ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Ягупов В. Військова психологія, 2004 - перейти до змісту підручника

Психолого-педагогічна характеристика системи роботи командирів (начальників) щодо профілактики порушень статутних правил взаємин між військовослужбовцями

Система роботи командирів (начальників) з профілактики порушень статутних правил взаємин між військовослужбовцями складається з таких основних напрямів роботи:

- аналізу повсякденної організації життєдіяльності військ;

- вивчення індивідуально-психічних особливостей військовослужбовців та їх діагностики;

- вивчення і діагностики взаємин між військовослужбовцями та їх оптимізації;

- вивчення колективних традицій і громадської думки у підрозділах та оперативної реакції на них;

- аналізу складу неформальних мікро груп у підрозділі й виявлення характеру їх діяльності;

- аналізу характеру службової І позаслужбової діяльності лідерів цих мікро груп;

- виявлення військовослужбовців, які потребують медиком психологічної допомоги, та здійснення з ними цілеспрямованої індивїдуально-виховної роботи;

-організації протидії негативним соціально-психологІчним та іншим явищам у військовому середовищі;

-турботи про побут і здоров'я військовослужбовців та їх соціальний захист.

Основними методами отримання цієї інформації є спостереження; соціально-психологічні опитування; аналіз документів і результатів діяльності; узагальнення незалежних характеристик; індивідуальні бесіди; доповіді молодших командирів; зустрічі з батьками; аналіз листів рідних, близьких і друзів; аналіз участі в громадських організаціях; вивчення інформації медичних працівників: урахування матеріалів військових судів тощо.

Для цього можна використовувати такі заходи: індивідуально-виховну роботу; психологічне дослідження; психологічну допомогу; психологічну консультацію; загальні збори військовослужбовців; індивідуальну роботу з сержантами; доведення до особового складу вироків військових судів; співпраця з батьками військовослужбовців; використання ЗМІ, наочної агітації, стінної преси; використання навчальних кінофільмів; військово-соціальну і правову роботу; медичні огляди військовослужбовців тощо.

Докладніше схарактеризуємо профілактику порушень статутних правил взаємин між військовослужбовцями.
Вона має провадитися із врахуванням етапів служби військовослужбовців.

Наприклад, на етапі підготовки до прийняття нового поповнення (березень-вересень) у з'єднаннях обладнуються пункти прийому молодого поповнення, в частинах - військові приймальники. До складу адміністрації військових приймальників підбираються найбільш авторитетні офіцери, прапорщики і сержанти, які мають мотивацію роботи з молодими воїнами. Заступниками командирів з виховної роботи у військові приймальники призначаються офіцери, як правило, з посад психологів відділень виховної роботи частин. Після виходу Указу Президента України про черговий призов з адміністраціями військових приймальників провадиться 3-денний збір.

Для керівництва організацією і провадженням ППВ і розподілу молодого поповнення у з'єднаннях І частинах створюються постійнодійні комісії. За молодим поповненням їдуть заступники командирів з виховної роботи підрозділів, які мають провадити попередній ППВ призовників.

У підрозділах провадяться загальні збори та інші заходи щодо прийому молодого поповнення, плануються заняття в системі правової підготовки, до особового складу доводяться положення про кримінальну відповідальність за порушення статутних правил взаємин між військовослужбовцями.

На етапі прийому молодого поповнення (квітень-травень, жовтень-листопад) особлива увага звертається на забезпечення статутного порядку у військових приймальниках, формування у молодих воїнів первинних навичок і вмінь їх оптимальної адаптації до військово-соціального середовища, особливостей військово-професійної діяльнісні. Під керівництвом заступників командирів з тилу здійснюється екіпірування молодих солдатів. З метою уникнення вилучення у молодого поповнення речей військової форми старшини підрозділів щоденно на ранкових оглядах особисто контролюють екіпірування особового складу, підтримують належний порядок в коморах зберігання майна та інших підсобних приміщеннях. Забезпечується виконання статутних вимог щодо

організації щотижневого миття особового складу в лазні під керівництвом старшин.
В цей період медичними працівниками провадиться огляд військовослужбовців.

Офіцери та працівники відділення виховної роботи з'єднань на пунктах прийому молодого поповнення мають провадити соціально-психологічне вивчення призовників, результати якого надсилати в частини, де вони проходитимуть службу. Керівний склад з'єднань провадить зустрічі з молодим поповненням, а командири частин і їхні заступники з виховної роботи - індивідуальні співбесіди з кожним воїном. У військових приймальниках та навчальних частинах на кожного військовослужбовця заводяться особові справи, які у разі переміщення військовослужбовця передаються згідно з актом разом з обліково-послужними картками. Ці справи зберігаються у заступника командира підрозділу з виховної роботи протягом року після звільнення воїна в запас. Розподілення військовослужбовців за підрозділами провадяться згідно з рекомендаціями, створеними у частинах постійнодійними комісіями зі здійснення професійно-психологічного відбору, із врахуванням психофізіологічних обстежень, проваджених у військкоматах і військових приймальниках.

У підрозділах на етапі початкового періоду служби молодих солдатів заступники командирів з виховної роботи продовжують соціально-психологічне обстеження молодого поповнення, надсилають листи батькам молодих солдатів.

У подальшому ця робота продовжується і конкретизується. Наприклад, методом соціометрії виявляти мікрогрупи і спрямованість їхньої діяльності. Розподіл молодих солдатів у роти (батареї), взводи, відділення здійснюється з врахуванням їхньої міжособистісної сумісності.

Командири частин або їхні заступники з виховної роботи особисто розслідують усі факти порушень статутних правил взаємин між військовослужбовцями, матеріали узгоджують з військовими прокурорами і зберігають у діловодстві військових частин. А інформація про військовослужбовців, які допускають такі порушення, надсилаються в місця їхньої роботи, навчання до служби в армії, батькам, у місцеву пресу, до органів влади за місцем проживання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Психолого-педагогічна характеристика системи роботи командирів (начальників) щодо профілактики порушень статутних правил взаємин між військовослужбовцями"
 1. Профілактика суїцидальної поведінки у військовому середовищі
  В діяльності посадових осіб щодо профілактики суїцидальної поведінки має бути чітка система роботи. Вона має включати найрізноманітніші заходи безпосереднього й опосередкованого впливу командирів (начальників), вихователів і медичних працівників на військовослужбовців, у поведінці яких спостерігається суїцидальний ризик або помітні окремі елементи його вияву. Спершу у військовому підрозділі
 2. Система роботи зі зміцнення військової дисципліни
  Система роботи зі зміцнення військової дисципліни в підрозділі (частині) - це комплекс управлінських, організаційних, педагогічних і психологічних заходів та основних напрямів роботи командирів (начальників) щодо згуртування особового складу підрозділів (частини) у справжні військові колективи, досягнення у них позитивного МПС, затвердження суспільно схвалених норм і правил поведінки його членів,
 3. Психологічний аналіз поняття «порушення статутних правил взаємин між військовослужбовцями»
  Порушення статутних правил взаємин між військовослужбовцями - це різноманітні протиправні моральні, фізичні, психічні та інші форми дій одного військовослужбовця (або групи військовослужбовців) щодо іншого(-их), які здійснюються систематично або одноразово Із корисних мотивів з мстою досягнення певних привілеїв, незаконних пільг, «казарменого комфорту», задоволення егоїстичних потреб за рахунок
 4. Додаток А
  Додаток 3 до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 № 864 Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України КВАЛIФIКАЦIЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА Практичний психолог Посадові обов'язки Бере участь в організації освітньо-виховного процесу з метою
 5. Військовий колектив як різновид малої соціальної групи
  Військові підрозділи (відділення, взвод, рота, а інколи й батальйон) мають усі загальні ознаки, що характеризують практично будь-яку малу організовану соціальну групу. Це суспільна діяльність, загальні цілі й завдання, спілкування, певна організація, інтенсивні міжособистісні стосунки тощо. Малі соціальні групи, які функціонують у Збройних силах України, підпорядковані загальним
 6. Діяльність командирів щодо попередження та подолання конфліктних ситуацій у підрозділі
  Військовий підрозділ, сформований з воїнів з різними індивідуально-психічними особливостями, розв'язує різноманітні службово-бойові завдання. На якість розв'язання цих завдань безпосередньо впливають різноманітні соціально-психологічні явища, які мають місце у життєдіяльності військового колективу. Безумовно, в діяльності будь-якого колективу мають місце різні конфлікти. У принципі, до позитивних
 7. Зміст і завдання психологічної роботи у військовому підрозділі (частині) у мирний час
  Нормативно проблема психологічного забезпечення була піднята і поставлена на рівень державної справи у Концепції виховної роботи в Збройних силах та інших військових формуваннях України. Окремі її аспекти під час ведення бойових дій були уточнені у Концепції морально-психологічного забезпечення підготовки і ведення операцій (бойових дій) Збройних сил України (затверджена наказом міністра оборони
 8. Вдосконалення системи роботи командирів
  Шляхи вдосконалення системи роботи командирів (начальників) ЗІ зміцнення військової дисципліни та правопорядку - це основні напрями посилення дієвості позитивного впливу командирів, штабів, фахівців органів виховних структур на воїнів відповідними управлінськими, організаційними, педагогічними, соціально-психологічними та іншими заходами, Ця система роботи має бути обґрунтована відповідно до
 9. Додатоки
  Додаток 1. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ Формула темпераменту (за А. Бєловим) Обіжник-Айзенка Оцінка комунікативних та організаторських здібностей (за Б. Федоришиним) Обіжник FPI Психологічна характеристика темпераменту Оцінка рівня нервово-психічної стійкості (методика «Прогноз» за В. Бодровим) Додаток 2. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ ДОСЛІДЖЕННЯ
 10. Внесок в розвиток валеології українських вчених
  Засновником науки про здоров'я людини в сучасному її розумінні справедливо вважають І.І.Брехмана, який працював у Владивостоку. Саме він сформулював методологічні основи збереження та зміцнення здоров'я практично здорових осіб. Під час своїх досліджень ролі адаптогенів, наслідком чого став запропонований ним новий науковий напрям - фармакосанація ("ліки" для здорових), він дійшов висновку про
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека