Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаОнкологія
« Попередня Наступна »
Лекції. Матеріали XIV Російського онкологічного конгресу, 2010 - перейти до змісту підручника

ПОШИРЕНІСТЬ МУТАЦІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ З спадкові форми раку молочної залози, СЕРЕД МЕШКАНЦІВ м. Новосибірська

М.С. Анісіменко

Інститут молекулярної біології і біофізики СО РАМН, Новосибірськ

Метою цієї роботи стало визначення частот зустрічальності деяких онкологічно значущих мутацій в популяції м. Новосибірська.

Отже, які мутації аналізували? Умовно ми виділили 2 групи.

У першу увійшли мутації, асоціацію яких з виникненням РМЗ можна вважати підтвердженою. Це 4 мутації в гені BRCA1 (5382insC, T300G, 185delAG і 4153delA) і мутація в гені CHEK2 - 1100delC.

Відзначимо також, що, згідно з даними ряду досліджень (наприклад, Weischer M. et al., 2008), носії мутацій в генах BRCA1 і CHEK2 мають високий кумулятивний ризик РМЗ.

У наступну групу для вивчення ми включили мутації генів, що кодують білки, що зв'язуються з білком гена BRCA1 і, відповідно, також беруть участь в процесі репарації ДНК, - 3 мутації в гені BARD1 (G1743C, T2006C, G2355A ) і 1 мутація в гені BRIP1 - C2392T. Ці мутації почали вивчати порівняно недавно, і, за результатами деяких робіт, їх наявність може сприяти розвитку РМЗ.

Матеріалом для аналізу послужила вибірка ДНК жителів м. Новосибірська, що складається з 7920 зразків. Для виконання аналізу вирішено було об'єднати аліквоти зразків ДНК в пули. Під терміном «пулірованіе» мається на увазі просте змішання зразків ДНК. Отримана в результаті суміш називається пулом.

До складу кожного пулу входило по 20 індивідуальних зразків ДНК. Таким чином, з 7920 зразків було сформовано 396 пулів. Далі підготовлені пули аналізували на присутність ДНК, що містять мутацію. Якщо в одному або декількох пулах виявлялася мутація, далі проводився аналіз індивідуальних зразків, що входять до складу даного пулу. Для виявлення мутацій використовували аллель-специфічну ПЛР з детекцією продукту ампліфікації в режимі реального часу. Далі проводиться ПЛР з однією і з іншою парою праймерів.


По проходженню або відсутності ампліфікації судять про генотипі досліджуваного зразка. Так, якщо ампліфікація спостерігається з парою, що включає праймер Wt, і не спостерігається з парою, яка містить праймер Mut, зразок є гомозиготой «дикого» типу. Якщо ампліфікація проходить в обох випадках, зразок - гетерозигота. І, нарешті, якщо ампліфікація проходить тільки у випадку використання праймера Mut, зразок - мутантна гомозигота. Для можливості детекції ампліфікації в режимі реального часу була використана наступна технологія.

До аллель-специфічним праймерів з 5'-кінця в процесі синтезу додається унікальна нуклеотидних послідовність, що містить Флуоресцент барвник. Також синтезується нуклеотидних послідовність, комплементарна доданій до аллель-специфічного праймеру і містить на 3'-кінці темновой гаситель флуоресценції, так званий «антіпраймер».

При знаходженні в реакційній суміші антіпраймер утворює дуплекс з 5'-кінцевий областю аллель-специфічного праймера, і кванти світла, що випускаються флуорофор після порушення, поглинаються темновим гасителем.

У ході першого циклу ПЛР відбувається отжиг аллель-специфічного праймера на ДНК-матрицю і синтез комплементарної ланцюга, в результаті чого флуорофор виявляється вбудованим в амплікон.

На другому і наступних циклах ПЛР синтезований амплікон виконує роль матриці, з якої гибрідизуючою загальний праймер і синтезується комплементарна ланцюг. У ході синтезу комплементарної ланцюга відбувається просторове роз'єднання флуорофора і гасителя, і в результаті генерується флуоресцентний сигнал, що детектується приладом.

Як підтвердження / спростування асоціації досліджуваних мутацій з ризиком розвитку РМЗ, нами були проаналізовані 564 зразка ДНК хворих на РМЗ з Новосибірська і Кемерово.

Отже, результати по першій групі мутацій.

Мутація BRCA1 5382insC була виявлена ??в 20 зразках з 7920, що складає 0,25%, і в 11 зразках хворих на РМЗ, що складає 1,95%.
Всі зразки гетерозиготності.

Мутація BRCA1 4153delA була виявлена ??ні в популяційної вибірці, ні у вибірці ДНК хворих на РМЗ.

Мутацію BRCA1 185delAG містив 1 з 564 зразків ДНК хворих РМЗ (0,18%). У популяційної вибірці зазначена мутація не виявлено.

BRCA1 T300G виявилася в 4 зразках популяційної вибірки (0,05%), що стосується онкологічної вибірки - дані нами ще не отримані.

CHEK2 1100delC присутній в 32 зразках з 7920 (0,4%) і в 10 зразках ДНК хворих РМЗ (1,78%).

Таким чином, зустрічальність мутації 5382insC в 7,8 раз, а мутації 1100delC - в 4,5 рази вище серед хворих на РМЗ, ніж серед здорових людей, що підтверджує літературні дані про асоціацію досліджених мутацій з ризиком розвитку РМЗ. Далі перейдемо до результатів аналізу мутацій, віднесених нами до другої групи.

Мутація BARD1 G1743C виявлена ??в 313 зразках з 7920 (312 гетерозигот і 1 мутантна гомозигота), що становить 3,95%. З 564 зразків ДНК хворих на РМЗ дану мутацію містили 25 (4,43%). Таким чином, асоціація мутації BARD1 G1743C з ризиком виникнення РМЗ для досліджуваної популяції не виявлено.

Мутація BARD1 T2006C виявилася в 1 зразку з 7920 (0,01%), а BARD1 G2355A - в 10 зразках (0,13%). Дані по онкологічної вибірці нами ще не отримані.

Мутація BRIP1 C2392T була виявлена ??в 3 зразках ДНК з 7920. Жоден із зразків ДНК хворих на РМЗ дану мутацію не містив. Тому для виявлення зв'язку (або її відсутності) мутації BRIP1 C2392T з ризиком виникнення РМЗ необхідна вибірка хворих на РМЗ більшого розміру.

Таким чином, у зв'язку з високою встречаемостью можна рекомендувати проведення скринінгових досліджень серед жителів м. Новосибірська на наявність мутацій BRCA1 5382insC і CHEK2 1100delC.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПОШИРЕНІСТЬ МУТАЦІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ З спадкові форми раку молочної залози, СЕРЕД МЕШКАНЦІВ м. Новосибірська "
 1. хвороба Ходжкіна І Лімфоцитарна ЛІМФОМИ
  Вінсент Г. ДеВіто, Джон Е. Ултман Визначення . Лімфоми слід розглядати як пухлини імунної системи. До них відносяться лімфоцитарні пухлини і хвороба Ходжкіна, а іноді в групу лімфом включають і пухлини гістіоцитарної походження. Раніше лімфоми підрозділяли на хвороба Ходжкіна і неходжкінські лімфоми, але в даний час більш досконалі методи діагностики дозволяють
 2. ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
  На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату . При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
 3. Синдром полікістозних яєчників
  Визначення поняття. СПКЯ являє собою клінічний симптомокомплекс, який об'єднує гетерогенні ознаки і симптоми, які свідчать про порушення з боку репродуктивного 389 Глава 4. Патологія репродуктивної системи в період зрілості ної, ендокринної та метаболічної функції організму жінки. Основними клінічними проявами його є оліго-або аменорея і безпліддя на
 4. Лейоміома матки
  Визначення поняття. Лейоміома матки (ЛМ) - одна з найбільш часто зустрічаються доброякісних пухлин репродуктивної системи жінки. Пухлина має мезенхімального походження і утворюється з мезенхіми статевого горбка, навколишнього зачатки Мюллерова проток (рис. 4.8). Мезенхіма є попередником примітивного міобласти, індиферентних клітин строми ендометрію і різних клітинних
 5. ЕТІОПАТОГЕНЕЗ, КЛІНІКА І ДІАГНОСТИКА гипе-РАНДРОГЕНІІ
  Стероїд-продукують залози, до яких відносяться статеві залози і наднирники, мають спільне ембріональний походження, формуючись з урогенітального гребінця. У результаті складного процесу диференціювання кожна залоза спеціалізується на домінуючому синтезі андрогенів, естрогенів або кортикостероїдів. Характер стероїдогенезу в них детермінований набором різних ферментів. Визначальним
 6. . Світлочутливих ТА ІНШІ РЕАКЦІЇ НА СВІТЛО
  Мадхукар Л. Патак, Томас В. Фітцпатрік, Джон А. Парріш (Madhukar A. Pathak, Thomas B. Fitzpatrick, John A. Parrish) Еволюція людини відбувалася в умовах впливу на нього сонця. Людина залежить від нього і в даний час, і не тільки тому, що воно служить непрямим джерелом живлення і підтримує тепловий режим Землі. Природне світло завжди вважали силою, що забезпечує
 7. ОСНОВИ неоплазією
  Джон Мендельсон (John Mendelsohn) Вступ. Останні роки позначені значним прогресом у розумінні біологічних і біохімічних основ розвитку раку. Однак це не означає, що проблема неопластичних захворювань вирішена. Успіхи в лікуванні раку у дорослих приходили поступово і стосувалися в основному злоякісних пухлин, що характеризуються незвично високою чутливістю до
 8. ПАТОЛОГІЯ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ ЕНДОКРИННОГО ГЕНЕЗА
  Джин Д. Вілсон (Jean D . Wilson) Обстеження молочних залоз - важлива частина медичного огляду. і часто за їх станом можна запідозрити системну патологію, причому не тільки у жінок, але і у чоловіків. Терапевти нерідко нехтують оглядом молочних залоз у чоловіків, а що стосується жінок, воліють перекладати цю роботу на гінеколога. Кожен лікар повинен вміти відрізняти
 9. Стратегія сучасної постменопаузальному терапії
  Розглянуті в перших двох розділах цієї глави дані про фізіологію і патобіологіі основних порушень, що розвиваються в організмі жінки в постменопаузальному періоді, виразно свідчать про те, що медикаментозне (переважно, гормональне) вплив є лише одним з напрямків програми лікувально-профілактичних заходів у жінок перехідного та похилого віку. Поряд
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека