Головна
ГоловнаПсихологіяВікова психологія
ЗМІСТ:
І.В. Носко. Психологія розвитку та вікова психологія, 2003
У навчальному посібнику з курсу психології розвитку та вікової психології, одному з основних для студентів психологічних і психолого-педагогічних факультетів, викладені основні підходи до розуміння і пояснення закономірностей психічного розвитку людини , що склалися в зарубіжній і вітчизняній психології. Розглянуто різні аспекти принципу розвитку в психології і його основні категорії. Представлена ??модель суб'єктивної реальності і періодизація її розвитку в онтогенезі; щаблі, періоди і стадії розвитку суб'єктивності людини в межах його індивідуального життя.

Навчальний посібник містить добірку матеріалів з урахуванням вимог Державного освітнього стандарту.

Укладають навчальний посібник словник основних понять і тестові завдання.
ВСТУП
ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ТА ВІКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ ІСТОРИЧНИЙ НАРИС
Предмет, методи, міждисциплінарні зв'язки психології розвитку та вікової психології
Предмет психології розвитку та вікової психології
Методи дослідження в психології розвитку та вікової психології
Психологія розвитку та вікова психологія - міждисциплінарна галузь наукового знання
Передісторія психології розвитку людини в навчаннях античності
Підхід до питань психічного розвитку людини в Середні століття
Питання психічного розвитку в епоху Відродження
Дослідження психічного розвитку в Новий час
Виділення психології розвитку та вікової психології в самостійну область психологічної науки
Передумови формування психології розвитку та вікової психології в самостійну область психологічної науки
Натуралістичні концепції психічного розвитку людини
Соціологічний (культурологічний) підхід до вивчення психічного розвитку людини
Сучасна зарубіжна психологія розвитку і вікова психологія
Психоаналітичні теорії психічного розвитку
Бихевиористские теорії соціального навчання
Женевська школа генетичної психології
гуманістична психологія розвитку людини
Психологія розвитку та вікова психологія в працях вітчизняних психологів
Дореволюційний період розвитку вікової психології в Росії
Розвиток вітчизняної вікової психології в кінці 19 початку 20 століття
Марксистський період розвитку вітчизняної психології вікового розвитку
Стан вітчизняної вікової психології в період з 1939 по 1960 рр.
Експериментальна розробка проблем психічного розвитку в 60-80-і рр..
Шляхи побудови сучасної психології розвитку людини
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ТА ВІКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Поняття розвитку
Історія розвитку уявлень про «розвиток»
Категорії психології розвитку
Вік та вікові категорії
Категорія віку
Системи відліку для аналізу вікових категорій
Вік як форма розвитку
Періодизація розвитку
Протяжність розвитку в часі
Проблема періодизації розвитку людини
Основні положення періодизації психічного розвитку у вітчизняній психології
Інтегральна періодизація розвитку суб'єктивної реальності
Поняття суб'єктивної реальності
Образи суб'єктивної реальності в психології
Закономірності розвитку суб'єктивності в онтогенезі
Базисні спільності, або ступені розвитку суб'єктності
Кризи народження і розвитку
Особливості розвитку суб'єктивної реальності в дорослому періоді життя людини
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ віковому етапі РОЗВИТКУ (ДЕТСТВО. ОТРОЦТВО. ЮНІСТЬ.)
Феномен дитинства
Дитинство як соціокультурний феномен
Дитинство як історична категорія
Пренатальное розвиток і народження
Пренатальное розвиток
Родовий криза (до 3-х тижнів)
Дитинство
Новонародженості (3 нед. - 3,5 міс.)
Криза новонародженості (3,5 - 7 міс.)
Власне дитинство (6 міс. - 12 міс.). Основні результати розвитку
Криза першого року життя
Раннє дитинство (1 рік - 3 роки)
Соціальна ситуація розвитку та розвиток предметної діяльності
Розумовий розвиток дитини
Передумови формування особистості
Криза трьох років (2,5 - 3,5 року)
Дошкільний вік (3 роки - 6,5 років)
Гра і інші види діяльності
Особливості спілкування
Розумовий розвиток
Дитяча особистість
Криза 6-7 років і психологічна готовність до школи
Молодший шкільний вік (7 - 10 років)
Школяр - перший соціальний статус дитини
Становлення мотивації до навчання і формування навчальної діяльності як провідної
Розвиток пізнавальної сфери
Розвиток особистості дитини
Отроцтво (підлітковий вік) - 10 - 15 років
Общепсихологическая характеристика отроцтва
Підлітковий вік у світлі різних концепцій
Особливості спілкування
Пізнавальна сфера підлітка
Особистість отрока
Юність (14 - 18 років)
Юність в контексті життєвого шляху особистості
Соціальне самовизначення
Розвиток інтелектуальної сфери
Особливості спілкування
Особливості розвитку особистості в юності
Криза юності (18 - 21 рік)
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В період дорослішання , зрілості і старіння
Молодість (18-20 - 30 років)
Молодість як соціально-історична категорія. Межі віку
Закономірності розвитку в молоді роки
Любов, шлюб, створення сім'ї
Інтелектуальний розвиток в молодості
Криза молодості (27-33 року)
Дорослість (30 - 42 роки)
Общепсихологическая характеристика дорослості
Особливості інтелектуальної та професійної діяльності
Характеристики дорослої особистості
Криза дорослості (39 - 45 років)
Зрілість (44 - 60 років)
Зрілість як етап і якість в психічному розвитку людини
Закономірності розвитку в стадії зрілості
Криза зрілості (55 - 65 років)
Старіння і старість (62 роки - ...)
Загальна характеристика періоду старіння і старості. Межі та стадії віку
Зміна структури соціальної активності в старості
Психологічні портрети старості
Особистість і старіння
Смерть як криза індивідуального життя людини
Таїнство життя і смерті. Теоретичні осмислення проблеми смерті і вмирання
Криза індивідуального життя людини
СЛОВНИК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ
Вікова психологія:
 1. Т.В. Дуткевич. Дитяча психологія - 2012 рік
 2. А. С. Фоміченко. Причини прояву агресії в дитячому віці - 2010 рік
 3. А.Н. Яшкова, Н.Ф. Сухарева. Вікова психологія - 2009 рік
 4. Навчально-методичний посібник. Психологія розвитку та вікова психологія - 2006
 5. Урунтаева Г.А.. Дитяча психологія - 2006
 6. Венгер А.Л. (Ред.). Психологічний лексикон - 2005 р.
 7. Л.С.Виготський. Психологія розвитку людини - 2005
 8. Боулбі Джон. Створення і руйнування емоційних зв'язків - 2004
 9. Під ред. В.Є. Клочко. Вікова психологія - 2003
 10. Єрмолаєва М. В.. Психологія розвитку: Методичний посібник для студентів заочної та дистанційної форм навчання - 2003
 11. Кураєв Г.А., Пожарська Е.Н.. Вікова психологія - 2002 рік
 12. Хухлаєва О. В.. Психологія розвитку: молодість, зрілість, старість - 2002 рік
 13. О.В.Скріпченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук. Вікова та педагогічна психологія - 2001 рік
 14. Кулагіна І.Ю., Колюцкий В.Н.. Вікова психологія: Повний життєвий цикл розвитку людини - 2001 рік
 15. Мухіна В. С.. Вікова психологія: феноменологія розвитку, дитинство, отроцтво - 1999 рік
 16. Кулагіна І, Ю.. Вікова психологія (Розвиток дитини від народження до 17 років) - 1999 рік
 17. Абрамова Г. С.. Вікова психологія - 1999 рік
 18. Абдурахманов Р.А.. Онтогенез психічних процесів і особистості людини - 1999 рік
 19. Аверін В.А.. Психологія дітей і підлітків - 1998
 20. Р. П. Ефімкіна. Дитяча психологія - 1995
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека