Головна
ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня
Лежніна Л. В.. Готовність психолога освіти До професійної діяльності: етапи, Механізми, технології формування, 2009 - перейти до змісту підручника

Публікації

Провідні ідеї, зміст і результати дисертації знайшли відображення в наступних основних публікаціях автора:I. Статті у провідних рецензованих наукових журналах,

рекомендованих ВАК

1. Лежніна, Л.В. Системно-діяльнісний підхід до організації професійного психолого-педагогічної освіти / Л.В. Лежніна / / Вища освіта сьогодні. - 2007. - № 9. - С. 33-35. (0.3 д.а.)

2. Лежніна, Л.В. Модель формування готовності психологів освіти до діяльності / Л.В. Лежніна / / Гуманізація освіти. - 2009. - № 1. - С. 44-49. (0.4 д.а.)

3. Лежніна, Л.В. Індивідуальний освітній маршрут як інновація у професійній підготовці педагогів-психологів / Л.В. Лежніна / / Стандарти і моніторинг в освіті. - 2009. - № 2. - С. 53-56. (0.4 д.а.)

4. Лежніна, Л.В. Становлення практичної психології освіти: кроскультурного аналіз / Л.В. Лежніна / / Психологічна наука і освіта. - 2008. - № 1. - С. 31-37 (0.5 д.а.)

5. Лежніна, Л.В. Кейс-метод у навчанні педагогів-психологів: науково-методичний аспект / Л.В. Лежніна / / Наука і школа. - 2008. - № 5. - С. 68-70. (0.6 д.а.)

6. Лежніна, Л.В. Додаткове (профотборочное) випробування абітурієнтів факультету педагогіки та психології / Л.В. Лежніна / / Стандарти і моніторинг в освіті. - 2007. - № 5. - С. 3-8. (0.6 д.а.)

7. Лежніна, Л.В. Психологія в профільній соціально-гуманітарної підготовки учнів / Л.В. Лежніна / / Профільна школа. - 2009. - № 1. - С. 58-63. (0.6 д.а.)

8. Лежніна, Л.В. Підготовка старшокласників до навчально-професійної діяльності у ВНЗ / Л.В. Лежніна / / Виховання школярів. - 2009. - № 3. - С. 50-55; № 4. - С. 64-66. (0.7 д.а.)II. Монографії

9. Лежніна, Л.В. Формування готовності майбутнього педагога-психолога до професійної діяльності: монографія / Л.В. Лежніна. - М.: Видавництво «Прометей» МПГУ, 2009. - 240 с. (15 д.а.)

10. Лежніна, Л.В. Практичний психолог освіти: модель діяльності та спеціаліста: монографія / Л.В. Лежніна. - Йошкар-Ола: МГПИ ім. Н.К. Крупської, 2007. - 160 с. (9 д.а.)III. Навчальні посібники, навчально-методичні роботи, програми

11. Лежніна, Л.В. Психолог в освіті: Професія. Навчання. Кар'єра: навчальний посібник / Л.В. Лежніна. - Йошкар-Ола: МГПИ ім. Н.К. Крупської, 2005. - 112 с. (7 д.а.)

12. Лежніна, Л.В. Психологія: підготовка та захист випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи: методичні рекомендації для студентів / Л.В. Лежніна. - Йошкар-Ола: МГПИ, 2004. - 36 с. (1.7 д.а.)

13. Лежніна, Л.В. Програма державного іспиту за фахом 050706 - педагогіка та психологія / Л.В. Лежніна, Н.С. Морова, Є.П. Чернова та ін - Йошкар-Ола: МГПИ ім. Н.К. Крупської, 2007. - 24 с. (Авт. внесок - 50%).

14. Лежніна, Л.В. Сучасні технології відбору на нові педагогічні спеціальності: методичний посібник для абітурієнтів / Л.В. Лежніна, Н.С. Моро-ва. - Йошкар-Ола: МГПИ, 1998. - 24 с. (1.7 д.а.) (авт. внесок - 50%).

15. Лежніна, Л.В. Технологія творчого іспиту з психолого-педагогічній майстерності: методичний посібник для абітурієнтів заочного відділення / Л.В. Лежніна, Н.С. Морова. - Йошкар-Ола: МГПИ, 1999. - 19 с. (1 д.а.) (авт. внесок - 50%).

16. Лежніна, Л.В. Технологія профорієнтаційного співбесіди для абітурієнтів: методичний посібник для абітурієнтів заочного відділення / Л.В. Лежніна, Н.С. Морова, Н.П. Шабаліна. - Йошкар-Ола: МГПИ, 2002. - 19 с. (1 д.а.) (авт. внесок - 50%).

17. Лежніна, Л.В. Дитяча психологія: навчально-методичний комплекс з дисципліни / Л.В. Лежніна. - Йошкар-Ола: МГПИ, 2003. - 45 с. (3.4 д.а.)

18. Лежніна, Л.В. Вступ до спеціальності дитячого практичного психолога / / Дитяча практична психологія: збірник навчальних програм / під ред. Л.В. Лежніна. - Йошкар-Ола: МГПИ, 2000. - С. 5-20. (0.9 д.а.)

19. Лежніна, Л.В. Основи психологічного консультування / / Дитяча практична психологія: збірник навчальних програм / під ред. Л.В. Лежніна. - Йошкар-Ола: МГПИ, 2000. - С. 51-59. (0.5 д.а.)

20. Лежніна, Л.В. Методика психологічної роботи з дітьми / / Дитяча практична психологія: збірник навчальних програм / під ред. Л.В. Лежніна. - Йошкар-Ола: МГПИ, 2000. - С. 70-78. (0.5 д.а.)

21. Лежніна, Л.В. Психологія девіантної поведінки дітей та підлітків / / Дитяча практична психологія: збірник навчальних програм / під ред. Л.В. Лежніна. - Йошкар-Ола: МГПИ, 2000. - С. 88-98. (0.6 д.а.)IV. Статті в журналах і збірниках наукових праць, тези доповідей

22. Лежніна, Л.В. Готовність до професійної діяльності в системі професіоналізації особистості / Л.В. Лежніна / / Вісті Академії наук Республіки Таджикистан. - 2008. - № 3. - С. 81-83. (0.3 д.а.)

23. Лежніна, Л.В. Специфіка професійної діяльності психолога в сучасній освіті / Л.В. Лежніна / / Вісті Академії наук Республіки Таджикистан. - 2007. - № 4. - С. 208-212. (0.4 д.а.)

24. Лежніна, Л.В. Готовність до професійної діяльності: структурно-системний аналіз / Л.В. Лежніна / / Соціальна синергетика і актуальна наука: національні проекти Росії як фактор її безпеки у глобальному світі: наукова експертиза на самоорганізацію і адекватність: зб. науч. тр. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 2009. - С. 240-245. (0.45 д.а.)

25. Лежніна, Л.В. Проблеми реалізації компетентнісного підходу у професійній освіті психологів / Л.В. Лежніна / / Сучасні проблеми вищої професійної освіти: матеріали регіональної науково-методичної конференції: в 2 ч. - Курськ: КДТУ, 2009. - Ч.1. - С.125-129. (0.3 д.а.)

26. Лежніна, Л.В. Проблема формування готовності до професії психолога освіти / Л.В. Лежніна / / Психолого-педагогічні проблеми вдосконалення системи підвищення кваліфікації: матеріали ХII науково-практичної конференції. - Йошкар-Ола: МІО, 2006. - Ч. 1. - С. 44-47. (0.3 д.а.)

27. Лежніна, Л.В. Особистісний ресурс психолога в структурі готовності до професії / Л.В. Лежніна / / Особистісний ресурс суб'єкта праці в змінюється Росії: матеріали міжнародної конференції. - Ставрополь: СевКавГТУ, 2006. - С. 258-260. (0.2 д.а.)

28. Лежніна, Л.В. Проблема навчання психології як професії / Л.В. Лежніна, І.А. Курапова / / Педагогіка майбутнього: збірник наукових праць. - Йошкар-Ола: МарГПІ, 2004. - С. 161-163. (0.3 д.а.) (авт. внесок - 50%).

29. Лежніна, Л.В. Нові орієнтири підготовки психологів для мінливого світу / Л.В. Лежніна / / Професійно-особистісні якості фахівця соціальної сфери як аспект соціальної освіти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Тамбов: ТГУ ім. Г.Р. Тримаючи-вина, 2004. - С. 163-166. (0.5 д.а.)

30. Лежніна, Л.В. Проблеми модернізації професійної підготовки психологів у системі вищої педагогічної освіти / Л.В. Лежніна / / Вест-ник Марійського державного педагогічного інституту. - 2004. - № 1. - С. 228-234. (0.6 д.а.)

31. Лежніна, Л.В. Інноваційні напрямки формування готовності майбутніх психологів освіти до професійної діяльності / Л.В. Лежніна / / Психологія і сучасне російське освіта: матеріали IV всеросійського з'їзду психологів освіти Росії, 8-12 грудня 2008 року. - Москва: ТОВ «Федерація психологів освіти Росії», 2008. - Т.1. - С. 228-229. (0.3 д.а.)

32. Лежніна, Л.В. Актуальні проблеми та напрями формування професійної готовності психологів освіти / Л.В. Лежніна / / Психологія освіти: підготовка кадрів і психологічне просвітництво: матеріали IV національної науково-практичної конференції. - Москва: ТОВ «Федерація психологів освіти Росії», 2007. - С. 32-35. (0.2 д.а.).

33. Лежніна, Л.В. Формування психологічної готовності до навчання у вузі / Л.В. Лежніна / / Психолого-педагогічні дослідження в системі освіти: матеріали всеросійської науково-практичної конференції. - М.-Челябінськ: Вид-во «Освіта», 2005. - Ч. 5. - С. 180-183. (0.2 д.а.)

34. Лежніна, Л.В. Актуальні проблеми сучасної професійної освіти при підготовці педагогів-психологів / Л.В. Лежніна, В.В. Полякова / / Актуальні проблеми спеціальної та професійної освіти: збірник наукових праць. - Чебоксари: Чуваська Госпедуниверситета, 2007. - С. 183-185. (0.3 д.а.) (авт. внесок - 50%).

35. Лежніна, Л.В. Проблема готовності старшокласників до вузівського етапу оволодіння професією / Л.В. Лежніна / / Інноваційна сільська школа: від ідеї до результату: збірник статей. - Йошкар-Ола: Марго, 2006. - С. 35-41. (0.4 д.а.)

36. Лежніна, Л.В. Етична проблема у викладанні психології / Л.В. Лежніна / / 10 років в системі вищої недержавної освіти: досвід, проблеми та перспективи розвитку: наукові праці за матеріалами міжнародної ювілейної конференції. Частина 3. - М. - Йошкар-Ола, 2003. - С. 69-72. (0.3 д.а.)

37. Лежніна, Л.В. Удосконалення професійної підготовки психоло-гов дошкільної освіти / Л.В. Лежніна / / Культурологічні проблеми дошкільної освіти в полікультурному регіоні. - Чебоксари: Чуваська Госпедуниверситета, 2005. - Ч.1. - С. 53-57. (0.2 д.а.)

38. Лежніна, Л.В. Модель особистості фахівця «педагог-психолог»: змістовний аспект / Л.В. Лежніна / / Соціальна синергетика і актуальна наука: Національні проекти Росії як фактор її безпеки та сталого розвитку в глобальному світі: збірник наукових праць. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 2008. - C. 191-197. (0.4 д.а.)

39. Лежніна, Л.В. Сучасний психолог освіти: індивідуальна, особистісні та суб'єктно-діяльні властивості / Л.В. Лежніна / / Соціально-гуманітарні науки в XXI столітті: з досвіду дослідних практик: матеріали четвертої міжрегіональної весняної молодіжної наукової конференції. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 2008. - C. 219-227. (0.5 д.а.)

40. Лежніна, Л.В. Організаційна модель діяльності практичного психолога сільського дитячого садка / Л.В. Лежніна / / Модернізація дошкільної освіти на селі / під ред. Н.С. Морової. - М.: Владос, 2004. - С. 48-63. (1 д.а.)

41. Лежніна, Л.В. Психологічний супровід педагогічного процесу в установі додаткової освіти / Л.В. Лежніна, О.А. Мазанова / / Теорія і практика додаткової освіти: актуальні проблеми розвитку: збірник наукових статей. - Йошкар-Ола, 1999. - С. 21-36. (0.9 д.а.) (авт. внесок - 50%).

42. Лежніна, Л.В. Об'єктно-предметний аналіз діяльності практичного психолога освіти / Л.В. Лежніна / / Психологія освіти: культурно-історичні та соціально-правові аспекти: збірник наукових статей III національної науково-практичної конференції. - Москва: Федерація психологів освіти Росії, 2006. - Ч. 1. - С. 47-49. (0.4 д.а.)

43. Лежніна, Л.В. Етапи розвитку практичної психології в освіті / Л.В. Лежніна / / Соціальна екологія дитинства: збірник наук. статей: вип. 2 / під ред. Л.В. Лежніна. - Йошкар-Ола: МГПИ ім. Н.К. Крупської, 2006. - С. 4-11. (0.4 д.а.)

44. Лежніна, Л.В. Проблеми сталого розвитку практичної психології освіти як професійної діяльності / Л.В. Лежніна / / Практична психологія: від фундаментальних досліджень до інновацій: матеріали II міжнародної заочної науково-практичної конференції. - Тамбов: ТГУ ім. Г.Р. Державіна, 2007. - С. 44-48. (0.3 д.а.)

45. Лежніна, Л.В. Організаційно-змістовні основи входження в професію педагога-психолога / Л.В. Лежніна / / Психолог в дитячому саду. - 1999. - № 4. - С.132-137. (0.5 д.а.)

46. Лежніна, Л.В. Комплексна технологія розбору кейсів у підготовці психологів освіти / Л.В. Лежніна / / Психологія освіти: сучасний стан і перспективи: матеріали II всеросійської науково-практичної конференції / під заг. ред. Є.Ю. Пряжнікова. - Слов'янськ-на-Кубані: Видавничий центр СГПІ, 2008. - С. 303-306. (0.3 д.а.)

47. Лежніна, Л.В. До питання про освітні технологіях у підготовці педагогів-психологів / Л.В. Лежніна / / Російсько-Американське співпрацю. Освіта та перспективи розвитку: матеріали I російсько-американської регіональної конференції. - Йошкар-Ола, 1997. - С. 122-123. (0.2 д.а.)

48. Лежніна, Л.В. Соціально-перцептивний тренінг як ефективна технологія гуманітарної вузівської підготовки / Л.В. Лежніна / / Гуманітарна освіта поліетнічного регіону: проблеми, новації та оптимальні форми: матеріали регіонального наукового семінару. - Йошкар-Ола, 1995. - С. 31-33. (0.2 д.а.)

49. Лежніна, Л.В. Практика використання Інтернет-технологій у підготовці волонтерів соціальної роботи / Л.В. Лежніна, А.В. Моров / / Комп'ютер у вивченні, навчанні та реабілітації дітей із спеціальними освітніми потребами: науково-методичний збірник статей. - Йошкар-Ола, 2003. - С. 37-41. (0.3 д.а.) (авт. внесок - 50%).

50. Лежніна, Л.В. Технологія кейсів у підготовці психологів освіти: вітчизняні традиції і західні інновації / Л.В. Лежніна / / Психолог освітньої-ня: досвід роботи і проблеми підготовки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 27-28 червня 2007 р. / під ред. Л.М. Дубового, В.В. Конс-тантінова. Том. 1. - Пенза: ПДПУ ім. В.Г. Бєлінського, 2007. - С. 164-167. (0.2 д.а.)

51. Lezhnina, L.V. Psychological analysis of the developing identity of children in contemporary Russia / LV Lezhnina / / Identity, Culture & Language Teaching. - USA, The University of Iowa: International Center, 2002. - Р. 29-36. (0.6 д.а.)

52. Lezhnina, L.V. The Maintenance of Children's Mental Health as a Problem of National Security / LV Lezhnina / / The Journal of Eurasian Research. - 2002. - # 2. - P. 38-41. (0.3 д.а.)

  53. Лежніна, Л.В. Дитинство і його соціальний супровід в США / Л.В. Леж-нина / / Глобалізація та проблеми національної безпеки Росії в 21 столітті: збірник наукових статей / під заг. ред. В.П. Шалаєва. - Йошкар-Ола, 2004. - С. 145-151. (0.4 д.а.)

  54. Лежніна, Л.В. Проблема психологічного супроводу розвитку дітей / Л.В. Лежніна / / Жінки: сім'я, суспільство, політика: збірник матеріалів всеросійської науково-практичної конференції. - Пенза, 1999. - С. 52-55. (0.3 д.а.)

  55. Лежніна, Л.В. Актуальна і перспективна затребуваність практичної психології / Л.В. Лежніна / / Прикладна психологія як ресурс соціально-економічного розвитку сучасної Росії: матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції. Москва, МДУ ім. М.В. Ломоносова, 17-20 листопада 2005 року. - М.: АНО УМО «Інсайт», 2005. - С. 253-254. (0.2 д.а.) 
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Публікації"
 1.  ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ
    Гломерулонефрит є основною проблемою сучасної клінічної нефрології, найчастішою причиною розвитку хронічної ниркової недостатності. За даними статистики, саме хворі на гломерулонефрит становлять основний контингент відділень хронічного гемодіалізу та трансплантації нирок. Термін "гломерулонефрит" вперше запропонував Klebs, який застосував його в "Керівництві по
 2.  Клініко-морфологічна характеристика, ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ І ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ виразковою хворобою ускладнений і неускладнений ПЕРЕБІГУ
    Проблема виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки в даний час зберігає свою актуальність - близько 7% дорослого населення страждає гастродуоденальними виразками (Sonnenberg F. et al, 1998). Сучасний етап характеризується значними успіхами у вивченні різних аспектів етіології, патогенезу, діагностики та терапії виразкової хвороби (ВХ). Це, в першу чергу, пов'язано з
 3.  Реплікація вірусу грипу
    К. ШОЛТІССЕК і Х.-Д. Кленк (пор. SCHOLTISSEK, H.-D. KLENK) I. ВСТУП З проблеми реплікації вірусу грипу існує ряд оглядів. Література до 1968 р. узагальнена в статтях Hoyle (1968) 'і Scholtissek (1969); пізнішими роботами є огляди White (1973), а також Compans і Choppin (1974). Більшість даних по реплікації отримано при 'вивченні вірусу грипу типу А. Істотних
 4.  Дисфункція репродуктивної системи при гіперпролактинемії
    Визначення поняття. Гиперпролактинемия відноситься до числа найбільш поширених ендокринних синдромів, що розвиваються на стику репродуктивної ендокринології та клінічної нейроен-докрінологіі. Стрімке накопичення знань у цій області відноситься до 70-80-их рр.. минулого століття, після виділення ПРЛ як самостійного гормону з гіпофіза в 1970 р., що спричинило за собою ланцюг досліджень,
 5.  Синдром полікістозних яєчників
    Визначення поняття. СПКЯ являє собою клінічний симптомокомплекс, який об'єднує гетерогенні ознаки і симптоми, які свідчать про порушення з боку репродуктивного 389 Глава 4. Патологія репродуктивної системи в період зрілості ної, ендокринної та метаболічної функції організму жінки. Основними клінічними проявами його є оліго-або аменорея і безпліддя на
 6.  Лейоміома матки
    Визначення поняття. Лейоміома матки (ЛМ) - одна з найбільш часто зустрічаються доброякісних пухлин репродуктивної системи жінки. Пухлина має мезенхімального походження і утворюється з мезенхіми статевого горбка, навколишнього зачатки Мюллерова проток (рис. 4.8). Мезенхіма є попередником примітивного міобласти, індиферентних клітин строми ендометрію і різних клітинних
 7.  Генітальний ендометріоз
    Визначення поняття. Поняття ендометріоз включає наявність ендометріоподобние розростань, що розвиваються поза межами звичайної локалізації ендометрію - на вагінальної частини шийки матки, в товщі м'язового шару матки і на її поверхні, на яєчниках, тазовій очеревині, крижово-маткових зв'язках і т.п. У зв'язку з тим що анатомічно і морфологічно ці гетеротипії не завжди ідентичні слизової
 8.  Стратегія сучасної постменопаузальному терапії
    Розглянуті в перших двох розділах цієї глави дані про фізіологію і патобіологіі основних порушень, що розвиваються в організмі жінки в постменопаузальному періоді, чітко свідчать про те, що медикаментозне (переважно, гормональне) вплив є лише одним з напрямків програми лікувально-профілактичних заходів у жінок перехідного і похилого віку. Поряд
 9.  Якість життя гінекологічних хворих
    В останні роки в медичній літературі все частіше вживається такий термін, як «якість життя». Відповідно до визначення ВООЗ (1976), здоров'я характеризується «станом повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних дефектів». Якість же життя, за загальноприйнятим визначенням, представляє собою інтегральну характеристику
 10.  Інструкція з обробки даних, отриманих за допомогою опитувальника SF-36
    Ця інструкція підготовлена ??компанією «Евіденс» - Клі-ніко-фармакологічні дослідження. Посилання на компанію обов'язкова при всіх публікаціях результатів, отриманих за допомогою опитувальника SF-36, у всіх засобах масової інформації, включаючи Інтернет. «SF-36 Health Status Survey» 1 (SF-36) відноситься до неспецифічних опросникам для оцінки якості життя (ЯЖ), він широко поширений в США
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека