Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Дипломна робота. Психологічні особливості агресивності військовослужбовців розвідувально-диверсійних груп, 2006 - перейти до змісту підручника

Результати дослідження психологічних особливостей агресивності військовослужбовців розвідувально-диверсійних груп

Були проведені дослідження з вищевказаним методам дослідження . Отримані результати наочно представлені нижче.

Результати стандартизованого багатофакторного методу

дослідження особистості Сімлі

Умовні позначення:

1 група - офіцерська (складається з кадрових офіцерів);

2 група - змішана (складається з 2 офіцерів і 10 солдатів строкової служби);

3 група - службовці ЧОП (караул повного складу )Виходячи з графічного надання результатів обробки СМИЛ, можна зробити наступні висновки:

А:

1. За рис.6-8, що відображає достовірність відповідей, найбільш достовірні відповіді показали групи № 1 та № 3;

2. у групи № 3 низький рівень сверхконтроля;

3. за шкалою пессимистичности, високі показники у групи № 1;

4. високий рівень емоційної лабільності - у групи № 3;

5. високий рівень імпульсивності у групи № 1;

6. Яскраво виражені показники за шкалою мужності у груп № 1 і 2;

7. Високі показники ригідності у груп № 1,2;

8. Високі показники за шкалою тривожності демонструє група № 3;

9. високі показники індивідуалістичності у групи № 1;

10. показники за шкалою оптимістичність у груп № 2,3;

11. низькі показники за шкалою соціальної інтроверсії у груп 1, 2;

12. Високий рівень контролю у групи 1;

13. високий рівень ворожості у групи № 1.


Б: Характерологічні особливості груп

Група № 1. Висока вимогливість до себе та інших. Висока емоційна стійкість в поєднанні зі скупості емоційних проявів - «людина у футлярі». Гипертімний варіант реагування, підвищена імпульсивність. Водночас виражена інтуїтивність, нестандартність підходів і творчі осяяння. Швидкість реакції і високий рівень агресивності та відповідної реакції: точність, розрахунок і системний підхід. Вороже-агресивні тенденції в поведінці - «войовничі борці за правду». При абстактно-аналітичному стилі мислення, присутність тривожно-недовірливих тенденцій. Можуть зустрічатися психопатичні риси, оптимальність соціальної ніші.

Група № 2. Змішаний тип реагування з переважанням гиперстенической тенденцій. Активність проявляється вибірково, залежно від суб'єктивного ставлення. Поведінка мотивована суб'єктивної переконаністю, мотиви не завжди зрозумілі оточуючим. Помірно-оптимістичний настрій, схильність до сарказму. Раптово виникають і полярно мінливі емоційні прояви: надчутливість до одним явищ навколишньої дійсності і байдужа холодність до інших. Типово чоловічий стиль поведінки. Ірраціональна і непередбачувана реакція на стрес. Схильність до ризику, завищена самооцінка, жорсткість, що переходить часом в черствість.

Група № 3. Активно-оборонна позиція, переважання мотивації досягнення успіху і самоствердження. Поведінка мотивована суб'єктивної переконаністю, оптимістичний настрій. Опір і критика оточуючих викликає протестні реакції, некомформность, егоцентризм в контактах, прагнення перекласти провину за невдачу на інших і знизити цінність того, що здається недосяжним.
Прагнення дати ситуації своє власне пояснення в досить категоричній формі. Конкретний і прагматичний склад розуму. Прагнення «вивести на чисту воду», завищена самооцінка. Не схильні до рефлексії, відсутність самокритики.

Результати тестування за методикою визначення самооцінки Будасси

.

(Див. Додаток 1)Рис. 22.Адекватна самооцінка більшою мірою спостерігається у групи № 1, завищена по невротическому типу - у групи № 2, а занижена - у групи № 3.

Результати тестування за методикою Бойко на визначення стратегій психологічного захисту(Див. Додаток № 2)

Рис. 23Отриманий малюнок демонструє, що як стратегію психологічного захисту - агресію - частіше використовують представники групи 1, в меншій мірі - групи 2. У групи 3 стратегією психологічного захисту є уникнення.Результати тестування за методикою Ассінгера для визначення агресивності

.

Рис.24.

Зайва агресивність спостерігається в групі № 2, а в групах 1, 3 - помірна агресивність.

Результати тестування за методикою Басса-Даркидля визначення агресивності.

Індекс загальної агресивності більше у групи № 2, а індекс ворожості - у групи № 1
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Результати дослідження психологічних особливостей агресивності військовослужбовців розвідувально-диверсійних груп"
 1. ВСТУП
  Проблема адаптації молодих людей до військової служби надзвичайно складна. На жаль, не всякий громадянин, покликаний до лав Збройних сил, в змозі успішно адаптуватися до нових умов діяльності. Вельми значна кількість молодих людей в перший період служби відчувають ускладнення в адаптації, що призводить не тільки до проблем у міжособистісних відносинах, несприйняття вимог
 2. Проблема норми і аномалії в розвитку і поведінці людини (або введення в психологічну теорію відносності).
  У попередньому розділі було з'ясовано, що психологічне дослідження особистості та її розвитку здійснюється на практиці в наукових поняттях, значення кожного з яких визначається тимчасовими компромісами між різними групами вчених. Один і той же термін в тлумаченні різних психологів, що належать до різних шкіл, може тлумачитися по-різному, особливо гостро ця проблема стоїть в
 3. Залежність розвитку аутопсихологической компетентності від професійно-кар'єрних і соціально-демографічних параметрів
  У ході досліджень аутопсихологической компетентності держслужбовців ми виходили з акмеологической закономірності взаємозалежності особистісного та професійного розвитку: розвиток особистості професіонала проходить ряд етапів у напрямку головного вектора - оптимального зближення професійних вимог і особистісних особливостей. (Мал. 2). Перехід від універсальної моделі до конкретних
 4. Засоби психологічного вивчення військовослужбовців та військового колективу
  Для виконання завдання психологічного вивчення особового складу психолог повинен володіти різноманітними методами психодіагностики, розумне поєднання і застосування яких забезпечує отримання об'єктивної інформації про військовослужбовців. Основними методами, використовуваними психологом, є: - аналіз документів (біографічний метод); - опитування (бесіда, анкетування); - спостереження і
 5. Психотерапія та психокорекція як методи психологічної допомоги
  Психокоррекция - спрямоване психологічний вплив на певні психічні структури з метою оптимізації розвитку і функціонування індивіда в конкретних умовах життєдіяльності. Термін «корекція» буквально означає «виправлення». Таким чином, це система заходів, спрямованих на виправлення недоліків психіки чи поведінки людини за допомогою спеціальних засобів
 6. Характеристика елементів психологічної моделі сучасного бою
  Розглянемо докладніше перераховані вище елементи психологічної моделі бою. 1. Об'єкт протиборства визначає якісно-кількісні параметри всіх решта елементів моделі. Історія війн і воєнного мистецтва переконливо доводить, що об'єктом протиборства в бою і війну є не територія, не військові об'єкти і бойова техніка і навіть не жива сила протиборчої сторони, а
 7. Закономірності прояву психіки та поведінки воїнів у бою. Характеристика бойового стресу
  Війна - найбільша драма, розігруються в душі воїна і захоплююча все його єство. Постійна загроза самого життя людини, його здоров'ю, калейдоскопічне зміну бойової обстановки, тривалі, нерідко перевищують межі людських можливостей навантаження, втрата бойових товаришів, участь у жорстокому насильстві по відношенню до ворога, протиборство піднесених і низинних, альтруїстичних і
 8. Шляхи і способи захисту військ від психологічних операцій ротівніка
  Вітчизняний і зарубіжний досвід показує, що захист військ від ПСО противника повинна являти собою систему заходів, спрямованих на прогнозування, профілактику, оцінку, зрив інформаційно-психологічного впливу на особовий склад підрозділів і частин та ліквідацію його негативних наслідків. Прогнозування ПСО противника передбачає вирішення низки завдань. На першому етапі такий
 9. Сутність і класифікація психогенних втрат
  Що ж таке психологічні втрати? Яке коло феноменів включає в себе це явище? Які глибина і ступінь впливу психологічних втрат на боєздатність частин і підрозділів? Перш, ніж перейти до аналізу сутності і градації психогенних втрат, слід розглянути ширшу реальність - людські втрати на війні взагалі і визначити місце психогенних втрат у їх структурі. В
 10. Характеристика бойового стресу і бойової психічної травми
  Війна є одним з найсуворіших випробувань людського духу, психологічних і фізичних можливостей людей. Сприйняття і переживання подій війни - найбільша драма, розігруються в душі кожного її учасника. Людська істота дуже вразливе перед потужними стрес-факторами війни (небезпека, загибель товаришів, поранення, інвалідність, участь у жорстокому насильстві, знищення противника,
 11. Характеристика видів девіантної поведінки в бойовій обстановці
  Загальна класифікація девіацій воєнного часу, побудована на підставі їх спрямованості, може мати наступний вигляд (рис. 2.15). З малюнка видно, що мають місце своєрідні групи девіантних вчинків, які переслідують різні цілі. Так, одні з них орієнтовані на отримання девиантами особистої вигоди у вигляді задоволення ідеологічних потреб, реалізації ідеологічних, етнічних і
 12. Психолого-педагогічна характеристика військовослужбовців з поведінкою, що відхиляється
  Офіцерам і сержантам в практичній превентивної діяльності необхідно визначити, кого з воїнів з негативними якостями особистості слід відносити до числа важких і за якими ознаками. При вирішенні цієї важливої ??проблеми доцільно керуватися наступними науковими положеннями: бачити залежність типології важких воїнів від цілей і завдань превентивної діяльності, брати за основу не Педагогічна профілактика різних видів відхилень в поведінці військовослужбовців
 13. Проблема виявлення і обгрунтування профілактичних і перевоспітательних методів, прийомів, засобів і форм, а також умов їх ефективного використання представляє для офіцерів і сержантів особливу значимість, так як системний підхід припускає поряд з утриманням та організацією розгляд методики превентивної роботи офіцерів з важкими військовослужбовцями. При виборі тих чи інших методів,
  Природа агресивної поведінки
 14. Термін «агресивність» використовується широко й несе в собі не тільки соціально - негативний, але, в ряді випадків, і соціально - позитивний сенс. Агресивність є одним з істотних властивостей особистості, що накладають відбиток на процеси соціального функціонування. Нині, в рамках вивчення індивідуальної агресивності особистості вітчизняної складається два основних
  Психологічні механізми агресивності військовослужбовців в різних видах і умовах діяльності
 15. Переходячи на більш узагальнений рівень опису, можна визначити агресивність як системне соціально - психологічне властивість, яка формується в процесі соціалізації людини і яке описується трьома групами факторів: 1. суб'єктність, тобто всередині особистісними, що характеризують психічну діяльність агресора, до яких відноситься ознака ініціативи та спрямованості дії,
  Переходя на более обобщенный уровень описания, можно определить агрессивность как системное социально - психологическое свойство, которое формируется в процессе социализации человека и которое описывается тремя группами факторов: 1. Субъектными, то есть внутри личностными, характеризующими психическую деятельность агрессора, к которым относится признак инициативы и направленности действия,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека