ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Дулін В. В.. Педагогічне управління процесом підготовки офіцерів запасу на військових кафедрах, 2004 - перейти до змісту підручника

Розробка і застосування автоматизованої системи управління на військовій кафедрі

Одним з основних напрямів удосконалення навчально- виховного процесу на військовій кафедрі є перехід від традиційних методів управління всіма структурними підрозділами військової кафедри на управління із застосуванням сучасних математичних методів (автоматизованих систем).

Значна частина завдань, що вирішуються навчальними та структурними підрозділами військової кафедри, зазвичай об'єднується в ряд комплексів: навчальний, науково-дослідний, виховний, кадровий, адміністративно-господарський та ін Кожен з комплексів відрізняється великим об'ємом, складністю і своєю специфікою.

Якщо завдання цих комплексів вирішувати традиційними методами, то це не дозволить оперативно впливати на різні сторони навчально-виховного процесу, буде приводити до запізнювання в отриманні необхідної інформації і, як наслідок, ухвалення не оптимальних рішень. Це, зрештою, суттєво вплине на якість всього навчально-виховного процесу на військовій кафедрі, на якість управління.

При цьому отримана інформація тільки констатує минулі етапи навчального процесу, що не дає можливості своєчасно втручатися в його хід, при необхідності коректувати керуючий вплив. Більш того, зростаючий обсяг і складність інформації, що надходить не дозволяють при використанні традиційних методів управління проводити глибокий аналіз і дослідження з організації та вдосконалення навчально-виховного процесу.

Перспективним напрямком у вирішенні проблеми управління навчально-виховним процесом є застосування автоматизованих систем управління (АСУ) 1 на базі сучасних персональних ЕОМ з їх програмним і математичним забезпеченням.
На рис.1 наведено варіант структурної схеми такий АСУ.



Рис.1.

Структура автоматизованої системи управління військової кафедри



Автоматизована система управління (АСУ) - людино-машинна система, що забезпечує автоматизований збір і обробку інформації, необхідної для оптимізації управління в різних сферах людської діяльності.

АСУ залежно від конкретних умов може складатися з чотирьох і більше груп функціональних комплексів. Структурно дані комплекси призначені для автоматизації вирішення наступних завдань:

- планування роботи військової кафедри;

- планування навчального процесу;

- планування науково-дослідної роботи;

- всебічне забезпечення діяльності військової кафедри і т.д.

Кожен з комплексів має свої підсистеми, які функціонують за допомогою свого програмного забезпечення, що враховує різні аспекти процесу управления.1

Наприклад: комплекс АСУ «Планування» має наступні підсистеми : навчальний план; розрахунки за роками навчання; навантаження викладачів; розкладу занять, заліків та іспитів і т.д.

Комплекс «Облік і контроль" має такі підсистеми: контроль виконання документів; дані про особовий склад і студентах, які навчаються на військовій кафедрі; успішність студентів з дисциплін факультету; контроль поточної, рубіжної та підсумкової (семестрової, річний) успішності студентів; контроль над підготовкою офіцерів-викладачів до занять і оцінка їх професійної діяльності і т.д.

Комплекс «Забезпечення навчального процесу» має наступні підсистеми: облік бойового і навчальної зброї, облік і списання боєприпасів;

облік і списання матеріальних засобів і майна; технічний стан елементів навчально-матеріальної бази, облік і списання ПММ; облік військово-технічної та наукової інформації і т.
д.

Комплекс «Навчальні системи» має наступні підсистеми: групи навчальних комплексів з різних дисциплін військової підготовки, які дозволяють реалізувати перспективні форми і методи навчання з використанням сучасних інформаційних (мультимедійних)



1 Єфімов М.М., Черніїв С.В. Педагогічні основи військової підготовки студентів у вузі. - М.: Изд. МГУ, 1986. - 311с.

Технологій, програм і алгоритмів. На рис.2 показаний склад технічних засобів навчання.



Рис.2.

Технічні засоби навчання



Впровадження АСУ вимагає досить складних технічних, наукових та організаційних рішень і матеріальних витрат. Але, незважаючи на це, очікуваний ефект від застосування АСУ окупить всі матеріальні, моральні та фізичні затрати, так як впровадження АСУ підвищить ефективність навчально-виховного процесу і, в кінцевому підсумку, дозволить підвищити якість підготовки офіцерів запасу і виконати поставлене перед військовими кафедрами задачу.

У наступному параграфі досліджуємо питання створення сучасної моделі навчального процесу на військовій кафедрі з використанням сучасних інформаційних технологій, а також етапи формування бази даних, необхідної для складання навчальних планів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розробка та застосування автоматизованої системи управління на військовій кафедрі "
 1. Особливості організації навчальних занять з використанням різних форм і методів ігрового навчання
  Розглянемо деякі з найбільш часто вживаних у вузівській педагогічній практиці форм і методів проведення ігрових занять. Серед них провідне місце займають ділові ігри. Ділова гра - одна з найбільш складних форм ігрових занять, у процесі яких імітується колективна професійна діяльність. Щоб уявити широту і розмаїття методичних можливостей застосування
 2. ВСТУП
  Актуальність дослідження. В даний час мобілізаційна потреба в офіцерах запасу становить 57,6% чисельності Збройних Сил військового часу. Більш 450 тисяч офіцерських посад на воєнний час укомплектовані офіцерами запасу. Цим пояснюється те значення, яке надається Міністерством оборони Росії роботі з накопичення мобілізаційних ресурсів офіцерів запасу. Протягом
 3. Вибір та обгрунтування середовища програмування
  У більшості випадків для створення власної інформаційної системи неможливо обійтися без використання баз даних. Чим відрізняється «база даних» від якого б то не було складу даних, підтримуваного в файлах операційної системи? Основна відмінність полягає в тому, що набором даних, що входять до складу бази даних, управляє спеціальна системна програма, звичайно звана «системою управління
 4. ВИСНОВОК
  Військове навчання студентів на військових кафедрах є невід'ємною частиною вузівського курсу освіти і проводиться в органічній єдності з їх військово-патріотичним вихованням і професійною підготовкою у вищих навчальних закладах. Це забезпечує підготовку на базі цивільних вузів офіцерів запасу, що відповідають сучасним вимогам військового мистецтва і військової науки. Комплекс
 5. Бібліографічний опис Законодавчі акти Російської Федерації
  Конституція Російської Федерації: Прийнята всенародним голосуванням 12 грудня 1993р. / / Російська газета. - 1993. - 25 грудня. 2. Федеральний закон Російської Федерації від 31.05.96 р. № 61 - ФЗ «Про оборону»: Прийнятий Державною Думою 24 квітня 1996р. - М.: Збори Законодавства Російської Федерації 1996р. - № 23, ст. 2750. 3. Федеральний закон Російської Федерації від 28 березня 1998
 6. С
  + + + сабур (тур. sabur), висушений сік листя рослини алое (Aloe arborescens) сімейства лілійних; проносний засіб. Темно-бурі шматки або порошок. Добре розчинний у гарячій воді, спирті, розчинах лугів. Діючі початку - антрагликозиди (алоин). У малих дозах діє як гіркота, покращуючи апетит і посилюючи травлення, желчегонно. Місцево чинить слабку подразнюючу,
 7. ІСТОРІЯ КОМУНАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ
  Комунальна гігієна як самостійна галузь гігієнічної науки, основа практичної діяльності установ санітарно-епідеміологічної служби, предмет викладання юридично є порівняно молодою дисципліною . Разом з тим, можна стверджувати, що її поява пов'язана з народженням першої людини на землі, першого житла, поселення. Вона виникла і розвивалася, виходячи з
 8. Очищення стічних вод
  Походження, властивості і склад господарсько-побутових стічних вод. Важливим, небезпечним і майже повсюдним (за наявності каналізації) джерел забруднення водойм є неочищені або недостатньо очищені господарсько-побутові стічні води. Вони утворюються в населених пунктах при використанні питної води для фізіологічних потреб, побутової та господарської діяльності людини. Кількість
 9. ВСТУП
  Характерною особливістю наукового життя сучасної Росії є не тільки стан інтелектуального вакууму, викликане втратою інтересу держави до науки як пріоритетному фактору розвитку суспільства, зниження обсягу фінансування фундаментальних і пошукових досліджень, «витік мізків» за кордон. У науці має місце ряд позитивних явищ, пов'язаних з її ідеологічним розкріпаченням:
 10. А
  АВТОРИТЕТ (від лат. Autoritas - влада, вплив) - 1) висока оцінка і визнання особистості (групи людей, організації) оточуючими, її ролі як неформального лідера і права на вплив через усталену систему соціально-психічних відносин; 2) високий статус особистості, що визнається групою, колективом; 3) вплив особистості на оточуючих людей без її безпосередніх дій, що надають
 11. Акмеологические умови і принципи оптимізації інформаційного супроводу формування культури здоров'я в педагогічному вузі
  Сучасні підходи до вищої педагогічної освіти передбачають необхідність враховувати вимоги світової освітньої системи, в тому числі і підвищення науково-дослідного рівня спеціаліста в галузі освіти. Основним механізмом вирішення такого завдання, що відображає зростаючу наукоємність сучасної освіти, є включення суб'єктів освітнього процесу всіх
 12. Система підготовки військовослужбовців ФРН
  Система професійної підготовки військовослужбовців в її сучасному розумінні зародилася в Пруссії, після епохи наполеонівських воєн. Основна увага в ній приділялася загальноосвітніх дисциплін, формуванню та розвитку аналітичних здібностей офіцерів. Виникнення системи підготовки офіцерів у Німеччині пов'язано з 1808 р., коли генерал Карл Хорст запропонував проект реформи армії. Одне з
 13. Система підготовки військовослужбовців Франції
  В основу перетворення сучасної системи підготовки військовослужбовців Франції покладено знаменитий вислів (1932 р.) Шарля де Голля: «Армія повинна бути не такою , до якої ми звикли, а такою, яка нам потрібна ». Ще в 1777 р. з ініціативи військового міністра і реформатора графа Клода Луї де Сен-Жермена у Франції було створено 20 військових королівських шкіл, завдяки яким він сподівався
 14. До історії вивчення проблеми
  "Людина воює" - це особливе явище, не тільки соціальне, а й психологічне. Однак, на відміну від людини "громадянського", людини в мирному житті, вивчався він явно недостатньо. Військове мистецтво, техніка, інші "прикладні" дисципліни - розвивалися досить активно. У гуманітарному ракурсі військових дисциплін вивчалися переважно проблеми агітації і пропаганди, методи посилення їх
 15. Сутність проблеми дослідження формування готовності юнаків допризовного віку до служби в Збройних силах
  Аналізуючи проблему готовності юнаків допризовного віку до служби в лавах Російських Збройних Сил, ми вважаємо за доцільне звернутися до розгляду різних визначень, понять і наукових підходів до цього явища. Сутність поняття «готовність» носить міждисциплінарний характер і є предметом вивчення різних дисциплін: філософії, психології, фізіології, педагогіки та ін В
 16. Додаток
  СПИСОК дисертацію з проблем ВІЙСЬКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ 1942 Фортунатов Г.А. Страх і його подолання: Дис. ... канд. пед. наук. Л., 1942. 1946 Перов А.К. Психологія сміливості і страху у зв'язку з проблемою характеру (досвід вивчення воїна-фронтовика 1941-1945 р.р.): Дис. ... канд. пед. наук. Л., 1946. 1947 Кудрейко Ф.Ф. Психологія підготовчих вправ при навчанні
 17. Поетапне формування розумових дій при підготовці військових фахівців
  Теорія поетапного формування розумових дій і понять розглядає вчення як систему певних видів діяльності, в результаті виконання яких в студента формуються нові знання і вміння. Оскільки в процесі будь-якої діяльності у виконавця формуються нові знання та вміння, або вже наявні знання та вміння набувають нову якість, центральною ланкою даної теорії
 18. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
  Актуальність і постановка проблеми дисертаційного дослідження. Радикальні перетворення всіх сфер життєдіяльності російського суспільства, перехід країни на нові економічні основи, перетворення Збройних сил, здійснюване в складних соціально-економічних умовах, обумовлюють значне зростання ряду проблем, пов'язаних з реформуванням суспільства і армії. Скорочення Збройних
 19. Професійно-психологічна підготовленість до діяльності як психологічна проблема
  Здійснено психологічний аналіз джерел і результатів практичних досліджень сутності і динаміки розвитку психологічної підготовленості до професійної діяльності, розглянуті поняття таких її категорій, як психологічна готовність, стійкість, підготовленість та їх зв'язок зі специфікою тієї чи іншої діяльності. Ключові слова: психологічна готовність, психологічна
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека