ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Навчальний посібник. Військова психологія та її прикладні аспекти, 2008 - перейти до змісту підручника

Розробка військово-психологічних проблем особистості бійця і командира

У самий розпал Великої Вітчизняної війни Н.Д. Левітів прочитав у Жовтневому залі Будинку Союзів (м.Москва) лекцію «Виховання волі і характеру» (2 серпня 1944р.), а в подальшому написав у статтю «Воля і характер бійця» (Левітів Н.Д., 1944). Воля визначається через опис відмінних від мимовільного дії особливостей вольового акту, таких як вмотивованість, свідома спрямованість на досягнення мети, готовність діяти, прийняття обдуманого рішення. До вольовим якостям бійця він відносить: ясність мети; свідомість своєї правоти; свідомість військового обов'язку; рішучість; сміливість; ініціативу; стійкість; мужність; витривалість; наполегливість; дисциплінованість; витримку; вміння стримувати порив; віра в перемогу.

Виходячи з розуміння волі і вольових якостей, автор розглядає шляхи виховання і самовиховання волі: роз'яснення; переконання; вплив словом; приклад; гарт у подоланні труднощів; покарання; заохочення; вплив колективу, військової дружби і товариства .

Крім того, П.П.Ферстер вивчав військову дисципліну і винахідливість, а також роль дотику у військовій справі; О.А.Чернікова присвятила свій пошук рішучості; М.А.Коновалов - ролі емоцій в бойової діяльності; З.В.Століца досліджував шляхи виховання воїнів у дусі героїзму; Е.С.Сітковскій - виховання безстрашності і презирство до смерті.

Вивчалася готовність піти на таран. Показано, що це властивість, що виявляється в потрібну хвилину, типово для радянського льотчика. Таран як прийом повітряного бою сильно впливав на льотний склад і викликав бойове збудження, бойову активність, порив і ентузіазм у льотчиків, наочний приклад мужності і беззавітного служіння Батьківщині, ставав засобом виховання високих вольових якостей, готовності боротися з ворогом, не шкодуючи життя. Щоб вчинити таран необхідно високу льотну майстерність.

Загалом у роки Великої вітчизняної війни піднімалися різні проблеми військової психології: роль психології у спонуканні командирів до сміливих і відважним діям; як подолати нестійкість, страх бійця в бою; як зміцнити дисципліну, бойовий дух, мужність ; питання маскування (проблема військової хитрості); розвідки; питання уніфікації та ідентифікації; питання нічного зору, виробленні окоміру; прискореного навчання військових фахівців; проблема відновлення психологічних функцій (після поранення, контузій), посттравматичного синдрому. Крім того, в період Великої Вітчизняної війни узагальнювався бойовий досвід зусиллями учасників боїв, розвивається емпірична база, яка не забезпечена теоретично, затверджувався новий, особистісний підхід до солдата як носію високою ціннісної орієнтації, зміцнюються гуманістичні позиції військової психології, розроблений соціально-психологічний портрет радянського воїна , командира, політпрацівника, фахівців інших кваліфікацій, формувалася реальна картина бою, його численних різновидів, ставало зрозумілим поведінка солдата в бою.


В.Н.Мясищев і Д.А.Мідадзе провели аналіз і теоретичні узагальнення пограничних станів та емоційних реакцій в бойовій обстановці. Випущена брошура про роботу політрука і в бою, в якій геройський вчинок розглядався як норма поведінки в бою, а підготовка до нього - як мету виховної роботи.

Активно розвивалася в роки Великої вітчизняної війни авіаційна психологія, яка вирішувала широкий круг дослідних і практичних проблем пов'язаних з психологічним станом льотчиків, їх навчанням та підготовкою, реабілітацією після позамежної бойового навантаження, поранень і льотних пригод, формуванням у льотного складу високих морально-бойових якостей, роз'ясненням і поширенням бойового досвіду, пропагандою мужності, винахідливості, стійкості, вивченням глибинного і нічного зору, стомлюваністю льотного складу в ході бойових дій.

Найбільш яскраві публікації в роки війни можна наступній таблиці:

Таблиця 2

У роки війни активно велася розробка власне військово-психологічних проблем особистості бійця і командира, зокрема психологічні аспекти керівництва військами, процес вирішення бойових завдань на фактичному, оперативному і стратегічному рівні, емоційні реакції і особливості станів в різних умовах військової діяльності, вольові прояви бійця.

У подальшому, робота Б.М.Теплова «Розум полководця» поклала початок розробці психологічної проблеми практичного мислення (Теплов Б.М., 1960, с 250-272). На основі аналізу індивідуальних особливостей і діяльності А.В.Суворова, Наполеона та ін воєначальників була виявлена ??система якостей мислення полководця, що включає: швидкість і неквапливість; обережність і сміливість; гнучкість і стійкість; можливість охопити ціле і деталі; передбачати зміни обстановки; цілеспрямовано вирішувати завдання в умовах підвищеної небезпеки.

Автор доходить висновку, що в діяльності воєначальника виявляється наочно-дієве, тобто безпосередньо включене в діяльність образне і абстрактне мислення.

Б.М.Теплов підкреслив вплив особистісних особливостей в цілому, волі і почуттів полководця на його інтелектуальні властивості, на продуктивність його мислення. Єдність волі, розуму і почуттів, їх гармонійний розвиток, є психологічною передумовою успішної діяльності полководців. Воєначальнику, окрім «видатного розуму і сильної волі», необхідна «здатність до максимальної продуктивності розуму в умовах максимальної небезпеки», тобто емоційна стійкість.


Крім того, Б.М.Теплов розкрив: психологічну природу рішення бойового завдання; показав роль аналізу і синтезу при оцінці та прийняття рішення; важливість знання противника, роль планування; сутність гнучкості планів на війні.

Особлива увага приділялася вивченню індивідуального підходу до особистості льотчика з урахуванням його потенційних можливостей і ступеня спрямованості на льотну діяльність. Так, до польотів в індивідуальному порядку були допущені А.П.Маресьев без обох кінцівок ніг, І.А.Маліков, з переломом правої ноги. За роки Великої вітчизняної війни допустили до польотів 60 однооких льотчиків. Тобто отримала подальший розвиток проблема особистісного підходу як загальний принцип психології.

Т.Г.Егоров розробив психологічні особливості діяльності та якості командира середньої ланки, Ф.І.Георгіев - психологію військового колективу, М.В.Веніціан, А.Н.Соколова - психологію бою, особливості інтелектуальної діяльності і вольових якостей командира, С.Л.Рубинштейн - питання мотивації поведінки воїнів у бою, самовідданого вчинку.

У роки війни активно проводилися дослідження, спрямовані на боротьбу з фашистської ідеологією. Ф.Н.Шемякін написав статтю «Бандити й людиноненависники в ролі вчених-психологів» (Шемякін Ф.Н., 1941). Б.М.Теплов у статті «Бунт звіриного інстинкту проти людського розуму» критично проаналізував опуси «фюрера німецької психології» Іенш, який весь зміст психології звів до «психологічному вченню про типи, де вищий тип - належить арійської раси». Він формується не оточенням, а виникає з вроджених імпульсів, з «світу крові». Їх основна тенденція - це боротьба проти розуму, інтелекту, наукового пізнання, боротьба абсолютно переконана і зловмисна. Але розум людини є саме могутнє, що створила досі природа. Перемога повинна бути і буде на боці розуму. Людина переможе звіра (Теплов Б.М., 1941).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розробка військово-психологічних проблем особистості бійця і командира "
 1. Навчальний посібник. Військова психологія та її прикладні аспекти, 2008
  Військова психологія як галузь психологічної науки. Предмет військової психології. Основні принципи, методи та завдання військової психології. Стан та перспективи розвитку військової психології як науки та шляхи впровадження її досягнень у військову практику. Причини зростання ролі військової психології і її стан. Перспективи розвитку військової психології та шляхи впровадження її досягнень у військову
 2. Військова акмеологія
  План 1. Військова акмеологія як складова частина акмеологической теорії. 2. Предмет військової акмеології. 3. Сутність військової праці, його структура. 4. Особливості управлінської діяльності військовослужбовців. 5. Оптимальність військової праці. Ключові слова: акмеограмма військового професіонала, акмеологические закономірності та принципи, акмеологічний критерій, акмеологія військова,
 3. Військова акмеологія
  План 1. Військова акмеологія як складова частина акмеологической теорії. 2. Предмет військової акмеології. 3. Сутність військової праці, його структура. 4. Особливості управлінської діяльності військовослужбовців. 5. Оптимальність військової праці. Ключові слова: акмеограмма військового професіонала, акмеологические закономірності та принципи, акмеологічний критерій, акмеологія військова,
 4. Військова психологія як галузь психологічної науки
  Навчальні питання: 1. Предмет військової психології 2. Основні принципи, методи та завдання військової психології Повсякденні завдання, які вирішуються військовими фахівцями (керівниками, педагогами, військовими психологами та ін) вимагають від них розуміння закономірностей прояву і формування психології особистості військовослужбовця та військових колективів в умовах різних видів військової
 5. ВСТУП
  Сучасний етап розвитку Збройних сил Росії характеризується значним посиленням уваги до проблеми надійного та ефективного функціонування людини в умовах військової діяльності. Необхідність зміцнення морально-психологічного стану та психологічної стійкості військовослужбовців, підвищення їх готовності і здатності до виконання завдань у будь-яких умовах обстановки зумовили
 6. Структура психологічної роботи та основні принципи її організації та проведення
  У структурному відношенні психологічна робота як система об'єднує в своєму складі такі елементи, як цілі і завдання, суб'єкти, об'єкти, методи і засоби психологічної роботи. Загальна спрямованість і завдання та психологічної роботи визначаються необхідністю всебічного забезпечення бойової готовності Збройних сил, а також характером конкретних проблем, що роблять негативний
 7. Зміст і особливості професійної діяльності психолога військової частини
  Під професійною діяльністю психолога розуміється система взаємопов'язаних методів, способів і засобів, що застосовуються їм для вивчення психологічних особливостей військовослужбовців і цивільного персоналу, військових колективів, психологічних факторів військово-професійного середовища та їх вдосконалення з метою підвищення ефективності військової діяльності та збереження психічного здоров'я
 8. Матеріальне забезпечення психологічної роботи у військовій частині
  Матеріально-технічне забезпечення психологічної роботи проводиться з метою задоволення потреб суб'єктів та посадових осіб психологічної роботи в об'єктах і засобах, необхідних для психологічного вивчення військовослужбовців, формування і розвитку у них необхідних професійних якостей, організації та проведення роботи щодо збереження їх психічного здоров'я, для підвищення
 9. Основні етапи психологічного вивчення військовослужбовців та їх зміст
  Психологічне вивчення військовослужбовців являє собою важливий напрямок професійної діяльності психолога. Необхідність такої роботи пояснюється потребою посадових осіб в отриманні достовірної та повної за обсягом інформації про психологічні особливості військовослужбовців та військових колективів. Результати психологічного вивчення багато в чому визначають як специфіку подальшої
 10. Характеристика елементів психологічної моделі сучасного бою
  Розглянемо докладніше перераховані вище елементи психологічної моделі бою. 1. Об'єкт протиборства визначає якісно-кількісні параметри всіх решта елементів моделі. Історія війн і воєнного мистецтва переконливо доводить, що об'єктом протиборства в бою і війну є не територія, не військові об'єкти і бойова техніка і навіть не жива сила протиборчої сторони, а
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека