Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук. Психологія прфессионально суб'єктності офіцерів збройних сил Російської Федерації, 2007 - перейти до змісту підручника

Публікації автора

Монографії:

1. Сиромятніков І.В. Психологія професійної суб'єктності управлінських кадрів: Монографія. - М.: СГА, 2006. - 248 с. - 15,5 д.а.

2. Сиромятніков І.В. Психологія професійної суб'єктності офіцерів Збройних Сил Російської Федерації: Монографія. - М.: ВУ, 2007. - 215 с. - 13,5 д.а.

3. Сиромятніков І.В., Ожерельева І.Г. Психологія професійного самовизначення та професійної суб'єктності військових кадрів: Монографія. - М.: ВУ, 2007. - 235 с. - 14 д.а. (Особисто - 8 д.а.).Навчальні та методичні посібники:

4. Сиромятніков І.В. Психологія і педагогіка професійної діяльності офіцера: Підручник / За ред. Б.П. Бархаева. - М.: ВУ, 1999. - С. 61-126 (у співавторстві; особисто - 4 д.а.).

5. Сиромятніков І.В. Організація психологічної роботи у військовій частині в мирний час: Навчальний посібник. - М.: ВУ, 2000. - 152 с. - 9,5 д.а.

6. Сиромятніков І.В. Основи психологічного консультування: Навчальний посібник. - М.: СГУ, 2000. - 76 с. - 4,8 д.а.

7. Сиромятніков І.В. Психодіагностичне вивчення особистості: Навчальний посібник. - М.: СГУ, 2000. - 68 с. - 4,5 д.а.

8. Сиромятніков І.В., Чайка В.Г. Психологія девіантної поведінки військовослужбовців та його профілактика: Навчальний посібник. - М.: ВУ, 2002. - 108 с. (Особисто - 5 д.а.)

9. Сиромятніков І.В., бархани Б.П. Введення в професію: від соціальної ролі до професійної суб'єктності: Навчальний посібник. - М.: ВУ, 2003. - 148 с. (Особисто - 7 д.а.).

10. Сиромятніков І.В. Довідник-офіцера вихователя. Серія «Право в Збройних Силах - консультант». - М., 2003. - 368 с. (У співавторстві, особисто - 4 д.а.).

11. Сиромятніков І.В. Настільна книга військового психолога, офіцера з організації суспільно-державної підготовки і військово-соціальної роботи. Серія «Право в Збройних Силах - консультант» - М., 2004. - 384 с. (У співавторстві, особисто - 10 д.а.).

12. Сиромятніков І.В. Психологія соціальної роботи: навчальний посібник. - М.: РосНОУ, 2004. - 96 с. - 6 д.а.

13. Психодіагностика: Навчальний посібник. - М.: Академічний проект; Єкатеринбург: Ділова книга, 2005. - 640 с. -33,6 Д.а.

14. Сиромятніков І.В., Караяном А.Г. Прикладна військова психологія: Навчальний посібник. - СПб.: Питер, 2006. - 480 с. (Особисто - 19 д.а.).

15. Сиромятніков І.В. Соціальна психологія: Навчальний посібник. - М.: СГА, 2006. - 136 с. - 8,5 д.а.

16. Сиромятніков І.В., Булгаков А.В. Психологічне консультування. Курс лекцій. - М.: МГОУ, 2006. - 110 с. - 6 д.а. (Особисто 3 д.а.).

17. Сиромятніков І.В., бархани Б.П., Караяном А.Г., Перевалов В.Ф. Психологія і педагогіка професійної діяльності офіцера. - М.: Воениздат, 2007. - 488 с. (У співавторстві, особисто - 5 д.а.).

18. Сиромятніков І.В., Караяном А.Г. Введення в професію військового психолога: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / За ред. Ю.П. Зінченко, Е.П. Утлік. - М.: Академія, 2007. - 208 с. (Особисто - 6 д.а.).

19. Сиромятніков І.В., Булгаков А.В. Психодіагностика: Навчальний посібник. - М.: ВУ, 2007. - 520 с. (Особисто - 20 д.а.).Статті, опубліковані в матеріалах міжнародних конференцій:

20. Сиромятніков І.В. Професійна суб'єктність як мета сучасного дистанційної освіти / / Дистанційне навчання - освітня середа XXI століття: Матер. II Міжнар. наук.-метод. конф., 26-28 лист. 2002. - Мінськ: Бестпринт, 2002. - С. 366-369. - 0,2 д.а.Статті у вітчизняних наукових журналах та матеріалах конференцій:

21. Сиромятніков І.В. Становлення професійної діяльності військового психолога частини / / Сб. науч. ст. - М.: ВУ, 1997. - С. 35-51. - 1 д.а.

22. Сиромятніков І.В. Психологічні умови професійної підготовки військових психологів у вузі / / Інформаційний бюлетень. - № 2. - М.: ВУ, 2000. - С.22-30. - 0,5 д.а.


23. Сиромятніков І.В. Психологічна робота / / Військова енциклопедія - Т.7. - М.: Воениздат, 2002. - 0,2 д.а.

24. Сиромятніков І.В. Розвиток професійного мислення слухачів і курсантів / / Сб. науч. ст. - М.: ВУ, 2001. - С.56-63. - 0,5 д.а.

25. Сиромятніков І.В. Формування професійного мислення практичного психолога в педагогічному процесі ВНЗ / / Інновації в освіті. - 2001. - № 2. - С. 117-122. - 0,3 д.а.

26. Сиромятніков І.В. Психологічні умови формування та специфіка професійної суб'єктності військових психологів / / Психологія і її застосування. Психологія в системі наук. Щорічник Росс. психол. суспільства. - Т.9, вип.2. - М., 2002. - С.251-252. - 0,2 д.а.

27. Сиромятніков І.В. Психологія професійної суб'єктності офіцерів Збройних Сил Російської Федерації / / Психологія і її застосування. Психологія в системі наук. Щорічник Російського психол. суспільства. - Т.9, вип.2. - М., 2002. - С.252-254. - 0,2 д.а.

28. Сиромятніков І.В. Формування професійної суб'єктності майбутнього фахівця у вузі з дистанційною технологією навчання / / Когнітивні процеси та навчання: Міждисциплінарна наук.-практ. конф. 24 квітня 2002 - М.: СГУ, 2002. - С. 66-70. - 0,3 д.а.

29. Сиромятніков І.В. Професійна суб'єктність російського офіцера як предмет психологічного дослідження / / Щорічник Російського психологічного суспільства: Матеріали 3-го Всеросійського з'їзду психологів. 25-28 червня 2003 року. У 8 т. - СПб.: Вид-во С.-Петерб. ун-ту, 2003. - Т. 7. С. 430-434. - 0,3 д.а.

30. Сиромятніков І.В., бархани Б.П. Від навчальної діяльності до суб'єктного підходу / / Інновації в освіті. - 2003. - № 2. - С. 21-39. - (Особисто - 0,5 д.а.).

31. Сиромятніков І.В., Немушкін А.В. Формування комунікативної компетентності у майбутніх офіцерів у процесі професійної підготовки у вузі / / Інновації в освіті. - 2003. - № 3. - С. 45-62. - (Особисто - 1 д.а.).

32. Сиромятніков І.В., Ожерельева І.Г. Розвиток мислення офіцерів як суб'єктів навчальної діяльності в умовах модельного подання змісту навчання / / Інновації в освіті. - 2004. - № 4. - С. 65-89. - (Особисто - 1 д.а.).

33. Сиромятніков І.В., Загорська Л.В. Розвиток соціально-психологічної адаптивності учнів до військової служби в умовах освітнього процесу в школі / / Інновації в освіті. - 2004. - № 5. - С. 11-34. - (Особисто - 1 д.а.).

34. Сиромятніков І.В., Ожерельева І.Г. Теоретичне обгрунтування методології оцінки професійного самовизначення суб'єкта діяльності / / Інновації в освіті. - 2005. - № 1. - С. 62-80. - (Особисто - 0,5 д.а.).

35. Сиромятніков І.В. Науковий досвід осмислення у вітчизняній психології феномена професійної суб'єктності та умови її розвитку у офіцерів ЗС РФ / / Матеріали ювілейної конференції, присвяченої 120-річчю Моск. психол. суспільства. Щорічник Російського психол. суспільства. - Т.2, спец. вип. - М., 2005. - 0,2 д.а.

36. Сиромятніков І.В. Професійна суб'єктність: сутність та умови її розвитку у офіцерів ЗС РФ / / Прикладна психологія як ресурс соціально-економічного розвитку сучасної Росії. Матеріали міжрегіональної науково-практ. конф. 17-20 листопада 2005 р. - М., 2005. - С. 393-395. - 0,3 д.а.

37. Сиромятніков І.В., Ожерельева І.Г. Професійне самовизначення у структурі суб'єктності військових фахівців / / Здобувач: Додаток до наукового журналу «Вісник Військового університету». - № 1, 2006. - С.67-86. - 1 д.а. - (Особисто - 0,6 д.а.)

38. Сиромятніков І.В., Ожерельева І.Г. Професійне самовизначення суб'єкта діяльності як проблема сучасної психології / / Кафедральний вісник. Моск. міський інститут менеджменту. - 2006. - № 1. - С. 44-60. - (Особисто - 0,5 д.а.)

39. Сиромятніков І.В. Професійна суб'єктність офіцерів Збройних Сил Російської Федерації: сутність та умови розвитку / / Кафедральний вісник.
Моск. міський інститут менеджменту. - 2006. - № 2. - С. 103-120. - 1 д.а.

40. Сиромятніков І.В., Ахмедов В.Х., Караяном А.Г. Детермінація цілей і змісту підготовки військових психологів / / Інформаційний бюлетень УМО ввузов за освітою в обл. військового управління ЗС РФ по гуманітарно-соціальних спеціальностями / Вип.2. М.: ВУ, 2006. - С. 49-87. - (Особисто - 1,5 д.а.).

41. Сиромятніков І.В. Психологія професійної суб'єктності офіцерів: сутність та умови розвитку / / Праці СГУ. Вип. 100. Гуманітарні науки: Освіта. Юриспруденція. Психологія. - М.: Изд-во СГУ, 2006. - С. 103-126. - 1 д.а.

42. Сиромятніков І.В. Проблема оптимуму професійної суб'єктності та її типологічні прояви у офіцерів Збройних Сил Росії / / Матеріали всеросійської науково-практич. конференції «Соціальне партнерство психології, культури, бізнесу та духовне відродження Росії». М, Ред.-издат. Центр Консорціуму «Соціальне здоров'я Росії», 2006. - С. 163-165. - 0,2 д.а.

43. Сиромятніков І.В. Професійна суб'єктність та умови її розвитку у офіцерів збройних сил / / Питання психології екстремальних ситуацій. - 2006. - № 4. - С. 5-24. - 1,1 д.а.

44. Сиромятніков І.В., Малицький Г.В. Методичні аспекти розвитку професійної суб'єктності офіцерів у процесі активного соціально-психологічного навчання / / Інновації в освіті. 2006. - № 6. - С. 61-79. - (У співавторстві, особисто - 0,8 д.а.).

45. Сиромятніков І.В. Удосконалення процесу формування та розвитку професійної суб'єктності офіцерів у ході професійного навчання у вузі / / Інновації в освіті. - 2007. - № 1. - С. 79-103. - 1,2 д.а.

46. Сиромятніков І.В., Ожерельева І.Г. Науково-методичні передумови реалізації діяльнісної-ситуативного підходу до розвитку професійної суб'єктності військових кадрів / / Кафедральний вісник. Моск. міський інститут менеджменту. - 2007. - № 1. - С. 68-89. (Особисто - 1 д.а.)

47. Сиромятніков І.В. Професійна суб'єктність офіцера в контексті аналізу детермінант професійної активності та професійного розвитку / / Зб. научн. праць. - 2007. - Вип. 12. - М.: Акад. права та управління. - С. 171-180.

48. Сиромятніков І.В. Професійна суб'єктність офіцера: сутність, структура і типологічні прояви / / Вісник Військового університету. - № 1, 2007. - С.34-45. - 0,7 д.а.

49. Сиромятніков І.В. Психологічний супровід як фактор розвитку професійної суб'єктності офіцерів / / Інновації в освіті. - 2007. - № 4. - С. 87-99. - 0,7 д.а.Статті у провідних рецензованих наукових журналах і виданнях, рекомендованих ВАК:

50. Сиромятніков І.В. Професійна суб'єктність спеціаліста: сутність, структура та напрямки розвитку / / Вісник Моск. держ. обл. ун-та. Серія «Психологія і педагогіка» № 2 (26). - 2006. - М.: Изд-во МГОУ. - С.114-122. - 0,7 д.а.

51. Сиромятніков І.В. Суб'єктність фахівця в контексті психологічного аналізу правової свідомості / / Право та освіта. - 2006. - № 4. - С. 186-196. - 0,7 д.а.

52. Сиромятніков І.В. Професійне самовизначення фахівця в контексті аналізу суб'єктності / / Право та освіта. - 2006. - № 5. - С. 152-167. - 0,5 д.а.

53. Сиромятніков І.В. Професійна суб'єктність офіцера як фактор професійної успішності / / Прикладна психологія і психоаналіз. - 2007. - № 1. - С. 32-43. - 0,6 д.а.

54. Сиромятніков І.В., бархани Б.П. Суб'єктність учня як цільовий орієнтир освіти / / Психологія навчання. - 2006. - № 12. - С. 4-18. - (У співавторстві, особисто - 0,6 д.а.).

55. Сиромятніков І.В. Діяльнісної-ситуативний спосіб навчання і його роль у розвитку професійної суб'єктності офіцерів / / Вісник Моск. держ. обл. ун-та. Серія «Психологічні науки». - № 1. - 2007. - М.: Изд-во МГОУ. - С.132-143. - 0,7 д.а.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Публікації автора "
 1. ЕКСТРЕНА КОНТРАЦЕПЦІЯ
  На думку фахівців, демографічна ситуація, що склалася в Російській Федерації на даний момент, несприятлива. Відбувається зниження народжуваності, але не за рахунок використання високоефективної контрацепції, а з причини все ще високого числа абортів. Незважаючи на те що в останні роки відзначено зниження числа абортів в країні, рівень їх досить високий (за даними Міністерства охорони здоров'я РФ, в
 2. екстреної контрацепції (ЕК)
  Ще в стародавні часи жінки після статевого контакту викорис-зовано ті чи інші препарати і пристосування, намагаючись запобігти настання вагітності. Фізичні вправи для виведення сперми з статевих шляхів, зілля, насіння або трави, що приймаються орально або вводяться в піхву, а також посткоїтальний спринцювання - ось неповний перелік засобів, які відомі ще з 1500 р. до н.е.
 3. Загальні положення
  Є певна залежність клінічної картини від стадії онтогенетичного розвитку мозку до часу його поразки. Тому публікації авторів, що розглядають ДЦП з онтофілогенетичну позицій, є особливо цінними, хоча, на жаль, вельми нечисленними. Розвиток дитини, пише Р.П.Нарціссов (1989), періодично призводить до внутрішньо детерминированному нестійкого
 4. ПРИ ЛІКУВАННІ РАКУ НЕ МОЖНА ДОПОМАГАТИ отрут іншими лікарськими ТРАВАМИ І ЗАСОБАМИ
  Надзвичайно численні настанови по лікуванню раку містять масове, широко поширена помилка про користь лікарських трав при їх одночасному прийомі з виліковує рак основним отрутою. В кожному такому повчанні стверджується, що (наведемо типову цитату) «лікування протипухлинними травами є тільки допоміжним методом лікування раку, на додаток до основного. Лікування
 5.  Методи дослідження
    У роботі застосовувався в основному номотетический метод дослідження. Емпіричний рівень включав планування та організацію дослідження, проведеного в 2005-2008 роках. Для вирішення поставлених завдань і перевірки гіпотез застосовувалися такі методи: теоретичний аналіз концепцій і досліджень в області психології особистості, психології розвитку, диференціальної психології, філософії, соціології та
 6.  Апробація та практична реалізація основних положень дослідження
    Результати проведеної науково-дослідної роботи доповідалися на міжнародних, всеукраїнських, регіональних та міжрегіональних наукових конференціях: Всеукраїнській науково-практичній конференції «Виховна середу вузу як фактор професійного становлення фахівця» (Воронеж, 2001), Всеросійській науковій конференції «Обдарованість: робоча концепція» (Москва - Воронеж, 2002),
 7.  Основний зміст дисертації відображено в таких публікаціях автора
    Монографії 1. Деркач А.А., Соловйов І.О., Асєєв В.Г. Акмеологические основи оптимізації прийняття економічних та управлінських рішень. Воронеж: РАГС, 2000 - 4 д.а. 2. Соловйов І.О., Соловйова Н.В., Вішіна Г.В. Музейна педагогіка: традиційні та інноваційні процеси. Воронеж: Наукова книга, 2005 - 10,1 д.а. 3. Деркач А.А., Соловйов І.О. Акмеологическая середу розвитку
 8.  Висновки
    1. Існують статеві відмінності в розумінні маніпуляції: чоловіки значимо частіше проявляють розуміння-прийняття маніпуляції, у той час як жінки - розуміння-відкидання. 2. Існують вікові відмінності: чоловіки і жінки мають більш низький рівень макіавеллізм і більш схильні розуміти маніпуляцію по типу розуміння-відкидання, ніж юнаки і дівчата. 3. Люди з типом розуміння-прийняття
 9.  Методи дослідження
    Для реалізації поставлених завдань і перевірки гіпотез застосовувався комплекс взаємодоповнюючих методів. У процесі дослідження застосовувалися такі загальнонаукові методи: теоретико-методологічний аналіз наукових робіт, що відображають стан вивченості проблеми розвитку професійного здоров'я фахівця; психолого-акмеологічний аналіз, що дозволяє обгрунтувати сутнісну характеристику розвитку
 10.  Апробація та впровадження результатів дослідження
    Матеріали дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри соціальної психології Тамбовського державного університету ім. Г.Р. Державіна, кафедри соціальної психології та менеджменту чуваської державного університету ім. І.М. Ульянова, кафедри педагогіки та психології філії (м. Чебоксари) Московського державного соціального університету, кафедри педагогіки та психології Чуваського
 11.  Апробація та впровадження результатів дослідження
    Результати проведеного дослідження доповідались на Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних та міжрегіональних наукових конференціях, представлені в монографіях та інших публікаціях автора. Основні теоретичні положення та результати дослідження обговорювалися на III Всеросійському з'їзді психологів (Москва, 2003); Міжнародному симпозіумі (Кисловодськ, 2005); Міжнародних конференціях
 12.  Основний зміст дисертації відображено в таких публікаціях автора
    Монографії: 1. Загальний універсальний закон розвитку, розвиток когнітивних структур хімічного знання і хімічні здібності. Єкатеринбург: Видавництво Уральського університету, 2008. 512 с. 2. Психологія спеціальних здібностей: диференційно-інтегративний підхід. М.: Изд-во «Інститут психології РАН», 2011. 320 с. Статті у наукових журналах, рекомендованих ВАК: 3. Формування
 13.  Основний зміст дисертації відображено в таких публікаціях автора
    Публікації в наукових виданнях, рекомендованих ВАК РФ: 1. Софіїну, В. Н. Системний підхід до роботи з командою резерву керівників на технічних підприємствах / В. Н. Софіїну / / Акмеологія. - 2004. - № 4. - С. 65-69. 2. Софіїну, В. Н. Акмеологический підхід до розвитку професійної компетентності фахівця / В. Н. Софіїну / / Прикладна психологія. - 2005. - № 6. - С. 65-71.
 14.  Основний зміст дисертації та результати дослідження відображені в таких публікаціях автора
    Публікація у виданні, рекомендованому ВАК для наукових робіт: Акмеологическая експертиза у професійній діяльності державних службовців / / Акмеологія - 2007 - № 1 - 0,5 д.а. 2. Продуктивність акмеологической експертизи при проведенні атестації професійної діяльності державних службовців - М., 2007 - 1 д.а. 3. Акмеологические принципи, критерії, показники і методи
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека