ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
А.І.Шіпілов. Психологія вирішення конфліктів між військовослужбовцями, 1999 - перейти до змісту підручника

Результативність участі третьої сторони у врегулюванні конфліктів

Як показує практика, командирам і офіцерам виховних структур часто доводиться брати участь у врегулюванні конфліктів між військовослужбовцями. Яка ж ефективність цього втручання?

У ході дослідження, проведеного нами (14), було виявлено, що втручання керівників у конфлікти між підлеглими в 67% ситуацій робить позитивний вплив на конструктивність їх дозволу. У 25% ситуацій їх регулювання не зробило ніякого впливу на вирішення проблеми. У 8% ситуацій було зафіксовано негативне і помітно негативний вплив керівників на підсумки конфлікту.

Висока ефективність регулювання інноваційних конфліктів відзначена в дослідженні Ю.Мягкова (6). Встановлено, що в 81% ситуацій завдяки третій стороні повністю або частково дозволяється протиріччя, що лежить в основі конфлікту. Проте встановлено, що з підвищенням рангу особи, що регулювало конфлікт, ефективність дій керівника за його дозволом помітно знижується.

В.Сінеоком (8) встановлено, що у курсантів льотних військових училищ при врегулюванні конфліктів за допомогою втручання в нього посадових осіб в 1,3 рази частіше відзначаються ситуації, коли досягається повне або часткове вирішення протиріччя. У середньому в 3,5 рази зменшується кількість ситуацій, коли протиріччя ще більш загострюється.

Врегулювання конфліктів між військовослужбовцями строкової служби більш ефективно з точки зору вирішення протиріччя, ніж дозвіл конфліктів самостійно опонентами.
Так, при втручанні керівників повністю або частково протиріччя дозволяється в 80% конфліктів, які ними регулювалися. Самостійно опонентам вдається вирішити протиріччя повністю або частково тільки в 46% конфліктів (12).

У той же час у результаті дослідження, проведеного А.Анцуповим (1), були отримані дані, що свідчать про те, що регулювання вищестоящими начальниками конфліктів між офіцерами негативно впливає на вирішення протиріччя, що лежить в основі конфліктів . З причин, які пояснюють таку ситуацію, виділяються такі, як відсутність у керівників необхідної підготовки для вирішення цього завдання, часу, а іноді й бажання справді вирішити протиріччя, що призвело до конфлікту.

Аналіз та узагальнення емпіричних досліджень показали, що існує ряд факторів, які впливають на ефективність діяльності третьої сторони в конфлікті.

1. Основним чинником ефективності регулюючого впливу третьої сторони є замотівірованность обох сторін на роботу в ситуації вирішення конфлікту, готовність прислухатися до думки третьої сторони, а може бути, і прийняти її рішення.

2. У визначальною мірою ефективність врегулювання об-домовлено діяльністю третьої сторони, її особистісними особливостями. Серед них виділяють:

- зацікавленість третьої сторони у врегулюванні конфлікту, а не придушенні його;

- наявність знань і професійних якостей з проведення регулюючого процесу, а також здатності переконувати ;

- наявність досвіду успішного регулювання конфліктів у минулому;

- знання ситуації, обстановки, особливостей конфлікту.


3. Наполегливість і активність поведінки третьої сторони виявляється найбільш плідною в тих випадках, коли розбіжності учасників пов'язані з принциповими для них питаннями і коли напруженість конфлікту буває особливо значною.

4. Ступінь напруженості конфлікту. Отримано дані про те, що зайва напруга пристрастей у ході конфлікту негативно впливає на успішність його врегулювання.

5. Тривалість конфлікту. Більш затяжні конфлікти піддаються менш значного регулюючому впливу, ніж швидкоплинні конфлікти-спалаху.

6. Характер відносин сторін. Чим складніше, напруженіше взаємини, що склалися між опонентами, тим менш ефективно посередницьке вплив третьої сторони.

7. Обираєте тактики і техніки врегулювання конфліктних відносин, що визначаються насамперед конкретною ситуацією, а не особливостями третьої сторони.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Результативність участі третьої сторони у врегулюванні конфліктів "
 1. " Третя сторона у врегулюванні міжособистісних конфліктів "
  Навчальні питання: 1. Третя сторона в конфлікті: доцільність і основні форми участі 2. Ефективність участі третьої сторони у врегулюванні конфлікту Питання 1. Третя сторона в конфлікті: доцільність і основні форми участі У сучасній теорії і практиці за діяльністю третьої сторони закріпилося поки один стійкий назва - медіація. Даний термін
 2. Форми та критерії вирішення конфліктів
  У сучасній конфліктології стало традиційним завершальний етап у динаміці конфлікту позначати терміном "дозвіл конфлікту". Однак аналіз літератури показує, що багато авторів використовують і інші поняття, які в тій чи іншій мірі відображають специфіку і повноту припинення конфліктних дій, спрямованість впливу на структурні елементи конфліктної ситуації. До них відносяться
 3. Умови і фактори конструктивного вирішення конфліктів
  Значна частина психологічних досліджень конфлікту присвячена визначенню умов і факторів їх успішного вирішення. Розглянемо їх більш докладно. Припинення конфліктної взаємодії є першим і очевидним умовою початку дозволу будь-якого конфлікту. До тих пір, поки будуть вживатися якісь заходи з однієї або з двох сторін щодо посилення своєї позиції або ослаблення позиції
 4. Діяльність офіцера-керівника по врегулюванню конфліктів між підлеглими
  Для військового керівника будь-якого рангу вкрай важливо і необхідно, щоб соціально-психологічний клімат, моральна обстановка в керованому військовому колективі надавали сприятливий вплив на якість спільної діяльності, вирішення навчальних і бойових завдань. Тому необхідною умовою ефективної діяльності керівника є високий рівень його соціально-психологічної
 5. Особливості участі військового психолога у врегулюванні конфліктів
  Зарубіжний і вітчизняний досвід діяльності третьої сторони в конфлікті свідчить, що існує ряд фахівців, які у своїй діяльності з врегулювання конфліктних відносин в основному орієнтуються на реалізацію такої ролі, як посередництво. Будучи за своєю суттю неавторитарного типом впливу на конфліктуючі сторони, посередництво дозволяє активно впливати на
 6. ПРАВОВА ДОПОМОГА МАТЕРІ І ДИТИНІ
  Правова допомога матері і дитині в родопомічних та дитячих ЛПЗ є одним з важливих ланок у загальній системі державних заходів з охорони материнства і дитинства, проведених службою охорони здоров'я і здійснюваних штатними юрисконсультами, які безпосередньо підпорядковуються керівникам установ. Свою роботу юрисконсульт акушерсько-гінекологічного установи організовує в
 7. А
  список А, група отруйних високо токсичних лікарських засобів, що передбачається Державною фармакопеєю СРСР; доповнюється і змінюється наказами Міністерства охорони здоров'я СРСР. При поводженні з цими лікарськими засобами необхідно дотримуватися особливої ??обережності. Медикаменти списку зберігаються в аптеках під замком в окремих шафах з написом «А - venena» (отруйні). Перед закриттям
 8. Г
  + + + габітус (лат. habitus - зовнішність, зовнішність), зовнішній вигляд тварини в момент дослідження. Визначається сукупністю зовнішніх ознак, що характеризують статура, вгодованість, положення тіла, темперамент і конституцію. Розрізняють статура (будова кістяка і ступінь розвитку мускулатури): сильне, середнє, слабке. Вгодованість може бути гарною, задовільною,
 9. ОЦІНКА ветеринарних служб
  Стаття 3.2.1. Загальні положення 1. Оцінка Ветеринарних служб є важливою частиною будь-якої процедури аналізу ризику, яку на законній підставі проводить країна, встановлюючи свої національні правила санітарного / / зоосанітарного контролю обов'язкові для ведення міжнародної торгівлі тваринами, тваринницькою продукцією, генетичним
 10. Очищення стічних вод
  Походження, властивості і склад господарсько-побутових стічних вод. Важливим, небезпечним і майже повсюдним (за наявності каналізації) джерел забруднення водойм є неочищені або недостатньо очищені господарсько-побутові стічні води. Вони утворюються в населених пунктах при використанні питної води для фізіологічних потреб, побутової та господарської діяльності людини. Кількість
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека