ГоловнаПсихологіяАкмеологія
ЗМІСТ:
Софіїну В. Н.. Психолого-акмеологические основи формування професійної компетентності фахівців у системі навчально-науково-виробничої інтеграції, 2007
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук

Спеціальності: 19.00.07 - педагогічна психологія, 19.00.13 - психологія розвитку, акмеологія

Робота виконана на кафедрі загальної та прикладної психології державної освітньої установи вищої професійної освіти «Ленінградський державний університет імені А . С. Пушкіна »
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність проблеми дослідження
Етапи дослідження
Методи дослідження
Наукова новизна результатів дослідження
Теоретична значимість результатів дослідження
Практична значимість дослідження
Основні положення, що виносяться на захист
Апробація і впровадження результатів дослідження
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
«Теоретичні та методологічні засади дослідження професійної компетентності»
«Акмеологический підхід до розробки системи формування професійної компетентності фахівця»
«Моделювання як основа розвитку творчого мислення та професійної компетентності»
«Акмеологический підхід до формування компетентності у творчій самостійній роботі студентів »
« Навчально-науково-виробнича інтеграція, як фактор розвитку професійної компетентності »
Основні висновки
Основне зміст дисертації відображено в таких публікаціях автора
Акмеологія:
 1. Хватова М. В.. Концепція розвитку акмеологічних ресурсів психологічного здоров'я молоді - 2012 рік
 2. Вербина Г. Г.. Психолого-акмеологічна концепція розвитку професійного здоров'я фахівця - 2011 рік
 3. Контрольна робота. Акмеологический підхід до періодизації вікового розвитку людини - 2011 рік
 4. Соловйов І.О.. Розвиток професіонала в акмеологической середовищі - 2011 рік
 5. Постнікова М. І.. Психологія відносин між поколіннями в сучасній Росії - 2011 рік
 6. Хащенко Т. Г.. Особистісна готовність студентів До підприємницької діяльності: Психологічний зміст та умови формування - 2011 рік
 7. Волкова Є. В.. Розвиток ментальних структур як основи спеціальних здібностей - 2011 рік
 8. Манойлова М.А.. Акмеологическое розвиток поліетнічної компетентності суб'єктів освіти - 2011 рік
 9. Екзаменаційна робота. Основи акмеології - Акме. Акцентуації. Акмеограмма - 2010 рік
 10. Контрольна робота. Характеристика основних акмеологічних шкіл - 2010 рік
 11. Бєлов В.Г.. Психолого-акмеологическое супровід підлітків з делінквентною поведінкою: концепція, модель, технології - 2010 рік
 12. Бусигіна І.С.. Корпоративна безпека як акмеологическое підставу продуктивної життєдіяльності організації - 2010 рік
 13. Орестові В. Р.. Акмеологическая концепція ідентифікації державних службовців - 2010 рік
 14. Толстих Н. Н.. Розвиток часової перспективи особистості: культурно-історичний підхід - 2010 рік
 15. Шпаргалка. Акмеологія - 2009 рік
 16. Зазикін В.Г.. Короткий акмеологический словник - 2009 рік
 17. Екімчік О.А.. Когнітивний і емоційний компоненти любові у людей різного віку - 2009 рік
 18. Карабущенко Н. Б.. Феномен еліти: історико-психологічні підстави та шляхи розвитку - 2009 рік
 19. Плугіна М. І.. Акмеологическая концепція Професійного становлення преподаватeлей вищої школи - 2009 рік
 20. Бобрищев А. А. Психолого-акмеологічна концепція психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств - 2009 рік
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека