізнавання максимально зашумленних зображень (таблиця 7, малюнок 3).

Найбільш виражені порушення зорового гнозису проявилися в III групі і особливо у впізнавання максимально зашумленних зображень: 99% хворих - 4,21 балів. У цій же групі більше, ніж у половини хворих (59,5%) виявлена ??патологія у впізнавання слабозашумленних зображень, якісний аналіз склав 3,68 балів (таблиця 8, рисунок 4), р <0,001.

Візуально-просторові порушення проявилися в ряді завдань, що вимагають збереження просторового синтезу.

У I групі хворих зорово-просторові порушення проявилися незначними дефектами в аналізі часу на схематичних годиннику, орієнтуванні в схемі географічної карти, малюнків, куба, столу (33% хворих - 0,4 бала), в пробі Іеркса допустили порушення 80% хворих, якісний аналіз склав 2,9 балів.


У хворих з помірною і вираженою ступенями АВС дефекти зорово-просторового Гнозис були більш вираженими. У II групі від 34,3% до 96,7% хворих (відповідно від 0,75 до 4,37 балів) допустили помилки.

Парагнозіі в III групі не піддавалися корекції з боку дослідника, від 48% до 98% хворих не впоралися із завданням. Якісний аналіз показав 2,64 до 5,34 балів, а також мали місце елементи фрагментарності сприйняття.

Слід зазначити достатню збереження слухового Гнозис. Порушення акустичного гнозису у вигляді легкого утруднення відтворення ритмів по слуховому зразком у хворих III групи носили помірний характер 2,1 бали (5,7% хворих), таблиця 9. Помилки характеризувалися в ряді завдань зайвими окремими уривками ударами.

Таблиця 9

Патологія слухового ГнозисПримітка: р3 - достовірність відмінностей між III - II-й групами

Для ілюстрації нейропсихологічних розладів, характерних для помірно-вираженої ступеня АВС, наводимо наступне спостереження:

КЛІНІЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ № 2

Хворий Ах-лер Б., 1952 р.н., історія хвороби 807

Вступив у відділення професійної патології клініки МКТП 17 березня 1994 зі скаргами на слабкість, зниження пам'яті, головні болі, сухість шкіри.

Помірно-виражений ступінь інтоксикації була встановлена ??в 1989 році.

Неврологічний статус: зіниці Д=S, слабкість конвергенції. Легка недостатність VII, XII пар по центральному типу. Сухожильні рефлекси Д=S, жваві. Тонус м'язів звичайний, S=Д. У позі Ромберга легка нестійкість. Слабопозитивний симптом Марінеску-Родовичи. Чутливих порушень, менінгеальних знаків немає.

З вегетативних розладів: загальний гіпергідроз, брадикардія (60 уд. В хв.).

На фонової ЕЕГ?-Активність низького індексу, виявляється фрагментарно, нерегулярна за частотою і амплітудою. Модуляції згладжені. Зональні відмінності збережені. Домінує низьковольтна поліморфна повільнохвильовий активність з амплітудою до 30 мкВ, частотою 5-7 Гц.


РЕГ: інтенсивність кровотоку достатня. Органічні зміни артеріального русла. Венозний гипотонус в басейні внутрішньої сонної артерії.Нейропсіхологічесій статус:

Праксис пози пальців: є поодинокі персевераціі.

Реципрокна координація: швидке, плавне виконання завдання у хворого утруднене (2 бали).

Динамічний праксис (3 бали):

1. кулак, долоня, ребро (завдання)

ЛКР (виконання)

2. ребро, кулак, долоня (завдання)

КЛР (виконання)

Графічна проба (2 бали):Виявлені труднощі в підборі потрібного положення руки в пробі Хеда (3 бали), що вказує на порушення зорово-просторової основи руху.

Предметний гнозис: труднощі були у впізнавання перекреслених зображень, фігур Поппельрейтера, зашумленних зображень з нейропсихологического альбому (3,7 бали). Якісна оцінка в пробі Іеркса склала 2 бали. Порушень слухового Гнозис не було.

Мнестічекіе функції: виявлено зниження запам'ятовування модально-неспецифічного характеру. У процесу запам'ятовування виявлені і загальномозкові порушення: персевераціі, контамінації.

Результати дослідження мнестичних процесів

кількість слівКрива запам'ятовування б-го Ах-лер, 46 роківХворий неправильно інтерпретував сюжетні картини № 3, 4, багаторазово фіксуючи поглядом лише один фрагмент картини (3 бали). Показник продуктивності розумової працездатності (Е) в коректурної пробі склав 160 в I завданні; в II - 120; в III - 117.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Результати дослідження зорового і зорово-просторового Гнозис "
 1. вищих кіркових функцій
  Кора головного мозку є, по суті, гігантським проміжним центром на шляху від рецепторних апаратів до еффекторним. Сюди стікається вся інформація, що надходить із зовнішнього і внутрішнього середовища, тут вона зіставляється з поточними потребами, минулим досвідом і перетвориться в команди, нерідко охоплюють всі процеси життєдіяльності. Тут виробляються принципово нові рішення, а
 2. СИНДРОМИ ПОРУШЕНЬ вищих кіркових функцій
  Розлади Гнозис (Агнозія) Гнозис (грец. gnosis - знання) - складний комплекс аналітико-синтетичних процесів , спрямованих на розпізнавання об'єкта як цілого і окремих його характеристик. Порушення Гнозис називаються агнозиями. Відповідно до видів органів чуття людини розрізняють зорові, слухові, тактильні (соматосенсорні), нюхові, смакові агнозии. Самостійну
 3. Розлади рухових функцій
  Порушення рухових функцій в значному своїй більшості пов'язані з ураженням центральної нервової системи, тобто певних відділів головного і спинного мозку, а також периферичних нервів. Розлад рухів частіше обумовлено органічним ураженням нервових шляхів і центрів, що здійснюють рухові акти. Мають місце і так звані функціональні рухові порушення, наприклад
 4. Розлади мови
  Речовий процес здійснюється в складній системі єдності різних рівнів нервової системи (кори, підкіркових утворень, провідних шляхів, ядер черепно-мозкових нервів) та органів артикуляції. Мова розвивається як самостійна функціональна система на базі умовно-рефлекторної діяльності. Для розвитку мовлення дитини необхідний певний рівень дозрівання коркових структур і вплив
 5. Додаток
  Програма НЕВРОППТОЛОГІІ ДИТЯЧОГО ВІКУ Названа программа1 рекомендована Навчально-методичним об'єднанням вищих навчальних закладів Російської Федерації з педагогічної освіти . Включення в підручник програми професійної підготовки майбутніх фахівців розширює можливості для різних варіантів організації самого навчального процесу та для активного залучення студентів в
 6. Мінімальна дисфункція мозку
  Мінімальна дисфункція мозку (МДМ) - це результат легкого органічного ураження головного мозку, на тлі якого спостерігаються різні невротичні реакції, порушення поведінки, труднощі шкільного навчання, порушення дозрівання вищих мозкових функцій, різноманітні неврозоподібні стани. МДМ зустрічається у 21-60% дітей. Може призводити до серйозних порушень діяльності вегетативної
 7. Вищі психічні функції та їх порушення
  Унікальна здатність людини до мови і мислення, предметного сприйняттю (гнозис) і діям з предметами (праксис ), а також їх розлади при вогнищевих ураженнях мозку завжди були в полі зору неврологів. У міру вдосконалення структурно функціональних уявлень про мозок, законах нервової діяльності, біолого соціальній природі людини, законах людської психіки, мови
 8. Принципи нейропсіологіческого обстеження хворого в неврологічній клініці
  Схема нейропсихологічного дослідження хворих з локальними ураженнями мозку Дослідження уваги Дослідження емоційних реакцій Дослідження зорового і зорово-просторового Гнозис Дослідження соматосенсорного Гнозис Дослідження слухового Гнозис і слухо-моторних координацій Дослідження дій і рухів Дослідження мовлення Дослідження листи
 9. Підкіркові ядра
  За сучасними уявленнями (В.П.Бархатова та ін, 1996) до супраспінальних руховим центрам відносяться рухова кора, а також асоціативні - прецентральная і тім'яна - області кори, базальні ганглії, субталамічного область, мозочок, рухові області середнього мозку, моста і довгастого мозку. У рухових областях спинного мозку закінчуються проекції від супраспінальних
 10. Контингент обстежених та методи дослідження
  Проведено клініко-нейропсихологічне обстеження 123 хворих з хронічною інтоксикацією неорганічними сполуками фосфору, у яких за даними неврологічного огляду були встановлені різного ступеня вираженості клінічні прояви вегетативної дисфункції. У їх число увійшли 27 осіб з початковою, 73 людини з помірно-вираженою, 23 людини з вираженою ступенями ХІНСФ.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека