Головна
ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Волкова Є. В.. Розвиток ментальних структур як основи спеціальних здібностей, 2011 - перейти до змісту підручника

Результати експериментального дослідження

Отримані нами результати дозволили експериментально зафіксувати, що формування концептуальних структур у всіх вибірках підлітків відповідає правилу зростання ( по мірі вікового розвитку та освоєння хімії відбувається зменшення часу хімічних діфференціровок) і правилу форми (час найскладніших діфференціровок більше, ніж час складних і простих) (табл. 3).

Висока точність розрізнення хімічних стимул-об'єктів успішнішими в освоєнні хімії підлітками експериментальної групи свідчить про відповідність концептуальних структур, сформованих в результаті формуючого експерименту, понятійним структурам хімії.

Порівняльний аналіз освоєння хімії в різних групах піддослідних показав (табл. 3), що недостатня сформованість деталізованого рівня концепту «речовина» у підлітків контрольної вибірки призводить до зниження обсягу довгострокової пам'яті на складну хімічну інформацію, рівня інтересу до хімії та показника «хімічна інтуїція». У підлітків експериментальної вибірки в результаті цілеспрямованого формуючого експерименту спостерігається вищий рівень зрілості концептуальних структур хімії , а саме утворюються концептуальні структури хімії деталізованого рівня, що проявляється в статистично значимому зростанні показників спеціальних хімічних здібностей - таких, як «хімічна пам'ять», «хімічна інтуїція» і рівень інтересу до хімії.

Таблиця 3

Динаміка становлення концепту «речовина» і

спеціальних хімічних здібностей в різних групах піддосліднихР *? 0,05; Р * *? 0,01; Р ***? 0,001.

Даний висновок підтверджується високим рівнем диференційованості одночасно з високим рівнем інтегрованості показників зрілості концептуальних структур у піддослідних експериментальної групи, який також може свідчити про утворення хімічних здібностей . Ці результати узгоджується з експериментальними даними Є.В. Іванової (1999), Г.А. Винокурової (1999), В.В. Назарової (2001), які показали, що якісні зміни (придбання нових здібностей і якостей особистості) супроводжуються зростанням когнітивної диференційованості та інтегрованості.

У ході формуючого експерименту було показано, що розвиток концептуальних структур, що забезпечують успішне освоєння хімії, впливає на розвиток як вербального, так і невербального інтелекту (Волкова, 2006). Таким чином, цілеспрямоване розвиток спеціальних здібностей «веде за собою» розвиток інтелекту. Крім теоретичної, в дослідженні закономірностей розвитку хімічних здібностей під впливом навчання, нам вдалося реалізувати практичну задачу: розроблена і верифікована освітня програма, що враховує закономірності розвитку концептуальних структур хімії та хімічних здібностей, що дозволяє за менший навчальний час більш високими темпами засвоювати хімічні знання і ведуча до зростання показників загальних і спеціальних здібностей.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Результати експериментального дослідження"
 1. Стратегія сучасної постменопаузальному терапії
  Розглянуті в перших двох розділах цієї глави дані про фізіологію і патобіологіі основних порушень, що розвиваються в організмі жінки в постменопаузальному періоді, чітко свідчать про те, що медикаментозне (переважно, гормональне) вплив є лише одним з напрямків програми лікувально-профілактичних заходів у жінок перехідного та похилого віку. Поряд
 2. пролактину і репродуктивної функції жінок
  Одним з найбільш значущих відкриттів нейроендокрінологіі 1970-х років є ідентифікація та виділення з тканини гіпофіза в чистому вигляді гормону пролактину (ПРЛ), а потім і його повний хімічний синтез. Усі наступні експериментальні та клінічні дані вітчизняних і за-рубіжних вчених, присвячені ролі ПРЛ в організмі людини та її участі в процесах фізіології та патології
 3. КЛАСИФІКАЦІЯ
  Ожиріння являє собою, мабуть, гетерогенну групу розлади, що мають у більшості випадків нез'ясованої етіології, внаслідок чого лікування даного стану проблематично і успіх досягається лише в 5% випадків. Запропоновано декілька класифікацій СО, але жодна з них не є універсальною. G. Bray вперше в 1979 р. при водить етіологічну класифікацію СО у людини,
 4. інфекційний ендокардит
  Лоуренс Л. Пеллетьер, Роберт Г. Петерсдорф (Lawrence L. Pelletier, JR ., Robert G. Petersdorf) Визначення. Інфекційний (септичний) ендокардит - це бактеріальна інфекція клапанів серця або ендокарда, що розвинулася у зв'язку з наявністю природженого або придбаного пороку серця. Аналогічне за клінічними проявами захворювання розвивається при інфікуванні артеріовенозної фістули або
 5. обструкції сечових шляхів
  Баррі М. Бреннер, Едгар Л. Мілфорд, Джуліан Л. Сейфтер (Barry At. Brenner, Edgar L. Milford, Julian L. Seifter) Утруднення відтоку сечі, супроводжується стазом і збільшенням тиску в сечових шляхах, порушує функцію нирок і сечових шляхів і призводить до гострої і хронічної ниркової недостатності. При своєчасному усуненні причин, що викликають утруднення відтоку сечі, ці функціональні
 6. Передсердні порушення ритму: основні концепції
  М. А. Алесси і Ф. І. М. Банк (М. A. Allessie and FI М. Bonke) При обговоренні концепцій передсердних екстравозбужденій і тахіаритмії виникає ряд проблем. Основна складність полягає в тому, що, незважаючи на глибокі і блискучі дослідження в даній області, механізми, що лежать в основі більшості порушень ритму у людини, до кінця неясні. Тому ми не можемо дати тут повне
 7. Гігієнічна оцінка електромагнітних випромінювань в довкіллю
  Розвиток телебачення, радіозв'язку, радіолокації, розширення мережі високовольтних ліній електропередач, застосування високочастотної енергії в різних сферах народного господарства і в побуті призвело до значного зростання рівня електромагнітних випромінювань в містах і населених пунктах. Електромагнітні хвилі різних діапазонів, в тому числі радіочастотні, існують в природі, утворюючи природний
 8. Поняття про біологічні ритми людини
  Рекомендована література: 1. Доскін В.А., Лаврентьєв Н . А. Ритми життя: 2-е вид. перероб. - М.: Медицина, 1991.-176стр. 2. Путілов А.А. »Сови», «жайворонки» та інші. - М.: Досконалість, 1997. 3 . Ужегов Г.Н. Біорітми.-Смоленськ: Русич, 1997.-стр.3-76 4. Чижевський А.Л. «Земне відлуння сонячних бур».-М.: Думка, 1976. 5. Шапошникова В.І. Біоритми - годинник здоров'я. - М.: Сов. Спорт,
 9. Неврози, форми.
  Історія вивчення неврозів Історія вивчення неврозів у закордонній та вітчизняній літературі різноманітна. На початку XX століття основне місце в зарубіжній літературі з неврозам відводилося психоаналізу, основоположником якого був З. Фрейд. У Росії теорії Фрейда не отримали достатнього розвитку. У другій половині XX століття великого значення набувають роботи психолога, психіатра і
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека