Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія і реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаКардіологія
« Попередня Наступна »
Під редакцією В.Н. Коваленко. Керівництво по кардіології. Частина 1, 2008 - перейти до змісту підручника

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ехокардіограмі ПРИ ОКРЕМИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

ЕхоКГ В ОЦІНЦІ ПАТОЛОГІЇ КЛАПАНІВ СЕРЦЯ

ЕхоКГ особливо показана при оцінці серцевих шумів, стенозів і регургітації всіх чотирьох клапанів серця, оцінки функціонування протезувати клапанів і у хворих з інфекційним ендокардитом (ЕгЬе1 R. і співавт. , 2001; Клів Розендорф, 2007) (див. табл. 7.3-7.20).

Таблиця 7.3

Рекомендації з проведення ехокардіограмі у пацієнтів з серцевими шумами (згідно АСС / AHA / ASE, 2003)

Клас I

1. Пацієнт з шумом і кардіореспіраторної симптоматикою

2. Пацієнт з шумом без клінічної симптоматики, клінічні дані якого вказують, як мінімум, на помірну можливість того, що шум відображає наявність органічного захворювання серця

Клас IIa

Пацієнт без клінічної симптоматики, з низькою ймовірністю серцевого захворювання, але у якого діагноз захворювання серця не може бути обгрунтовано виключений за допомогою стандартного клінічного обстеження серцево-судинної системи

Клас III

Дорослий пацієнт без клінічної симптоматики, серцевий шум якого розцінений досвідченим фахівцем як функціональний або незначний

Таблиця 7.4

Рекомендації щодо застосування ехокардіограмі при стенозі клапанів

Клас I

1. Діагноз; оцінка гемодинамічної тяжкості

2. Оцінка розмірів, функції та / або гемодинаміки ЛШ і ПЖ

3. Повторна оцінка у пацієнтів із встановленим клапанним стенозом при зміні симптоматики або показників

4. Оцінка змін гемодинамічної тяжкості і шлуночкової компенсації у хворих з встановленим клапанним стенозом в період вагітності

5. Повторна оцінка пацієнтів без клінічної симптоматики з важким стенозом

Клас IIa

1. Оцінка гемодинамічної значущості клапанного стенозу легкого та середнього ступеня методом стрес-ехокардіографії

2. Повторне обстеження хворих зі стенозом гирла аорти легкого та середнього ступеня з дисфункцією або ГЛШ навіть при відсутності клінічної симптоматики

Клас IIb

1. Повторна оцінка стану хворих з аортальним стенозом легкого та середнього ступеня зі стабільними ознаками та симптомами

2. ЕхоКГ з введенням добутаміну для оцінки стану хворих з нізкоградіентним стенозом гирла аорти і шлуночкової дисфункцією

Клас ІІІ

1. Рутинна повторна оцінка стану у дорослих пацієнтів без клінічної симптоматики зі стенозом гирла аорти легкого ступеня, стабільними фізичними параметрами, нормальними розмірами і функцією ЛШ

2. Рутинна повторна оцінка стани у пацієнтів без клінічної симптоматики з мітральнимстенозом легкого та середнього ступеня і стабільними фізичними параметрами

Таблиця 7.5

Рекомендації з проведення ехокардіограмі при нативной клапанної регургітації

Клас I

1. Діагноз; оцінка ступеня тяжкості гемодинамічних порушень

2. Первинна і повторна оцінка розмірів, функції та / або гемодинаміки ЛШ і ПЖ

3. Повторна оцінка стану у пацієнтів з клапанною регургітацією легкого та середнього ступеня при зміні симптоматики

4. Повторна оцінка стану у пацієнтів без клінічної симптоматики з важкою регургитацией

5. Оцінка змін тяжкості гемодинамічних порушень і компенсації функції шлуночків у хворих з встановленою клапанної регургітацією в період вагітності

6. Повторне обстеження пацієнтів з клапанною регургітацією легкого та середнього ступеня з дилатацією шлуночків без клінічної симптоматики

7. Оцінка впливу лікувальних заходів на тяжкість регургітації і ступінь компенсації функції шлуночків, якщо це може змінити тактику лікування

8.
Оцінка морфології клапанів і регургітації у пацієнтів із зазначенням в анамнезі на застосування анорексигенних препаратів, а також будь-яких засобів або інших препаратів, використання яких може бути пов'язано з клапанною патологією серця, з наявністю клінічної симптоматики, серцевих шумів, або обстежених аускультативно з використанням неадекватних методик

(технічно недосконалих)

Клас IIb

1. Повторна оцінка стану у хворих з мітральної регургітацією легкого та середнього ступеня без розширення камер серця та клінічної симптоматики

2. Повторне обстеження хворих з помірною аортальною регургітацією без розширення камер

серця та клінічної симптоматики

Клас III

1. Рутинна повторна оцінка стану у пацієнтів без клінічної симптоматики з клапанною регургітацією легкого ступеня, стабільними фізичними параметрами, нормальними розмірами і функцією ЛШ

2. Рутинні повторні ехокардіограмі -дослідження у осіб, які брали раніше анорексигенні препарати, з нормальними показниками або мають незначні клапанні відхилення

Таблиця 7.6?

Рекомендації по ехокардіограмі при пролапсі мітрального клапана

Клас I

Діагноз; оцінка гемодинамічної тяжкості, морфології стулок, та / або компенсації функції шлуночків у хворих з клінічними ознаками пролапсу мітрального клапана

Клас IIa

1. Для виключення пролапсу мітрального клапана у хворих з даними встановленим діагнозом, однак без клінічних підтверджень цього діагнозу

2. Для виключення пролапсу мітрального клапана у найближчих родичів пацієнтів з встановленої миксоматозной клапанної хворобою

3. Стратифікація ризику у хворих з фізикальними ознаками пролапсу мітрального клапана або встановленим пролапсом мітрального клапана

Клас III

1. Виняток пролапсу мітрального клапана у пацієнтів з ознаками захворювання при відсутності комплексу клінічних симптомів або фізикальних даних на користь пролапсу мітрального клапана або за наявності позитивного сімейного анамнезу

2. Рутинне повторення ехокардіограмі у хворих з пролапсом мітрального клапана без регургітації або з регургітацією легкого ступеня і без змін клінічної симптоматики

Таблиця 7.7

Рекомендації з проведення ехокардіограмі при інфекційному ендокардиті: протезувати клапани

Клас I

1. Виявлення та встановлення характеру клапанних поразок, тяжкість гемодинамічних порушень та / або компенсації функції шлуночків

2. Виявлення супутніх аномалій (наприклад абсцесів, шунтів) *

3. Повторні комплексні дослідження при ендокардиті (наприклад тяжке порушення гемодинаміки, ураження аортального клапана, персистуюча лихоманка або бактеріємія, клінічні зміни або погіршення клінічної картини) *

4 . Оцінка стану пацієнтів з високим ступенем клінічного підозри на інфекційний ендокардит при негативних результатах посіву *

5. Оцінка бактеріємії невстановленої етіології *

Клас IIa

Оцінка персистуючої лихоманки без даних про бактеріємії або новому шумі *

Клас IIb

Рутинне повторне дослідження при неускладненому ендокардиті під впливом антибіотикотерапії *

Клас III

Оцінка транзиторною лихоманки при відсутності даних про бактеріємії або новий шум

* Черезстравохідна ехокардіограмі може забезпечити лікаря новою інформацією на додаток до отриманої при проведенні ТТ- ехокардіограмі.

Таблиця 7.8

Рекомендації по ехокардіограмі при інфекційному ендокардиті: нативні клапани

Клас I

1.
Виявлення та встановлення характеру клапанних поразок, їх гемодинамічної тяжкості та / або компенсації функції шлуночків *

2. Виявлення вегетацій і характеристика уражень у пацієнтів з вродженими захворюваннями серця з підозрою на інфекційний ендокардит

3. Виявлення супутніх аномалій (наприклад абсцес, шунти) *

4. Повторні комплексні дослідження при ендокардиті (наприклад при тяжких порушеннях гемодинаміки, ураженні аортального клапана, персистуючої лихоманці або бактеріємії, клінічних змінах або погіршенні клінічної картини)

5. Оцінка пацієнтів з високим ступенем клінічного підозри на інфекційний ендокардит при наявності ендокардиту та негативних результатів бактеріального посіву *

6. Якщо дані ТТ-ехокардіограмі неясні, показано проведення черезстравохідної ехокардіографії для встановлення причини бактеріємії, особливо стафілококової бактеріємії, а також фунгемії (гематогенная грибкова інфекція) за відсутності певного джерела інфікування

Клас IIa

1. Оцінка персистуючої нестафілококковой бактеріємії за відсутності певного джерела інфікування *

2. Стратифікація ризику при маніфестує ендокардиті *

Клас IIb

Рутинне повторне дослідження при неускладненому ендокардиті під впливом антибіотикотерапії

Клас III

Виявлення причини транзиторної лихоманки при відсутності даних про бактеріємії або новий шум

* Черезстравохідна відлуння=КГ часто може надати лікарю додаткову інформацію на додаток до отриманої при ТТ-ехокардіографія. Роль чреспищеводной ехокардіограмі в якості дослідження «першого ряду» потребує подальшого обгрунтуванні.?

Таблиця 7.9

Рекомендації по ехокардіограмі при інтервенційних втручаннях при клапанних захворюваннях серця і протезуванні клапанів

Клас I

1. Оцінка тимчасових інтервалів втручання на клапанах, заснована на шлуночкової компенсації та функції та / або тяжкості первинних і вторинних уражень

2. Вибір альтернативних методів лікування при захворюваннях мітрального клапана (наприклад балонна пластика клапана, оперативне відновлення клапана і протезування клапана)

3. Використання ехокардіограмі (особливо чреспищеводной ехокардіограмі) для корекції техніки інвазивного або хірургічного втручання (наприклад балонна вальвулотомія і відновлення клапана) при клапанної патології

4. Базисні дослідження клапанної функції (ранні) і ремоделювання шлуночків (пізні) після інвазивного втручання

5. Повторна оцінка у пацієнтів з протезованими клапанами за умови зміни клінічної симптоматики, підозрі на дисфункцію протеза (стеноз, регургітація) або тромбоз *

Клас IIa

Рутинна повторна зхоКГ-оіеіка після базисних досліджень пацієнтів з заміщеннями клапанів, легким і середнім ступенем дисфункції желулочко «. без зміни клінічної симптоматики

Клас IIb

Рутинна ноігорнам оцінка під час підвищення ступеня іедосіаіочносгі біопротеза без клінічних даних про дисфункції протеза

Клас III

1. Рутинна повторна оцінка пацієнтів з протезованими клапанами без підозри на дисфункцію клапана і незміненій клінічної сімтпоматікой

2. Пацієнти, клінічний статус яких перешкоджає лікувальним втручанням

- Чреспішеіолная ехокардіограмі може забезпечити лікаря новою інформацією на додаток до отриманої при проведенні ТТ-ехокардіографія.
« Попередня Наступна »
=Перейти до змістом підручника=
Інформація, релевантна "РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ехокардіограмі ПРИ ОКРЕМИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ"
 1. ЕхоКГ ЯК МЕТОД СКРИНІНГУ
  Багатогранність методу ехокардіограмі робить можливим його застосування як методу скринінгу. Однак серед багатьох станів, які можуть бути виявлені за допомогою ехокардіографії, тільки незначна частина відповідає критеріям для скринінгу осіб без клінічної симптоматики. До відповідних цим критеріям захворювань відносяться спадкові хвороби серця і великих судин, коли як досліджуваної
 2. Аритмії
  За наявності аритмії роль ехокардіограмі полягає в першу чергу у виявленні супутньої серцевої патології, знання про яку вплине на лікування аритмії або забезпечить прогностичну інформацію. У цьому плані ехокардіограмі-дослідження часто проводять у хворих з фібриляцією або тріпотінням передсердь, передсердними тахікардіями, шлуночкової тахікардією або фібриляцією шлуночків. Хоча ехокардіограмі забезпечує
 3. Непритомності
  Таблиця 7.19 Рекомендації по ехокардіограмі у пацієнтів з непритомністю Клас I Непритомність у пацієнта з клінічним підозрою на захворювання серця Непритомності при фізичній напрузі Клас IIa Непритомності у пацієнтів професій високого ризику (наприклад льотчики) Клас IIb Непритомності неясної етіології без виявлених серцевих захворювань за даними анамнезу або фізикального обстеження Клас III
 4. Поширеність
  ГКМП поширена в усьому світі, проте точна частота її не встановлена, що пов'язано зі значним числом безсимптомних випадків. За даними масового обстеження 12840 японських робітників, проведеного Y. Hada з співавторами (1987) і включав рентгенографію грудної клітини, ЕКГ і ЕхоКГ, поширеність ГКМП склала 0,17%. У 9 з 22 виявлених хворих відзначалася супутня
 5. Можливості різних методик ехокардіограмі
  Порівняльні можливості різний методик ехокардіограмі представлені в табл. 7.2 Таблиця 7.2 Порівняльні можливості різний методик ехокардіограмі {foto200} + Найменша цінність (застосовність); + + + + найбільша цінність; «-» не застосовується; "якщо сигнал допплерівського струму крові субоптимальний, введення ехоконтрастних агента може поліпшити якість сигналу; * з контрастом (внутрішньовенне введення
 6.  Двомірна ЕхоКГ
    Двомірна ехокардіограмі є основним методом УЗ-діагностики в кардіології. Датчик розміщують на передній грудній стінці в міжреберних проміжках біля лівого краю грудини або під реберної дугою або в яремній ямці, а також у зоні верхівкового
 7.  СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
    АГ артеріальна гіпертензія РГ рітмограмме АД артеріальний тиск РС ритм серця БА бронхіальна астма СА серцеві аритмії ВКР варіабельність коротких ділянок САД систолічний артеріальний тиск ВКС раптова кардіальна смерть САС симпатоадреналовая система ВНС вегетативна нервова система
 8.  Захворювання серцево-судинної системи
    Захворювання серцево-судинної системи численні. Одні з них є хворобами переважно серця, інші - головним чином артерій (атеросклероз) або вен, треті вражають серцево-судинні системи в цілому (гіпертонічна хвороба). Захворювання серцево-судинної системи можуть бути обумовлені вродженою вадою розвитку, травмою, запальним процесом та іншими. Вроджені
 9.  Рекомендації Російського медичного товариства з артеріальної гіпертонії і Всеросійського наукового товариства кардіологів. Діагностика та лікування артеріальної гіпертензії, 2009
    В основу цього документа лягли рекомендації з лікування АГ Європейського товариства з артеріальної гіпертонії (ЕОГ) та Європейського товариства кардіологів (ЕОК) 2007 і 2009 г, і результати великих Російських досліджень з проблеми АГ. Також як і в попередніх версіях рекомендацій, величина АТ розглядається як один з елементів системи стратифікації загального (сумарного)
 10.  Черезстравохідна ехокардіограмі
    Черезстравохідна ехокардіограмі - ехокардіограмі-і допплер-ехокардіографії-дослідження серця за допомогою ендоскопічного зонда з вбудованим УЗ-датчиком. Стравохід безпосередньо прилягає до лівого передсердя, яке розміщене наперед від нього, а спадна аорта - вкінці. У результаті відстань від апертури черезстравохідна датчика до структур серця становить кілька сантиметрів і менш, у той час як у ТТ-датчика
 11.  Введення
    Незважаючи на зусилля вчених, лікарів та органів управління охороною здоров'я артеріальна гіпертензія (АГ) у Російській Федерації залишається однією з найбільш значущих медико-соціальних проблем. Це зумовлено як широким розповсюдженням даного захворювання (близько 40% дорослого населення РФ має підвищений рівень артеріального тиску (АТ)), так і тим, що АГ є найважливішим чинником
 12.  Анестезія при супутніх серцево-судинних захворюваннях
    Серцево-судинні захворювання, особливо артеріальна гіпертензія, ІХС та пороки серця, - це найбільш поширені в анестезіологічної практиці супутні патологічні стани, а також головна причина ПЕРІОПЕРАЦІЙНОЇ-них ускладнень і летальності. Ведення хворих з цими захворюваннями вимагає від анестезіолога високої професійної майстерності. Адре-нергіческая реакція на
 13.  Хвороби серцево-судинної системи
    За статистичними даними, хвороби серцево-судинної системи займають провідне місце серед хвороб незаразной етіології і є основною причиною смертності (43%). Виділяють хвороби, що розвинулися на тлі вроджених вад і придбані. Вроджені вади проявляються дуже рано і складають всього лише 2,4% загальної кількості серцево-судинних патологій. Собаки з вродженими вадами
 14.  Під редакцією В.Н. Коваленко. Керівництво по кардіології. Частина 1, 2009

 15.  ГОСТРА серцево-судинна недостатність
    Гостра серцево-судинна недостатність (ОССН) - стан, що характеризується порушенням насосної функції серця і судинної регуляції припливу крові до серця Розрізняють серцеву недостатність, у тому числі лівого і правого відділів серця, і судинну. До поняття «серцева недостатність» відносять стани, при яких порушуються етапи серцевого циклу, що ведуть до зниження ударного і
 16.  Курсова робота. КВЧ - терапія. Застосування в лікуванні серцево - судинних захворювань, 2009
    Основи КВЧ-терапії Вплив КВЧ на клітини Механізм і області застосування КВЧ-терапії Застосування КВЧ-терапії в лікуванні серцево-судинних
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека