Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаГігієна і санепідконтроль
« Попередня Наступна »
В.П. Кляуззе. Курс лекцій «Санітарія і гігієна праці», 2011 - перейти до змісту підручника

Розгляд питань санітарії та гігієни праці в Трудовому Кодексі Республіки Білорусь

Трудовий кодекс Республіки Білорусь є основоположним законодавчим актом, що регулює трудові та пов'язані з ними відносини. Питання санітарії та гігієни на виробництві розглядаються в Главі 16 «Охорона праці»:

Стаття 222. Право працівника на охорону праці

Кожен працівник має право на:

робоче місце, що відповідає правилам з охорони праці, захищене від впливу небезпечних і (або) шкідливих виробничих факторів;

забезпечення необхідними засобами колективного та індивідуального захисту;

отримання від наймача або державних і громадських органів достовірної інформації про стан техніки безпеки та умов праці на робочому місці, а також про прийняті заходи щодо їх поліпшення;

проведення перевірок з охорони праці на його робочому місці відповідними органами, мають на те право, в тому числі за запитом працівника з його участю;

відмова від виконання дорученої роботи у разі виникнення безпосередньої небезпеки для життя і здоров'я його та оточуючих до усунення цієї небезпеки, а також при ненаданні йому засобів індивідуального захисту, що безпосередньо забезпечують безпеку праці.

Перелік засобів індивідуального захисту, що безпосередньо забезпечують безпеку праці, затверджується Урядом Республіки Білорусь або уповноваженому ним органом.

Стаття 225. Право на компенсацію за умовами праці

Працівник, зайнятий на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, має право на пенсію за віком за роботу з особливими умовами праці, оплату праці у підвищеному розмірі, безкоштовне забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, на оплачувані перерви за умовами праці, скорочений робочий день, додаткова відпустка, інші компенсації.

Стаття 226. Обов'язки наймача щодо забезпечення охорони праці

Наймач зобов'язаний забезпечувати охорону праці працівників, у тому числі:

безпеку при експлуатації виробничих будівель, споруд, обладнання, технологічних процесів і застосовуваних в виробництві матеріалів і хімічних речовин, а також ефективну експлуатацію засобів захисту;

умови праці на кожному робочому місці, відповідні вимогам техніки безпеки та виробничої санітарії;

організацію відповідно до встановленими нормами санітарно-побутового забезпечення, медичного та лікувально-профілактичного обслуговування працівників;

режим праці та відпочинку працівників, встановлений законодавством, колективним договором, угодою, трудовим договором;

видачу працівникам, зайнятим на виробництві з шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов'язаних із забрудненням або виконуються у несприятливих температурних умовах, спеціального одягу, спеціального взуття та інших необхідних засобів індивідуального захисту, змиваючих та знешкоджуючих засобів відповідно до встановленими нормами;

постійний контроль за рівнями небезпечних і шкідливих виробничих факторів;

проведення атестації робочих місць за умовами праці;

проведення обов'язкових попередніх (при вступі на роботу) і періодичних протягом трудової діяльності медичних оглядів працівників;

інформування працівників про стан умов та охорони праці на робочому місці, про існуючий ризик ушкодження здоров'я та належних засобах індивідуального захисту, компенсації за умовами праці;

розслідування і облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань, аварій, розробку та реалізацію заходів щодо їх профілактики;

виділення в необхідних обсягах фінансових коштів, обладнання та матеріалів для здійснення передбачених колективними договорами, угодами заходів з профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань, поліпшення умов праці, санітарно-побутового забезпечення, медичного та лікувально-профілактичного обслуговування працівників;

Стаття 228. Обов'язкові медичні огляди працівників деяких категорій

Для забезпечення безпеки праці та попередження професійних захворювань наймач зобов'язаний організувати проведення попередніх (при вступі на роботу) і періодичних (що проводяться через встановлені періоди роботи протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників , зайнятих на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці або на роботах, де є потреба у професійному доборі.

Стаття 229. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Стаття 230. Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, змивають і знешкоджувальними засобами

На роботах із шкідливими, небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, наймач зобов'язаний:

1) забезпечити видачу безкоштовно працівникам засобів індивідуального захисту, змиваючих та знешкоджуючих засобів;

2) організувати належне утримання (зберігання, прання, чищення, ремонт, дезінфекцію, знешкодження) засобів індивідуального захисту .

Стаття 231. Забезпечення працівників санітарно-побутовими приміщеннями, пристроями, засобами

Наймачами обладнуються з урахуванням характеру виробництва санітарно-побутові приміщення (гардеробні, умивальні, туалети, душові, кімнати особистої гігієни, приміщення для прийому їжі (їдальні), обігріву, відпочинку тощо), оснащені необхідними пристроями і засобами, організовується питне водопостачання. Працівники гарячих цехів і дільниць повинні бути забезпечені газованою підсоленою водою. На кожній виробничій ділянці повинні бути обладнані санітарні пости, забезпечені аптечками першої допомоги з набором необхідних ліків та засобів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розгляд питань санітарії та гігієни праці в Трудовому Кодексі Республіки Білорусь "
 1. С
  + + + сабур (тур. sabur), висушений сік листя рослини алое (Aloe arborescens) сімейства лілійних; проносний засіб. Темно-бурі шматки або порошок. Добре розчинний у гарячій воді, спирті, розчинах лугів. Діючі початку - антрагликозиди (алоин). У малих дозах діє як гіркота, покращуючи апетит і посилюючи травлення, желчегонно. Місцево чинить слабку подразнюючу,
 2. САНІТАРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І діючі нормативні документи
  У Російській Федерації організований державний санітарно-епідеміологічний нагляд. Здійснює цей нагляд Державна санітарно-епідеміологічна служба РФ, яка діє відповідно до Закону РФ «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення», затвердженим Урядом РФ в 1999 році. Очолює Державну санітарно-епідеміологічну службу Державного
 3. Становлення і розвиток санітарії та гігієни праці
  У найвідоміших давньогрецьких легендах персоніфікація здоров'я тісно пов'язана з ім'ям доньки бога Асклепія Гігієї (Hуgieia). В античному мистецтві Гигиея зображувалася у вигляді молодої красивої жінки в туніці з діадемою і змією, яку вона годувала з чаші. Ім'я Гігієї дало назву профілактичному напрямку медицини - гігієни. Гігієнічні постулати знайшли відображення в історичних
 4. Санітарно-побутове забезпечення працівників
  Право громадян на забезпечення здорових і безпечних умов праці в Республіці Білорусь законодавчо закріплено у статті 41 Конституції і в Трудовому кодексі Республіки Білорусь. Відповідно до ст. 230, 231 Трудового кодексу Республіки Білорусь на роботах із шкідливими, небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов'язаних із забрудненням або здійсненням у несприятливих температурних
 5. Види компенсацій і порядок їх надання
  Відповідно до статті 225 Трудового кодексу республіки Білорусь працівник, зайнятий на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, має право на пенсію за віком за роботу з особливими умовами праці, оплату праці у підвищеному розмірі, безкоштовне забезпечення лікувально- профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, на оплачувані перерви за умовами праці,
 6. Нормативні акти
  | ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ШЛЮБ ТА СІМ'Ю Укладення шлюбу. За чинним законодавством вступ у шлюб можливо лише за умови взаємної згоди майбутніх подружжя і досягнення ними шлюбного віку. У Російській Федерації шлюбний вік встановлено в 18 років. Укладення шлюбу проводиться в особистій присутності осіб, що вступають у шлюб, після закінчення місяця з дня подачі ними заяви до
 7. Ветеринарне обслуговування промислового тваринництва, колективних і фермерських господарств, переробних підприємств
  З початку 70-х років минулого сторіччя в тваринницьких галузях почалися інтеграційні процеси у вигляді укрупнення ферм, створення спеціальних великих комплексів, що беруть на озброєння методи індустріального виробництва, використання фабрично-заводських потокових технологій. У республіці з вказаного часу введені в дію комплекси з виробництва молока на 400-800 корів,
 8. В
  + + + вагіна штучна (лат. vagina - піхва), прилад для отримання сперми від виробників сільськогосподарських тварин. Метод застосування В. і. заснований на використанні подразників статевого члена, замінюють природні подразники піхви самки, для нормального прояви рефлексу еякуляції. Такими подразниками в В. і. служать певна температура (40-42 {{?}} C) її стінок,
 9. К
  + + + каверна (від лат. caverna - печера, порожнина), порожнина, що утворюється в органах після видалення некротичної маси . К. виникають (наприклад, при туберкульозі) в легенях. К. можуть бути закритими і відкритими при повідомленні їх з природним каналом. Див також Некроз. + + + Кавіози (Khawioses), гельмінтози прісноводних риб, що викликаються цестодами роду Khawia сімейства Garyophyllaeidae,
 10. ВИЗНАЧЕННЯ ГІГІЄНИ ЯК НАУКИ І ЇЇ ЗАВДАННЯ.
  Гігієна - це наука, що вивчає вплив умов праці та побуту на здоров'я населення. Одна з найважливіших завдань сучасної гігієни - розробка гігієнічних правил, нормативів і заходів щодо попередження негативного впливу різних факторів зовнішнього середовища (фізичних, хімічних, біологічних) і суспільно-виробничих відносин на організм людини, його працездатність і
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека