ГоловнаПсихологіяВікова психологія
« Попередня Наступна »
І.В. Шаповаленко. Вікова психологія (Психологія розвитку та вікова психологія), - перейти до змісту підручника

Розвиток сприйняття та інтелекту

У першому півріччі життя (1 - й подпериод дитинства) найбільш стрімкими темпами вдосконалюється сприйняття дитини, інтенсивно розвиваються сенсорні системи1. Яскраво проявляється закономірність випереджаючого розвитку сенсорики у порівнянні з моторикою.

Таблиця 16

Розвиток сенсорних і моторних функцій на першому році життяВік Сенсорні і сенсомоторні акти

в місцях1 Короткочасна зорова фіксація і простежування;

слухове зосередження;

припинення або зміна характеру плачу як реакція

на голос дорослого2 Стеження за рухомою в горизонтальній площині іграшкою;

слухове зосередження

3 Плавно стежить за іграшкою у всіх напрямках;

поворот голови і очей до джерела звуку;

направляє руку до об'єкта

4 Тягнеться до іграшки ; розглядає свої руки;

локалізує звук в просторі5 Перекладає погляд з предмета на предмет;

тягнеться до іграшки і захоплює її ,

частіше двома руками, тягне руку і іграшку в рот;

адекватна реакція на інтонацію,

на голос матері турбується або пожвавлюється

6 Зоровий контроль рухів рук;

захоплює іграшку з будь-якого боку;

тримає в кожній руці по предмету;

повертається на звук, якщо увага його не відвернута іграшкою, дорослим (активну увагу)

7 Захоплення іграшки супроводжується генералізованими активними

рухами; перекладає предмет з руки в руку;

поплескує рукою по іграшці; дізнається голоси близьких

8 Відштовхування предмета, кидання, стукає предметом про предмет,маніпулює двома-трьома предметами;

розрізняє обличчя людей, знає своє ім'я

9 Відповідає дією на словесні інструкції;шукає заховану іграшку;

бере дрібні предмети двома пальцями

10 Наслідувальні руху рук - «ладушки», «до побачення»;

вкладає пальці в отвір під контролем зору;

показує частини тіла іншої людини;

захоплює іграшки пальцями

11 Викидає іграшки з ліжка,

вкладає пальці в отвори на дотик;

наслідувальні руху - перегортання сторінок,

запуск машинки; показує частини свого тіла

12 Вкладання одного предмета в інший;

відкриває коробку, ящик;

впізнавання картинок; користується ложкою і гребінцем по призначенням

Вже до 3-4 місяців зорові і слухові здібності немовлят майже не відрізняються від таких у дорослих людей.

До цього віку дитина, як правило, вільно стежить за предметами, що рухаються в будь-якому напрямку, на будь-якій відстані і з лю бій швидкістю; здатний довго зосереджуватися при розгляданні; здійснює ініціативні рухи очей (активно шукає об'єкт для розглядання); правильно пов'язує слухові і зорові враження (локалізує звук в просторі - повертає голову і відшукує очима джерело звуку). Дослідження показали, що немовлята добре розрізняють кольори, форми, обсяги, вельми чутливі до новизни. Формуються умовно-рефлекторні реакції, у розвитку яких важливу роль відіграють зорові і слухові враження. Так, тримісячна дитина проявляє смоктальний рефлекс не тільки у відповідь на вкладену в рот груди або соску, а й при вигляді грудей матері або пляшечки з молоком.
У другому півріччі поступово складаються особливі орієнтовні дії, спрямовані на обстеження навколишнього простору і предметів. У стані спокійного неспання дитина проявляє інтерес до іграшок, він не тільки тривало розглядає їх, а й наближає до них руки, охоплює їх, тягне в рот. Нова задача зору - спрямовувати і регулювати поведінку, так що формування самостійних рухових актів відбувається під контролем зору. Розвивається тактильна чутливість.

Згідно Піаже, дитина першого року життя перебуває в першому періоді розумового розвитку - сенсомоторном. Діти в цей час ще не опанували мову, і у них немає психічних образів для слів. Знання про людей і навколишніх предметах складаються у них на основі інформації, отриманої від власних органів почуттів і випадкових рухів. Сенсомоторний період включає шість стадій, з яких на перший рік припадають чотири.

1) Вправа рефлексів. Діти «вправляють» всі навички, якими володіють в даний період розвитку. Це безумовні рефлекси: смоктання, хапання, плач. Крім цього, новонароджені ще вміють дивитися і слухати.

2) Первинні кругові реакції (1-4 місяці). Дитина починає пристосовуватися до свого оточення, використовуючи акомодацію (пристосування старих схем до нової інформації).

3) Вторинні кругові реакції (4-8 місяців). Діти довільно повторюють ті форми поведінки, які доставляють їм задоволення; у них розвивається здатність сприйняття сталості об'єкта. З цією якістю пов'язана поява до 7 -8 місяцях перших страхів (страх «чужого»), сприйняття сталості об'єктів становить основу прихильності до значимих для дитини людям.

4) Координація вторинних схем (8-12 місяців). Відбувається подальший розвиток усіх згаданих здібностей дитини. Малюки проявляють перші ознаки вміння передбачити події (наприклад, плачуть побачивши йоду).


До 8-10 місяцях за мінливими враженнями дитина починає сприймати предмети як щось постійно існуюче в просторі, про що свідчить пошук зниклого з поля зору об'єкта. Враження перетворюються на образи сприйняття. Критерій появи наочно-дієвого інтелекту - використання одних дій в якості засобу для досягнення інших (мети). Так, до кінця першого підперіоди дитина відкриває зв'язку між власним дією і результатом (підтягнувши пелюшку, можна дістати лежить на ній іграшку), далі винаходить нові рішення проблем (відкривання коробочки).

До недавніх пір вважалося, що між першим роком і наступними існує, образно кажучи, «розрив» передбачуваності розвитку. У зарубіжних дослідженнях було неодноразово показано, що оцінка розвитку немовляти (наприклад, по тесту Бейлі) практично не корелює з показниками інтелекту, отриманий-ними в дошкільному і старших віках за іншими тестами. Однак введення нових методів дозволило встановити, що особливості уваги немовлят (реакція на новизну, звикання і ін) мають відчутною прогностичної валідност'ю і можуть бути використані для прогнозу подальшого розумового розвитку дитини.

« Попередня
Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розвиток сприйняття та інтелекту "
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕЯКИХ особистісних якостей МЕНЕДЖЕРІВ
 1. розвинені якості. Так, з тих хто не вийшов інтелектом частіше досягають успіху в діяльності за рахунок завзятості, працьовитості, наполегливості і т.д. У кого блискучий інтелект - нерідко "економить" свою працьовитість, завзятість за рахунок розумних, продуманих, оптимальних рішень і т.д. Більш високий інтелект дає можливість частіше обходитися без допомоги інших, для них менш важливо таке
  Інтелект, креативність і продуктивність освоєння хімії
 2. інтелекту і креативності, вельми скрутно передбачити продуктивність навчальної діяльності з хімічних дисциплін у ВНЗ. Особливості інтелекту визначають інтелектуальні стилі освоєння конкретної діяльності (при IQ> 120 у юнаків переважає вербальний спосіб переробки інформації, у дівчат - невербальний) і можливості її освоєння (чим складніше діяльність, тим вище
  СИНДРОМИ ПОРУШЕНЬ вищих кіркових ФУНКЦІЙ
 3. розвиток просторового Гнозис, що пов'язано з недорозвиненням або поразкою тім'яної частки великих півкуль головного мозку та з порушеннями зорового сприйняття. Порушення зорового сприйняття пов'язані з недостатністю фіксації погляду і конвергенції, звуженням полів зору, птозом, двоїнням , ністагмом і зниженням гостроти зору. Порушення рухливості очних яблук є наслідком
  Поділ праці в мозку
 4. сприйняття. У самому загальному плані можна сказати, що частина мозку, що відповідає за зір - зорова кора, - функціонує за принципом поділу праці. Не вся зорова кора бере участь у всіх або майже всіх аспектах сприйняття, а різні області спеціалізовані для виконання різних перцептивних функцій (Kosslyn & Koenig, 1992; Zeki,
  Внутрішні умови достиж людиною акме
 5. розвиненому соціальному інтелекту та сталому прагненню до об'єктивності - здатність приймати себе і інших такими, які вони є, безпосередність у вчинках і щирість у вираженні своїх думок і почуттів, відкрите і чесна поведінка у всіх ситуаціях, неприйняття умовностей, але не супроводжуване грубими спробами їх ігнорувати. - встановлювати з людьми доброзичливі особисті
  Постановка проблеми і організація експериментального дослідження
 6. розвитку концептуальних структур хімії та хімічних здібностей відповідає реальності, то організація формуючого експерименту за програмою, розробленою відповідно до закономірностями становлення даних структур повинна привести до більш високому зростанню показників спеціальних здібностей порівняно з навчанням, що не враховує дані закономірності. Таким чином, дослідження,
  Свідомість і сприйняття
 7. сприйняття
  Лекція дев'ята. АБОРТ, АЛКОГОЛІЗМ І АТЕРОСКЛЕРОЗ ЯК ЗАГРОЗА ЦИВІЛІЗАЦІЇ
 8. розвитку різних захворювань . Цими умовами, про що ми говорили і раніше, є: постійні стреси, забруднення навколишнього середовища, неправильний спосіб життя з його нюансами і відхиленнями. Добре відомо і доведено, що профілактичні заходи, тобто висока медична активність і виконання найбільш цінних і апробованих життям і наукою рецептів, які використовуються певним
  Дослідження зв'язків між показниками загальних і спеціальних хімічних здібностей у підлітків і студентів
 9. розвитку учнів-призерів олімпіад з хімії та студентів, а також порівняльний аналіз показників загальних і спеціальних здібностей у випробовуваних, що освоювали хімію за різними навчальними програмами, дозволяє виявити найбільш сприятливий вік формування концептуальних структур хімії - це 14-15 років. В даному віковому періоді відзначається зростання показників сформованості концептуальних
  Пізнавальні психічні процеси моряків: сутність, зміст, особливості відчуттів, сприйняття, уявлення, увагу
 10. сприйняття, уявлення,
  Загальні компетенції
 11. інтелекту відповідав типу завдань, що вирішуються в даній професійній області. Тільки тоді професійна діяльність може бути успішною. Якщо у людини тип інтелекту не відповідає типу розв'язуваних завдань, то при аналізі проблеми у фахівця не може сформуватися адекватне уявлення про неї, отже, саме «ядерний» підхід і реалізує
  Динаміка соціального інтелекту в юнацькому віці
 12. розвитку самосвідомості. Важливою характеристикою цього підходу є вимірювання особистісних властивостей, що співвідносяться з показниками соціальної зрілості (Луньова, 2006). У вітчизняній психології розгляд даної проблеми зосереджено, в основному, на дослідженні співвідношення загального рівня розвитку соціального інтелекту і окремих його здібностей з особистісними або професійними
  Гендерні відмінності інтелекту і креативності дорослих людей
 13. інтелекту і креативності, а також структурні зміни взаємозв'язків у кожному періоді дорослості висвітлені недостатньо добре. Наше дослідження присвячене вивченню динаміки інтелекту і креативності на різних етапах дорослості порівняльно-віковим методом. Для вивчення інтелекту використовувався тест структури інтелекту Р. Амтхауера, для вивчення креативності - тести креативності Є.
  интеллекта и креативности, а также структурные изменения взаимосвязей в каждом периоде взрослости освещены недостаточно хорошо. Наше исследование посвящено изучению динамики интеллекта и креативности на разных этапах взрослости сравнительно-возрастным методом. Для изучения интеллекта использовался тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра, для изучения креативности - тесты креативности Е.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека