ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
В.В.Ягупов. Морально-психологічне забезпечення, 2002 - перейти до змісту підручника

Психолого-педагогічна характеристика системи роботи командирів (начальників) щодо профілактики порушень статутних правил взаємовідносин

Поняття "порушення статутних правил взаємовідносин" сьогодні потребує уточнення, бо це надзвичайно негативне явище у військовому середовищі насправді є порушенням політичних, громадських і соціальних прав людини, злочином проти особистості, колективу й держави. Розуміння злочинної його природи і обґрунтування на цьому підґрунті концептуальних основ викорінення порушень статутних правил взаємовідносин дасть змогу уникнути помилкових про нього уявлень і заснованих на цьому рішень. Без його наукового аналізу неможливо приймати адекватні рішення на державному рівні, в тому числі організувати профілактику у Збройних силах України.

Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями - це різноманітні протиправні моральні, фізичні, психічні та інші форми дій одного військовослужбовця (або групи військовослужбовців) щодо іншого (их), які здійснюються систематично або одноразово із корисних мотивів з метою досягнення певних привілеїв, незаконних пільг, "казарменого комфорту", задоволення егоїстичних потреб за рахунок інших воїнів або тих, хто не в змозі за себе постояти.

Основними їх різновидами можуть бути:

образи чи насильницькі дії начальника до підлеглих (або навпаки) чи молодшого щодо старшого (их) (або навпаки): словесні образи, погрози застосування сил, завдання тілесних ушкоджень тощо;

зловживання командиром (начальником) своїм службовим положенням або перевищення ним своїх службових повноважень: побиття, викривлення практики використання дисциплінарної влади, незаконні правові обмеження тощо;

глум воїнів старшого періоду служби над воїнами, як правило, першого періоду служби, а також над воїнами, які мають певні фізичні та інші вади: словесні образи, знущання заради розваги, забирання грошей, примушення молодих воїнів виконувати до виснаження різних фізичних вправ, обмеження у розподілі їжі, надання їм принижуючих прізвиськ, примушення їх до самовільно відлучки та інших протиправних дій, прання "дідівського" обмундирування та його прасування тощо.

Для цілеспрямованої профілактичної роботи командирів (начальників) слід знати можливі види злочинів, порушень військової дисципліни у взаємовідносинах між військовослужбовцями, причини їх виникнення і методи роботи щодо їх профілактики (табл. 12.1).Таблиця 12.1

Можливі види порушень статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, причини їх виникнення і методи роботи щодо їх профілактики

Важливим напрямом діяльності командирів, штабів, органів виховної роботи є профілактика порушень статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями. Зміст діяльності офіцерського складу щодо цього напрямку роботи визначено в обов'язках посадових осіб згідно з військовими статутами Збройних сил України, інструкціях, настановах, наказах і директивах Міністра оборони України. Виконання вимог керівних документів, проведення відповідних заходів щодо подолання випадків порушень статутних правил взаємовідносин у військовій частині вимагає творчого, змістовного та системного підходу з боку керівного складу.

Для ефективної профілактики командирам слід знати основні ознаки наявності порушень статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями у підрозділі:

неохайний зовнішній вигляд солдат першого періоду служби, їх пригнічений МПС, відсутність у них окремих елементів обмундирування;

замкнутість, уособленість молодих солдатів;

"добровільне" розташування у незручних місцях;

постійна зайнятість молодих солдат якимись роботами, особливо у вільний від служби час, під час відпочинку і проведення в підрозділі заходів дозвілля;

громадська пасивність, небажання йти у звільнення, у клуб;

постійне перебування молодих солдат у добовому наряді у вихідні і святкові дні;

наявність на їх обличчі га тілі ознак побиття, приховування травм тощо.

Робота щодо їх профілактики на рівні конкретного військового колективу повинна включати:

вдосконалення соціально-побутових умов військової служби, надання військовослужбовцям можливості задовольняти свої матеріальні та духовні потреби легально, законними шляхами;

цілеспрямоване формування свідомості і самосвідомості, самодисципліни і самоконтролю у процесі військово-професійної соціалізації як засобами виховної роботи, так і в результаті гуманізації військової служби, виключення протиправних дій командирів;

узгодження формальної і неформальної структур військового колективу, подолання протиріч у їхніх вимогах до своїх членів, легалізація деяких елементів субкультури військового колективу, творче використання їх у виховній роботі;

поліпшення медичного та психологічного добору військовослужбовців, оптимальна організація адаптації призовників до умов військової служби, подолання соціальної ізольованості військовослужбовців, створення можливості легально змінити місце служби при нестерпних її умовах, що дозволить виключити самовільне залишення частин або самогубство;

спрямування соціальної активності військовослужбовців на творчу навчальну пізнавальну діяльність, на самоактуалізацію у бойовій підготовці, спорті, дозвіллі, художній творчості, щоб за їх допомогою зняти соціальну невдоволеність, агресивність;

налагодження каналу зворотного зв'язку в керуванні підлеглими (формування інституту довірених осіб, встановлення телефонів і поштових скриньок довіри тощо);

поширення впливу на поведінку військовослужбовців найбільш референтної групи для нього - сім'ї.

Практична діяльність свідчить, що робота з профілактики порушень статутних правил взаємовідносин буде мало ефективною, якщо керівний склад недостатньо знає морально-психологічний клімат у військовому колективі, наявність та форми проявів порушень військової дисципліни, військовослужбовців, стосовно яких мають місце подібні прояви.

Без знання дійсного стану справ з порушеннями статутних правил взаємовідносин можна вести тільки розмови та діяти неконкретно, без зосередження зусиль на проблемах, які потребують вирішення, в першу чергу, в даному підрозділі або військовій частині. Саме через незнання існуючих форм проявів, традицій цього явища, їх натхненників та виконавців робота з попередження в багатьох військових частинах проводиться поверхово та носить деклараційний характер. При цьому порушники залишаються невиявленими та не несуть відповідальності. Військовослужбовці, до яких застосовуються різноманітні форми фізичного та морального тиску, не вірять у спроможність командирів захистити їх. Тому першим і важливим етапом діяльності командирів та їх заступників з виховної роботи по попередженню порушень статутних правил взаємовідносин повинно бути досконале вивчення не тільки загальної ситуації та статистики щодо цих проявів, а й конкретних даних про їх наявність у військовому колективі.

Необхідність проведення детального вивчення процесів, пов'язаних із порушенням статутних правил взаємовідносин, викликана також змінами в проходженні служби військовослужбовцями строкової служби, процесами гуманізації і демократизації військового середовища.

У зв'язку з переходом на півторарічний цикл служби динаміка протікання порушень статутних правил взаємовідносин змінюється в бік прискорення їх формування та розвитку, посилення жорстоких форм їх проявів. Тому необхідно також вдосконалювати командирам і начальникам систему своєї роботи щодо подолання цього негативного явища у військовому середовищі. Хоча, ця робота для багатьох не нова, вона проводилася у військових частинах і підрозділах постійно. Тому пропонується наступна система роботи з діагностики і профілактики випадків порушень статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями.

Система роботи командирів (начальників) з діагностики і профілактики випадків порушень статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями складається з основних напрямів роботи. Це:

аналіз повсякденної організації життєдіяльності військ;

вивчення індивідуальних якостей та психічних особливостей військовослужбовців усіх категорій;

вивчення, діагностика і регуляція взаємовідносин між військовослужбовцями;

вивчення традицій і колективної думки у військових колективах та оперативна реакція на них;

аналіз впливу різноманітних мікрогруп у колективі та виявлення їх лідерів;

аналіз характеру службової і позаслужбової діяльності цих лідерів;

виявлення військовослужбовців, які потребують медико-психологічної допомоги, та проведення індивідуально-виховної роботи з ними;

організація протидії негативним явищам у військово-соціальному середовищі;

турбота про побут і здоров'я військовослужбовців та їх соціальний захист.

Методів отримання інформації. Це:

спостереження;

вивчення результатів соціально-психологічних опитувань;

аналіз документів;

індивідуальні бесіди;

доповіді молодших командирів;

зустрічі з батьками;

аналіз листів рідних, близьких і друзів;

аналіз участі в громадських організаціях;

вивчення інформації медичних працівників;

урахування матеріалів військових судів тощо.

Форм роботи: індивідуально-виховна робота; психологічне дослідження; психологічна допомога; психологічна консультація; загальні збори військовослужбовців; робота з сержантами; робота з доведення вироків військових судів; співпраця з батьками військовослужбовців; використання засобів масової інформації, наочної агітації, стінної преси; використання навчальних кінофільмів; воєнно-правова робота; медичні огляди військовослужбовців тощо.

Підведення підсумків і аналіз стану військової дисципліни в роті. Вони підводяться наприкінці кожного тижня з конкретними категоріями: офіцерами і прапорщиками (мічманами); сержантами; з усім особовим складом окремо.

Більш докладно охарактеризуємо зміст діяльності основних посадових осіб полку щодо профілактики порушення статутних правил взаємовідносин у військовому середовищі.

Командир бригади, полку, окремого батальйону повинен:

Щоденно:

вивчати ділові та морально-психічні якості під час індивідуальної роботи з офіцерами, прапорщиками та старшинами підрозділів;

отримувати інформацію про стан справ від чергового частини;

особисто вивчати офіцерів та прапорщиків, які щойно прибули до частини;

організовувати щоденний контроль за виконанням розпорядку дня, дотриманням статутного порядку;

організовувати перевірку роботи їдальні, якість приготування їжі, повноту видачі визначеної норми харчування.

Щотижня:

організовувати вивчення наказів з офіцерами та прапорщиками частини щодо профілактики порушень статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями строкової служби;

здійснювати прийом військовослужбовців, робітників та службовців, членів їх сімей за особистими питаннями (два рази на місяць);

перевіряти побут, забезпеченість особового складу основними видами постачання (в одному з підрозділів);

контролювати своєчасність повернення військовослужбовців з відпусток, шпиталів;

особисто перевіряти якість приготування їжі в їдальні;

організовувати перевірку військовослужбовців, які знаходяться поза межами розташування частини;

заслуховувати на службових нарадах офіцерів ротної та батальйонної ланки про роботу щодо профілактики порушень статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями строкової служби;

аналізувати та особисто оцінювати стиль роботи та особистий внесок посадових осіб щодо формування ненасильницьких стосунків у підрозділі;

заслуховувати голову комісії щодо попередження випадків травматизму про роботу та начальника медичної служби про характер травматизму, його причини і організацію профілактичних заходів.

Щомісяця:

затверджувати план основних заходів щодо зміцнення військової дисципліни та поліпшення служби військ на наступний місяць, особисті плани підлеглих командирів і начальників;

організовувати інструктивно-методичні заняття з офіцерами, які контролюють дотримання розпорядку дня;

проводити аналіз та підводити підсумки стану військової дисципліни та служби військ з офіцерами і прапорщиками частини, особливо виділяти питання роботи щодо попередження порушень статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями строкової служби;

видавати наказ про стан військової дисципліни та служби військ, визначати заходи щодо їх поліпшення, заохочувати офіцерів, прапорщиків за об'єктивність оцінки стану військової дисципліни;

виступати у підрозділах на теми військового виховання;

прищеплювати командирам підрозділів навички та уміння організаторської роботи щодо попередження порушень статутних правил взаємовідносин під час командирської підготовки;

особисто брати участь та контролювати проведення правової інформації;

приймати конкретні рішення за результатами психологічних і соціологічних досліджень, видавати накази;

особисто брати участь у навчанні сержантів практиці індивідуальної роботи з підлеглими та попередженню випадків порушень статутних правил взаємовідносин під час проведення зборів та занять із ними;

організовувати проведення у підрозділах вечорів запитань та відповідей за участю заступників командира і начальників служб;

проводити бесіди з військовослужбовцями за категоріями та періодами служби;

спільно з військовою прокуратурою проводити дні правових знань;

проводити бесіди з військовослужбовцями, схильними до порушень статутних правил взаємовідносин;

проводити стройові огляди з метою перевірки зовнішнього вигляду, забезпеченості військовослужбовців визначеними видами постачання, виявлення скарг та заяв;

виступати перед керівниками груп гуманітарної підготовки з аналізом їх особистого внеску зміцнення військової дисципліни;

доводити до особового складу накази з оголошенням вироків військових судів за правопорушення та порушення статутних правил взаємовідносин;

організовувати заходи з проведення дозвілля, культурної та духовно-просвітницької роботи;

всебічно готувати особовий склад до несення служби у добовому наряді.

Інші терміни:

перед кожним періодом навчання проводити заняття з відповідними категоріями командирів на тему "Практика роботи по згуртуванню військових колективів, недопущення порушень статутних правил взаємовідносин" (липень-листопад);

забезпечити рівномірний розподіл по підрозділах молодих воїнів. За 100 днів до наказу про звільнення у запас, напередодні та в день його доведення особисто проводити роботу з військовослужбовцями, які підлягають звільненню;

регулярно перевіряти забезпечення військовослужбовців визначеними нормами постачання;

у кожному періоді проводити показові заняття з організації роботи з попередження порушень статутних правил взаємовідносин;

проводити вечори запитань та відповідей з молодим поповненням;

організувати урочисту зустріч молодого поповнення та урочисті проводи військовослужбовців, що відслужили визначені терміни служби;

зустрічатися з батьками військовослужбовців, які прибувають до частини;

щоквартально аналізувати стан роботи з листами та прийом відвідувачів, затверджувати акти перевірки;

особисто розслідувати або керувати розслідуванням випадків порушень статутних правил взаємовідносин, приймати законні рішення, доводити їх до логічного завершення;

здійснювати контроль за вивченням особового складу у підрозділах;

керувати правовим вихованням підлеглих;

проводити офіцерські збори, де обговорювати питання морально-психологічного клімату у військових колективах;

у кожному періоді організовувати вшанування військовослужбовців, які показали кращі результати у ратній праці та дисципліні;

здійснювати контроль за роботою закладів військової торгівлі (крамниць, солдатської чайної) та наявністю у них необхідного асортименту.

Начальник штабу бригади, полку, окремого батальйону повинен:

Щоденно:

проводити індивідуально-виховну роботу з підлеглим особовим складом;

організовувати отримання інформації про стан справ у частині;

здійснювати контроль за дотриманням статутних вимог щодо розподілу нарядів та робіт, за якістю та правильністю несення служби добовим нарядом;

організовувати підбір, розстановку та навчання осіб, які заступають в наряди та варти;

організовувати контроль за виконанням розпорядку дня та наявністю особового складу, особливо у нічний час;

здійснювати контроль за тим, щоб до варти не потрапили особи, які мають 4 ступінь нервово-психічної стійкості, з "групи ризику";

при інструктуванні добового наряду звертати особливу увагу на підтримку статутного порядку та попередження випадків порушень статутних правил взаємовідносин.

Щотижня:

організовувати перевірку присутності особового складу у підрозділах;

організовувати контроль та перевірку видачі посилок та грошових переказів;

брати участь при підведенні підсумків за стан військової дисципліни та служби військ в одному з підрозділів;

організовувати проведення раптових перевірок виконання розпорядку дня, розкладу занять, наявності особового складу на заняттях;

доводити до військовослужбовців накази про засудження судом військового трибуналу військовослужбовців за порушення статутних правил взаємовідносин;

проводити перевірки несення служби у частині, утримання заарештованих на гауптвахті.

Щомісяця:

надавати допомогу в організації роботи стосовно згуртування особового складу та викоріненню випадків порушень статутних правил взаємовідносин (2-3 підрозділи);

інструктувати осіб, призначених для контролю за виконанням розпорядку дня і перевірки служби військ;

видавати накази по частині з аналізом стану військової дисципліни та служби військ;

контролювати підбір та розстановку особового складу варти за постами;

проводити інструктивно-методичні заняття: з командирами підрозділів та офіцерами, що заступають начальниками варти; з сержантами, які заступають помічниками начальників варт, розвідними та до внутрішнього наряду; з черговими по частині про порядок несення служби;

підводити підсумки про стан служби військ, надавати оцінку виконанню обов'язків особами добового наряду, вживати заходи усування недоліків;

вести облік злочинів, порушень та дисциплінарних проступків, здійснених особовим складом.

Інші терміни:

інструктувати осіб, які вибувають за межі частини. Звертати увагу на дотримання ними правил військової ввічливості та статутної поведінки;

організовувати поглиблене медичне обстеження осіб для несення вартової служби та бойового чергування;

організовувати та проводити з командирами та старшинами підрозділів, сержантським складом показні та інструктивно-методичні заняття з організації та підтримки внутрішнього порядку у підрозділах (один раз у період);

організовувати прийом заліків у всіх категорій військовослужбовців щодо знання вимог військових статутів (1 раз у період);

розподіляти за підрозділами поповнення, яке прибуває до частини.

Заступник командира бригади, полку, окремого батальйону з виховної роботи зобов'язаний:

Щоденно:

організовувати проведення аналізу інформації з підрозділів про моральний стан особового складу, настрій військовослужбовців;

організовувати та особисто проводити індивідуально-виховну роботу з усіма категоріями військовослужбовців;

особисто вести бесіди з кожним прибулим до частини воїном;

спільно зі штабом та службами частини здійснювати контроль за повним доведенням до особового складу визначених видів забезпечення, організацією харчування;

спільно з командирами, офіцерами виховної роботи виявляти осіб, схильних до хуліганства, проводити з ними індивідуальну роботу;

вивчати ділові, моральні й психічні якості офіцерів, прапорщиків, старшин підрозділів;

організовувати, контролювати та особисто проводити заняття з гуманітарної підготовки;

проводити постійну інформаційну роботу;

вивчити потреби і запити особового складу та вжити заходи щодо їх вирішення.

Щотижня:

планувати та організовувати конкретні заходи виховної роботи з особовим складом добового наряду, варт у вечірній час;

керувати роботою клубу, бібліотеки, спрямовуючи їхню діяльність на військове та моральне виховання військовослужбовців;

планувати та організовувати проведення заходів з організації дозвілля у передвихідні і вихідні дні;

проводити роботу в 1-2 підрозділах з надання допомоги командирам у організації та проведення виховної роботи підлеглих;

здійснювати контроль за рівномірним розподілом нарядів серед військовослужбовців різних строків призову;

перевіряти умови служби, роботи, лікування особового складу, який знаходиться за межами частини;

брати участь у підготовці підрозділів до тижневих польових виходів;

підводити підсумки роботи щодо зміцнення військової дисципліни з офіцерами виховних структур;

брати участь у підведенні підсумків виконання завдань за тиждень у підрозділах частини.

Щомісяця:

у складі груп офіцерів вивчати у 2-3 підрозділах морально-психологічний клімат, стан роботи з профілактики порушень статутних правил взаємовідносин, надавати допомогу її організації та проведенню;

планувати проведення роботи щодо формування здорового морально-психологічного клімату в частині, попередження порушень статутних правил взаємовідносин, організовувати її проведення, підводити підсумки цієї роботи;

проводити аналіз роботи з профілактики порушень статутних правил взаємовідносин;

проводити "День професійної підготовки" з офіцерами виховної роботи частини, де навчати їх практиці організації роботи з профілактики порушень статутних правил взаємовідносин серед військовослужбовців строкової служби;

організовувати та проводити психологічні й соціологічні дослідження, спрямовані на вивчення морально-психологічного клімату у підрозділах, готувати аналіз і пропозиції для командира частини;

проводити вечори запитань та відповідей у підрозділах за періодами служби та категоріями військовослужбовців, організовувати оперативний розгляд запитів і потреб особового складу посадовими особами;

проводити бесіди з військовослужбовцями за категоріями та періодами служби;

аналізувати дані соціологічних і психологічних досліджень, розробляти та втілювати у життя необхідні рекомендації;

підводити підсумки роботи з офіцерами виховної роботи по профілактиці порушень статутних правил взаємовідносин, визначати завдання на наступний місяць;

навчати командирів підрозділів практиці роботи з попередження порушень статутних правил взаємовідносин;

організовувати доведення до особового складу вироків військових судів про засуджених за порушення статутних правил взаємовідносин;

планувати та здійснювати заходи щодо зміцнення військової дисципліни та згуртування військових колективів, ствердженню високоморальних норм стосунків, позитивних традицій;

спільно з командирами підрозділів проводити культурно-виховну та духовно-просвітницьку роботу і організовувати дозвілля особового складу.

Інші терміни:

планувати комплексне проведення роботи з профілактики порушень статутних правил взаємовідносин;

узагальнювати та пропагувати досвід роботи стосовно згуртування військових колективів, недопущення порушень статутних правил взаємовідносин;

виявляти осіб з низьким рівнем нервово-психологічної стійкості за відповідними тестами та організовувати з ними індивідуально-виховну роботу, надати психологічну допомогу;

особисто вести та організовувати листування з родичами військовослужбовців, зустрічатися з ними при відвідуванні частини;

проводити заходи з професійно-психологічного відбору військовослужбовців і розподілу їх за підрозділами та посадами;

організовувати вивчення з офіцерським складом основ соціальної психології; проводити тренінги безконфліктного нерепресивного спілкування і ненасильницького вирішення проблем, які виникають під час служби;

особисто розслідувати кожний випадок порушення статутних правил взаємовідносин серед військовослужбовців, виявляти причини та розробляти конкретні заходи щодо ліквідування їх наслідків і оптимізації морально-психологічного клімату у військовому колективі;

здійснювати контроль і надавати допомогу командирам підрозділів у вивченні підлеглих згідно з Картою соціально-психологічних якостей особистості;

організовувати проведення у підрозділах психодіагностичних і психокорекційних заходів;

проводити збір військовослужбовців останнього періоду служби перед прибуттям молодого поповнення у військову частину.

Заступник командира бригади, полку, окремого батальйону з озброєння повинен:

Щоденно:

перевіряти стан справ і виконання денного завдання підлеглими ремонтними підрозділами;

заслуховувати командирів підрозділів про стан військової дисципліни за минулу добу;

проводити індивідуально-виховну роботу з підлеглим особовим складом;

організовувати контроль за водіями при підготовці машин до рейсу та при поверненні їх до парку;

проводити заходи з підтримання у належному стані об'єктів особистої гігієни та місць для паління на території парку;

щоденно інструктувати водіїв машин, які виходять до рейсу, про дотримання Правил дорожнього руху, військової ввічливості.

Щотижня:

контролювати порядок у сховищах з технікою та на території парку, стан техніки, витратних матеріалів та усувати виявлені недоліки;

під час проведення Дня водія роз'яснити необхідність військового товариства та взаємодопомоги між військовослужбовцями;

організовувати контроль за станом військової дисципліни під час обслуговування техніки у парко-господарчі дні;

контролювати розстановку сил і порядок здійснення ремонту техніки, психологічну сумісність військовослужбовців під час робіт;

особисто проводити виховну роботу у підлеглих підрозділах, спрямовуючи її на згуртованість особового складу;

нагадувати заходи безпеки під час роботи у парку.

Щомісяця:

контролювати стан паркових приміщень, освітлення парку для забезпечення нормальних умов служби варти;

контролювати порядок закріплення техніки і табельного майна за особовим складом, попереджувати розкрадання майна;

проводити інструктивно-методичні заняття з особами, призначеними у наряд по парку;

здійснювати контроль за підготовкою водіїв перед рейсом, організовувати своєчасне поповнення запчастин, витратних матеріалів, інструменту;

підводити підсумки несення служби нарядів по парку та стан у внутрішньої служби у парку з виданням наказу по частині;

проводити виховні заходи у підлеглих підрозділах;

проводити заняття у системі командирської підготовки. Звертати увагу на узагальнення досвіду роботи підлеглих командирів по вихованню військовослужбовців.

Інші терміни:

організовувати у підлеглих підрозділах обговорення на загальних зборах питання згуртованості та підтримки статутних взаємовідносин у колективі;

організовувати регулярне медичне обстеження складу водіїв, їх перевірку перед виходом у рейс;

здійснювати глибоке вивчення індивідуальних якостей особового складу підлеглих підрозділів і складу водіїв частини;

знати ділові, моральні та психологічні якості підлеглого особового складу.

Заступник командира бригади, полку, окремого батальйону з тил зобов'язаний:

Щоденно:

організовувати індивідуально-виховну роботу з особовим складом підлеглих підрозділів;

перевіряти якість приготування їжі, контролювати організацію її прийому, збереженість та повноту доведення продуктів до особового складу;

організовувати перевірку збереженості паливно-мастильних матеріалів;

контролювати доведення визначених норм забезпечення до кожного військовослужбовця.

Щотижня:

особисто проводити виховну роботу в підрозділах, спрямовуючи її на згуртованість особового складу та попередження порушень статутних правил взаємовідносин;

контролювати наявність і стан обладнання в лазні, забезпечення там потрібної температури повітря та води;

контролювати якість прання, ремонт білизни, своєчасність її видачі;

організовувати контроль за якістю миття особового складу в лазні;

проводити виховні заходи з особовим складом підсобного господарства;

організувати контроль за проведенням поглибленого ранкового огляду особового складу з метою перевірки комплектності обмундирування, дотримання правил гігієни, огляду шкіряних покровів тіла військовослужбовців.

Щомісяця:

особисто вивчати морально-психологічний клімат у підлеглих підрозділах, надавати допомогу командирам в організації роботи щодо профілактики порушень статутних правил взаємовідносин;

організовувати своєчасний ремонт побутового обладнання, перевірку його стану;

організовувати своєчасне забезпечення побутових кімнат необхідним обладнанням і ремонтним матеріалом;

організовувати контрольну варку.

Інші терміни:

контролювати закріплення за кожним військовослужбовцем речового майна, предметів спорядження;

щоквартально перевіряти доведення норм матеріальних засобів;

проводити огляди-конкурси на краще утримання та обладнання казармених приміщень;

контролювати закріплення за військовослужбовцями місць у спальному приміщенні та в їдальні згідно з штатним розкладом;

проводити інструктивно-методичні заняття з черговими по їдальні, старшинами підрозділів (щоквартально);

організувати своєчасну видачу обмундирування, його збереження та ремонт.

Начальники служб полку, окремого батальйону зобов'язані:

Щоденно:

проводити індивідуально-виховну роботу з особовим складом підпорядкованих підрозділів;

особисто проводити бесіди з військовослужбовцями, які прибули до підлеглих підрозділів для подальшого проходження служби;

організовувати контроль за виконанням розпорядку дня, вимог керівних документів і власних рішень щодо згуртування військових колективів та профілактики порушень статутних правил взаємовідносин;

заслуховувати командирів підлеглих підрозділів про стан військової дисципліни.

Щотижня:

вивчати вимоги керівних документів, накази, довідки, вказівки з питань військової дисципліни;

організувати роботу щодо зміцнення військової дисципліни у підпорядкованих підрозділах;

заслуховувати підлеглих командирів про роботу та стан профілактики порушень статутних правил взаємовідносин;

проводити індивідуальну роботу з військовослужбовцями, схильними до прояву нестатутних взаємовідносин;

підводити підсумки роботи з підлеглими офіцерами та прапорщиками щодо попередження порушень статутних правил взаємовідносин.

Щомісяця:

затверджувати особистий план роботи у підлеглих командирів підрозділів щодо зміцнення військової дисципліни;

проводити планові та раптові перевірки виконання розкладу занять, несення служби добовим нарядом, наявності особового складу;

контролювати дотримання статутних вимог щодо розподілу нарядів і робіт, повноту доведення до особового складу визначених видів забезпечення;

брати участь у підведенні підсумків стану дисципліни у підлеглих підрозділах;

затверджувати план загальних заходів у командирів щодо укріплення дисципліни у підлеглих підрозділах;

вивчати морально-психологічний клімат у підлеглих підрозділах, надавати допомогу в організації роботи з профілактики порушень статутних правил взаємовідносин;

проводити бесіди з військовослужбовцями за категоріями та періодами служби по підтриманню статутних взаємовідносин.

Інші терміни:

закріплювати за підлеглими ділянки службової діяльності, техніку, предмети армійського життя та побуту;

щоквартально проводити загальні збори у підлеглих підрозділах по згуртуванню військових колективів і підтримці статутних взаємовідносин;

навчати командирів передовому досвіду навчання та виховання підлеглих.

Командир батальйону (дивізіону) зобов'язаний:

Щоденно:

вивчати ділові та моральні якості офіцерів, прапорщиків (мічманів) і сержантів (старшин) батальйону під час індивідуальної роботи з ними;

заслуховувати командирів підрозділів про стан внутрішнього порядку та якість несення служби добовим нарядом;

особисто брати участь у проведенні виховних заходів в ротах і проведенні індивідуальної роботи з військовослужбовцями;

організувати контроль за виконанням розпорядку дня.

Щотижня:

на нарадах доводити висновки з подій та пригод, які мали місце в частині, з'єднанні чи гарнізоні;

перевіряти побут, забезпеченість особового складу визначеними видами постачання;

перевіряти військовослужбовців, які знаходяться за межами розташування батальйону (дивізіону);

виступати у підрозділах на теми військового виховання та згуртування військових колективів;

заслуховувати командирів підрозділів про роботу та стан профілактики порушень статутних правил взаємовідносин;

перевіряти несення служби особовим складом підрозділу;

брати участь у підведенні підсумків роботи в одному з підрозділів.

Щомісяця:

затверджувати план основних заходів щодо укріплення військової дисципліни, де планувати заходи з попередження порушень статутних правил взаємовідносин;

підводити підсумки роботи командирів рот, взводів, старшин і сержантів щодо попередження порушень статутних правил взаємовідносин;

особисто проводити інструктивно-методичні заняття з офіцерами і прапорщиками батальйону по методиці зміцнення військової дисципліни та організації роботи щодо профілактики порушень статутних правил взаємовідносин;

на заняттях з сержантами особисто навчати їх формам і методам виховної роботи, попередженню порушень статутних правил взаємовідносин;

вивчати та аналізувати стан роботи щодо профілактики порушень статутних правил взаємовідносин;

організовувати вечори запитань і відповідей у підрозділах;

проводити раптові перевірки наявності особового складу та несення служби добовим нарядом у нічний час;

проводити стройові огляди особового складу.

Інші терміни:

аналізувати рівномірність комплектування підрозділів молодим поповненням;

щоквартально проводити загальні збори військовослужбовців, де обговорювати питання стосунків між військовослужбовцями;

знати ділові та психічні якості підлеглих;

періодично бувати на ранкових підйомах і вечірніх перевірках;

контролювати стан здоров'я підлеглих, турбуватися про його зміцнення.

Заступник командира батальйону (дивізіону) з виховної роботи зобов'язаний:

Щоденно:

організовувати інформацію з підрозділів про стан справ і стосунки у підрозділах;

організувати виховну роботу з особовим складом вартової та внутрішньої служб;

під час занять з гуманітарної підготовки та проведення інформацій приділяти особливу увагу питанню згуртування військових колективів;

особисто проводити бесіди з кожним прибулим до батальйону військовослужбовцем;

проводити індивідуальну роботу з військовослужбовцями;

виявляти осіб, схильних до насадження насильницьких стосунків, та організовувати з ними індивідуальну роботу.

Щотижня:

організовувати виховну роботу у підрозділі;

доводити та роз'яснювати завдання щодо попередження порушень статутних правил взаємовідносин;

особисто проводити роботу в ротах щодо виховання особового складу в дусі дружби та військового товариства;

контролювати забезпеченість військовослужбовців всім необхідним;

організовувати роботу щодо вивчення особового складу згідно з Картою соціально-психологічних якостей особистості;

планувати та проводити заходи дозвілля у передвихідні й вихідні дні;

організовувати проведення "Правового інформування" та "Години Відродження".

Щомісяця:

планувати роботу щодо зміцнення військової дисципліни, дружби та військового товариства;

особисто вивчати у 1-2 підрозділах морально-психологічний клімат, надавати допомогу у попередженні порушень статутних правил взаємовідносин;

брати участь у перевірці стану військової дисципліни;

аналізувати ефективність роботи щодо попередження порушень статутних правил взаємовідносин;

навчати офіцерів рот практиці роботи з профілактики порушень статутних правил взаємовідносин;

організовувати проведення психологічних і соціологічних досліджень та тестування особового складу згідно з Картою соціально-психологічних якостей особистості, готувати аналіз і пропозиції для командира батальйону;

планувати і здійснювати в ротах необхідні психодіагностичні, профілактичні та психореабілітаційні заходи;

в системі командирської підготовки навчати офіцерів практиці роботи щодо профілактиці порушень статутних правил взаємовідносин.

Інші терміни:

в період звільнення у запас і прийому молодого поповнення проводити роботу з особовим складом за періодами служби;

проводити виявлення осіб з низькою нервово-психічною стійкістю та організовувати з ними індивідуально-виховну роботу;

організовувати та підтримувати листування з батьками військовослужбовців, зустрічатися з ними при відвідуванні частини;

організовувати соціометричне вивчення взаємовідносин у колективах;

щоквартально проводити загальні збори особового складу з питань військового товариства;

брати участь у проведенні заходів професійно-психологічного відбору;

особисто брати участь у профілактиці правопорушень серед особового складу, в затвердженні високоморальних і гуманних норм у стосунках військовослужбовців;

підтримувати зв'язок із сім'ями військовослужбовців;

особисто розглядати кожний випадок порушення статутних правил взаємовідносин.

З метою упорядкування роботи посадових осіб щодо попередження порушень статутних правил взаємовідносин та приведення її до системи Головним управління виховної роботи Міністерства оборони України рекомендовано:

1. У всіх військових підрозділах і частинах (взвод, рота, дивізіон, полк, бригада, корпус) проводити ретельне вивчення наявності та форм проявів порушень статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями строкової служби. За результатами вивчення кожному командиру і заступнику з виховної роботи мати та постійно оновлювати в письмовому вигляді банк даних про випадки даних порушень за формою (табл. 12.2).

Зазначений банк даних мати в кожному взводі, роті та дивізіоні в щоденнику індивідуально-виховної роботи відповідних командирів та їх заступників з виховної роботи. У військових частинах мати відповідний банк даних за кожний підрозділ.

Наприклад, основними проявами порушень статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями строкової служби у виконанні розпорядку дня можуть бути:

а) на підйомі воїни старшого періоду:

діють в залежності від обставин: коли в наявності вимогливий командир, то вони піднімаються і якби виконують розпорядок дня;

останніми стають в стрій;

коли холодно, то вони залишаються у казармі прибиральниками, навіть якщо ними вони не призначалися напередодні;

коли тепло, вони діють навпаки;

б) на фізичній зарядці воїни старшого періоду:

ухиляються від неї;

ховаються у різних місцях (у клубі, їдальні, у підвалі тощо);

займаються демонстративно окремо від підрозділу;Таблиця 12.2

Банк даних про випадки порушень статутних правил взаємовідносин у військовому підрозділі

в) після прибуття з зарядки воїни старшого періоду:

повільно застилають постіль, якщо це за них не роблять молоді воїни;

повільно йдуть умиватися (часто у натільній білизні), де в умивальнику за кожним із них закріплений свій кран для вмивання;

примушують молодих воїнів заправляти свої ліжка, чистити їх чоботи, пряжки;

г) на ранковому огляді: перевіряються, як правило, тільки молоді воїни, їм робляться зауваження. Воїни старшого періоду "пильно" за цим;

д) на прийманні їжі воїни старшого періоду:

заходять в їдальню останніми;

примушують молодих воїнів стояти до тих пір, поки вони не сядуть;

примушують роздавальника їжі спочатку її накласти їм, а тільки потім - молодим;

самі беруть м'ясо, масло, рибу, цукор, і при цьому часто-густо обділяють молодих солдат;

сідають ближче до вікна, стіни, подалі від командирів;

посилають молодих воїнів за додатковими порціями;

піднімаються із-за столу останніми і, як правило, не прибирають посуд за собою тощо;

е) у строю воїни старшого періоду:

займають місце в середині строю або позаду;

під час стройового кроку вони тягнуть ногу;

б'ють молодих солдат по ногах, нирках, ребрах та ін.;

примушують молодих воїнів голосно витатися з командирами і співати на вечірніх прогулянках;

з) на навчальних заняттях воїни старшого періоду:

займають, як правило, останні ряди;

тільки демонстративно виконують нормативи навчальної діяльності;

ж) на тактико-спеціальних заняттях і навчаннях воїни старшого періоду:

як правило, "лихачать" (наприклад, виконують бойові нормативи без страховки);

виконують нормативи без спеціальних засобів захисту з порушенням форму одягу, про його виконання не доповідають командирові;

на марші займають місця старших машин або не знаходяться у штатних місцях та ін.;

і) на вечірній перевірці воїни старшого періоду:

стають у другу шерегу;

на команду "струнко", як правило, не реагують;

відкликаються неохоче, тихим голосом, із затримкою;

часто замість себе примушують відкликатися молодих воїнів;

к) під час відбою воїни старшого періоду служби:

як правило, готуються повільно;

ігнорують команди, гігієнічні процедури;

обмундирування складають і заправляють недбало;

після команди "відбій" можуть ходити по казармі, продовжувати порушувати розпорядок дня;

лежачи в постелі, довго розмовляють між собою, заважаючи спати іншим тощо.

У корпусі рекомендовано мати банк даних про випадки порушень статутних правил взаємовідносин у військових частинах за формою (табл. 12.3).Таблиця 12.3

Банк даних про випадки порушень статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями у військовій частині

2. Результати вивчення щоквартально аналізувати на нарадах керівного складу підрозділів та частин. За результатами вивчення та аналізу коригувати плани роботи по зміцненню МПС-у та військової дисципліни, розробляти комплекс заходів по профілактиці порушень статутних правил взаємовідносин посадовим особам підрозділів та військових частин.

3. Заходи щодо попередження порушень статутних правил взаємовідносин серед військовослужбовців (типовий тиждень).

У кожній військовій частині впровадити типовий тиждень щодо профілактики правопорушень, пов'язаних з порушеннями статутних правил взаємовідносин, де передбачити:

Понеділок: виховна робота - диспут на тему: "Чи вміємо ми слухати, співчувати і допомагати один одному".

Вівторок: суспільно-політичне інформування перед гуманітарною підготовкою (10-15 хвилин), на якому оголошувати листи-звернення військовослужбовців, що звільнилися в запас; листи батьків до синів, до командирів; листи військовослужбовців, що відбувають строки за порушення статутних правил взаємовідносин; нарада офіцерів на тему: "Використання правових, психолого-педагогічних знань у формуванні здорового морально-психологічного клімату у військових колективах" (1 раз на місяць); спортивно-масова робота; спортивні ігри, групові змагання.

Середа: загальні збори особового складу з порядком денним: "Службова картка - сторінка твоєї біографії" (1 раз на місяць); перегляд навчальних фільмів (про показовий судовий процес, виконання вимог військових статутів Збройних Сил України, внутрішній порядок у підрозділі).

Четвер: інформування на тему: "Наша рота - бойова сім'я"; Вечір запитань і відповідей (з участю військових юристів); спортивно-масова робота, групові і командні змагання.

П'ятниця: суспільно-політичне інформування на тему: "Про дружбу показову і дійсну"; підведення підсумків: заслуховування офіцерів, прапорщиків, сержантів про стан справ у міжособистісних взаємовідносинах у військових підрозділах; виховна робота, тематичний вечір: "Нестатутні взаємовідносини - ворог боєздатності".

Субота: правове інформування на тему: "Відповідальність військовослужбовців за порушення статутних правил взаємовідносин"; доведення наказів, статей Кримінального кодексу України; випуск ротної наочної агітації з відображенням питань профілактики порушень статутних правил взаємовідносин, трансляція радіогазет; Працює "пошта командира", "телефон довіри"; на вечірній перевірці оголошуються виписки з наказів про засудження військовослужбовців за порушення статутних правил взаємовідносин.

Неділя: сержантський лекторій на тему: "Про особистий приклад сержантів у навчанні та індивідуально-виховній роботі з підлеглими"; тематичний ранок: "Про честь і гідність воїна Збройних сил України"; обмін досвідом передових військовослужбовців, дні бойових традицій, зустрічі з ветеранами, вшанування передових військовослужбовців - відмінників у бойовій підготовці; працює пункт психологічної консультації; індивідуально-виховна (психокорекційна робота) з військовослужбовцями "групи ризику".

Комплексне застосування всього арсеналу форм і методів виховної роботи, психологічних засобів впливу для формування взаємовідносин, регламентованих військовими статутами Збройних сил України і нормами моралі, буде сприяти створенню здорового морального клімату у військовому колективі.

4. Профілактику порушень статутних правил взаємовідносин проводити з урахуванням етапів служби військовослужбовців:

а) на етапі підготовки до прийняття нового поповнення (березень-вересень):

у з'єднаннях обладнати пункти прийому молодого поповнення, в частинах - військові приймальники;

склад адміністрації військових приймальників підбирати з найбільш авторитетних і бажаючих працювати з молоддю офіцерів, прапорщиків і сержантів;

заступниками командирів з виховної роботи у військові приймальники призначати офіцерів, як правило, з посад психологів відділень виховної роботи частин;

з виходом Указу Президента України про черговий призов з адміністраціями військових приймальників проводити 3-денні збори, забезпечити усім необхідним для підготовки зустрічі молодого поповнення і організації роботи з ним;

для керівництва організацією і проведенням професійно-психологічного добору і розподілу молодого поповнення у з'єднаннях і частинах створити постійно діючі комісії;

за молодим поповненням направляти заступників командирів з виховної роботи підрозділів, які повинні проводити попередній професійно-психологічний добір молодих військовослужбовців;

в підрозділах провести загальні збори та інші заходи по прийому молодого поповнення, спланувати заняття в системі правової підготовки, особовому складу довести положення закону про кримінальну відповідальність за порушення статутних правил взаємин між військовослужбовцями;

б) на етапі прийому молодого поповнення (квітень-травень, жовтень-листопад):

забезпечити статутний порядок у військових приймальниках, формування у молодих воїнів первинних навичок і умінь їх оптимальної адаптації до військово-соціального середовища, особливостей військово-професійної діяльності;

під керівництвом заступників командирів з тилу провести екіпіровку молодих солдатів. З метою уникнення випадків вилучення речей військової форми у молодого поповнення старшинам підрозділів особисто щоденно на ранкових оглядах здійснювати контроль за екіпіровкою особового складу, підтримувати встановлений порядок в коморах для зберігання майна та інших підсобних приміщеннях. Забезпечити виконання статутних вимог щодо організації щотижневого миття особового складу в лазні під керівництвом старшин і проводити в цей період медичними працівниками огляд військовослужбовців;

відділам виховної роботи з'єднань провести на пунктах прийому молодого поповнення соціально-психологічне вивчення призовників, результати якого направляти в частини, де вони будуть проходити службу;

керівному складу з'єднань провести зустріч з молодим поповненням, а командирам частин, заступникам з виховної роботи - індивідуальні співбесіди з кожним воїном. З метою поглиблення знання особового складу систематично підтримувати зв'язок з батьками та рідними військовослужбовців, для чого систематично здійснювати листування. У військових приймальниках та навчальних частинах на кожного військовослужбовця заводити особову справу. Особові справи при переміщенні військовослужбовця передавати по акту разом з обліково-послужними картками, які зберігати у заступника командира підрозділу з виховної роботи протягом року після звільнення воїна в запас;

розподілення військовослужбовців по підрозділах проводити згідно з рекомендаціями, створеними у частинах постійно діючими комісіями по проведенню професійно-психологічного відбору, з урахуванням психофізіологічних вимірів, проведених у військкоматах і військових приймальниках;

в) на етапі початкового періоду служби молодих солдатів у підрозділах:

заступникам командирів підрозділів з виховної роботи продовжити соціально-психологічне вивчення молодого поповнення, направити батькам молодих солдатів листи. Далі цю роботу здійснювати за підсумками періодів навчання;

методом соціометрії виявляти мікрогрупи і направленість їх лідерів. Розподіл молодих солдатів у роти (батареї), взводи, відділення здійснювати, враховуючи рівні психологічної сумісності;

особисто командирам частин чи їх заступникам з виховної роботи розслідувати всі факти порушень статутних правил взаємовідносин, матеріали узгоджувати з військовими прокурорами і зберігати у діловодстві військових частин, навчальних закладів;

інформацію про військовослужбовців, що допускають нестатутні взаємини, надсилати в місця їх роботи, навчання до служби в армії, батькам, у місцеву пресу, до органів влади за місцем проживання.

Військовослужбовці, які можуть бути ображеними: з адаптаційно-астеністичними розладами; які перебували до призову в армію на обліку у нервово-психічних диспансерах; нестійкі у нервово-психічному відношенні, які часто звертаються зі скаргами невротичного характеру або з відхиленнями в поведінці (емоційно збуджені, які часто скоюють проступки, конфліктні, які мало спілкуються); які перенесли тяжкі травми головного мозку; які мають компенсовані наслідки травматичних уражень нервової системи; які перенесли інфекційні та інтоксикаційні захворювання нервової системи; які мають деякі соматичні захворювання; які відстають в учінні; педагогічно занедбані; які погано володіють українською мовою; фізично послаблені.

Отже, діяльність командирів (начальників) щодо профілактики порушень статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями повинна мати творчий, системний, послідовний і психологічно обґрунтований характер, повинен відрізнятися цілеспрямованістю, конкретністю, наполегливістю та вимагає від кожного вихователя високих особистісних якостей і мужності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Психолого-педагогічна характеристика системи роботи командирів (начальників) щодо профілактики порушень статутних правил взаємовідносин"
 1. Психолого-педагогічна характеристика системи роботи командирів (начальників) щодо профілактики порушень статутних правил взаємин між військовослужбовцями
  Система роботи командирів (начальників) з профілактики порушень статутних правил взаємин між військовослужбовцями складається з таких основних напрямів роботи: - аналізу повсякденної організації життєдіяльності військ; - вивчення індивідуально-психічних особливостей військовослужбовців та їх діагностики; - вивчення і діагностики взаємин між військовослужбовцями та їх оптимізації;
 2. Профілактика суїцидальної поведінки у військовому середовищі
  В діяльності посадових осіб щодо профілактики суїцидальної поведінки має бути чітка система роботи. Вона має включати найрізноманітніші заходи безпосереднього й опосередкованого впливу командирів (начальників), вихователів і медичних працівників на військовослужбовців, у поведінці яких спостерігається суїцидальний ризик або помітні окремі елементи його вияву. Спершу у військовому підрозділі
 3. Система роботи зі зміцнення військової дисципліни
  Система роботи зі зміцнення військової дисципліни в підрозділі (частині) - це комплекс управлінських, організаційних, педагогічних і психологічних заходів та основних напрямів роботи командирів (начальників) щодо згуртування особового складу підрозділів (частини) у справжні військові колективи, досягнення у них позитивного МПС, затвердження суспільно схвалених норм і правил поведінки його членів,
 4. Методика аналізу та підведення підсумків стану військової дисципліни у військовій частині та підрозділі
  Значне місце в системі роботи щодо покращення МПС-у та зміцнення військової дисципліни у військових підрозділах і частинах займає аналіз та підведення підсумків стану військової дисципліни. Ця робота спрямована на виявлення реального стану справ у підлеглих підрозділах, їх об'єктивної оцінки, визначення кращих та гірших підрозділів за станом військової дисципліни, з'ясування причин і умов, що
 5. Додаток А
  Додаток 3 до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 № 864 Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України КВАЛIФIКАЦIЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА Практичний психолог Посадові обов'язки Бере участь в організації освітньо-виховного процесу з метою
 6. Військовий колектив як різновид малої соціальної групи
  Військові підрозділи (відділення, взвод, рота, а інколи й батальйон) мають усі загальні ознаки, що характеризують практично будь-яку малу організовану соціальну групу. Це суспільна діяльність, загальні цілі й завдання, спілкування, певна організація, інтенсивні міжособистісні стосунки тощо. Малі соціальні групи, які функціонують у Збройних силах України, підпорядковані загальним
 7. Діяльність командирів щодо попередження та подолання конфліктних ситуацій у підрозділі
  Військовий підрозділ, сформований з воїнів з різними індивідуально-психічними особливостями, розв'язує різноманітні службово-бойові завдання. На якість розв'язання цих завдань безпосередньо впливають різноманітні соціально-психологічні явища, які мають місце у життєдіяльності військового колективу. Безумовно, в діяльності будь-якого колективу мають місце різні конфлікти. У принципі, до позитивних
 8. Зміст і завдання психологічної роботи у військовому підрозділі (частині) у мирний час
  Нормативно проблема психологічного забезпечення була піднята і поставлена на рівень державної справи у Концепції виховної роботи в Збройних силах та інших військових формуваннях України. Окремі її аспекти під час ведення бойових дій були уточнені у Концепції морально-психологічного забезпечення підготовки і ведення операцій (бойових дій) Збройних сил України (затверджена наказом міністра оборони
 9. Вдосконалення системи роботи командирів
  Шляхи вдосконалення системи роботи командирів (начальників) ЗІ зміцнення військової дисципліни та правопорядку - це основні напрями посилення дієвості позитивного впливу командирів, штабів, фахівців органів виховних структур на воїнів відповідними управлінськими, організаційними, педагогічними, соціально-психологічними та іншими заходами, Ця система роботи має бути обґрунтована відповідно до
 10. Психологічний аналіз дисциплінарної провини
  У процесі аналізу стану військової дисципліни командирові (начальникові) особливу увагу слід приділяти вивченню правопорушень, які характерні для підрозділу (частини) або мають тенденцію до зростання. Для об'єктивного обліку правопорушень та ухвалення рішень щодо них командирові необхідно кваліфікувати кожне скоєне правопорушення. Під правопорушенням розуміють недотримання військовослужбовцями
 11. Психологічний аналіз поняття «порушення статутних правил взаємин між військовослужбовцями»
  Порушення статутних правил взаємин між військовослужбовцями - це різноманітні протиправні моральні, фізичні, психічні та інші форми дій одного військовослужбовця (або групи військовослужбовців) щодо іншого(-их), які здійснюються систематично або одноразово Із корисних мотивів з мстою досягнення певних привілеїв, незаконних пільг, «казарменого комфорту», задоволення егоїстичних потреб за рахунок
 12. Додатоки
  Додаток 1. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ Формула темпераменту (за А. Бєловим) Обіжник-Айзенка Оцінка комунікативних та організаторських здібностей (за Б. Федоришиним) Обіжник FPI Психологічна характеристика темпераменту Оцінка рівня нервово-психічної стійкості (методика «Прогноз» за В. Бодровим) Додаток 2. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ ДОСЛІДЖЕННЯ
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека