Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаАкушерство і гінекологія
« Попередня Наступна »
Під редакцією професора В. Л. Полякової. Практичне акушерство в алгоритмах і задачах, 2002 - перейти до змісту підручника

Рекомендації по самостійній роботі студентів IV курсу на чергуванні в пологовому будинку

Час чергування: з 20.00 до 8.00 .

Місце чергування: Пологовий будинок: приймальне відділення, відділення патології вагітності, родблок, операційний блок, дитяче відділення.

Студент повинен прийти на нічне чергування в чистому халаті, ковпачку, змінною одязі і шкіряного взуття: мати чисту маску, бахіли, сантиметрову стрічку, фонендоскоп, календар і напрямок на чергування, підписану асистентом.

Перелік практичних навичок, освоюваних на чергуванні:

У приймальному відділенні. Прийом породіль. Освоїти етапи санітарної обробки і кожному прийняти, як мінімум, одну породіллю.

Робота в передпологовій палаті. Збір анамнезу у породіллі. Зовнішнє акушерське дослідження: вимірювання зовнішніх розмірів тазу, ромба Міхаеліса, індексу Соловйова, визначення положення, передлежання, позиції плода зовнішніми прийомами Леопольда.

Визначення терміну вагітності, дати пологів, передбачуваного ваги плоду. Спостереження в динаміці за родовою діяльністю, частотою, тривалістю і силою сутичок, вислуховування серцебиття плода стетоскопом і датчиком на кардіомонітор. Оцінка КТГ. Спільно з асистентом або черговим лікарем виконати вагінальне дослідження. При цьому особливу увагу звернути на стан піхви, його склепінь, шийки матки, цілісність плодового міхура, уточнити передлежачоїчастина і місце її знаходження в динаміці пологів, виміряти діагональну кон'югату і звернути увагу на наявність екзостозів і деформацій кісток таза. Взяти мазки на мікрофлору. Поставити діагноз і намітити план ведення пологів.

Робота в пологовому залі. Студент повинен вміти визначити групу крові, резус-фактор, брати участь в прийомі пологів, веденні II, III та раннього післяпологового періодів, у проведенні первинного туалету новонароджених.
Оцінити відділення посліду за ознаками Кюстнера-Чукалова і Шредера, огляд посліду на цілісність, зовнішній масаж матки. Брати участь у проведенні заходів з профілактики кровотечі. Вміти оцінити стан новонароджених за шкалою Апгар.

У ОПБ студент повинен спільно з черговим лікарем виконати огляд переданих по чергуванню вагітних, оцінити їх стан, динаміку, що відобразити в запису історії пологів.

Після закінчення чергування студент повинен відзвітувати викладачеві на занятті за виконану роботу.« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Рекомендації по самостійній роботі студентів IV курсу на чергуванні в пологовому будинку "
 1. Зразкові рекомендації щодо виконання індивідуального плану
  Самостійну роботу з теоретичних питань студенти виконують на кафедрі, в бібліотеці і будинку. Що стосується операцій у тварин, то ці заходи проводяться в Навчальної ветеринарній клініці під керівництвом викладачів і ветлікаря-ординатора. Прийом хворих тварин здійснюється студентами-старшокурсниками спільно з черговими по клініці. На основу обробленого матеріалу
 2. Організація роботи в пологових відділеннях (секціях)
  При організації пологових відділень необхідно строго керуватися правилами зоогігієни та спеціальними інструкціями. Під пологове відділення відводять спеціальне приміщення. Воно повинно бути сухим, світлим, просторим, з кахляними стінками і теплою підлогою. На великих молочних комплексах мається пологовий цех (цех отелення), що складається з 3 секцій: передпологовій, родової і післяпологовий і
 3. Кругова С.А. (Сост.). Введення в психологію методичний посібник, 1998
  Зміст Суб'єктивні очікування студентів від майбутнього вивчення курсу психологічної науки. Що означає слово психологія. Короткий екскурс в історію психології. Предмет, галузі, розділи і види психології. Цілі і принципи взаємодії викладача психології та студентів у навчальному процесі. Методи досліджень в психології. Визначення психіки. Свідомість Я. Психіка і нервова
 4. Пояснювальна записка
  Мета навчального курсу: продовжувати знайомити студентів з базовими поняттями психологічної науки, розпочаті в курсах «Введення в професію», «Загальна психологія ». Знання курсу необхідно для засвоєння наступних навчальних дисциплін, у тому числі дисциплін спеціалізації «вікова психологія». Завдання курсу: 1. Закласти методологічну базу для освоєння основних понять курсу студентами. 2.
 5. Вечірнє чергування
  Вечірнє чергування є форма самостійної роботи та курсантів з прийому, ранній діагностиці та наданню медичної допомоги, в т.ч. невідкладної, інфекційним хворим, що проводиться під керівництвом викладача (чергового лікаря клініки, інфекційного відділення госпіталю). Під час вечірнього чергування (курсант) повинен з метою придбання практичних навичок виконати наступні завдання: 1)
 6. Лабораторне заняття № 1 (2 години)
  Тема: Знайомство з роботою в хірургічній клініці. Навчальна історія хвороби. План. 1. Ознайомлення з клінікою. 1.1. Ознайомлення з розпорядком дня роботи в клініці. 1.2. Вивчення порядку прийому хворих тварин на амбулаторне та стаціонарне лікування. 1.3. Ознайомлення студентів з документацією хірургічної клініки: порядок заповнення, ведення, зберігання. 1.4.Ознакомленіе
 7. Д.Ф. Костючек. Акушерство і гінекологія: Короткий посібник з практичним умінням, 2001
  Це видання містить матеріали, необхідні студентам VI курсу при підготовці до державного іспиту за спеціальністю «акушерство і гінекологія». Основна увага в посібнику приділена практичним навичкам, якими студенти повинні володіти після закінчення медичного вузу. Посібник також необхідно студентам IV і V курсів, клінічним ординаторам лікарям-інтернам, лікарям загальної практики
 8. Введення в психологію
  Даний посібник призначений для студентів, з метою надання методичної допомоги при вивченні психології в технічному ВНЗ. Містить в собі основні відомості про поняття, які необхідно засвоїти, перш ніж приступити до вивчення психічних явищ. Крім цього засвоєння базових понять необхідно для досягнення навчально-пізнавальних та інших цілей, які переслідує навчальний
 9. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  Під час навчання у вищій школі студенти отримують знання і набуває вміння і навички не тільки на лекціях і заняттях, а й під час самостійної роботи. Завдяки цьому вони отримують хорошу теоретичну і практичну підготовку за обраною професією. Виконуючи самостійно операції та інші лікарські дії майбутній фахівець впевненість у собі, здатність приймати рішення і
 10. Г. П. Циганкова. Психологія гендерного виховання у вищому коледжі, 2009

 11. СТРУКТУРА, ЗМІСТ І МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ КУРСУ
  Курс "Основи теорії та практики виховної діяльності (Психолого-педагогічні основи професійної діяльності офіцера) "являє собою цілісну систему психолого-педагогічних знань про зміст, методику та особливості професійної підготовки та морально-психологічного забезпечення всіх видів діяльності підрозділів і частин Військово-морського флоту в мирний і
 12. Введення
  Метою вивчення дисципліни є придбання студентами теоретичних знань, практичних умінь і навичок у сфері морфології і фізіології мікроорганізмів, фізіологічних основ раціонального харчування, виробничої санітарії та гігієни. Крім освітнього значення, вивчення дисципліни сприяє формуванню наукових уявлень про здоровий спосіб життя. У результаті вивчення
 13. Реферат. Історія вірусології, 2003
  Білоруський державний університет Біологічний факультет ІСТОРІЯ ВІРУСОЛОГІЇ. Реферат студента 3
 14. O.K. Поздеев, Є.Р. Федорова. Пневмококи, 1999
  Методичні рекомендації містять основні відомості про класифікацію та властивості пневмококів. Спеціальні розділи присвячені питанням лабораторної діагностики, лікування і профілактики пневмококової інфекції. Методичні рекомендації призначені для студентів медичних інститутів і
 15. Етап 3. Порівняння особливостей і ефективності гендерного та полоролевого підходів
  Після програвання кожної ситуації студенти порівнюють психологічні підходи в консультуванні з позицій гендерного та полоролевого напрямків. На закінчення семінару кожному студенту видається набір карток з характеристиками гендерного та полоролевого підходів в освіті (див. додаток). Студент повинен розділити характеристики на дві групи відповідно до сутністю підходів. У підсумку
 16. КУЛЬТУРА ЗДОРОВ'Я
  Мета: прилучити студентів до світового рівня культури здоров'я, сформувати у них потребу в здорової життєдіяльності, переконання в необхідності самостійного придбання знань щодо збереження, зміцнення і відновлення здоров'я. Завдання: - розкрити сутність понять індивідуальне здоров'я, культура здоров'я; - сприяти усвідомленню навчаються відповідального ставлення до
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека