Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаКардіологія
« Попередня Наступна »
Дипломна робота. Прилад для вимірювання швидкості кровотоку, 2010 - перейти до змісту підручника

. Розробка заходів щодо підвищення надійності та безпеки приладу для ультразвукових досліджень

Для підвищення надійності та безпеки портативного апарату для ультразвукового дослідження необхідно розробити комплексні заходи, засновані на застосуванні всіх методів управління безпекою праці. До них відносяться:

- організаційні;

- організаційно-технічні;

- технічні;

- індивідуальні засоби захисту.

До організаційних та організаційно-технічних методів забезпечення електробезпеки можна віднести наступні заходи:

- підбір і навчання персоналу, тобто обслуговуючий персонал повинен мати кваліфіковане свідоцтво з техніки безпеки;

- експлуатаційна документація повинна містити інструкцію по особливостях безпечної роботи;

- перевірка і ремонт обладнання повинна здійснюватися спеціально навченим технічним персоналом . Після ремонту необхідна обов'язкова перевірка струмів витоку і опором ізоляції;

- при підозрі на несправність потрібно негайно відключити прилад від мережі;

- впливу слід проводити у приміщеннях при нормально температурі від +10 до +35 0С, з відносною вологістю не більше 80% при температурі +20 0С і атмосферному тиску 750 +30 мм рт. ст.;

- зберігати або транспортувати прилад тільки в спеціальній упаковці для запобігання попадання пилу всередину приладу;

- забезпечити нормований режим роботи.

Під технічними методами управління безпекою мається на увазі безпеку від шкідливого та небезпечного впливу. Електричний струм може бути джерелом цього впливу. Ступінь небезпечної і шкідливої ??дії електричного струму на людину визначена за ГОСТ 12.1.019-79 і залежить від наступних величин:

- роду і величини напруги і струму;

- частоти електричного струму;

- шляху струму через людину;

- тривалості впливу електричного струму;

- умов зовнішнього середовища.

За способом захисту від ураження електричним струмом за ГОСТ 12.2.025-76 все медичне обладнання підрозділяють на три класи. Розроблюваний нами портативний апарат для ультразвукового дослідження має II клас захисту. До цього класу відносять вироби, які крім основної ізоляції мають і додаткову захисну ізоляцію і тому не вимагають захисного заземлення. Захисна ізоляція застосовується додатково до основної ізоляції і забезпечує електробезпека при її порушенні.

Конструктивно захисна ізоляція, як правило, виконується таким чином, щоб була можливість її випробування окремо від основної ізоляції. У сукупності утворюється так звана подвійна ізоляція. Подвійна ізоляція може бути виконана різними способами. Перший, це застосування ізолюючої оболонки, яка унеможливлює дотик не тільки до частин, що знаходяться під напругою, а й до металевих неструмоведучих частин приладу або апарата, які мають тільки основну ізоляцію. Цей спосіб більш надійний.

Другий спосіб полягає в застосуванні проміжної ізоляції, що представляють собою ізолюючі вставки, прокладки і т.
п., які відокремлюють доступні для дотику металеві частини від металевих неструмоведучих частин, мають лише основну ізоляцію. Застосовуючи проміжну ізоляцію, можна виконувати апаратуру другого класу в металевому корпусі.

Як вказувалося, захисна ізоляція є додатковою до основної. Тому параметри і стан додаткової ізоляції слід перевіряти окремо, незалежно від перевірки основної ізоляції. Величини випробувальних напруг, для проведення перевірки електричної міцності додаткової ізоляції, встановлюються згідно ГОСТ 12.2.025-76. Електричний опір додаткової ізоляції повинно бути не менше 5МОм.

Сукупність основної і захисної ізоляції, не відділених один від одного, утворюють так звану посилену ізоляцію. За своїми механічними і електричними властивостями посилена ізоляція повинна бути рівноцінна спільно застосованим основної і захисної ізоляції. Випробувальні напруги для перевірки електричної міцності посиленої ізоляції повинні бути рівні сумі випробувальних напруг для основної і захисної ізоляції. Електричний опір посиленої ізоляції повинно становити не менше 7 МОм.

Посилена ізоляція менш надійна і може застосовуватися тільки там, де з конструктивних міркувань подвійну (основну і захисну) ізоляцію застосувати неможливо.

Виконання апаратури другого класу забезпечує найбільші надійність і зручність в експлуатації, особливо для переносних виробів.

Включати прилад можна в будь-яку мережеву розетку, для чого він забезпечується мережевим шнуром з вилкою, яка входить, як в звичайну розетку, так і в розетку із захисними контактами.

Обмежене застосування виробів другого класу пояснюється рядом труднощів конструктивного характеру. Застосування пластмасового корпусу, що володіє необхідною механічною міцністю, обмежено апаратами невеликих габаритів, а захисна ізоляція мережевий ланцюга призводить до збільшення ваги і габаритів трансформатора, ускладнення технології його виробництва. У розробляється портативному апараті для ультразвукового дослідження передбачений металевий корпус самого приладу, і пластиковий корпус датчика, що стикається з тілом людини.

Залежно від ступеня захисту від ураження електричним струмом обладнання підрозділяється на чотири типи, крім тих класів за ГОСТ 12.2.025-76:

Н - не мають робочої частини , що знаходяться поза межами досяжності пацієнта і мають нормальну ступінь захисту;

В - знаходяться в межах досяжності пацієнта, мають робочу частину, призначену для безпосереднього контакту з пацієнтом (виняток безпосередній контакт з серцем), і мають підвищену ступінь захисту;

BF - що мають підвищений ступінь захисту та ізольовану від доступних для дотику робочих частин, т.е частин підключаються до пацієнта;

СF - що мають найвищий ступінь захисту і ізольовану робочу частину, що дозволяє здійснювати безпосередній контакт з серцем.

Незважаючи на перераховані недоліки і труднощі виготовлення апаратури другого класу, захист від напруги дотику за допомогою захисної ізоляції в більшості випадків є найбільш прогресивним методом, і розвиток електромедичного приладобудування, безсумнівно, призведе до широкого застосування приладів і апаратів , виконаних за другим класом.


Завдяки тому, що розробляється нами приладі, в процесі його роботи не одна з струмопровідних частин не стикається ні з пацієнтом, ні з медперсоналом, обслуговуючому прилад (тому всі робочі поверхні виконані з діелектричного пластику ), то при дотриманні елементарних правил по експлуатації приладу, він не становить загрози для оточуючих. А ультразвукове випромінювання, на яке здатний прилад, не має медичних протипоказань, і використовується навіть для обстеження вагітних жінок.

Основні вимоги щодо конструкції та виготовлення апаратури можуть бути сформульовані наступним чином:

- необхідно вжити особливих заходів до ізолінії мережевий ланцюга (мережевий шнур - мережевий вимикач - запобіжник - блок харчування);

- мережевий шнур з вилкою повинен мати єдину ізоляцію;

- введення мережевого шнура в корпус приладу повинен мати додаткову ізоляцію, яка допускає багаторазові перегини;

- мережевий шнур повинен, надійно кріпиться скобою всередині приладу через додаткову ізоляцію;

- мережевий вимикач повинен мати ізольовану доступну частину і позначення становища;

- біля введення мережевого шнура має бути позначення класу захисту;

- силовий трансформатор блоку живлення повинен мати просторово рознесені первинну і вторинну обмотки, а ізоляція між обмотками і корпусом повинна випробовуватися при напрузі 4000В, а ємність між обмотками не більше 50 пкФ;

- дроти мережевий ланцюга і інших кіл не повинні проходити в одному джгуті;

- необхідно мати таку конструкцію кожуха, щоб запобігти попаданню всередину приладу сторонніх тел;

- замінні частини рекомендується розміщувати таким чином, щоб можна було легко проводити їх огляд і заміну.

До спеціальних засобів зашиті, можна віднести наступні заходи:

- доцільно застосовувати ізоляцію робочої частини від решти схеми приладу;

- при використанні декількох приладів в окружності досяжності пацієнта і обслуговуючого персоналу провести вирівнювання потенціалів корпусів шляхом їх з'єднання з загальною точкою (функціональним заземленням). Не можна з'єднувати корпусу послідовно, так як в цьому випадку утворюється «петля», по якій циркулюють струми витоку.

Враховуючи всі шкідливі і небезпечні фактори необхідно використовувати певні для небезпечного фактора засоби індивідуального захисту і дотримуватися вимог охорони праці при технологічних процесах.

Таким чином, дотримання комплексних вимог є єдиним шляхом профілактики від шкідливих впливів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " . Розробка заходів щодо підвищення надійності та безпеки приладу для ультразвукових досліджень "
 1. МЕДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ (РЕДАКТОРИ)
  Чого чекають від лікаря? Практична медицина поєднує в собі одночасно науку і мистецтво. Роль науки в медицині ясна. Вона забезпечує науково обгрунтовану технологію, яка є фундаментом для вирішення багатьох важливих клінічних проблем. Приголомшливі успіхи біохімічних методів дослідження і біофізичних способів отримання зображення, які дозволяють дістатися до самик затишних куточків
 2. ХВОРОБИ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ
  Сідней Г. Інгбар (Sidney H. Ingbar) Нормальна функція щитовидної залози спрямована на секрецію L-тироксину (Т4) і 3,5,3 '-трійод-L-тіроніна (Т3) - йодованих амінокислот, які представляють собою активні тиреоїдні гормони і впливають на різноманітні метаболічні процеси (рис. 324-1 ). Захворювання щитовидної залози проявляються якісними або кількісними змінами секреції
 3. А
  список А, група отруйних високо токсичних лікарських засобів, що передбачається Державною фармакопеєю СРСР; доповнюється і змінюється наказами Міністерства охорони здоров'я СРСР. При поводженні з цими лікарськими засобами необхідно дотримуватися особливої ??обережності. Медикаменти списку зберігаються в аптеках під замком в окремих шафах з написом «А - venena» (отруйні). Перед закриттям
 4. Б
  + + + Б список сильнодіючих лікарських засобів; група лікарських засобів, при призначенні, застосуванні і зберіганні яких слід дотримуватися обережності. До списку Б належать ліки, що містять алкалоїди та їх солі, снодійні, анестезуючі, жарознижуючі та серцеві засоби, сульфаніламіди, препарати статевих гормонів, лікарську сировину галенових і новогаленові препарати і
 5. Д
  + + + давенеідози (Davaineidoses) , гельмінтози птахів, що викликаються цестодами сімейства давенеід. Серед них мають значення давенеози і райетіноеи. + + + Давенеоз (Davaineosis), гельмінтоз птахів, що викликається цестодами роду Davainea сімейства Davaineidae, що паразитують у кишечнику. Поширений повсюдно. Найбільший економічний збиток птахівництву заподіює Д. курей. Збудник Д. курей - D.
 6. М
  + + + Магнезія біла, те ж, що магнію карбонат основний. + + + Магнезія палена, те ж, що магнію окис. магнію карбонат основний (Magnesii subcarbonas; ФГ), магнезія біла, в'яжучий і антацидний засіб. Білий легкий порошок без запаху. Практично не розчиняється у воді, що не містить вуглекислоти, розчинний у розведених мінеральних кислотах. Застосовують зовнішньо як присипку, всередину -
 7. С
  + + + сабур (тур. sabur), висушений сік листя рослини алое (Aloe arborescens) сімейства лілійних; проносний засіб. Темно-бурі шматки або порошок. Добре розчинний у гарячій воді, спирті, розчинах лугів. Діючі початку - антрагликозиди (алоин). У малих дозах діє як гіркота, покращуючи апетит і посилюючи травлення, желчегонно. Місцево чинить слабку подразнюючу,
 8. Ф
  + + + фавус (Favus) тварин, парша, «білий гребінь», інфекційна хвороба птахів, рідше ссавців, що характеризується ураженням шкіри, пір'я, волосся, кігтів, внутрішніх органів. У СРСР зустрічається рідко. Збудники Ф. - недосконалі гриби роду Achorion. Ф. птахів викликається грибом A. gallinae (Trichophyton gallinae). A. quinckeanum (T. quinckeanum) - збудник Ф. мишоподібних гризунів,
 9. ВАГІТНІСТЬ І ПОЛОГИ ПРИ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ, анемії, захворюваннях нирок, цукровому діабеті, вірусному Гіпатії, ТУБЕРКУЛЬОЗ
  Одне з найважчих екстрагенітальних патологій у вагітних є захворювання серцево-судинної системи, і основне місце серед них займають вади серця. Вагітних з вадами серця відносять до групи високого ризику материнської та перинатальної смертності та захворюваності. Це пояснюють тим, що вагітність накладає додаткове навантаження на серцево-судинну систему жінок.
 10.  ТЕРАПІЯ клімактеричного синдрому
    Залежно від періоду климактерия, скарг та клінічної картини, з якими звертаються жінки за медичною допомогою, лікувальні заходи включають в себе вибір засобів контрацепції, лікування ДМК на тлі гіперплазії і поліпів ендометрія, лікування безпліддя або вирішення питання про необхідність призначення ЗГТ. Останнім часом вітчизняні автори дотримуються думки про те, що в пременопаузі
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека