Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаГігієна і санепідконтроль
« Попередня Наступна »
Методичка. Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при проведенні різних технологічних процесів, 2010 - перейти до змісту підручника

Розрахунок викидів забруднюючих речовин при проведенні ковальських робіт

Основним технологічним обладнанням ковальських ділянок є.

- Ковальські горни, нагрівальні печі (нагрівання деталей і заготовок під ковку і термообробку);

- молоти різного типу (кування металу);

- масляні ванни (гарт і відпустка).

При нагріванні заготовок і деталей у ковальських горнах і нагрівальних печах, що працюють на твердому, рідкому і газоподібному паливі, відбуваються виділення вуглецю оксиду, діоксиду сірки, оксиди азоту, мазутна зола в перерахунку на ванадій, твердих частинок (сажа).

При загартуванню та відпуску в масляних ваннах відбувається виділення парів мінерального масла.

Для розрахунку викидів забруднюючих речовин необхідно мати такі дані дані:

- вид палива, застосовуваного в горні (печі);

- кількість споживаного палива за рік (за звітними даними підприємства);

- час роботи обладнання в день;

- «чисте» час роботи закалочной ванни - це час, коли з ванни виділяються пари та аерозолі, тобто з моменту опускання розпеченого металу у ванну і до його охолодження, коли з ванни вже не виділяється пар.

Для розрахунку береться «чисте» час роботи ванни за зміну, яке визначається сумою відрізків часу знаходження окремих деталей у ванні.

Валовий викид твердих часток у димових газах МТ, т / рік, визначається для твердого та рідкого палива за формулою:, де g - зольність палива,% (табл . 3.5.1);

m - витрата палива за рік, т;

X - безрозмірний коефіцієнт (табл. 3.5.2);

nТ - ефективність золоуловлювачів,% (приймається за паспортними даними очисного пристрою).


Максимально разовий викид визначається за формулою:,

де n - кількість днеq роботи горна на рік;

t - час роботи горна в день, годину.

Валовий викид вуглецю оксиду визначається для твердого, рідкого і газоподібного палива за формулою:,

де m - витрата палива за рік, т / рік, тис.м3/рік ,

g1 - втрати теплоти внаслідок механічної неповноти згоряння,% (табл. 3.5.3);

ССО - вихід вуглецю оксиду при спалюванні палива, кг / т, кг / тис. м3;ССО=g2 x R x Q,

де g2 - втрати теплоти внаслідок хімічної неповноти згоряння палива,% (табл. 3.5.3);

R - коефіцієнт, що враховує частку втрати теплоти внаслідок хімічної неповноти згоряння палива:

R=1 - для твердого палива;

R=0 , 5 - для газу;

К=0,65 - для мазуту;

Q - нижча теплота згоряння натурального палива (табл.

3.5.1).

Максимально разовий викид вуглецю оксиду визначається за формулою:

,

Валовий викид азоту оксидів визначається для твердого, рідкого і газоподібного палива МNO2, т / рік, за формулою:МNO2=g3 x В x 103,

де g3 - кількість азоту оксидів, що виділяється при спалюванні палива (табл. 3.5.4), кг / т (кг / тис , м3);

В - витрата палива за рік, т / рік, (тис.
м3 / рік).

Максимально разовий викид азоту оксидів GNO2, г / с, визначається за формулою,

Валовий викид мазутної золи в перерахунку на ванадій при спалюванні мазуту т / рік визначається за формулою:Мv=Qv xmx (1-n) x 10-6,

де Qv - кількість ванадію, що міститься в 1 тонні мазуту, г / т.Qv=

,

gз - вміст золи в мазуті,%, (табл. 3.5.1);

т - витрата палива за рік, т;

n - ступінь очищення (приймається за паспортними даними очисного пристрою).

Валовий викид діоксиду сірки визначається тільки для твердого та рідкого палива

, т / рік, за формулою) (1 -

),

де S - вміст сірки в паливі,% (табл. 3.5. 1);

- частка діоксиду сірки, що пов'язується летючої золою палива. Для вугілля Кансько-Ачинського басейну - 0,2 (Березовських - 0,5); Екібастузьку - 0,02; інших вугіль -0,1; мазуту - 0,02;

, г / с, визначається за формулою:,
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Розрахунок викидів забруднюючих речовин при проведенні ковальських робіт "
 1. Методичка. Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при проведенні різних технологічних процесів, 2010
  Методичка містить: Розрахунок маси забруднюючих речовин у викидах промислових котлів. Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу від зварювального поста. Розрахунок викидів забруднюючих речовин при проведенні акумуляторних робіт. Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу від верстатів механічної обробки металів. Розрахунок викидів пилу деревної при деревообробці. Розрахунок викидів
 2. Транспортні засоби
  1.6.1.1. Тепловози Виходячи з того, що діючі в даний час методичні матеріали з розрахунку викидів від тепловозів мають певні похибки, рекомендується: - проводити розрахунок викидів від тепловозів (г / с і т / г) згідно [33]. При цьому слід враховувати, що в даному випадку під номінальним режимом роботи тепловоза (промислового, маневрового) розуміється такий режим, при
 3. ДОДАТКИ до «Методичного посібника з розрахунку, нормування та контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря »
  Додаток 1 Вибір кодів і критеріїв якості атмосферного повітря для шкідливих (забруднюючих) речовин 1. В даний час відсутні обгрунтовані експериментально питомі показники виділення індивідуальних компонент вуглеводнів при спалюванні палива автотранспортом. Тому рекомендується класифікувати вуглеводні, які у атмосферу від автотранспорту, працюючого:
 4. Д
  + + + давенеідози (Davaineidoses), гельмінтози птахів, що викликаються цестодами сімейства давенеід. Серед них мають значення давенеози і райетіноеи. + + + Давенеоз (Davaineosis), гельмінтоз птахів, що викликається цестодами роду Davainea сімейства Davaineidae, що паразитують у кишечнику. Поширений повсюдно. Найбільший економічний збиток птахівництву заподіює Д. курей. Збудник Д. курей - D.
 5. П
  + + + Падевий токсикоз бджіл незаразна хвороба, що виникає при харчуванні бджіл (падевим медом і супроводжується загибеллю дорослих бджіл, личинок, а в зимовий час і бджолиних сімей. Токсичність падевого меду залежить від наявності в ньому неперетравних вуглеводів, алкалоїдів, глікозидів, сапонінів, дубильних речовин, мінеральних солей і токсинів, що виділяються бактеріями і грибами. Потрапляючи в середню
 6. Введення
  В даний час нормативно-методична база з охорони атмосферного повітря продовжує розвиватися на основі науково-дослідної та методичної діяльності НДІ Атмосфера з обгрунтування та розвитку методичних аспектів охорони атмосферного повітря. Це стосується широкого кола питань: процедури інвентаризації викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря з використанням як
 7. Загальні положення
  +1. В Федеральний заколемо «Про охорону атмосферного повітря» [1] вперше (у порівнянні з раніше діючим Законом «Про охорону атмосферного повітря») введена стаття, що стосується інвентаризації викидів шкідливих ( забруднюючих) речовин в атмосферне повітря. Відповідно до статті 22 «Інвентаризація викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря та їх джерел» цього ФЗ і ст. 121 ФЗ №
 8. Методи визначення кількісних і якісних характеристик виділень і викидів забруднюючих речовин в атмосферу
  1. Для визначення кількісних і якісних характеристик виділень і викидів ЗР у атмосферу використовуються інструментальні та розрахункові (розрахунково-аналітичні) методи. Інструментальні методи є превалює для джерел з організованим викидом забруднювальних речовин у атмосферу (ГОСТ 17.2.3.02-78). До основних джерел з організованим викидом відносяться: - димові та
 9. Рекомендований склад і зміст «Звіту з інвентаризації викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря і їх джерел для підприємства »
  « Звіт по інвентаризації викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря та їх джерел для підприємства »(далі по тексту« Звіт з інвентаризації ») повинен включати наступні розділи: - Титульний лист; - Відомості про розробника і список виконавців; - Реферат; - Зміст. Введення. 1. Загальні відомості про підприємство. 2. Короткий опис технологічного процесу
 10. Про застосування методик за розрахунком виділень (викидів) від різних виробництв
  1. У ряді методик, включених до «Переліку методичних документів з розрахунку виділень (викидів) ...» [13] містяться розрахункові формули для визначення виділень (викидів) одних і тих же виробництв. Для забезпечення єдиного підходу до розрахунку виділень (викидів) однотипних виробництв необхідно при: - зварювальних роботах; - механічній обробці металів; - нанесенні лакофарбових
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека