ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Шпаргалка. Програмні питання з дисципліни «Військова психологія» за спеціальністю «Психологія», 2012 - перейти до змісту підручника

Шляхи виявлення можливих конфліктів у військовому колективі

Важливим напрямком діяльності офіцерів по управління конфліктами як соціально-психологічними явищами є їх попередження. Робота офіцерів-керівників з попередження конфліктів може йти за двома основними напрямками: створення об'єктивних умов, що перешкоджають виникненню і деструктивному розвитку передконфліктних ситуацій; навчання офіцерів способам попередження та конструктивного вирішення передконфліктних ситуацій.

До числа об'єктивних передумов, що сприяють профілактиці деструктивних конфліктів, можна віднести:

- створення сприятливих умов для життєдіяльності офіцерів і військових колективів (матеріальна забезпеченість сім'ї, можливості для самореалізації, здоров'я офіцера, наявність повноцінного часу для відпочинку і т. п.);

- справедливе і гласне розподіл матеріальних і духовних благ у військовому колективі;

- розробку нормативних процедур вирішення типових проблемних ситуацій соціальної взаємодії і передконфліктних ситуацій;

- екологічно нормальне середовище, навколишнє офіцера.

Типовими суб'єктивними передумовами попередження конфліктів є: підтримка в ході взаємодії балансу статусів, взаємозалежності в рішеннях і діях, взаємних послуг; вміння визначити, що спілкування стало Предконфликтную і повернутися з передконфліктної ситуації до нормальної взаємодії; здатність офіцера до децентрації; зниження своєї власної відносно стійкою тривожності і агресивності; вміння керувати своїм поточним психічним станом; терпимість до того, що здібності товаришів по службі до різних видів діяльності різні; розуміння того, що не можна швидко, значно, шляхом прямих впливів перевиховати офіцера та ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Шляхи виявлення можливих конфліктів у військовому колективі "
 1. Шпаргалка. Програмні питання з дисципліни «Військова психологія» за спеціальністю «Психологія», 2012
  Історія зародження і розвитку психологічних знань військової психології. Періодизація історії військової психології. Об'єкт, предмет та основні завдання військової психології. Методологічні принципи військової історії про природу і ролі психічного розвитку. Особливості будови нервової системи та її вплив на життя і діяльність військовослужбовців. Поняття про психічні пізнавальних процесах в
 2. . СПЕЦІАЛЬНІ ФОРМУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
  Відповідно до федеральних законів «Про оборону» і «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Російській Федерації» в країні під час оголошення мобілізації створюються спеціальні формування, призначені для виконання спеціальних завдань але забезпечення бойової діяльності Збройних Сил Російської Федерації. Для участі в медичне забезпечення особового складу Збройних Сил Російської
 3. А
  АВТОРИТЕТ (від лат. Autoritas - влада, вплив) - 1) висока оцінка і визнання особистості (групи людей, організації) оточуючими, її ролі як неформального лідера і права на вплив через усталену систему соціально-психічних відносин; 2) високий статус особистості, що визнається групою, колективом; 3) вплив особистості на оточуючих людей без її безпосередніх дій, що надають
 4. Профілактика психічного здоров'я військовослужбовців в умовах військової частини
  Робота по збереженню психічного здоров'я військовослужбовців має комплексний характер і реалізується за двома основними напрямками. 1. Здійснення систематичної і узгодженої роботи психолога та інших посадових осіб профілактичного плану щодо своєчасного виявлення воїнів, які потребують надання психологічної допомоги та постійному психологічному супроводі, створенню сприятливих
 5. Психологічне консультування
  Психологічне консультування є одним з провідних і «енерговитратних» з точки зору додаються з боку психолога зусиль видів його діяль ності. Вивчення військового досвіду показує, що питома вага консультування в загальному бюджеті витрачається службового часу становить у різних психологів (за стажем діяльності та рівнем кваліфікації) від 10 до 25% і більше. Найбільш
 6. Робота психолога з профілактики суїцидальної поведінки військовослужбовців
  Предметом особливої ??уваги посадових осіб є військовослужбовці, які перебувають у депресивному (пригніченому) стані. Досвід вивчення подій, пов'язаних з суїцидальним поведінкою військовослужбовців, показує, що напередодні самогубства (суїциду) або спроби до цього болипінство з них знаходилися в психічному стані, що може бути охарактеризоване як депресивний [20]. Причинами такого
 7. Методи вивчення та оцінки морально-психологічного стану
  Командири, офіцери виховних структур, у т. ч. і військові психологи, зобов'язані постійно вивчати й оцінювати МПС особового складу. У Наказі МО РФ № 226 зазначається, що «психолог полку (корабля 1 рангу) песет відповідальність за стан і організацію психологічної роботи в інтересах виховання особового складу, зміцнення його морально-психологічного стану і підтримки психологічної
 8. Педагогічна профілактика різних видів відхилень в поведінці військовослужбовців
  Проблема виявлення і обгрунтування профілактичних і перевоспітательних методів, прийомів, засобів і форм, а також умов їх ефективного використання представляє для офіцерів і сержантів особливу значимість, так як системний підхід передбачає поруч із змістом та організацією розгляд методики превентивної роботи офіцерів з важкими військовослужбовцями. При виборі тих чи інших методів,
 9. Комплексна цільова програма попередження і подолання різних відхилень у поведінці військовослужбовців за призовом
  I. Етап превентивної діяльності з призовної молоддю Загальна характеристика Мета: організація та проведення цілеспрямованої і систематичної превентивної діяльності з призовниками з попередження та подолання різних відхилень у їх поведінці. Суб'єкти: працівники військових комісаріатів і медичних установ, педагогічні колективи шкіл, ПТУ і технікумів, керівники
 10. Характеристика основних структурних компонентів педагогічної культури заступника командира частини з виховної роботи
  Найважливішою характеристикою особи офіцера як військового педагога виступає військово-педагогічна спрямованість. Під педагогічною спрямованістю прийнято розуміти систему цілей і установок, прагнень та емоційних реакцій, ідеалів і переконань людини, що виражають його ставлення до педагогічної діяльності і визначальним чином впливають на її зміст і результати. У змісті
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека