Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаІнтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога
« Попередня
Ющук Н.Д. та ін (сост.) .. Тестові завдання для лікарів з швидкої та невідкладної, 2011 - перейти до змісту підручника

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Авруцький Я., Балаболкин М. І., Баркаган З. С., Білоконь Н. А., Воробйов А. І., Голіков А. П., Гундорова Р.А., Дощіцін В. Л., Єлісєєв О. М., Каншин Н. Н., Кассиль В. Л. , Кирющенков А. П., Лопаткін Н. А., Лужників Є. А., Мельничук П. В., Никифоров В. Н., Руда М. Я., Соколов В. А., Соколов Л. К., Солдатов І. Б., Сукачов В. А., Чазов Е. І., Чучалін А. Г., Штульман Д. Р. довідник з надання швидкої та невідкладної допомоги. СПб. Лейла. С. 672 с.

2. Боженка Ю. Г., Степанков Ю. П., Ткаченко Т. В., Говорова Н.В. Синдромних екстрена медична допомога Омськ 1994. С. 213 с.

3. Голіков А. П. закину А. М., Стажадзе Л. Л. Невідкладна кардіологічна допомога на догоспітальному етапі: Справ. для лікарів, фельдшерів, студентів Наук.-практ. центр екстр. мед. допомоги Ком. охорони здоров'я м. Москви. М. Аякс. 2001. С. 87

4. Густов А. В., Григор'єва В. Н., Жуков А. Г., Костров В. А., Недугова Н. П., Терьохіна Є. В., Фоміна Г. Б., Чеберя Н. Є., Шабанов У . А., Куликова Є. С. Невідкладні стани в клініці внутрішніх і нервових хвороб: Учеб. Посібник для студентів та лікарів. Ніж. Новгород. Вид-во НГМА. 1994. С. 108 с.

5. Джексон Р. Е., Фрімен С., Уайт Б. С., Данзл Д. Ф., Дейлі Р. Х., Сайврад С., Вільсон Р. Ф., Стапчінскі Дж. С., Хоффман Дж. Р., Джорден Р. С. Невідкладна медична допомога; Під ред. Дж. Е. Тінтіналлі та ін; Пер. з англ. В. І. Кандрор та ін; Під ред. В. Т. Ивашкина, П. Г. Брюсова. М. Медицина. 2001. С. XYI

6. Зеккарді Джозеф Е Енциклопедія екстреної медичної допомоги: 200 критич. ситуацій: Пер. з англ. СЕРІЯ: Будьте здорові М. Крон-прес. 1999. С. 535

7. Інькова А. Н. Довідник лікаря швидкої та невідкладної медичної допомоги Под ред. Стадникова А. А. СЕРІЯ: Медицина для вас. Ростов н / Д. М. Фенікс. Аст. 1999. С. 349

8. Максимов В. А., Мажара Ю. П., Скоромец А. А., Сорокоумов В. А., Скоромец Т. А., Вовин Р. Я., Еришев О. Ф., Рахманова А. Г., Рєпіна М . А., Парійським Т. В. Довідник лікаря швидкої та невідкладної медичної допомоги / В. А. СПб. Політехніка. 1997. С. 431

9. Мінаков Е. В. Нікітін А. В. Терапевтична допомога в екстремальних умовах Воронеж Вид-во Воронеж. держ. ун-та. 1999. С. 63

10. Мірошниченко А. Г., Фіалко В. А., Зільбер А.
П., Михайлович Д. В., Михайлович В. А., Ваневскій В. Л., Марусанов В. Є. , Котоміна Г. Л., Ханін А. З., Гуло С. Л. Керівництво для лікарів швидкої медичної допомоги СПб. Невський діалект. 2001. С. 704

11. Невідкладна допомога в клініці внутрішніх хвороб: Учеб. - Метод. посібник для студентів лікув., воен.-мед. фак., лікарів - інтернів і слухачів ФПК / Самар. держ. мед. ун - т. Каф. внутр. хвороб воєн. - мед. фак. і вечір. отд-ня; Ю. А. Осипов та ін Самара. 1995р. 41 с.

12. Пушкарьов А. С. Невідкладна допомога та реанімація на догоспітальному етапі: Практ. Керівництво; Астра. Держ. мед. акад. Астрахань. Вид-во Астра. Держ. мед. акад. 2002. с. 257

13. Руксін В. В. Невідкладна кардіологія М. СПб. Біном. Нев. діалект. 1999. С. 470

14. Елконін Б.Л., Тополянский А. В., Киссин А. Г., Левін. Швидка допомога: Справ. практ. лікаря М. Сов. спорт. 1999. С. 622

15. Елькіс І. С., Вахромєєв А. В., Верткин А. Л., Городецький В. В., Прозорова В. К., Тополянский А. В., Силіна Є. Г., Фіщенко А. Д., Кривцова Е . В., Прохорович Е. Л., Бріскін Б. С., Лаптєв А. О., Рибаков Г. С., Смаков Г. М., Хачатрян Н. Н., Лоран О. Б., Зайцев А. В . Справочноерукаводство для лікаря швидкої допомоги; За заг. Ред. А.Л. Вереткіна. М. ГЕОТАР-Мед. 2001. С. 287.

Додаткова

16. Виноградов А.В. Диференціальний діагноз внутрішніх хвороб: довідкове керівництво для лікарів. 3-е перероблене і дополненное.-М., МІА, 2001.-606с.

17. Внутрішні хвороби по Тінслі Р. Харрісону. Під. Ред Е.Фаучі, Ю. Браунвальда та ін Т. 1-2. Пер. з англ. - М., Практика-Мак-Гроу-Хілл, 2002

18. Окороков А.Н. Діагностика хвороб внутрішніх органів. Т. 1-8. - М, Медична література, 2002

19. Окороков А.Н. Лікування хвороб внутрішніх органів. Т. 1-3. - М., Медична література, 2001

20. Терапевтичний довідник Вашингтонського університету. 2-е російське видання. Під. Ред Ч.Кері, Х.Лі, К. Велта. Пер. з англ. - «Практика»-Ліппінкотт, 2000.-879 с

21. Хвороби органів дихання. Под ред. Н.Р.Палеева.-М., Медицина, 2ООО.-728с.

22. Вуд. Марі Е., Банн Пол А. Секрети гематології та онкологіі.-М., БИНОМ; СПб., Невський діалект.-2001.-558 с.

23. Дідів І.І., Мельниченко Г.
А., Фадєєв В.В. Ендокринологія. - М., Медицина, 2000.-632 с.

24. Кардіологія: керівництво для лікарів / за ред. Р.Г.Оганова, І.Г.Фоміной.-М., Медицина, 2004.-632 с.

25. Констант Дж. Клінічна діагностика захворювань серця (кардіолог біля ліжка хворого). Пер. з англ.-М., ТОВ «Біном-Пресс», 2004.-448 с.

26. Лабораторні та інструментальні дослідження в діагностиці: довідник. Пер. з англ. Под ред В.Н.Тітова.-М, ГЕОТАР-МЕД, 2004.-960 с.

27. ЛіденбратенЛ.Д., Королюк І.П. Медична радіологія (основи променевої діагностики та променевої терапії). 2-е видання, перероблене і дополненное.-М., Медицина, 2000.-672 с.

28. Мухін Н.А., Тареева І.Є., Шилов Е.М. Діагностика та лікування хвороб почек.-М., ГЕОТАР-МЕД, 2001.-384 с.

29. Нефрологія: керівництво для лікарів / за ред. І.Е.Тареевой.-М., Медицина, 2000-668с.

30. Орлов В.Н. Керівництво по електрокардіографіі.-М., ТОВ «Медичне інформаційне агентство», 2001.-528 с.

31. 21

32. Патофізіологія захворювань серцево-судинної системи / Под ред. Л. Лілі. Пер. з англ.-М., БІНОМ.Лабораторія знань, 2001.-598 с.

33. Путівник по діагностичним зображеннях: довідник практичного лікаря / Шотемор Ш.Ш., Пуріжанскій І.І., Шевякова Т.В. і др.-М., «Радянський спорт», 2001.-400 с.

34. Раціональна фармакотерапія захворювань органів дихання: Керівництво для практикуючих лікарів / А.Г. Чучалін, С.Н. Авдєєв, В.В. Архипов, С.Л. Бабак та ін; За заг ред. А.Г.Чучаліна.-М., Литтерра, 2004.-874 с.

35. Раціональна фармакотерапія захворювань органів травлення: Посібник для практикуючих лікарів / В.Т. Івашкін, Т.Л.Лапіна та ін; За заг ред. В.Т.Івашкіна.-М., Литтерра, 2003.-1046 с.

36. Керівництво з гематології в 3-х т. Під ред. А. І. Воробйова. 3-е видання, перероблене і дополненное.-М., Ньюдіамед, 2002

37. Керівництво з техніки лікарських маніпуляцій / Авт.-сост. Г.Чен та ін; Пер. з англ.-Вітебськ, Белмедкніга, 1996.-384 с.

38. Тейлор Р.Б. Важкий діагноз. Пер. з англ. Т. 1-2. 2-е ізданіе.-М., Медицина, 1995

39. Трубників Г.В. Керівництво з клінічної пульмонологіі.-М., Медична книга, 2001.-402 с.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА "
 1. Библиотерапия
  Це лікувальний вплив на психіку жінки за допомогою читання книг. У ході читання рекомендується вести щоденник, аналіз якого допомагає об'єктивно оцінити зміну стану жінки. Цей метод переважно застосовується в індивідуальній формі. При цьому список рекомендованої літератури лікар підбирає сам в соот відповідне з патологічним станом, психологічним статусом і інтел
 2. бронхіальна астма
  - самостійне хронічне рецидивуюче захворювання, основним і обов'язковим патологічним механізмом якого є змінена реактивність бронхів, зумовлена ??специфічними імунологічними (сенсибілізація та алергія) або неспецифічними механізмами, а основним (обов'язковим) клінічною ознакою - напад задухи внаслідок бронхоспазму, гіперсекреції та набряку слизової оболонки
 3. Введення
  Метою вивчення дисципліни є придбання студентами теоретичних знань, практичних умінь і навичок у сфері морфології і фізіології мікроорганізмів, фізіологічних основ раціонального харчування, виробничої санітарії та гігієни. Крім освітнього значення, вивчення дисципліни сприяє формуванню наукових уявлень про здоровий спосіб життя. У результаті вивчення
 4. КЛАСИФІКАЦІЯ ЛЕГЕНЕВИХ ГІПЕРТЕНЗІЙ
  Первинна легенева гіпертензія Первинна легенева гіпертензія (ПЛГ) - захворювання неясної етіології, критеріями діагностики якого є наступні ознаки за М. Riedel і J . Widimsky (1987): 1. Підвищення тиску в легеневій стовбурі і нормальний тиск заклинювання. 2. Відсутність захворювань серця і легенів. 3. Відсутність локальних аномалій легеневих судин за даними
 5. хронічна серцева недостатність
  Спроби дати повноцінне визначення даному стану робилися протягом декількох десятиліть. У міру розвитку медичної науки змінювалися уявлення про сутність серцевої недостатності, про причини призводять до її розвитку, патогенетичних механізмах, процеси, які відбуваються в самій серцевому м'язі і різних органах і тканинах організму в умовах неадекватного кровопостачання
 6. Принципи підбору орального контрацептиву
  Призначення оральних контрацептивів необхідно проводити диференційовано з урахуванням особливостей соматичного та гінекологічного статусів, статевої активності, вихідного гормонального фону, даних анамнезу, можливості розвитку побічних реакцій. При підборі препаратів перевагу слід віддавати низькодозованим контрацептивами, що містять прогестагени третього покоління. Основні
 7. Гігієна жінки під час вагітності, пологів та у післяпологовий період
  Гігієна вагітної жінки. У період вагітності всі органи жінки працюють з навантаженням, яка значно вище, ніж у невагітної жінки. Як правило, організм більшості вагітних справляється з цим навантаженням досить легко і під час вагітності наступають зміни, які не тільки не приносять шкоди жіночому організму, а навпаки, сприятливо впливають на її здоров'я, сприяють
 8. Ювенільні маткові кровотечі
  Визначення поняття. До ювенільний маткових кровотеч (ЮМК) відносяться ациклічні кровотечі, які виникають в період статевого дозрівання. ЮМК нерідко називають дісфунк-287 Глава 3. Патологія репродуктивної системи в період її становлення ми Іраку матковими кровотечами, рідше - пубертатними або підліткових. Частота. ЮМК - одна з найбільш частих форм порушення
 9. Аномалії розвитку статевих органів
  Визначення поняття. До аномалій розвитку статевих органів жіночого організму прийнято відносити вроджені порушення анатомічної будови геніталій (ВНАСГ) внаслідок незавершеного органогенезу. ВНАСГ виявляються в порушенні розміру, форми, пропорцій, симетрії, топографії, а іноді й відсутність (приватному або повній) геніталій. Частота. За даними ВООЗ за 1967 р., частота ВНАСГ склала 1 на
 10. Дисфункція репродуктивної системи при гіперпролактинемії
  Визначення поняття. Гиперпролактинемия відноситься до числа найбільш поширених ендокринних синдромів, що розвиваються на стику репродуктивної ендокринології та клінічної нейроен-докрінологіі. Стрімке накопичення знань у цій області відноситься до 70-80-их рр.. минулого століття, після виділення ПРЛ як самостійного гормону з гіпофіза в 1970 р., що спричинило за собою ланцюг досліджень,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека