загрузка...
« Попередня Наступна »

Психолого-педагогічна характеристика системи роботи командирів (начальників) щодо профілактики порушень статутних правил взаємин між військовослужбовцями

Система роботи командирів (начальників) з профілактики порушень статутних правил взаємин між військовослужбовцями складається з таких основних напрямів роботи:

- аналізу повсякденної організації життєдіяльності військ;

- вивчення індивідуально-психічних особливостей військовослужбовців та їх діагностики;

- вивчення і діагностики взаємин між військовослужбовцями та їх оптимізації;

- вивчення колективних традицій і громадської думки у підрозділах та оперативної реакції на них;

- аналізу складу неформальних мікро груп у підрозділі й виявлення характеру їх діяльності;

- аналізу характеру службової І позаслужбової діяльності лідерів цих мікро груп;

- виявлення військовослужбовців, які потребують медиком психологічної допомоги, та здійснення з ними цілеспрямованої індивїдуально-виховної роботи;

-організації протидії негативним соціально-психологІчним та іншим явищам у військовому середовищі;

-турботи про побут і здоров'я військовослужбовців та їх соціальний захист.

Основними методами отримання цієї інформації є спостереження; соціально-психологічні опитування; аналіз документів і результатів діяльності; узагальнення незалежних характеристик; індивідуальні бесіди; доповіді молодших командирів; зустрічі з батьками; аналіз листів рідних, близьких і друзів; аналіз участі в громадських організаціях; вивчення інформації медичних працівників: урахування матеріалів військових судів тощо.

Для цього можна використовувати такі заходи: індивідуально-виховну роботу; психологічне дослідження; психологічну допомогу; психологічну консультацію; загальні збори військовослужбовців; індивідуальну роботу з сержантами; доведення до особового складу вироків військових судів; співпраця з батьками військовослужбовців; використання ЗМІ, наочної агітації, стінної преси; використання навчальних кінофільмів; військово-соціальну і правову роботу; медичні огляди військовослужбовців тощо.

Докладніше схарактеризуємо профілактику порушень статутних правил взаємин між військовослужбовцями.
трусы женские хлопок
Вона має провадитися із врахуванням етапів служби військовослужбовців.

Наприклад, на етапі підготовки до прийняття нового поповнення (березень-вересень) у з'єднаннях обладнуються пункти прийому молодого поповнення, в частинах - військові приймальники. До складу адміністрації військових приймальників підбираються найбільш авторитетні офіцери, прапорщики і сержанти, які мають мотивацію роботи з молодими воїнами. Заступниками командирів з виховної роботи у військові приймальники призначаються офіцери, як правило, з посад психологів відділень виховної роботи частин. Після виходу Указу Президента України про черговий призов з адміністраціями військових приймальників провадиться 3-денний збір.

Для керівництва організацією і провадженням ППВ і розподілу молодого поповнення у з'єднаннях І частинах створюються постійнодійні комісії. За молодим поповненням їдуть заступники командирів з виховної роботи підрозділів, які мають провадити попередній ППВ призовників.

У підрозділах провадяться загальні збори та інші заходи щодо прийому молодого поповнення, плануються заняття в системі правової підготовки, до особового складу доводяться положення про кримінальну відповідальність за порушення статутних правил взаємин між військовослужбовцями.

На етапі прийому молодого поповнення (квітень-травень, жовтень-листопад) особлива увага звертається на забезпечення статутного порядку у військових приймальниках, формування у молодих воїнів первинних навичок і вмінь їх оптимальної адаптації до військово-соціального середовища, особливостей військово-професійної діяльнісні. Під керівництвом заступників командирів з тилу здійснюється екіпірування молодих солдатів. З метою уникнення вилучення у молодого поповнення речей військової форми старшини підрозділів щоденно на ранкових оглядах особисто контролюють екіпірування особового складу, підтримують належний порядок в коморах зберігання майна та інших підсобних приміщеннях. Забезпечується виконання статутних вимог щодо

організації щотижневого миття особового складу в лазні під керівництвом старшин.
В цей період медичними працівниками провадиться огляд військовослужбовців.

Офіцери та працівники відділення виховної роботи з'єднань на пунктах прийому молодого поповнення мають провадити соціально-психологічне вивчення призовників, результати якого надсилати в частини, де вони проходитимуть службу. Керівний склад з'єднань провадить зустрічі з молодим поповненням, а командири частин і їхні заступники з виховної роботи - індивідуальні співбесіди з кожним воїном. У військових приймальниках та навчальних частинах на кожного військовослужбовця заводяться особові справи, які у разі переміщення військовослужбовця передаються згідно з актом разом з обліково-послужними картками. Ці справи зберігаються у заступника командира підрозділу з виховної роботи протягом року після звільнення воїна в запас. Розподілення військовослужбовців за підрозділами провадяться згідно з рекомендаціями, створеними у частинах постійнодійними комісіями зі здійснення професійно-психологічного відбору, із врахуванням психофізіологічних обстежень, проваджених у військкоматах і військових приймальниках.

У підрозділах на етапі початкового періоду служби молодих солдатів заступники командирів з виховної роботи продовжують соціально-психологічне обстеження молодого поповнення, надсилають листи батькам молодих солдатів.

У подальшому ця робота продовжується і конкретизується. Наприклад, методом соціометрії виявляти мікрогрупи і спрямованість їхньої діяльності. Розподіл молодих солдатів у роти (батареї), взводи, відділення здійснюється з врахуванням їхньої міжособистісної сумісності.

Командири частин або їхні заступники з виховної роботи особисто розслідують усі факти порушень статутних правил взаємин між військовослужбовцями, матеріали узгоджують з військовими прокурорами і зберігають у діловодстві військових частин. А інформація про військовослужбовців, які допускають такі порушення, надсилаються в місця їхньої роботи, навчання до служби в армії, батькам, у місцеву пресу, до органів влади за місцем проживання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Психолого-педагогічна характеристика системи роботи командирів (начальників) щодо профілактики порушень статутних правил взаємин між військовослужбовцями"
 1. Профілактика суїцидальної поведінки у військовому середовищі
  В діяльності посадових осіб щодо профілактики суїцидальної поведінки має бути чітка система роботи. Вона має включати найрізноманітніші заходи безпосереднього й опосередкованого впливу командирів (начальників), вихователів і медичних працівників на військовослужбовців, у поведінці яких спостерігається суїцидальний ризик або помітні окремі елементи його вияву. Спершу у військовому підрозділі
 2. Система роботи зі зміцнення військової дисципліни
  Система роботи зі зміцнення військової дисципліни в підрозділі (частині) - це комплекс управлінських, організаційних, педагогічних і психологічних заходів та основних напрямів роботи командирів (начальників) щодо згуртування особового складу підрозділів (частини) у справжні військові колективи, досягнення у них позитивного МПС, затвердження суспільно схвалених норм і правил поведінки його членів,
 3. Психологічний аналіз поняття «порушення статутних правил взаємин між військовослужбовцями»
  Порушення статутних правил взаємин між військовослужбовцями - це різноманітні протиправні моральні, фізичні, психічні та інші форми дій одного військовослужбовця (або групи військовослужбовців) щодо іншого(-их), які здійснюються систематично або одноразово Із корисних мотивів з мстою досягнення певних привілеїв, незаконних пільг, «казарменого комфорту», задоволення егоїстичних потреб за рахунок
 4. Додаток А
  Додаток 3 до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 № 864 Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України КВАЛIФIКАЦIЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА Практичний психолог Посадові обов'язки Бере участь в організації освітньо-виховного процесу з метою
 5. Військовий колектив як різновид малої соціальної групи
  Військові підрозділи (відділення, взвод, рота, а інколи й батальйон) мають усі загальні ознаки, що характеризують практично будь-яку малу організовану соціальну групу. Це суспільна діяльність, загальні цілі й завдання, спілкування, певна організація, інтенсивні міжособистісні стосунки тощо. Малі соціальні групи, які функціонують у Збройних силах України, підпорядковані загальним
 6. Діяльність командирів щодо попередження та подолання конфліктних ситуацій у підрозділі
  Військовий підрозділ, сформований з воїнів з різними індивідуально-психічними особливостями, розв'язує різноманітні службово-бойові завдання. На якість розв'язання цих завдань безпосередньо впливають різноманітні соціально-психологічні явища, які мають місце у життєдіяльності військового колективу. Безумовно, в діяльності будь-якого колективу мають місце різні конфлікти. У принципі, до позитивних
 7. Зміст і завдання психологічної роботи у військовому підрозділі (частині) у мирний час
  Нормативно проблема психологічного забезпечення була піднята і поставлена на рівень державної справи у Концепції виховної роботи в Збройних силах та інших військових формуваннях України. Окремі її аспекти під час ведення бойових дій були уточнені у Концепції морально-психологічного забезпечення підготовки і ведення операцій (бойових дій) Збройних сил України (затверджена наказом міністра оборони
 8. Вдосконалення системи роботи командирів
  Шляхи вдосконалення системи роботи командирів (начальників) ЗІ зміцнення військової дисципліни та правопорядку - це основні напрями посилення дієвості позитивного впливу командирів, штабів, фахівців органів виховних структур на воїнів відповідними управлінськими, організаційними, педагогічними, соціально-психологічними та іншими заходами, Ця система роботи має бути обґрунтована відповідно до
 9. Додатоки
  Додаток 1. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ Формула темпераменту (за А. Бєловим) Обіжник-Айзенка Оцінка комунікативних та організаторських здібностей (за Б. Федоришиним) Обіжник FPI Психологічна характеристика темпераменту Оцінка рівня нервово-психічної стійкості (методика «Прогноз» за В. Бодровим) Додаток 2. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ ДОСЛІДЖЕННЯ
 10. Внесок в розвиток валеології українських вчених
  Засновником науки про здоров'я людини в сучасному її розумінні справедливо вважають І.І.Брехмана, який працював у Владивостоку. Саме він сформулював методологічні основи збереження та зміцнення здоров'я практично здорових осіб. Під час своїх досліджень ролі адаптогенів, наслідком чого став запропонований ним новий науковий напрям - фармакосанація ("ліки" для здорових), він дійшов висновку про
загрузка...

© medbib.in.ua - Медична Бібліотека
загрузка...