Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаНеврологія і нейрохірургія
« Попередня Наступна »
Л.О.Бадалян. Невропатология, 1987 - перейти до змісту підручника

ранимою МОЗКУ ДИТИНИ В КРИТИЧНІ ПЕРІОДИ РОЗВИТКУ

Моменти, під час яких відбувається оформлення функціональних ансамблів, нерідко називають критичними періодами розвитку. Для еволюційної неврології дуже важливі виявлення і вивчення таких періодів, бо на даному відрізку часу ще не сформована функція найбільш ранима, але саме в цей час є і найбільші шанси запобігти загрозі дефекту.

Наочною моделлю для вивчення критичних періодів розвитку є процес формування мови. Відомо, що споность до засвоєння мови обмежена в часі. Процеси oneрежающего забезпечення мовної функції, що розгортаються на першому році життя, надалі поступово згасають при відсутності підкріплення. Наприклад, в разі не розпізнаної вчасно вродженої приглухуватості інтенсивність предречевой дій (гуління, лепет) знижується вже до кінця першого року життя. Надалі така дитина може перемикатися на мову жестів і дуже важко засвоює розмовні навички. Якщо мовна функція не оформили до 4 -5 років, подальше мовленнєвий розвиток ставиться під велику загрозу.

Немає сумніву, що і в процесі формування інших функціональних ансамблів існують аналогічні критичні періоди максимальної готовності, відкритості для встановлення міжсистемних зв'язків. Детальне вивчення цих періодів входить до числа найактуальніших завдань еволюційної неврології.

Аналіз критичних періодів дозволяє краще зрозуміти сутність багатьох відхилень, з якими зустрічається клінічна практика. Еволюційно-динамічний підхід до різноманітних поразок нервової системи показує, що часто такі ураження являють собою не поломку вже готового механізму, а затримку або спотворення розвитку, немов з первинної заготовки виточується лише перше наближення до бажаного зразком. При цьому під зразком не слід розуміти якийсь ідеал норми, під який необхідно підганяти всі варіанти розвитку. Людство саме й сильно саме різноманітністю індивідуальностей, стандартизація тут неприпустима. Швидше під бажаним зразком можна розуміти такий індивідуальний варіант, який задовольняє хоча б мінімуму вимог, заснованих на середньостатистичних показниках. Однак і в такому випадку важливо не тільки оцінити рівень розвитку, а й визначити подальший прогноз. У відсутності прогнозу, до речі, полягає методологічна неспроможність багатьох тестів, які оцінюють інтелектуальний розвиток. Більшість таких тестів подібно фотографіям, фіксуючим безліч різних деталей, але тільки на даний момент. Тим часом прогноз динаміки розвитку не менш важливий, ніж стан на момент обстеження.

Спостереження показують, що поряд з середньостатистичною планомірно висхідній кривій нормального розвитку існують варіанти тимчасового відставання з подальшим різким "ривком" вгору і, навпаки, початкове помітне перевищення середніх нормативів змінюється майже повною зупинкою або явною тенденцією до уповільнення темпів. Багатофакторний аналіз "профілів розвитку" та їх можливої ??динаміки відноситься до числа актуальних завдань неврології, особливо при обстеженні дітей шкільного віку.

Школа є установою, що пред'являє стандартні вимоги до явно нестандартної масі учнів. Найбільшу увагу привертають неуспішні школярі. Спеціальні неврологічні дослідження показують, що серед невстигаючих школярів вельми часто зустрічаються діти з так званої мінімальною мозковою дисфункцією, суть якої полягає недоразвитии окремих функціональних систем мозку або в недостатній організованості міжсистемних зв'язків. Наприклад, недорозвинення центрів письмової мови обумовлює труднощі при навчанні правопису слів. Зустрічаються також ізольовані дефекти читання, рахунку, моторна незручність, що не дозволяє акуратно писати, добре малювати. На жаль, нерідко подібні учні огульно зараховуються в розряд які можуть, і іноді навіть ставиться питання про переведення їх у допоміжну школу. Насправді ж тут маються цілком конкретні неврологічні розлади, піддаються корекції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ранимою МОЗКУ ДИТИНИ В КРИТИЧНІ ПЕРІОДИ РОЗВИТКУ "
 1. шизофренічного РОЗЛАДИ
  Д.Л.Брафт (D. L Bmft) Шизофренічні розлади - це серйозні психічні захворювання з тривалістю від б міс і більше, які викликають суттєві порушення соціальної, професійної та особистому житті хворого. Для хворих, що страждають на шизофренію, характерні неадекватна поведінка і явні порушення в мисленні. Незважаючи на удавану стереотипну поведінку таких хворих,
 2. КРИТИЧНІ ПЕРІОДИ РОЗВИТКУ
  У розвитку дитини розрізняють кілька мають специфічні особливості періодів. Ці періоди називають критичними, або віковими, кризами через підвищеної вразливості нервової системи і підвищеного ризику виникнення порушень її функцій. Найбільш відповідальним є перший віковий криз. Цей період охоплює перші 2 - 3 роки життя. На першому році закладаються основи психічної
 3. цироз печінки
  Вперше термін цирози печінки був запропонований Т. Н. Laenec (1819), який застосував його в своїй класичній монографії, що містить опис патологічної картини і деяких клінічних особливостей хвороби. Відповідно до визначення ВООЗ (1978), під цирозом печінки слід розуміти дифузний процес, що характеризується фіброзом і перебудовою нормальної архітектоніки печінки, що приводить до
 4. плацентарної недостатності гіпоксія плоду І асфіксія немовляти
  ХРОНІЧНА фетоплацентарної недостатності Фетоплацентарна недостатність (ФПН) складає в структурі причин перинатальної смертності більше 20%. Багаторічні спостереження багатьох авторів за розвитком дітей, народжених матерями з діагностованою ФПН, дозволили прийти до висновку, що вказана патологія зумовлює не тільки різке збільшення перинатальної смертності, а й численні
 5. Надання невідкладної допомоги в умовах поліклініки
  В умовах дитячої поліклініки найбільш часто зустрічаються такі види невідкладних станів: непритомність, колапс, анафілактичний шок, судомний синдром, напад бронхіальної астми, кропив'янка, набряк Квінке, гипертермический синдром. Різні отруєння, тепловий і сонячний удар зустрічаються вкрай рідко. НЕПРИТОМНІСТЬ Непритомність - раптово виникає короткочасна втрата свідомості з
 6. НЕІРООБМЕННО-ЕНДОКРІННИІ СИНДРОМ (гіпоталамічний синдром, МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ)
  Різні найменування нейрообменно-ендокринного синдрому (НОЕС) пояснюються кількома причинами . Етіологія і патогенез синдрому обумовлені гіпоталаміче-ськими порушеннями. В останні роки більш чітко показані генетичні передумови до захворювання. Особлива увага звертається на резистентність до інсуліну та роль надлишкової маси тіла у розвитку таких важких ускладнень, як инсу-ліннезавісімий
 7. I триместр вагітності (період органогенезу і плацен-тації)
  I триместр вагітності у свою чергу підрозділяється на наступні періоди-ди: - імплантація і бластогенез (перші 2 тижні розвитку); - ембріогенез і плацентація (3-8 тижнів гестації); - ранній фетальний, період ранньої плаценти (9-12 тижнів вагітності ). 6.2.1. Імплантація, бластогенез (0-2 тижнів) Початок вагітності визначається моментом запліднення зрілої яйцеклітини
 8. III триместр вагітності (пізній плодовий пери-од)
  6.4.1. Загальні дані Завершальна третина вагітності характеризується подальшим зростанням плоду, інтенсивним дозріванням його органів і систем, функціональним становленням єдиної регуляторної системи, яка дозволяє плоду пристосовуватися до несприятливих факторів і компенсувати виниклі порушення. Регуляторна система включає перш за все нервову систему і вищі структури головного
 9. Патогенетичні та патоморфологічні зміни окремих органів і систем при гестозі
  Плацента Сутність багатосторонніх змін при гестозі полягає насамперед у первісному ураженні судинної системи плаценти і підвищенні її проникності для антигенів плода. Судинна система плаценти є лінією першого захисту проти проникнення антигенів плоду в кровоток матері. Відомо, що з 20 тижнів вагітності починається активний ріст проміжних ворсин і зміна
 10. Клініка і діагностика
  Основні клінічні симптоми і ступінь їх виражено-сти 9.7.1.1. Набряки Гестоз найчастіше починається з набряків. Це можуть бути приховані набряки, які проявляються патологічної збільшенням маси тіла. При нормально протікає вагітності маса тіла жінки збільшується щодня на 50 г, на тиждень - на 350 г, що відповідає програмі росту плода і плаценти. При прихованих набряках
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека