Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
ЗМІСТ:
Г. Г. Броневицький, С. Н. Ладнов. Психопедагогика Командира Корабельного Підрозділи, 2006
У цьому підручнику на основі аналізу навчально-виховного процесу у вищих військово-морських навчальних закладах і досвіду виховної роботи, накопиченого на кораблях Військово-Морського Флоту, а також загальних положень військово -морський психології та педагогіки обгрунтовується интегративное науковий напрямок про теоретичні основи навчання і виховання курсантів, формування у них особистісних якостей, умінь і навичок, необхідних для навчання і виховання підлеглих. Розкриваються психолого-педагогічні основи діяльності командира корабельного підрозділу як командира-єдиноначальник і педагога-вихователя.

Підручник призначений для студентів і курсантів вищих навчальних закладів при вивченні курсу військової психології та педагогіки, а також для командирів корабельних підрозділів.
Введення
МЕТОДИЧНІ, ВІЙСЬКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИРОДНО-НАУКОВІ ОСНОВИ психопедагогика
Психопедагогика як наука: предмет, завдання, методи
Роль і місце психопедагогики в навчально-виховному процесі на кораблі
Застосування психолого-педагогічних знань у діяльності командира корабельного підрозділу. Методи психопедагогики
Методи вивчення особистості військового моряка
Методи впливу на особистість
Методи активізації процесу навчання
Методи виховання
Військово-професійні традиції ВМФ в системі бойової підготовки та військового виховання на кораблі
ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКА Психопедагогика про психічні процеси, психічний стан і УМОВАХ ЇХ АКТИВІЗАЦІЇ
Психофізіологічна обумовленість навчання і виховання особового складу корабельної служби
Пізнавальні психічні процеси моряків: сутність, зміст, особливості відчуттів, сприйняття, уявлення, увагу
Відчуття
Сприйняття
Уявлення
Увага
Пізнавальні психічні процеси змісту: пам'ять, мислення , уява, мова
Пам'ять
Мислення
Уява
Мова
Функціональні й емоційні стани: емоції, почуття, вольові процеси
Емоції
Вольові психічні процеси
Психопедагогика ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ВІЙСЬКОВИХ МОРЯКІВ У ПРОЦЕСІ корабельної служби
Психологічна структура особистості: людина, суб'єкт, індивід, індивідуальність
Спрямованість особистості військового моряка: сутність, зміст, умови формування і розвитку
Здібності та інтелект у навчально-бойової діяльності моряка
Темперамент і проблеми індивідуальних особливостей людини
Характер: типологія і розвиток в процесі корабельної служби
ПСИХОЛОГІЯ КОРАБЕЛЬНОГО КОЛЕКТИВУ В СИСТЕМІ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ВОЇНІВ
Соціально-психологічні основи колективу
. Структура та особливості корабельного колективу
Основні психологічні явища в корабельному колективі
Психолого-педагогічні основи керівництва корабельним колективом
РОБОТА КОМАНДИРА щодо зміцнення військової ДИСЦИПЛІНИ
Роль командира в зміцненні військової дисципліни у підрозділі: методика аналізу, зміст і основні форми виховної роботи
Психолого-педагогічні основи зміцнення дисципліни на бойовій службі
Робота командира з профілактики нестатутних взаємовідносин у підрозділі
Психолого-педагогічні основи попередження порушення військової дисципліни на кораблі
Проблема конфліктів у підрозділі і роль командира в їх дозволі
Особистісні конфлікти
Конфлікти міжособистісних відносин
Сутність, особливості та вирішення конфліктів в корабельному підрозділі
Способи вирішення міжособистісних конфліктів в корабельному підрозділі
Організаційно-методичні основи діяльності командира підрозділу з профілактики суїцидальних явищ серед підлеглих
Сутність і основні особливості суїцидних явищ в умовах корабельної служби
Методика профілактики суїцидальних явищ в підрозділі
ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКА Психопедагогика - ОСНОВА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НА КОРАБЛЯХ І В частинами флоту
Основні педагогічні теорії і технології навчально-виховного процесу. Сутність і принципи навчання військовослужбовців
Теорія військового навчання в світлі педагогічних технологій оптимізації навчального процесу
Теорія і педагогічна технологія розвиваючого навчання в умовах навчального процесу на кораблях і в частинах
Можливості програмованого навчання при підготовці військовослужбовців
Особливості проблемно-модульного навчання військовослужбовців
Поетапне формування розумових дій при підготовці військових фахівців
Психопедагогика СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМАНДИРА КОРАБЕЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛИ
Виховання характеру
Службова діяльність командира корабельного підрозділу як психолого-педагогічний процес
Командир корабельного підрозділу в бойовій обстановці
Психолого-педагогічна культура командира корабельного підрозділу
Психопедагогика бойової підготовки на кораблі
вклейки 1
вклейки 2
Військова психологія і педагогіка:
 1. Величко С.В.. Адаптаційний потенціал військовослужбовців у психологічній підготовці до цивільного життя - Авто рік
 2. Шпаргалка. Програмні питання з дисципліни «Військова психологія» за спеціальністю «Психологія» - 2012 рік
 3. Лекція. Психологічна корекція - 2012 рік
 4. Реферат. Етика побуту і сімейного життя офіцера - 2012 рік
 5. І. Ю. Лепешинський, В. В. Глєбов, В. Б. Листків, В. Ф. Терехов. Основи військової педагогіки та психології - 2011 рік
 6. Курсова робота. Особистість і колектив. Взаємодія особистості і колективу в умовах військової служби - 2011 рік
 7. І.В. Сиромятніков. Організація психологічної роботи у військовій частині в мирний час - 2011 рік
 8. Реферат. Психологічна реабілітація військовослужбовців - 2011 рік
 9. Курсова робота. Психологічні аспекти патріотичного виховання молоді (у системі обов'язкової підготовки громадян до військової служби) - 2011 рік
 10. Курсова робота. Соціально-психологічні взаємини у військових колективах - 2011 рік
 11. Губін В.О., Загорюев А.Л.. Спрямованість молоді на військово-професійну діяльність - 2011 рік
 12. Курсова робота. Психологічні особливості особистості військовослужбовців жінок - 2010 рік
 13. Зуєв Ю.Ф.. Військова педагогіка - 2010 рік
 14. Реферат. Тероризм в Росії - 2010 рік
 15. Реферат. Організація виховної роботи в школі В.А. Сухомлинського - 2010 рік
 16. Курсова робота. Вплив юридичної підстави служби на міжособистісні відносини військовослужбовців - 2010 рік
 17. Диплом. Психологічна допомога молодим військовослужбовцям з застревающей характерологической акцентуацией методом групової кліентоцентрірованная психотерапії - 2010 рік
 18. Реферат. Профілактика щодо попередження поширення наркотиків у військових частинах - 2010 рік
 19. Кисліцина А. С.. Особливості особистісного адаптаційного потенціалу Військовослужбовців за призовом - 2010 рік
 20. . Діагностика стану військової дисципліни у підрозділі - 2010 рік
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека