ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Навчально-методичний посібник. Введення в професію: основи діяльності психолога батальйону, полку (Корабля 1 рангу), 2004 - перейти до змісту підручника

Рекомендації щодо виявлення осіб з незадовільним рівнем нервово-психічної нестійкості

Під незадовільним рівнем нервово-психічної стійкості розуміють схильність до зривів нервової системи при значних фізичних і психічних навантаженнях.

Це досить широке поняття включає в себе різні предболезненное стану (крайні варіанти психічної норми) з прихованою, що не вираженою, або помірно вираженою, але компенсованій формою перебігу, обумовлені дефектами функціонування нервової системи і знижують пристосувальні можливості організму .

У походження незадовільного рівня нервово-психічної стійкості визначальну роль відіграють біологічна неповноцінність нервової системи (вроджена чи набута) у поєднанні з несприятливими психологічними і соціальними чинниками. Для психолога дуже важливе розуміння біологічної «грунту» у розвитку незадовільного рівня нервово-психічної стійкості.

По-перше, це пояснює, чому зустрічаються відхилення в поведінці і діяльності у звичайної людини носять незначний характер і не накладають відбиток на особистість у цілому, в той час як у осіб з незадовільним рівнем нервово-психічної стійкості ці відхилення не тільки сильно виражені, а й носять стійкий характер, істотно позначаючись на різних сторонах проявів особистості.

По-друге, такий підхід зумовлює в роботі з військовослужбовцями з незадовільним рівнем нервово-психічної стійкості не тільки комплекс виховних та психотерапевтичних, а й організаційних заходів.

Вирішення цих завдань можливе при тісній співпраці командирів, їх заступників з виховної роботи, психологів та медичних працівників. Організація роботи з виявлення військовослужбовців з незадовільним рівнем нервово-психічної стійкості повинна передбачати планові заходи:

в період прибуття поповнення в частину;

в період адаптації до військової служби (перші 3-5 місяців);

в період подальшого проходження військової служби.

1. У період прибуття поповнення.

З прибуттям поповнення до військової частини психолог проводить інструктивно-методичне заняття з посадовими особами пункту прийому поповнення, командирами підрозділів, офіцерами вихователями. На цьому занятті він у доступній формі розповідає про сутність і ознаках незадовільного рівня нервово-психічної стійкості у спілкуванні, поведінці, діяльності, зовнішньому вигляді військовослужбовців, а також вказує, на що звернути увагу при вивченні документів, спостереженні і в процесі бесіди з прибулим поповненням. Визначається порядок роботи і форма документа, який готується командирами підрозділів, їх заступниками з виховної роботи на ім'я психолога про військовослужбовців, що підлягають поглибленому психологічному обстеженню. У ньому мають бути вказані прізвище, ім'я, по батькові військовослужбовця, а також відомості про наявність у нього незадовільного рівня нервово-психічної стійкості.

Вивчення документів військовослужбовця (див. розділ 8).

У результаті вивчення документів можуть бути отримані непрямі ознаки незадовільного рівня нервово-психічної стійкості: психічні захворювання у батьків і близьких родичів, перенесені травми та інфекційні захворювання головного мозку, спостереження в психо-неврологічному диспансері, нічне нетримання сечі, виховання у неблагополучній сім'ї, відсутність одного з батьків, наявність відстрочки від призову за станом здоров'я, приводи в міліцію, труднощі у навчанні та освоєнні професії, залучення в антисоціальні групи, складні відносини з товаришами, низька громадська активність, вузькість і невідповідність віку інтересів і захоплень, запальність, дратівливість, нестійкість настрою, образливість, замкнутість, безинициативность, надмірна принциповість, театральність, манірність, слабовілля, раннє пристрасть до алкоголю, паління, вживання нарковмісних препаратів.

За наявності 1-2 ознак військовослужбовець заслуговує більш пильної уваги і спостереження. При наявності 3-5 ознак - військовослужбовець заноситься в список для більш глибокого обстеження психологом військової частини (підрозділу).

Спостереження за поведінкою військовослужбовців (див. розділ 8).

Спостереження повинно бути спрямоване на виявлення осіб схильних до замкнутості, самоти, сором'язливих, нерішучих, боязких, плаксивих або, навпаки, конфліктних, що вступають в суперечки, відмовляються виконувати накази, що порушують розпорядок, розв'язаних в поведінці.
Заслуговує уваги інформація про осіб з вадами артикуляції (недорікуватість, шепелявість), погано знають російську мову, з м'язовими посмикуваннями, тремтінням кінцівок, незручністю, незграбністю рухів, постійно спізнюються. При наявності навіть одного з перерахованих ознак, стійко проявляється в процесі всього спостереження, особливо у осіб, що вже мали за результатами вивчення документів 1-2 непрямих ознаки незадовільного рівня нервово-психічної стійкості, військовослужбовець заноситься в список для поглибленого вивчення психологом військової частини (підрозділу) . При епізодичному прояві тієї чи іншої ознаки, військовослужбовець вимагає особливої ??уваги при подальшому вивченні.

До спостереження можна залучати і сержантський склад, попередньо провівши з ними відповідний інструктаж, з метою отримання конкретних відомостей про особливості поведінки «представників» поповнення.

Зібравши і проаналізувавши всю наявну інформацію, можна переходити до заключного етапу вивчення поповнення індивідуальним співбесідою.

Проведення індивідуальної бесіди (див. розділ 8).

У процесі бесіди уточнюються наявні відомості, оцінюються ті сторони особистості, які неможливо було оцінити за допомогою спостереження або вивчення документів військовослужбовця.

Особлива увага звертається на осіб, у яких на етапі вивчення документів виявлені 1-2 непрямих ознаки незадовільного рівня нервово-психічної стійкості, а також з епізодичними проявами їх у поведінці.

При побудові плану бесіди необхідно передбачити такі теми обговорення як: умови виховання і розвитку; ставлення до алкоголю, наркотиків; стан здоров'я; ставлення до оточуючих та особам протилежної статі і ін

Ознаками незадовільного рівня нервово-психічної стійкості та умовами, що сприяють її розвитку, слід вважати: виховання в неповній, неблагополучній сім'ї (погані взаємини батьків, наявність у них судимості, психічних захворювань, надмірно суворе або «тепличне» виховання, зловживання алкоголем членами сім'ї; втечі з дому); ранній алкогольний досвід військовослужбовця; випадки вживання нарковмісних препаратів; приводи в міліцію; наявність судимості; численні конфлікти у школі та сім'ї; наявність нервово-психічних захворювань; ранній сексуальний досвід і безладні статеві зв'язки.

За результатами проведеної роботи командирами підрозділів, їх заступниками з виховної роботи складається список військовослужбовців, які потребують поглибленому психологічному обстеженні. Психолог військової частини (підрозділу) проводить вивчення прибулого поповнення за допомогою анкети «Прогноз - 2 - 02» (див. розділ 9).

Підсумком вивчення поповнення повинно стати виділення військовослужбовців, які потребують поглибленому психологічному обстеженні:

у яких встановлено незадовільна нервово-психічна стійкість для додаткового їх вивчення та проведення психокорекційних та виховних заходів . Дані про військовослужбовців з незадовільною нервово-психічною стійкістю повідомляються в медичну службу для організації їх медичного огляду лікарем-психіатром.

У яких встановлена ??задовільна нервово-психічна стійкість для визначення необхідності проведення з ними психокорекційних та виховних заходів.

При цьому поглиблене психологічне обстеження проводиться за допомогою методик «Адаптивність -2 (МЛО)» та «НПН-А - 02» (див. розділ 9), а також інших психологічних методик. Конкретний набір яких визначається рівнем професійної підготовленості психолога.

2. У період адаптації до військової служби (перші 3-5 місяців).

У даний період нарощуються зусилля з вивчення військовослужбовців, особливо тих, хто вимагав спостереження.

Основними завданнями вивчення військовослужбовців в цей період є:

оцінка процесу адаптації до умов і вимог військової служби та забезпечення, у разі необхідності, відповідних виховних впливів, психопрофілактичних та психокорекційних заходів з метою попередження проявів НПУ;

вивчення взаємин у військових колективах, надання допомоги військовослужбовцям, що зазнають труднощі у встановленні контактів;

виявлення осіб, які потребують додаткового соціального обстеження.


Методами вивчення особового складу залишаються спостереження, психологічне тестування та індивідуальна бесіда. Особливе місце відводиться спостереженню, тому що в цей період з'являється можливість спостерігати за поведінкою воїнів у складних, незвичних для них умовах, коли ознаки незадовільною нервово-психічної стійкості проявляються з усією очевидністю.

Спостереження за військовослужбовцями повинно починатися з інструктування психологом посадових осіб, які безпосередньо працюють з особовим складом (див. етап прибуття молодого поповнення). Пропонується звернути увагу на недисциплінованих, болісно реагують на зауваження, невиконавчий, збуджуваним, запальних, конфліктних або, навпаки, замкнутих, образливих, надмірно боязких і сором'язливих військовослужбовців. Підлягають виявленню особи, виявляють зарозумілість, які прагнуть, у що б то не стало виділитися серед оточуючих або, навпаки, стали об'єктом жартів, насмішок, які вчиняють безглузді вчинки, що мають дивацтва, ненормальності в поведінці, неохайний зовнішній вигляд. Необхідно виділяти воїнів, які проявляють під час різних занять незібраність, незручність, порушення координації рухів, зайву напруженість, химерність рухів і поз, відзначати непритомність, випадки частого звернення за медичною допомогою з різноманітними скаргами, фіксувати відстаючих, з великими труднощами освоюють військову спеціальність, відзначати випадки невірного виконання наказів і розпоряджень.

Крім цього до посадових осіб доводяться основні заходи з профілактики нервово-психічних зривів:

уважне, чуйне ставлення до підлеглих, повагу до їх почуттів, думок, суджень, пропозиціям і т.д., недопущення в їх адресу різких образливих висловлювань, несправедливості тощо;

створення здорового морально-психологічного клімату у військових колективах - атмосфери поважності, доброзичливості та взаємодопомоги;

створення здорового побуту - боротьба проти пияцтва, токсикоманії та наркоманії;

попередження конфліктних і виключення інших психотравмуючих ситуацій;

обмеження фізичного навантаження для ослаблених;

тимчасове, повне або часткове звільнення від несення служби, переклад в підрозділи, що займаються виконанням господарських робіт;

роз'яснення військовослужбовцям типологічних рис їх характеру, можливих негативних проявів, пов'язаних з ними, і формулювання рекомендацій для самоконтролю і корекції (проводить особисто психолог);

знання найбільш типових ситуацій, в яких поведінка воїнів з ознаками незадовільною нервово-психічної стійкості буде неадекватним.

Особливо підкреслюється недопущення випадків використання отриманої інформації на шкоду військовослужбовцям.

Дані спостереження аналізуються психологом, уточнюються в процесі бесіди і доповнюються результатами тестування. Хід адаптації до умов військової служби вдається оцінити за допомогою многоуровнего особистісного опитувальника «Адаптивність - 02 (МЛО)» (див. розділ 9). Узагальнені дані вивчення служать базою для вироблення конкретних пропозицій командуванню про заходи індивідуально-виховного характеру, раціонального використання того чи іншого військовослужбовця, психопрофілактичних та психокорекційних заходів. Всі перераховані заходи повинні бути відображені в плані роботи психолога з військовослужбовцями мають ознаки незадовільною нервово-психічної стійкості.

3. B період подальшого проходження військової служби.

У період подальшого проходження військової служби здійснюється динамічне спостереження за особами з ознаками незадовільною нервово-психічної стійкості (відповідно до плану роботи) з метою контролю їх поточного стану, вивчення системи відносин спостережуваного військовослужбовця в колективі, оцінки його емоційного і ділового статусу і своєчасного проведення психопрофілактичних і корекційних заходів.

Найбільш інформативною в цьому плані є социометрическая методика. Крім того, можуть, використані й інші методи вивчення особистості (незалежних характеристик, експертне опитування, спостереження).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Рекомендації щодо виявлення осіб з незадовільним рівнем нервово-психічної нестійкості "
 1. дегенеративні захворювання нервової системи
  Е. П. Річардсон, М.Флінт Біл, Дж. Б. Мартін (EPRichardson, M. Flint Beat, JBMartin) У класифікації захворювань нервової системи виділяють особливу групу патологічних станів - дегенеративні, підкреслюючи те, що вони характеризуються поступовою і неухильно прогресуючої загибеллю нейронів, причини якої залишаються до кінця не розкритими. Для ідентифікації цих захворювань
 2.  Стратегія сучасної постменопаузальному терапії
    Розглянуті в перших двох розділах цієї глави дані про фізіологію і патобіологіі основних порушень, що розвиваються в організмі жінки в постменопаузальному періоді, чітко свідчать про те, що медикаментозне (переважно, гормональне) вплив є лише одним з напрямків програми лікувально-профілактичних заходів у жінок перехідного і похилого віку. Поряд
 3.  I триместр вагітності (період органогенезу і плацен-тації)
    I триместр вагітності у свою чергу підрозділяється на наступні періоди-ди: - імплантація і бластогенез (перші 2 тижні розвитку); - ембріогенез і плацентація (3-8 тижнів гестації); - ранній фетальний, період ранньої плаценти (9-12 тижнів вагітності) . 6.2.1. Імплантація, бластогенез (0-2 тижнів) Початок вагітності визначається моментом запліднення зрілої яйцеклітини
 4.  НОВОУТВОРЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
    Ф. Хочберг, Е. Пруітт (F. Hochberg, A. РгіШ) У США пухлини головного мозку, його оболонок і спинного мозку щорічно служать причиною смерті 90 000 чоловік. Причому / 4 цих випадків складають метастази, що виникають у хворих після лікування з приводу злоякісних захворювань. Первинні пухлини з клітинних елементів оболонок або паренхіми мозку, а також спинного мозку зустрічаються у людей
 5.  АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ТА ВРОДЖЕНІ ПОРОКИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
    Дж.Р.ДеЛонг, Р. Д. Адамі (С. R. DeLong, RDAdams) У цій главі йтиметься про хвороби, обумовлених ушкодженнями або вадами розвитку нервової системи, що виникли в процесі її формування, але надають несприятливий вплив і у дорослих осіб. В результаті виникають труднощі в питаннях їх діагностики та лікування хворих, з якими мають справу общепрактікующіе лікарі та
 6.  АЛКОГОЛЬ І АЛКОГОЛІЗМ
    М.А.Шукіт (М. A. Schuckit) Майже 90% населення так чи інакше вживають алкоголь, у 40-50% чоловічого населення час від часу виникають ті чи інші проблеми у зв'язку з вживанням алкоголю, і, нарешті, 10% чоловіків і 3-5% жінок страждають агресивним і постійним алкоголізмом. Навіть у незначних дозах алкоголь може несприятливим чином взаємодіяти з іншими лікарськими
 7.  Ревматичної лихоманки
    Тема сьогоднішньої лекції - ревматизм. Однак, Ви звернули увагу, що в назву лекції винесена ревматична лихоманка. Чому? Для того, щоб відповісти на це питання, слід для початку визначитися в поняттях, термінах. Якщо Ви візьмете кілька наших підручників і посібників, навіть випущених в останні роки, то майже у всіх ще зустрінете термін "ревматизм". Термін же "ревматична
 8.  Бронхіальна астма
    На початку лекції представляємо клінічний випадок. Хвора І., 37 років, поступила в терапевтичне відділення по швидкій допомозі у зв'язку з некупирующейся в амбулаторних умовах нападом задухи, що супроводжується кашлем з важко відокремлюємо мокротиння, вираженою задишкою з переважно утрудненим видихом у спокої. З анамнезу відомо, що вважає себе хворою з 18-річного віку, коли вперше
 9. М
    + + + Магнезія біла, те ж, що магнію карбонат основний. + + + Магнезія палена, те ж, що магнію окис. магнію карбонат основний (Magnesii subcarbonas; ФГ), магнезія біла, в'яжучий і антацидний засіб. Білий легкий порошок без запаху. Практично не розчиняється у воді, що не містить вуглекислоти, розчинний у розведених мінеральних кислотах. Застосовують зовнішньо як присипку, всередину -
 10.  ІХС: стенокардія (шифр 120)
    Визначення. Стенокардія - безнекротіческій епізод локальної ішемії міокарда. У класичному варіанті, по А.Л. М'ясникову, це стискають, що тиснуть болі нападів характеру, що розташовуються за грудиною, рідше в області серця, що віддають у ліве плече, ліву руку, ліву половину обличчя і шиї. Болі проходять через 1-2 хв після прийому нітрогліцерину. Стенокардію характеризують пароксізмал'ность,
 11.  . СПЕЦІАЛЬНІ ФОРМУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
    Відповідно до федеральних законів «Про оборону» і «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Російській Федерації» в країні під час оголошення мобілізації створюються спеціальні формування, призначені для виконання спеціальних завдань але забезпечення бойової діяльності Збройних Сил Російської Федерації. Для участі в медичне забезпечення особового складу Збройних Сил Російської
 12.  Лекція № 9
    Визначення та термінологія СНІДу та ВІЛ. 2. Короткі історичні відомості. 3. Збудник і епідеміологія. 4. Стадії протікання вірусу. 5. СНІД. 6. Лікування і профілактика. 7. Правець. 8. Інфекційні захворювання в Росії. 9. Санітарно-протиепідемічні заходи. 1.Визначення і термінологія. Інфекція, що викликається вірусом іммунногодефіціта людини (інфекція
 13.  Проблема норми і аномалії в розвитку і поведінці людини (або введення в психологічну теорію відносності).
    У попередньому розділі було з'ясовано, що психологічне дослідження особистості та її розвитку здійснюється на практиці в наукових поняттях, значення кожного з яких визначається тимчасовими компромісами між різними групами вчених. Один і той же термін в тлумаченні різних психологів, що належать до різних шкіл, може тлумачитися по-різному, особливо гостро ця проблема стоїть в
 14.  Розвиток концептуальних уявлень з проблеми аутопсихологической компетентності
    Проведений логіко-історичний аналіз розвитку проблеми аутопсихологической компетентності дозволив реконструювати основні етапи та напрямки наукових досліджень у цій області (див. сх. 2). Першим етапом у генезі проблеми аутопсихологической компетентності особистості є її первісна постановка в контексті вивчення процесів суб'єкта і особистості, саморегуляції (самоврядування),
 15.  «Концептуальні засади психолого-акмеологічного супроводу підлітків з делінквентною поведінкою»
    У 6-му розділі дисертації наведені матеріали, присвячені обгрунтуванню напрямів, умов і рекомендацій щодо вдосконалення системи психолого-акмеологічного супроводу підлітків з деліквентною поведінкою. Тут же представлена ??структурно-функціональна модель та обгрунтовані принципи психолого-акмеологічного супроводу соціалізації підлітків з делінквентною поведінкою.
 16.  Загальні обов'язки посадових осіб військової частини з організації та проведення психологічної роботи
    Психологічна робота у військових частинах і підрозділах виступає насамперед як система регулювання процесів особливого типу - психологічних і соціально-психологічних. Основним змістом психологічної роботи є психологічне вивчення і психологічне управління об'єктом. Як об'єкт психологічної роботи виступають військовослужбовці і цивільний персонал військової
 17.  Основні етапи психологічного вивчення військовослужбовців та їх зміст
    Психологічне вивчення військовослужбовців являє собою важливий напрям професійної діяльності психолога. Необхідність такої роботи пояснюється потребою посадових осіб в отриманні достовірної та повної за обсягом інформації про психологічні особливості військовослужбовців та військових колективів. Результати психологічного вивчення багато в чому визначають як специфіку подальшої
 18.  Діяльність психолога військової частини та посадових осіб щодо психологічного забезпечення бойового чергування і караульної служби
    Психологічне забезпечення завдань, пов'язаних з несенням бойового чергування і караульної служби, є важливою передумовою і умовою ефективного функціонування психіки воїнів у процесі їх виконання, попередження негативних психічних явищ і процесів. Психологічне забезпечення як вид діяльності характеризується комплексом заходів щодо формування, зміцнення і розвитку у
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека