Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаНеврологія і нейрохірургія
« Попередня Наступна »
Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук. Стан вищих психічних функцій при хронічній інтоксикації неорганічними сполуками фосфору, 1999 - перейти до змісту підручника

Результати дослідження динамічної і зорово-просторової організації рухового акту

У контрольній групі досліджуваними при виконанні проби на реципрокную координацію не було допущено помилок. 17% хворих з початковим ступенем АВС допустили негрубі помилки у вигляді порушення темпу, плавності виконання завдання (таблиця 5, рисунок 1), в балах це склало 1,06 (таблиця 6, малюнок 2). Хворі з помірним ступенем (II група) і з вираженою ступенем (III група) виконували пробу в ще більш повільному темпі, виникали труднощі содружественного виконання, переважного відставання однієї руки. (21,8% - 2,3 бала, відповідно 32,5% - 2,5 бала), тобто порушувалася можливість плавного виконання взаємно координованих рухів обох рук. Порушення кинестетической основи руху виявилося в пробі на дослідження праксису пози: хворі були не в змозі відразу знайти потрібний набір рухів. У II групі порушення виявлені у 3,1% - 0,5 балів; в III групі 26% - 2,88 балів. У контрольній і I групах в заданій пробі помилок не було.

Не було відзначено правильного виконання проби на динамічний праксис, включаючи контрольну групу. Порушення вироблення рухової навички в контрольній групі склали 27% і 30% хворих I групи відповідно, але ці порушення були легкими, що склало 1,0 і 1,1 балів. Хворі II, III груп істотно гірше виконували проби на динамічний праксис. Просторові порушення у них також виявлялися достовірно частіше. (Вони виявлялися при засвоєнні просторового положення руки в пробі «кулак-ребро-долоню»). Не справились із завданням 31,2% хворих в II групі - 3,78 балів і 48% в III групі АВС - 3,63 бала. Порушення рухів носили дезавтоматізірованний характер. 91% здорових досліджуваних і 87% хворих I групи правильно виконали графічну пробу. Лише 9% і 13% відповідно в цих групах допустили помилки (1,78; 1,8 балів). Найчастіше порушення в даній пробі виявлені в групах з помірним ступенем АВС 40,6% і в групі з вираженою ступенем АВС - 49,0%.
Виконання завдання взяло дезавтоматізірованний характер (2,34 - 2,88 балів), завдання замінялися персевераторно повторенням однієї ланки.

Усі хворі I та контрольної груп правильно виконали пробу Хеда. Лише 6,25% хворих II групи АВС і 12,5% III групи не змогли правильно відтворити запропоновану позу з «перешифровка» наочно сприйманого зразка.

Необхідно відзначити, що ці порушення були легкими, 0,44 і 0,38 балів відповідно. При виконанні конструктивного праксису порушення були легкими і у малого кількості хворих: в I групі - 10% хворих, 0,6 балів; в II групі - 12,5% хворих, 0,91 бал, а в III групі - 12,5% хворих, 0,61 бал.

Результати дослідження рухової і зорово-просторової організації рухового акту були статистично достовірні в трьох групах (р <0,001).

Діспраксіческіе порушення були більш виражені в II і III групах і виявлялися переважно в графічній пробі і в пробі на динамічний праксис, що проявилися дезавтоматізаціі рухових навичок, порушенням часової організації рухових актів, труднощами заучування і утриманням рухових програм, руховими персеверациями, ознаками регуляторної та кинестетической апраксии.

Слід зазначити, що якість виконання проб, яке визначається бальною оцінкою, було значно більш вираженим в III групі.

Для ілюстрації нейропсихологічних розладів, характерних для легкого ступеня АВС, у вигляді синдрому серединних неспецифічних структур мозку наводимо наступне спостереження:

КЛІНІЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ № 1

Хворий Амел-ко Н.Г., 1942 р.н., історія хвороби № 1011

Вступив у відділення професійної патології клініки МКТП 24 листопада 1995 зі скаргами на головні болі, загальну слабкість , серцебиття, підвищену пітливість

Легкий ступінь інтоксикації була встановлена ??в 1992 році.


Неврологічний статус: черепно-мозкова іннервація без патології. Симптоми орального автоматизму негативні. Сила і тонус м'язів задовільні, парезів немає. Сухожильні рефлекси симетричні, функціонально жваві. Патологічних знаків немає. Координаторні проби виконує правильно. Чутливих порушень, менінгеальних знаків немає. Функції тазових органів не страждають.

Симптоми вегетативних розладів були переважно симпатичної спрямованості: тахікардія, підвищення артеріального тиску 150/80 мм.рт. ст., блідість шкірних покривів.

На фонової ЕЕГ визначається альфа-активність нормального індексу з амплітудою до 70 mkv без межполушарной асиметрії.РЕГ: інтенсивність кровотоку достатня - 180 (норма 150 і вище). Судинний нормотонус (артеріальна і венозний). Реакція на нітрогліцерин адекватна.

Нейропсихологический статус: порушення вироблення рухової навички були легкими (1 бал). Зорово-просторові порушення проявилися незначними дефектами в аналізі часу на схематичних годиннику, в пробі Іеркса (2 бали). Слуховий гнозис збережений.

Мнестическая функція: виявлено вплив гетерогенної інтерференції (1, 2, 3; 2; 4, 5, 6, 7, 8.; 9; відстрочене відтворення - 8). За допомогою проби Шульте виявлені труднощі концентрації уваги і зниження розумової працездатності.

Результати дослідження довільної увагиКількість цифр, переглянутих за 30 сек.

Труднощів в інтерпретації сюжетних картин, словесної формулювання сюжету не було.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Результати дослідження динамічної і зорово-просторової організації рухового акту "
 1. А
  список А, група отруйних високо токсичних лікарських засобів, що передбачається Державною фармакопеєю СРСР; доповнюється і змінюється наказами Міністерства охорони здоров'я СРСР. При поводженні з цими лікарськими засобами необхідно дотримуватися особливої ??обережності. Медикаменти списку зберігаються в аптеках під замком в окремих шафах з написом «А - venena» (отруйні). Перед закриттям
 2. Г
  + + + габітус (лат. habitus - зовнішність, зовнішність), зовнішній вигляд тварини в момент дослідження. Визначається сукупністю зовнішніх ознак, що характеризують статура, вгодованість, положення тіла, темперамент і конституцію. Розрізняють статура (будова кістяка і ступінь розвитку мускулатури): сильне, середнє, слабке. Вгодованість може бути гарною, задовільною,
 3. Розлади мови
  Речовий процес здійснюється в складній системі єдності різних рівнів нервової системи (кори, підкіркових утворень, провідних шляхів, ядер черепно- мозкових нервів) та органів артикуляції. Мова розвивається як самостійна функціональна система на базі умовно-рефлекторної діяльності. Для розвитку мовлення дитини необхідний певний рівень дозрівання коркових структур і вплив
 4. Додаток
  Програма НЕВРОППТОЛОГІІ ДИТЯЧОГО ВІКУ Названа программа1 рекомендована Навчально-методичним об'єднанням вищих навчальних закладів Російської Федерації з педагогічної освіти . Включення в підручник програми професійної підготовки майбутніх фахівців розширює можливості для різних варіантів організації самого навчального процесу та для активного залучення студентів в
 5. Вищі психічні функції та їх порушення
  Унікальна здатність людини до мови і мислення, предметного сприйняттю (гнозис) і діям з предметами (праксис), а також їх розлади при вогнищевих ураженнях мозку завжди були в полі зору неврологів. У міру вдосконалення структурно функціональних уявлень про мозок, законах нервової діяльності, біолого соціальній природі людини, законах людської психіки, мови
 6. Загальні положення
  Є певна залежність клінічної картини від стадії онтогенетичного розвитку мозку до часу його поразки. Тому публікації авторів, що розглядають ДЦП з онтофілогенетичну позицій, є особливо цінними, хоча, на жаль, вельми нечисленними. Розвиток дитини, пише Р.П.Нарціссов (1989), періодично призводить до внутрішньо детерминированному нестійкого
 7. Контингент обстежених та методи дослідження
  Проведено клініко-нейропсихологічне обстеження 123 хворих з хронічною інтоксикацією неорганічними сполуками фосфору, у яких за даними неврологічного огляду були встановлені різного ступеня вираженості клінічні прояви вегетативної дисфункції. У їх число увійшли 27 осіб з початковою, 73 людини з помірно-вираженою, 23 людини з вираженою ступенями ХІНСФ.
 8. ВИСНОВОК
  У період розвитку виробництва фосфорних мінеральних добрив проблема оцінки наслідків впливу жовтого фосфору набула особливої ??актуальності на півдні Казахстану. У зв'язку з цим було присвячено безліч досліджень хронічної інтоксикації неорганічними сполуками фосфору. У зазначених роботах не приділено належної уваги стану вищих психічних функцій. І нашим головним завданням
 9. III триместр вагітності (пізній плодовий пери-од)
  6.4.1. Загальні дані Завершальна третина вагітності характеризується подальшим зростанням плоду, інтенсивним дозріванням його органів і систем, функціональним становленням єдиної регуляторної системи, яка дозволяє плоду пристосовуватися до несприятливих факторів і компенсувати виниклі порушення. Регуляторна система включає перш за все нервову систему і вищі структури головного
 10. Рухова система
  Визначення рухових розладів. Параліч означає втрату м'язами здатності скорочуватися внаслідок переривання одного або більше рухових шляхів, що йдуть від головного мозку до м'язового волокна. У повсякденній медичній практиці паралічем або плегии зазвичай називають часткову або повну втрату функції, а для позначення помірних порушень функції переважніше використовувати термін
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека