Головна
ГоловнаПсихологіяВікова психологія
« Попередня Наступна »
А.Н. Яшкова, Н.Ф. Сухарева. Вікова психологія, 2009 - перейти до змісту підручника

Розвиток як психологічна категорія

Одне з провідних понять вікової психології - розвиток. Розвиток визначається як основна психологічна категорія, що представляє собою процес зміни, який протікає в часі і включає різні перетворення в психічних процесах і поведінці людини.

Воно має дві форми: онтогенез і філогенез. Онтогенез полягає у змінах, що відбуваються на індивідуальному шляхи розвитку людини (від народження до смерті). Філогенез включає особливості розвитку на історичному шляху розвитку людини (від зародження його на Землі до сучасного рівня).

Розвиток людини йде в трьох областях: фізичної (зміни і перетворення зовнішньої і внутрішньої фізіологічної і моторної сфери), когнітивної (зміни і перетворення психічної сфери), психосоціальної (зміни і перетворення особистісних сфер і системи соціальних відносин ). Вони між собою взаємопов'язані, на різних вікових етапах взаємодоповнюють один одного і є показниками нормального або відхиляється розвитку.

Лев Семенович Виготський розрізняв два типи розвитку. Перший - преформовані, коли на самому початку задані, закріплені ті стадії, які явище має пройти. Прикладом першого типу є ембріональний розвиток, задане генетичною програмою. Другий - непреформірованний, де немає заздалегідь визначеного програмованого процесу або стадій розвитку. До цього типу розвитку відносять розвиток галактики і Землі, процес біологічної еволюції, а також індивідуального розвитку людини.

Розвиток як процес характеризується такими явищами, як дозрівання, зростання і старіння. Розглянемо їх.

Дозрівання - це процес, що полягає в заздалегідь запрограмованих змінах зростання відповідно з генетичним планом. Це має відношення, наприклад, до моторного розвитку, статевою становленню, інтелектуальним здібностям. Часто стимулами дозрівання також є умови життя та харчування, освітнє середовище.

Зріст - поняття, що характеризує процес збільшення розмірів, функціональних можливостей і складнощів органу і організму в цілому до точки оптимальної зрілості.
Але це не означає, що після проходження зазначеної точки оптимальної зрілості здійснюватиметься спад активності організму. У цей період можна помітити підвищення якості реалізації функцій людини («досвідчений математик», «мудрий старий», «проникливість ворожок»).

Старіння представляє собою біологічні зміни в організмі, що відбуваються після проходження запрограмованої точки оптимальної зрілості. Ці зміни можуть бути негативного і позитивного характеру, які визначають якість подальшого життя людини.

Говорячи про розвиток, слід відзначити його властивості:

=незворотність, тобто здатність до накопичення змін, «надстраіваніе» нових над попередніми;

=спрямованість, тобто здатність системи до проведення єдиної, внутрішньо взаємозалежної лінії розвитку;

=закономірність, тобто здатність системи до відтворення однотипних змін у різних людей.

До ознак психічного розвитку відносять диференціацію елементів (процесів, властивостей, станів, відносин) психіки, поява нових елементів психіки, а також перебудову зв'язків між елементами психіки.

Виділяють три види змін у ході психофізичного та психосоціального розвитку людини:

=революційні (такі зміни психіки і поведінки, які відбуваються вчасно кризових періодів розвитку, виникають швидко і є глибокими і рідкісними);

=еволюційні (такі зміни психіки і поведінки, які з'являються в період вікових етапів розвитку, дозрівають повільно і легко піддаються перетворенню);

=ситуативні (такі зміни психіки і поведінки, які з'являються швидко, але є нестійкими, виникають в ході значущих, але випадкових, соціальних обставин життя, наприклад, стресових ситуацій).

Крім виділених змін є ще якісні (перетворення психічних функцій і властивостей, що відбуваються в їх структурі, ускладненні їх взаємозв'язку, наприклад, перехід ситуативної мовлення до монологічного) і кількісні (зміни психічних функцій і властивостей, які проявляються у зростанні зовнішніх показників, наприклад, збільшення словникового запасу, обсягу пам'яті, уваги).


У психічному розвитку слід розрізняти нормальне і відхиляється розвиток. Нормативне розвиток характеризується змінами в межах вікової норми як по анатомо-фізіологічним, так і психосоціальним показниками. Відхиляється розвиток визначається сукупністю змін, що виходять за межі вікової норми психофізичного розвитку. Виділяють такі види відхиляється розвитку:

- акселерація (прискорене психофізичний розвиток і формування функціональних систем організму дітей і підлітків);

- ретардация (затримка психофізичного розвитку та формування функціональних систем організму дітей і підлітків);

- децелерація (уповільнення процесів психофізичного дозрівання дітей та підлітків).

Відзначається чергування акселерації і децелерації в ході еволюційного розвитку людини. У ході онтогенезу швидкість росту і дозрівання визначається конституціональної приналежністю і гормональним статусом дитини і підлітка.

Існує дві протилежні точки зору на процес психічного розвитку. Перша розглядає розвиток як безперервний процес, тобто перетворення психіки йде не зупиняючись, у зв'язку з чим вікові етапи не мають чітких меж, а друга дає зрозуміти, що розвиток - дискретно,

тобто проходить певні стадії , в результаті чого видно кордону становлення та зміни психіки. Більшість вітчизняних вчених (Л.С. Виготський, П.Я. Гальперін, А.В. Петровський, С.Л. Рубінштейн, Д. Б. Ельконін та ін) дотримуються стадіальності розвитку по відношенню до психіки і поведінки людини.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розвиток як психологічна категорія "
 1. Шикун А.Ф., Шикун А.А., Скотников М.В.. Професійно-психологічна підготовленість до діяльності як психологічна проблема, 2007
  На основі вивчення загальнопсихологічних і військово-теоретичних джерел здійснено психологічний аналіз теоретичних і практичних досліджень сутності і динаміки розвитку психологічної підготовленості до професійної діяльності, розглянуті поняття таких її категорій, як психологічна готовність, стійкість, підготовленість та їх зв'язок зі специфікою тієї чи іншої діяльності.
 2. Журнал обліку осіб, які звернулися за психологічною допомогою
  Облік осіб, які звернулися за психологічною допомогою, ведеться окремо за категоріями: - військовослужбовці строкової служби; - офіцери, прапорщики (мічмани ); - члени сімей військовослужбовців і цивільний персонал. При реєстрації осіб кожної категорії заповнюються такі графи: 1. Номер по порядку. 2. Військове звання, найменування підрозділу. * 3. Прізвище, ім'я, по батькові. 4.
 3. Додаток 13
  Журнал обліку осіб, які звернулися за психологічною допомогою Облік осіб, які звернулися за психологічною допомогою, ведеться окремо за категоріями: - військовослужбовці строкової служби; - офіцери, прапорщики (мічмани); - члени сімей військовослужбовців і цивільний персонал. При реєстрації осіб кожної категорії заповнюються такі графи. 1. Номер по порядку. 2. Військове звання,
 4. Додаток 14
  Журнал обліку осіб, які звернулися за психологічною допомогою Облік осіб, які звернулися за психологічною допомогою, ведеться окремо за категоріями: - військовослужбовці строкової служби - офіцери , прапорщики (мічмани) - члени сімей військовослужбовців і цивільний персонал. При реєстрації осіб кожної категорії заповнюються такі графи: 1. Номер по порядку. 2. Військове
 5. Додаток № 8 Журнал обліку осіб, які звернулися за психологічною допомогою
  до ст. 28 Керівництва, затвердженого наказом Міністра оборони Російської Федерації 1997 N___ Журнал обліку осіб, які звернулися за психологічною допомогою Облік осіб, які звернулися за психологічною допомогою, ведеться окремо за категоріями: - військовослужбовці строкової служби; - офіцери, прапорщики
 6. Приклад розрахунку категорії небезпеки підприємства
  За даними інвентаризації підприємство з виробленням хлібобулочних виробів з пшеничних сортів борошна 11000 тонн на рік має такі викиди: Результати розрахунків {foto6} КОП визначається як сума категорій небезпеки окремих речовин відповідно з останньою графою таблиці. Для розглянутого підприємства КОП=384, отже, це підприємство належить до четвертої категорії
 7. Дипломна робота. Взаємозв'язок самооцінки та професійної спрямованості студентів-психологів, 2012
  Теоретичний аналіз класичного рівня. Математична обробка експериментальних даних дуже високого рівня Введення Психологічна характеристика професійної спрямованості Теоретичний аналіз проблеми професійної спрямованості в психологічній літературі Співвідношення понять професійна спрямованість, професійне самовизначення і професійна
 8. Типологія індивідуальностей
  Амбівалентне єдність унікальності всіх індивідів, з одного боку, а з іншого - їх неминуче спільне існування зумовлює те, що люди не тільки неповторні, але в чомусь і подібні. Якщо індивідуальні відмінності збільшують пристосовність всієї популяції, то індивідуальні подібності забезпечують можливість взаєморозуміння і взаємодії, "цементуючи" спільноту. Подібності та
 9. Типологія індивідуальностей
  Амбівалентне єдність унікальності всіх індивідів, з одного боку, а з іншого - їх неминуче спільне існування зумовлює те, що люди не тільки неповторні, але в чомусь і подібні. Якщо індивідуальні відмінності збільшують пристосовність всієї популяції, то індивідуальні подібності забезпечують можливість взаєморозуміння і взаємодії, "цементуючи" спільноту. Подібності та
 10. Теоретичні основи і основні поняття військового професійного психологічного відбору
  Теорія військового професійного психологічного відбору та методологія його проведення базуються на досягненнях загальної та диференціальної психології, соціальної психології, психофізіології , нейропсихології, психіатрії. Така міждисциплінарність обумовлена ??складністю явищ психіки і в ряді випадків призводить до неоднозначності трактування понять і базових теоретико-методологічних положень, на
 11. Додаток 1
  Характеристика окремих категорій робіт Категорії робіт розмежовуються на основі загальних енерговитрат організму в ккал / ч (Вт). Легкі фізичні роботи (I категорія): Категорія 1а - роботи з інтенсивністю енерговитрат до 120 ккал / годину (до 139 Вт), вироблені сидячи і супроводжуються незначним фізичним напруженням (ряд професій на підприємствах точного приладо-і
 12. Вивчення особливостей об'єктів психологічної війни
  Об'єктами впливу в ході психологічної війни завжди є люди: конкретні представники цивільного населення і особового складу збройних сил. Тому вивчення і врахування психологічних особливостей тих і інших в обов'язковому порядку передує проведенню психологічних операцій як таких. Від цього прямо залежить їх ефективність. У широкому плані до об'єктів психологічної війни
 13. Хащенко Т. Г.. Особистісна готовність студентів До підприємницької діяльності: Психологічний зміст і умови формування, 2011
  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук Спеціальність 19.00.13 - психологія розвитку, акмеологія (психологічні науки) Робота виконана в Установі Російської академії освіти «Психологічний
 14. Стандарти на свиней
  Категорії вгодованості свиней встановлюють на підставі СТБ 987-95, згідно з яким виділяють 6 категорій. Перша - свині м'ясні, молодняк віком до 8 міс., тулуб добре розвинене, з широкими грудьми і попереком без перехоплень за лопатками, шкура без пухлин і синців, живою масою 80-150 кг, товщиною шпику над 6-7 грудними хребцями 10-30 мм. Друга - свині - молодняк, м'ясні,
 15. ПРОБЛЕМИ методологічний аналіз ВІЙСЬКОВО- ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  Для того, щоб набути здатність до військово-психологічному пізнанню, далеко не достатньо відчувати до нього інтерес. Необхідно, занурившись на невичерпне океан психологічної думки, відчути його своєрідність, особливості, спрямованість, обумовленість і характер розвитку. «Світ психології» формувався протягом тисячоліть і тому процес його становлення носить далеко не випадковий,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека