ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Баклановский С.В.. Довідник військового психолога, 2000 - перейти до змісту підручника

РОБОТА ПО попередження самогубств, НУВ, ПИЯЦТВА І НАРКОМАНІЇ В ЧАСТИНІ

Психологія суїцидальної поведінки військовослужбовців

Види суїцидальної поведінки

Істинний суїцид - усвідомлені дії метою яких є вчинення акту самогубства, бажання позбавити себе життя. Серйозність намірів підтверджується вибором місця, часу і способу суїцидальної дії, активної попередньою підготовкою, а в ряді випадків - наявністю передсмертних записок.

Афективний суїцид - суїцидальні дії, обумовлені надзвичайно сильним афектом, що виник в результаті раптового гострого психотравмуючого події або під впливом акумуляції хронічних психотравм. Психотравматична ситуація не встигає піддатися особистісної переробці. Такий суїцид характеризується інтенсивністю динаміки, швидким зростанням емоційної напруженості, вкрай насиченими негативними переживаннями гніву, образи, ображеної гідності. Сприйнятті ситуації стає вибірково фрагментарним, уривчастим.

Демонстративно-шантажні суїцидальну поведінку - свідома маніпуляція індивідом жізнеопасной діями при збереженні для нього високої цінності власного життя з метою зміни конфліктної ситуації в сприятливу сторону, надання тиску на оточуючих.Особистісні особливості суїцидентів

? низький або занижений рівень самооцінки, невпевненість у собі;

? висока потреба в самореалізації;

? симбіотичності, висока значимість для них теплих, емоційних зв'язків, щирості взаємин, наявності емпатії, підтримки з боку оточуючих;

? труднощі при прийнятті рішень;

? високий рівень тривожності. Зниження рівня оптимізму та активності в ситуації утруднень;

? схильність до самозвинувачення, перебільшення своєї провини;

? низька самостійність;

? недостатня соціалізація, інфантильність і незрілість особистості.

Фактори суїцидального ризику

? важка морально-психологічна обстановка в найближчому соціальному оточенні - в колективі, в сім'ї;

? умови сімейного виховання;

? відсутність батька в ранньому дитинстві;

? матріархальний стиль відносин у дитинстві;

? виховання у неблагополучній сім'ї («алкогольний клімат», наявність психічних хворих, родичів з асоціальними формами поведінки, відбували або відбувають кримінальне покарання);

? виховання в сім'ї, де були випадки самогубства, спроби самогубств або суїцидальні погрози з боку близьких;

? вікові особливості потенційного суїцидента;

? хронологічні особливості: час року, дні тижня, час доби;

? часта зміна місця проживання, навчання, роботи;

? активне вживання алкоголю та інших наркотичних засобів;

? залученість в ретрістскіе групи, вчинення суїцидальних спроб та інОзнаки суїцидального ризику

? відкриті висловлювання про бажання покінчити з собою (товаришам по службі, в листах родичам і знайомим, коханим дівчатам);

? непрямі натяки на можливість суїцидальних дій (наприклад, поява в колі товаришів по службі з петлею на шиї з брючного ременя, мотузки, телефонного дроту тощо; публічна демонстрація петлі з будь-яких гнучких предметів; гра з зброєю з імітацією самогубства і т. д.)

? активна попередня підготовка, цілеспрямований пошук засобів покінчити собою (збирання таблеток, пошук і зберігання отруйних рідин і т.д.)

? фіксація на прикладах самогубства (часті розмови про самогубства взагалі);

? надзвичайно наполегливі прохання про переведення в інше військовий підрозділ, навчальний заклад, про госпіталізацію, надання відпустки за сімейними обставинами (військовослужбовці найчастіше звертаються до родичів і знайомих з проханням направити у військову частину «фіктивну» телеграму про важкому сімейний стан);

? порушення міжособистісних відносин, звуження кола контактів у військовому колективі, прагнення до усамітнення;

? змінився стереотип поведінки: невластива замкненість і зниження рухової активності у рухливих, товариських («зловісне спокій» і зібраність), порушену поведінку і підвищена товариськість у малорухомих і мовчазних;

? раптовий прояв невластивих раніше людині чорт акуратності, відвертості, щедрості (роздача особистих речей, фотоальбомів, годин, радіоприймачів, значків, обмундирування тощо);

? втрата інтересу до навколишнього (аж до повної відчуженості);

? роздуми на тему самогубства можуть здобувати художнє оформлення: у записній книжці, зошити для ЗАНЯТЬ зображують малюнки, що ілюструють депресивний стан (наприклад, труни, хрести, шибениці і т.п.)

Основні напрямки діяльності військового психолога з попередження самогубств серед військовослужбовців

- вивчення соціально-психологічних процесів у військових колективах, психологічних характеристик різних неформальних груп, проведення експериментально-психологічних обстежень особового складу з метою виявлення людей з підвищеним суїцидальним ризиком;

- виявлення причин, умов і передумов, що сприяють суїцидальних обставинам, своєчасне інформування та вироблення пропозицій посадовим особам про необхідність проведення тих чи інших організаційних заходів щодо їх усунення;

- активна участь у створенні у військових колективах сприятливою, поважної атмосфери;

- своєчасна розробка рекомендацій по роботі з воїнами, що мають труднощі в адаптації;

- проведення психологічного аналізу кожного випадку суїциду і участь в якості спеціаліста-експерта в розслідуванні справ, пов'язаних з самогубством;

- проведення занять з усіма категоріями військовослужбовців, членами їх сімей з профілактики самогубств і замахів на самогубство, ознайомлення їх з принципами та методами надання першої психологічної допомоги суїцидентам, в вирішенні кризової ситуації, своєчасному розпізнаванні осіб з високою ймовірністю суїцидальної вчинку.

Відомості для підготовки донесення про вчинений суїцидальній пригоді

(на основі додатку № 3 директиви начальника ГУВР ЗС РФ 1998 р. № 3)1. Час, місце і форма події.

2. Дані про суїцидента (займана посада, військове звання, П.І.Б., рік народження, освіта (що і коли закінчив), національність, яким РВК призваний і коли, сімейний стан).

3. Характер листування з батьками.

4. Наявність фактів суїцидальних спроб до призову, заяв і висловлювань суїцидального характеру.

5. Наявність фактів суїцидальних спроб серед найближчих родичів військовослужбовця.

6. Відомості про які мали місце черепно-мозкових травмах, психічних захворюваннях.

7. Оцінка рівня нервово-психологічної стійкості, суїцидального ризику (дані про НПУ з карти професійно-психологічного відбору; висновок за підсумками психологічного вивчення у військовій частині).


8. Чи перебував військовослужбовець під динамічним наглядом психолога і як виконувалися рекомендації по роботі з суїцидентом?

9. Особливості поведінки суїцидента напередодні вбивства.

10. Наявність передсмертної записки, її повний зміст.

11. Дані про психолога, що вивчав суїцидента (військове звання, П.І.Б., освіта, з якого часу займає посаду).

12. Найменування військового комісаріату, що проводив психологічне (психофізіологічний) обстеження та соціально-психологічне вивчення суїцидента.

13. Передбачувані причини скоєння суїциду, фактори, що спровокували пригода.

14. Дані на командирів і начальників суїцидента.

Журнал

обліку осіб, які звернулися за психологічною допомогою

Облік осіб, які звернулися за психологічною допомогою, ведеться окремо за категоріями:

- військовослужбовці строкової служби;

- офіцери, прапорщики (мічмани);

- члени сімей військовослужбовців і цивільний персонал.П. 5 - Описується проблема з якою клієнт звернувся на прийом до психолога і його актуальне психологічний стан

П. 6 - Повна назва методики, результати в "сирих" балах і (або) Стена. (Матеріали обстеження зберігаються окремо.

П. 7 - Вказуються рекомендації посадовим особам, заходи психотерапевтичного і психокорекційного плану

Робота психолога з профілактики порушень статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями

(Варіант програми діяльнісної-групового регулювання

та протидії НУВ)Етап організаційно-психологічної роботи

? підготовка інструментарію та матеріально-технічного забезпечення психологічної роботи;

? вивчення та аналіз соціологічної інформації про молодого поповненні, а також даних професійного та психологічного огляду;

? проведення діагностики особистісних особливостей воїнів;

? організація психологічного консультування;

? дослідження внутрішньогрупових і міжгрупових відносин;

? оформлення та ведення поточної документації в формі щоденників і соціально-психологічних карт особистості.Етап дієво-психологічної практичної роботи

? використання методів оперативного вивчення, аналізу та узагальнення інформації про порушення статутних взаємовідносин;

? лекції, соціально-психологічні тренінги з молодшими командирами по навчання їх практиці психологічної роботи з підлеглими;

? навчання офіцерів можливостям соціально-психологічного вивчення молодого поповнення з метою вироблення оптимальних шляхів регулювання взаємовідносин;

? формування і функціонування груп соціального та професійного становлення нового поповнення;

? цільові опитування військовослужбовців;

узагальнення позитивного досвіду соціально-психологічного забезпечення попередження негативних відносин в підрозділі

Робота психолога з профілактики пияцтваАлкоголізм - зловживання алкоголем.

Особливість фармакологічного впливу алкоголю на психіку полягає в тому, що, з одного боку він пригнічує психічну активність, особливо у великих дозах, а з іншого - стимулює її, особливо в малих дозах, знімаючи свідоме гальмування і тим самим даючи вихід пригніченим бажанням і імпульсам.Деякі закономірності пияцтва і алкоголізму

1. Оскільки сп'яніння знижує пережите почуття тривоги, пияцтво частіше зустрічається там, де більше соціально-напружених, конфліктних ситуацій.

2. Вживання алкоголю пов'язане зі специфічною формою соціального контролю: в одних випадках вона є елементом ритуалу («церемоніальне пияцтво»), а в інших - показником антінорматівние поведінки, засобом звільнення від зовнішнього контролю.

3 . Основний мотив пияцтва у чоловіків - бажання відчувати себе сильнішими, мати можливість привернути до себе увагу.

4. Алкоголізм корениться у внутрішньому конфлікті, обумовленому прагненням подолати тяготящее почуття залежності.Стадії алкоголізму

1. Початкова стадія - характеризується психічною залежністю від алкоголю, наростанням толерантності до спиртного, втратою блювотного рефлексу, появою випадків «прогалин в пам'яті» по подіях поведінки в стані сп'яніння. Відбувається перехід від епізодичного пияцтва до систематичного.

На даному етапі характерна втрата контролю за кількістю випитого алкоголю, після прийому перших доз втрачається контроль за поведінкою, насичення настає після прийому такої кількості, яке викликає глибоке сп'яніння.

Встановлення діагнозу на даному етапі утруднено. Пропонується в цілях об'єктивізації виділяти не менше трьох ознак з існуючих:

- порушення здатності контролювати прийом алкоголю і дози;

- фізіологічний стан відміни (абстиненції);

- підвищення толерантності;

- зміщення інтересів у бік вживання речовини і продовження його вживання, незважаючи на шкідливі наслідки для здоров'я.2. Розгорнута стадія - характеризується нестримним, компульсивним потягом до алкоголю. Толерантність до алкоголю досягає максимуму. Формується абстинентний (похмільний) синдром. З'являється фізична залежність від алкоголю. Спостерігаються соціальні труднощі, неврологічні і соматичні розлади.

Випивки все частіше відбуваються в колі випадкових людей або поодинці. У разі неможливості придбати в даний момент спиртні напої вживаються будь-які сурогати. У стані сп'яніння все частіше з'являються дратівливість, легко переходить у злість з агресивними вчинками.3. Кінцева стадія - характеризується зниженням толерантності до алкоголю і переважанням залежності від нього (порівняно з психічною). Найбільшою виразністю досягають психічні прояви абстинентного синдрому. Часті алкогольні психози.

Періоди запоїв втрачають чіткі межі. Пияцтво стає безперервним. Наростає погіршення соматичного стану, шкірні покриви стають блідими, з землистим відтінком, настає схуднення, людина виглядає старше своїх років.

  Робота психолога з профілактики наркоманії  Наркоманія - захворювання, що виникає внаслідок вживання наркотичних засобів, що викликають в малих дозах ейфорію, у великих - оглушення, наркотичний сон.

  Наркотики - речовини, офіційно включені до списку наркотичних речовин та наркотичних засобів, що викликають специфічну дію на нервову систему і весь організм людини в плані зняття больових відчуттів, розвитку особливих станів наркотичного сп'яніння, зміни свідомості, і т.д.

  Наркотичні засоби поділяються на такі групи:

  - природні (натуральні) наркотичні засоби і напівсинтетичні наркотики, отримані на їх основі (конопля - марихуана, гашиш, мак - макова соломка, опій, ефедра - ефедрон первітин, кокаїновий кущ - кокаїн, крек, гриби - псилобіцин);

  - синтетичні наркотичні засоби (промедол, ЛСД, амфетамін, барбаміл, гідрокордон, допілодор, мескалін, метадон, метаквалон, ноксирон, сомбревін, тріметоксіамфетамін, фенциклидин, естоцін, етамінал натрію - в таблетках, капсулах ампулах);

  - сильнодіючі медикаментозні засоби (які не віднесені у нас в країні до наркотичних засобів), які, не будучи наркотиками, можуть викликати хворобливу пристрасть і становити небезпеку для здоров'я, а також використовуватися як сировина для приготування наркотиків (ефедрин, реланіум, реладорм, барбітал натрію, тазепам, ефір, кетамін, клофелін, циклодол, димедрол, седуксен, феназепам, еленіум, нембутал, мединал, гексабарбитал, веронал, люмінал, фенибут, кофеїн, центедрін, артан, наком, піпольфен, супростін, бромутал, зуноктін, радедорм, ромпаркін, екстракт чайного листа - чифир);

  - засоби побутової і промислової хімії - в силу своєї доступності набули широкого поширення серед токсикоманів (ефір, хлороформ, діетілефір, дихлоретан, дихлофос, трихлоретилен, чотирихлористий вуглець,, толуол, етиленгліколь, прехлоретілен, бензол, бензин, гас, дизельне паливо, синтетичний клей , лаки, розчинники, нітрофарби, дезодоранти в балонах і т.
 п.).  Про вживання наркотиків військовослужбовцям незаперечно свідчать три наступних ознаки:

  - наявність сильного потягу до наркотичних препаратів;

  Виникає швидко, в окремих випадках після разового вживання, не завжди усвідомлюється людиною. Факт потягу важко приховуємо, дана тема присутня в думках і розмовах. Передчуття вживання наркотиків викликає пожвавлення, нездатність зосередитися, багатомовності. Відсутність наркотику викликає дратівливість, невдоволення собою і оточуючими, нездатність до тривалої фізичної або розумової навантаженні.

  - стан наркотичного сп'яніння;

  Нагадує алкогольне. Загальною ознакою є стан ейфорії в поєднанні з уповільненим або прискореним мисленням. У ряді випадків спостерігається загальмованість, з'являються розлади координації, хода невпевнена, мова змазана, з раптовими зупинками. Особа нагадує маску (обвислі губи, напівзакриті повіки). Зіниці розширений незалежно від освітлення. При завершенні дії препарату наркомани стають малорухомими, перебувають в дрімотному стані або впадають у глибокий сон. При багатьох видах наркоманії відзначається почуття голоду.

  Наркотичне сп'яніння, викликане препаратами приготованими з маку - звуження зіниць, свербіж шкіри обличчя та верхньої частини тулуба, сухість шкіри, відсутність порушень координації, можливо пригнічений дихання.

  Гашишное сп'яніння - почервоніння обличчя, блиск очей, тремтіння рук і всього тіла, можливі безпричинний сміх, втрата відчуття часу і простору, Часто відбувається підвищення самооцінки. Навколишній світ сприймається незвично яскраво, звуки сильніше.

  Застосування кокаїну - втрата апетиту, порушення сну, зміна добового ритму. Можливе підвищення активності, ослаблення критики, нетактовність.

  Ефедринових наркоманія - відсутність потреби у сні, поява відчуттів швидкого росту волосся, їх ворушіння. Шкіра бліда. Присутність відчуття всесилля, здатності вирішити будь-які проблеми, бажання допомогти оточуючим, зайва відвертість. Прагнення займатися творчою діяльністю, невластивою раніше.

  Зловживання лікарськими препаратами - прискорення промови, безпричинна веселість, порушення орієнтування, поява ілюзій і галюцинацій. При систематичному прийомі на тлі блідого обличчя виділяється порозовеніе щік, червоні губи, відбуваються судомні посмикування м'язів, мимовільні рухи, зміни ходи.

  При вживанні летючих розчинників - втрата орієнтування в часі і просторі, обов'язкове виникнення зорових галюцинацій, в яких самі токсикомани приймають участь. У ході розмови відзначається відсутність належної серйозності, почуття дистанції.  - абстинентний синдром;

  Виникає на етапі, коли людина не може обходитися без наркотичних засобів. Характеризується інтенсивними больовими відчуттями. Разом з цим спостерігається тужливий, пригнічений настрій, дратівливість, злостивість, дратівливість, байдужість до оточуючих і близьким. Супроводжується нудотою, проносом, підвищеною пітливістю, прискореним пульсом, тремтінням рук, нездатністю переносити навантаження розладом сну. Вся поведінка наркоманів підпорядковане прагненню знайти наркотик.  Основний зміст роботи з профілактики та подолання наркоманії в підрозділі (частини) - комплекс заходів організаційного, соціально-психологічного та медичного характеру.

  1. Превентивна інформаційно-роз'яснювальна робота з метою підвищення психологічної, правової, медичної компетентності особового складу. Головний зміст - показ шкоди, яку завдає організму і психіці вживання наркотиків. Акцент доцільно робити на наукових даних і результатах лікарського досвіду, доказі високого ризику формування залежності навіть при разовому прийомі. Важливою складовою є доведення заходів правового характеру за виготовлення та розповсюдження наркотиків.

  2. Психологічна експертиза організаційно-правових заходів, спрямованих на боротьбу з поширенням наркотиків, виявлення факторів, що впливають на поширення наркотиків серед військовослужбовців.

  3. Чітка організація повсякденної життєдіяльності військовослужбовців. Перекриття каналів доставки наркотиків (пересилання поштою, доставка родичами, збут наркотиків цивільними особами, розкрадання аптечок, лікувальних установ, а також запобігання їх кустарного приготування. Суворий облік і постійний контроль зберігання, видачі та використання медикаментів, пально-мастильних матеріалів, розчинників, лакофарбових матеріалів, інших токсичних речовин.

  4. Виявлення (спільно з медичними працівниками) осіб, що вживають наркотики. Робота з виявлення таких військовослужбовців включає їх зовнішній огляд, вивчення документів, індивідуальні бесіди та ін При проведенні профілактичних медичних оглядів необхідно звертати увагу на шкірні покриви (наявність татуювань, що дозволяють припускати наявність контактів військовослужбовця з кримінальним середовищем, наявність гнійничкові висипання, расчесов шкіри, слідів уколів), а також осіб, які страждають зайвою худиною, дефіцитом ваги.

  5. Створення та організація діяльності служб соціально-психологічної допомоги військовослужбовцям з наркотичною залежністю, людям з їх соціального оточення. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "РОБОТА ПО попередження самогубств, НУВ, ПИЯЦТВА І НАРКОМАНІЇ В ЧАСТИНІ"
 1.  Баклановский С.В.. Довідник військового психолога, 2000
    Загальні вимоги до офіцера психологічної служби та організації психологічної роботи. Організація і зміст діяльності офіцера психологічної служби в мирний час. Планування роботи щодо психологічного забезпечення повсякденної діяльності військ. Організація психологічного вивчення особового складу частини. Психологічний супровід особового складу частини. Робота по
 2.  ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
    На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
 3.  Спеціальні вправи для очей
    Вранці і ввечері: 1. Бризкати у відкриті очі холодною кип'яченою водою. Краще талої - прокип'ятити, заморозити, а потім відталої водою вмиватися і бризкати в очі. Вмиватися свіжим снігом. Тала вода і сніжна вода зберігає полімерну структуру льоду, і ця вода дуже ефективно витягує шлаки і отрути з наших клітин організму, дуже добре підходить. І ось ми своїх дітей навесні
 4.  Проблема норми і аномалії в розвитку і поведінці людини (або введення в психологічну теорію відносності).
    У попередньому розділі було з'ясовано, що психологічне дослідження особистості та її розвитку здійснюється на практиці в наукових поняттях, значення кожного з яких визначається тимчасовими компромісами між різними групами вчених. Один і той же термін в тлумаченні різних психологів, що належать до різних шкіл, може тлумачитися по-різному, особливо гостро ця проблема стоїть в
 5.  Навички подолання стресу
    Викликані стресовими ситуаціями емоції і фізіологічне збудження вкрай неприємні, і цей дискомфорт мотивує індивіда вжити щось для їх ослаблення. Процес, за допомогою якого людина намагається впоратися зі стресовими вимогами, називається подоланням і зустрічається в двох основних видах. Людина може зосередитися на конкретній проблемі або ситуації, намагаючись змінити її
 6.  Психологія і її розділи
    Прикладні області Серед психологів, які безпосередньо обслуговують своїх ближніх, одні займаються проблемами окремих людей у ??випадках емоційних або соціальних криз, інші прагнуть допомогти вирішенню проблем, що виникають у галузі освіти або виробничої діяльності, треті створюють програми для залучення уваги людей до різних суспільних заходам або
 7.  Профілактика психічного здоров'я військовослужбовців в умовах військової частини
    Робота по збереженню психічного здоров'я військовослужбовців має комплексний характер і реалізується за двома основними напрямками. 1. Здійснення систематичної і узгодженої роботи психолога та інших посадових осіб профілактичного плану щодо своєчасного виявлення воїнів, які потребують надання психологічної допомоги та постійному психологічному супроводі, створенню сприятливих
 8.  Характеристика видів девіантної поведінки в бойовій обстановці
    Загальна класифікація девіацій воєнного часу, побудована на підставі їх спрямованості, може мати наступний вигляд (рис. 2.15). З малюнка видно, що мають місце своєрідні групи девіантних вчинків, які мають різні мети. Так, одні з них орієнтовані на отримання девиантами особистої вигоди у вигляді задоволення ідеологічних потреб, реалізації ідеологічних, етнічних та
 9.  Основні завдання і методи діяльності психолога з надання психологічної допомоги військовослужбовцям
    Психологічна допомога має комплексний характер, реалізований за двома основними напрямками: 1. Здійснення систематичної і узгодженої роботи психолога та інших посадових осіб профілактичного плану щодо своєчасного виявлення воїнів, які потребують надання психологічної допомоги та постійному психологічному супроводі, створенню сприятливих умов для життєдіяльності
 10.  Додаток № 2 Рекомендації щодо виявлення осіб з ознаками нервово-психічної нестійкості
    до ст. 20 Керівництва, затвердженого наказом Міністра оборони Російської Федерації 1997 N___ Рекомендації щодо виявлення осіб з ознаками нервово-психічної нестійкості Під "нервово-психічної нестійкістю" (НПН) розуміють схильність до зривів нервової системи при значних фізичних і психічних навантаженнях. Це досить широке поняття включає в себе різні
 11.  Рекомендації щодо виявлення осіб з незадовільним рівнем нервово-психічної нестійкості
    Під незадовільним рівнем нервово-психічної стійкості розуміють схильність до зривів нервової системи при значних фізичних і психічних навантаженнях. Це досить широке поняття включає в себе різні предболезненное стану (крайні варіанти психічної норми) з прихованою, що не вираженою, або помірно вираженою, але компенсованій формою перебігу, обумовлені дефектами
 12.  Рекомендації щодо виявлення осіб з ознаками нервово-психічної нестійкості
    Під "нервово-психічної нестійкістю" (НПН) розуміють схильність до зривів нервової системи при значних фізичних і психічних навантаженнях. Це досить широке поняття включає в себе різні предболезненное стану (крайні варіанти психічної норми) з прихованою, що не вираженою, або помірно вираженою, але компенсованій формою перебігу, обумовлені дефектами
 13.  Реалізація моделі оптимізації процесу психолого-педагогічної підготовки курсантів військово-інженерного вузу
    Практична реалізація розробленої моделі організації та управління процесом психолого-педагогічної підготовки курсантів дозволила виявити комплекс умов, факторів, що роблять значний вплив на його ефективність. У ході дослідження встановлено, що оптимізація процесу підготовки курсантів досягається за допомогою застосування наступного комплексу заходів: розробка системи роботи з
 14.  Хронічний гепатит
    скійР?? іческого. ГЕПАТИТ (ХГеп) - дифузний поліетіологічен-Ewспалітел ™ процес у печінці, що триває більше 6 міс. н ™ 5? ° логічно ХГеп характеризується дистрофією або некрозами пече-I ™ ™ Ю1СТОК (° Т одиничних До масивних), інфільтрацією тканини печінки імунокомпетентними клітинами і поліморфно-ядерними лейкоцита-336 jQi розширенням портальних трактів за рахунок запальної інфільтрації в
 15.  Материнська смертність
    Материнська смертність - один з основних критеріїв якості та рівня організації роботи родопомічних закладів, ефективності впровадження наукових досягнень в практику охорони здоров'я. Однак більшість провідних фахівців розглядають цей показник більш широко, вважаючи материнську смертність інтегруючим показником здоров'я жінок репродуктивного віку і відображає популяційний
 16.  Нервово-психічні анорексія і булімія
    Деніел В. Фостер (Daniel W. Foster) Нервово-психічна анорексія і булімія являють собою порушення харчування у молодих, раніше здорових жінок, у яких розвивається паралізуючий страх надмірно поправитися. Популяція з високим ризиком розвитку цих порушень складається головним чином з жінок білої раси, що походять з середньої та вищої соціальних шарів. Ці порушення рідко спостерігаються
 17.  Стафілококової інфекції
    Річард M. Локслі (Richard M. Locksley) Стафілококи, з яких золотистий стафілокок відноситься до найбільш важливих патогенних агентів для людини, являють собою стійкі грампозитивні бактерії, що мешкають на шкірних покривах. При порушенні цілісності шкірних покривів або слизових оболонок під час операції або в результаті травми стафілококи можуть потрапляти в підлеглі тканини і
 18.  ОТРУЄННЯ І ПРИНЦИПИ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ
    Пауль А. Фрідман (Paul A. Friedman) Загальні принципи У США випадкове отруєння хімічними речовинами служить причиною близько 5000 випадків смерті щороку, в той час як число самогубств, скоєних за допомогою хімічних речовин, щороку складає більше 6000. На додаток до жертв смертельного отруєння існує набагато більше число осіб, чиє здоров'я серйозно
 19.  СТАНУ СТРАХУ
    К. Т. Бріттон, С. К. Ріш, Дж. К. Джіллін (К. Т. Button, S. С. Risch, J. С. Gillin) Стан тривоги - це нормальна відповідна реакція людини на мінливості життя. У нерізко вираженій формі такий стан є по суті адаптивної реакцією. Так, наприклад, студент не може добре здати іспиту, не відчуваючи ніякої тривоги перед ним. Однак у крайньому своєму вираженні стан
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека