Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаГігієна і санепідконтроль
« Попередня Наступна »
колектив співробітників Науково-дослідного інституту охорони атмосферного повітря (НДІ Атмосфера). Методичний посібник з розрахунку, нормування та контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, 2005 - перейти до змісту підручника

Резервуари та АЗС

1. При визначенні річних викидів від АЗС і КАЗС (контейнерні АЗС) розрахунковим способом враховуються викиди з резервуарів з нафтопродуктами при їх закачування (Gзак), від паливних баків автомобілів при їх заправці (Gб.а.), а також при протоках за рахунок стікання нафтопродуктів зі стінок заправних і зливних шлангів (Gпр.р., Gпр.а.).

Значення Gзак обчислюється на основі формули 7.2.4. [36]:

де

- концентрація парів нафтопродуктів у викидах пароповітряної суміші при заповненні резервуарів в осінньо-зимовий та весняно-літній період відповідно (вибирається з Додатка 15 [ 36]);

- кількість закачується в резервуар нафтопродукту в осінньо-зимовий та весняно-літній періоди року відповідно (приймається за даними АЗС).

Примітка: Оскільки специфіка експлуатації резервуарів АЗС не передбачає тривалого зберігання нафтопродуктів (режим: «заповнення - спорожнення»), самі резервуари, як правило, обладнані зворотними дихальними клапанами.

Річні викиди (Gтрк) парів нафтопродуктів від паливороздавальних колонок (ТРК) при заправці розраховуються як сума викидів з баків автомобілів (Gб.а.) і викидів від протоки нафтопродуктів на поверхню (Gпр.а.) :

Значення Gб.а. розраховується за формулою:

де

- концентрації парів нафтопродуктів у викидах пароповітряної суміші при заповненні баків автомобілів в осінньо-зимовий та весняно-літній період відповідно (вибирається з Додатка 15 [36]);

- кількість закачується в резервуар нафтопродукту в осінньо-зимовий та весняно-літній періоди року відповідно (приймається за даними АЗС).

Річні викиди при протоках роздільно для резервуарів (Gпр.р.) і ТРК (Gпр.а.) рекомендується розраховувати за формулами:

де J - питомі викиди при протоках, г / м (наведені в формулах 7.2.5-7.2.7 [36]):

- кількість закачується в резервуар нафтопродукту в осінньо-зимовий та весняно-літній періоди року відповідно (приймається по даними АЗС).

Сумарні річні викиди з резервуарів і ТРК визначаються за формулою:

Максимальний разовий викид звичайно розраховується тільки для операції закачування нафтопродукту в резервуари, т.к. одночасна закачування нафтопродукту в резервуари та баки автомобілів не здійснюється (див. Додаток до розділу 7.1 [36]).

При оцінці максимальних (разових) викидів забруднюючих речовин з резервуарів АЗС, в якості вихідних даних приймаються обсяг (Vсл) нафтопродуктів, зливаються з автоцистерни в резервуар, м3; час (?) Зливу нафтопродуктів з автоцистерни в резервуар; максимальна концентрація (

вибирається з таблиці Додатка 15 [36] в залежності від конструкції резервуара і кліматичної зони, в якій розташована АЗС).

При розрахунках максимальних разових викидів забруднюючих речовин необхідно знати об'ємну швидкість викиду (м3 / с) газоповітряної суміші з резервуару, яка приймається рівною швидкості закачки (Vсл /?, М3 / с). Ця швидкість в більшості випадків визначається пропускною здатністю зливних пристроїв, встановлених на резервуарах, а не часом зливу самопливом, зазначеним у паспорті на автоцистерну (або в довідниках). Наприклад, для найбільш поширених зливних пристроїв МУ-91-12 і АЗТ.5-885-800, що встановлюються в резервуарах, номінальна пропускна здатність становить 10 м3/год і 16 м3/год відповідно, між тим як швидкість зливу світлих нафтопродуктів самопливом з більшості автоцистерн становить від 13 до 27 м3/год.

Тому, час т зливу нафтопродуктів з автоцистерни при заповненні резервуарів необхідно визначати або експериментальним способом, або на основі даних технічного паспорта, який оформляється на кожен резервуар, що знаходиться в експлуатації.

За наявності на АЗС декількох одноцільових резервуарів з різними зливними пристроями для розрахунку максимальних разових викидів використовується максимальне значення об'ємної швидкості зливу.

У разі, якщо заповнення резервуара здійснюється через його горловину (без приймального зливного пристрою), можливе використання значення часу зливу, наведеного в технічних характеристиках на автоцистерну.

Середній час зливу доцільно використовувати, в першу чергу, при оціночних розрахунках на стадії розробки передпроектної та проектної документації для оцінки можливого впливу на навколишнє середовище.

При необхідності (у тому числі, для передпроектної та проектної документації) оцінки максимальних (разових) викидів забруднюючих речовин при заповненні баків автомобілів через паливороздавальну колонку (ТРК), а також для оцінки максимальних разових викидів пересувних АЗС , розрахунки рекомендується проводити за формулою:

де: - максимальні (разові) викиди парів нафтопродуктів при заповненні баків автомашин, г / с;

Vч.факт - фактичний максимальний витрата палива через ПРК (з урахуванням пропускної здатності ТРК), м3 / ч. При відсутності цих даних допускається використовувати максимальну продуктивність ТРК, л / хв, з подальшим переведенням в м3 / ч.

рекомендується вибирати з Додатка 12 [36] для відповідних нафтопродуктів і кліматичної зони (С1, г/м3).

Максимальні разові викиди залежать від числа одночасно заповнюваних резервуарів або кількості одночасно що заправляються автомобілів.

Приклад розрахунку.

Визначити максимальний (покомпонентний) викид парів бензину А-76 від однієї двосторонньої ТРК для 2-й кліматичної зони.

З Додатка 12 [36] для 2-Й кліматичної зони вибираємо значенняДля двосторонньої ТРК максимальний обсяг газоповітряної суміші, що містить пари нафтопродуктів, і надходить в атмосферу при заправці паливних баків автомобілів, складе приблизно 0,8 м3/год (на підставі аналізу проектної документації АЗС).

За формулою (1.14) розраховуємо М6.а / м:З використанням даних Додатка 14 (уточненого) з [38] для бензину А-76 знаходимо покомпонентний складу викидів.

2. У розділі 7.2 та Додатку 15 [36] враховані викиди в атмосферу і при зберіганні нафтопродуктів.

3. При розрахунку викидів відповідно до [36, 38]:

- Для сировинних резервуарів з обводненість нафти до 10% (враховуючи розшарування нафти і води, при якому вода виявляється в нижній частині резервуара) слід зменшувати обсяг закачиваемой і збереженої нафти на величину обсягу «відшаровується» води, а залишилася в складі сирої нафти вологою в межах похибки діючих вимірювальних методик можна знехтувати.

- Для резервуарів відстою пластової води, при залишковому вмісті нафти у воді 50-1000 мг / л і газу у воді - 300 мг / л, доцільно скористатися формулами розділу 5.4 (Викиди парів багатокомпонентних рідких сумішей відомого складу) та розділу 5.5 (Викиди газів з водних розчинів), що враховують тиск насичених парів нафти та її масову частку в пластовій воді (формули 5.4.1 і 5.4.2), а також масову частку газу у воді і константи Генрі (за довідниками або за даними інструментальних вимірювань; формули 5.5.1 і 5.5.2).

- Нормування викидів від резервуарів підготовки нафти слід проводити по «сирої нафти» (Додаток 14 [38]), а від резервуарів підготовки пластової води, при відсутності інструментальних замірів, доцільно за розрахунковими даними врахувати збільшення вмісту розчиненого газу (вуглеводнів С1-С5) у складі викидів парів «сирої нафти».

- Сиру нафту слід нормувати за вмістом у ній бензинової, гасової і залишкової (мазутної) фракції (за даними паспорта родовища) у відповідності з вищевказаними правилами пропорційно мольной частці цих фракцій у складі нафти (з-н Рауля-Дальтона)

де рi - тиск насичених парів i-тієї фракції у складі нафти; мм.рт.ст.;

Pнас.н.п. - Тиск насичених парів i-тієї фракції у складі нафти при 100% її змісті, мм.рт.ст.;

Xi - мольна частка i-тої фракції у складі нафти, мовляв. частки.

Якщо дані про вміст у сирої нафти вищевказаних прямогонних фракцій відсутні, то доцільно провести визначення тиску її насичених парів, виходячи зі стандартів міжнародних танкерних перевезень, що обмежують цей тиск величиною 0,67 бар (приблизно 500 мм. рт.ст. при стандартній у випробуваннях за Рейдом температурі 38 ° С).

Визначення молекулярної маси парів нафти проводиться за формулою 2.1.7 методики [40]:

де тн - молекулярна маса парів нафти;

tн.к. - Температура початку кипіння нафти, ° С (по температурі початку перегонки бензинової фракції і максимальній температурі нагріву товарної нафти в резервуарах прийнята рівною 40 ° С).

За формулою 2.1.7 тієї ж методики [40] визначається щільність парів нафти? Н при 20 ° С і 38 ° С:

Визначення тиску насичених парів нафти Рн та їх концентрації в повітрі Сп при 20 ° С здійснимо через коефіцієнти Кt методики [36] за умови, що

мм рт. ст.Де

- тиск насичених парів нафти при 20 ° С, мм рт. ст.;

- те ж при 38 ° С;

Ратм - нормальний атмосферний тиск, мм рт. ст.;

- дослідні значення температурних коефіцієнтів (ф. 5.4.1 та Додаток 7 [36]).

Потужність викиду ЗВ з резервуарів з нагрітими нафтопродуктами визначається, в першу чергу, температурою зберігається або закачується нафтопродукту. Тому незалежно від способу нагрівання мазуту (тільки нижній, тільки бічний або їх поєднання) діють розрахункові формули розділу 5.6 [36] або розділу 6.1 [36] (але із застосуванням коефіцієнтів, що враховують температуру, з Додатка 1).

4. Рекомендований в РМ 62-91-90 [39] для оцінки так званого «зворотного видиху» 10% коефіцієнт від величини «великого дихання» транспортних ємностей є умовним середнім значенням з експериментально визначених показників викидів, що коливаються в діапазоні від 7 до 15%.

Якщо розглядати транспортні ємності (авто-і ж / д цистерни) як резервуари наземні, то застосовність до них формул [36] при наливанні рідин («велике дихання») і 10% коефіцієнта для оцінки викидів парів при зливі («зворотний видих») принципових заперечень не викликають.

5. Розрахунки викидів від резервуарів для зберігання розчинів соляної кислоти слід проводити за формулами 5.4.1 та 5.4.2 [36] з підстановкою парціальних тисків парів соляної кислоти над водними розчинами (наприклад, з «Довідника хіміка», т. III, Вид. «Хімія », М., 1965 р., с.337-338). Аналогічним чином, за даними того ж довідника можна оцінити викиди від водних розчинів аміаку, діоксиду сірки та ряду інших неорганічних газоподібних речовин.

6. Для розрахунку викидів від зливного-наливу естакади слід застосовувати [40] (розділи 2.2 і 2.3).

Розрахунок максимальних разових (г / с) і валових (т / рік) викидів парів нафтопродуктів при зливі і заповненні авто-і ж / д цистерн можна провести по розділу 2.2 та 2.3 «Методики розрахунку шкідливих викидів в атмосферу з нафтохімічного устаткування. РМ 62-91-90 », [39]. При цьому викиди з транспортних ємностей можуть розглядатися як самостійний джерело забруднення атмосфери, а для розрахунку викидів приймають фактичну (годинну) продуктивність «самосліва» (у м3/год).

З формальної точки зору в [36] відсутній розділ, присвячений розрахунку викидів від естакад зливу-наливу нафтопродуктів. Тому рекомендується проводити розрахунок при подібних операціях по РМ 62-91-90 [39]. Відповідно до цього, максимально-разові викиди ЗВ (г / с) слід розраховувати, виходячи із середнього фактичного часу зливу мазуту з цистерн (в годинах).

З іншого боку, транспортні ємності (в т.ч. танкери) є «наземними (надводними) горизонтальними (або вертикальними) резервуарами». Тому застосування до них розрахункових формул розділу 5.6 [36) із знижуючим для «зворотного видиху» коефіцієнтом, рівним 10% від величини «великого дихання», також правомочне.

При зовнішньому обігріві транспортної ємності гріючим паром (парова сорочка) рекомендації цього розділу справедливі. Але вони не застосовні в разі пуску гострого гріє пара всередину цистерни, оскільки в останньому випадку кількість викидів значно зростає, а затвердженої методики для їх розрахунку не існує.

«Методика проведення інвентаризації викидів ЗР в атмосферу на підприємствах ж / д транспорту (розрахунковим методом)», М, 1993, (розділ 7.3) [33] є єдиною діючою для оцінки викидів від пропарювання ж / д цистерн. Розрахунок викидів від зливу мазуту на залізничній естакаді при розігріві його "гострою парою" і при наявності інструментальних замірів концентрацій сірководню та вуглеводнів за допомогою методик РД-17-86 або РМ 62-91-90 можна здійснити, якщо додатково врахувати викиди вищевказаних ЗВ з неконденсоване (надмірним) водяною парою, що виходить з люка цистерни. Для чого слід провести теплофізичний розрахунок, наприклад, по книзі «Приклади і задачі за курсом процесів і апаратів хімічної технології», Павлов К.Ф., Романків П.Г., Носков А.А., Л., 1987 г. [49 ].

  7. Викиди з резервуарів прирельсового видаткового складу ПММ і від подальшої роздачі за допомогою ручного насоса в тару споживача слід розраховувати за [36]. До цих же джерел (щоб не враховувати їх двічі) слід віднести і викиди відповідних нафтопродуктів при протоках.

  8. При розрахунку викидів з резервуарів необхідно враховувати ефективність наявних засобів зниження викидів (ССВ). Певна інформація наведена в [36], [39], [40] і в Примітках 1-4.

  Примітка: 1. Згідно [88]:

  - Установка дисків-відбивачів (особливо ефективна на резервуарах з великою оборотністю нафтопродуктів) знижує втрати в середньому на 20%;

  - Налив залізничних і автоцистерн не падає струменем, а під шар нафтопродукту скорочує втрати на 50-60%;

  - Обв'язка дихальної арматури резервуарів газосборником скорочує втрати на 60% (при збігу операцій зливу-наливу).

  2. При розрахунку викидів від АЗС при «закол'цовке парів бензину під час зливу з транспортної цистерни» відповідно до п. 4.11 методики [88] скорочення викидів в атмосферу в зазначеному випадку становить 60%. На цю величину скорочуються максимальні разові (г / с) викиди і частина величини валового викиду (т / г), формули (7.2.1) і (7.2.4), що відносяться до «великих подихів» резервуарів [36].

  3. Останнім часом в Росії встановлюються резервуари для зберігання нафтопродуктів, оснащені сучасними засобами зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу, ефективність яких перевищує 99%. Це досягається, в основному, за рахунок оснащення резервуарів подвійний плаваючою дахом з щільною посадкою.

  4. Відповідно до "Вказівок з проектування зберігання нафтохімічних продуктів під азотною« подушкою »У-03-06-90. МІНХІМНЕФТЕПРОМ СРСР, 1990 г. », при зберіганні нафтопродуктів 1, 2 і 3-го класу небезпеки та дурнопахнущих речовин в резервуарах типу РВС під азотної« подушкою »з мокрим газгольдером для зберігання витісняється з резервуарів паро-азотної суміші викиди цих парів скорочуються на 90 -95%.

  9. Необхідність обліку «малих подихів» резервуарів при нормуванні викидів ЗВ для групи одноцільових резервуарів, частина з яких заповнюється, а інші знаходяться в режимі зберігання нафтопродукту - очевидна, оскільки в цьому випадку до викидів ЗВ від «великих подихів» додаються «малі дихання», ідентичні режиму «буферна ємність», при якому рівень рідини в резервуарі постійний (див. Додаток 8 в [36], нижня рядок: Кр=0,10).

  У разі газової обв'язки групи одноцільових резервуарів при зберіганні нафтопродуктів формула 5.1.6 [36] для Кр не працює. Тому для даного режиму також слід приймати Кр=0,10.

  У режимі «відкачування» (без заповнення) та за умови Qотк> Qзап спостерігається так званий «зворотний видих» резервуарів, при якому величина викидів становить 10% від «великого дихання».

  Для розрахунку максимальних з разових (г / с) викидів ЗВ при газовій обв'язці групи одноцільових резервуарів (ГОР) вибирають найбільше з значень М. Як правило, воно відповідає «великому диханню» ГОР в найбільш жаркий місяць року.

  Розрахунок валових викидів проводять по сумі викидів при різних режимах пропорційно їх тривалості (год / рік).

  10. Розрахунки викидів при зберіганні та перекачуванні водних розчинів каустику проводити не слід, оскільки відповідно з відомими властивостями цих розчинів викиди «парів каустика» з них відсутні.

  Сублімація твердої (безводної лугу) спостерігається при температурах понад 300 ° С. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Резервуари і АЗС"
 1.  ПАТОГЕНЕЗ.
    Існує цілком обгрунтована точка зору, згідно з якою розвиток пієлонефриту не можна розглядати поза зв'язку зі статтю і віком. Відповідно до даної концепції виділяється три вікових піки захворюваності пієлонефритом. Перший припадає на дітей у віці до 3 років, причому дівчатка хворіють в 10 разів частіше хлопчиків. Це обумовлено особливостями будови жіночої статевої сфери і наявністю цілого
 2.  Хронічна серцева недостатність
    Спроби дати повноцінне визначення даному стану робилися протягом декількох десятиліть. У міру розвитку медичної науки змінювалися уявлення про сутність серцевої недостатності, про причини призводять до її розвитку, патогенетичних механізмах, процеси, які відбуваються в самій серцевому м'язі і різних органах і тканинах організму в умовах неадекватного кровопостачання
 3.  Цироз печінки
    Вперше термін цирози печінки був запропонований Т. Н. Laenec (1819), який застосував його в своїй класичній монографії, що містить опис патологічної картини і деяких клінічних особливостей хвороби. Відповідно до визначення ВООЗ (1978), під цирозом печінки слід розуміти дифузний процес, що характеризується фіброзом і перебудовою нормальної архітектоніки печінки, що приводить до
 4.  Віруси грипу та грип
    Е. Д. Кільбурн (Е. D. KILBOURNE) I. ВСТУП. ГРИП - ЗАХВОРЮВАННЯ З Незмінних симптоматики, викликає Змінюється ВІРУСОМ Величезний інтерес, який притягається до сучасної вірусології до грипу і вірусів, відповідальним за його виникнення, вимагає пояснення, якщо врахувати ординарний характер симптоматики цього, зазвичай дуже помірного, інфекційного захворювання дихальних шляхів
 5.  Структура вірусу грипу
    П. В. ШОППІН І Р. В. КОМПАНС (PW CHOPPIN, Я. W. COMPANS) I. ВСТУП Вивчення вірусу грипу протягом тривалого часу перебувало «а передовому рубежі структурних досліджень у вірусології. Вірус грипу одним з перших був вивчений: допомогою електронної мікроскопії (Taylor et al., 1943), і при використанні саме цього об'єкта в якості моделі було "вчинено, що деякі віруси
 6.  РНК вірусів грипу
    М. В. Лонсі (М. W. PONS) I. ВСТУП Вірус грипу має унікальний в порівнянні з іншими вірусами тварин спектр біологічних властивостей. Він має здатність. До множинної реактивації (Hoyle, Liu, 1951), утворення неповних вірусних частинок (von Magnus, 1954), чутливий до антіноміціну D (Barry et al., 1962), його нуклеїнова кислота неінфекційні-і він має здатність до
 7.  Стратегія сучасної постменопаузальному терапії
    Розглянуті в перших двох розділах цієї глави дані про фізіологію і патобіологіі основних порушень, що розвиваються в організмі жінки в постменопаузальному періоді, чітко свідчать про те, що медикаментозне (переважно, гормональне) вплив є лише одним з напрямків програми лікувально-профілактичних заходів у жінок перехідного і похилого віку. Поряд
 8.  Пороки тристулкового клапана
    Серед вад тристулкового (трикуспидального) клапана недостатність діагностується найбільш часто, однак в ізольованому вигляді зустрічається вкрай рідко: зазвичай недостатність тристулкового клапана поєднується з вадами мітрального або аортального клапана. Недостатність тристулкового клапана. Розрізняють органічну (клапанну) і відносну недостатність тристулкового
 9.  Трихомоніаз
    Це захворювання має важливе медичне і соціальне значення. Жінки, які інфіковані під час вагітності, схильні до передчасного розриву плацентарних мембран, передчасних пологів, до народження немовлят з низькою вагою. З трихомоніазом сполучені: цервікальний рак, запалення тазових органів, безпліддя. Трихомоніаз - одна з найбільш поширених інфекцій,
 10.  Вірус простого герпесу (ВПГ)
    Генітальний герпес передається статевим шляхом, причому ис-точником інфекції можуть бути не тільки хворі з клінічно Вира-женнимі симптомами, а й носії вірусу простого герпесу. Основним резервуаром інфекції у чоловіків є мочеполо-вої тракт, у жінок - канал шийки матки. До факторів ризику виникнення герпетичної інфекції сліду-ет віднести нерозбірливість у статевих зв'язках, велике
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека