Головна
ГоловнаПсихологіяВікова психологія
ЗМІСТ:
Єрмолаєва М. В.. Психологія розвитку: Методичний посібник для студентів заочної та дистанційної форм навчання, 2003
Концепція справжнього посібники орієнтована на цілі, які стоять перед курсом «Вікова психологія». Цей курс повинен не стільки сприяти підвищенню частнонаучного ерудиції студентів, що навчаються за спеціальністю «Психологія», скільки вирішувати ряд взаємопов'язаних методологічних завдань: створення чіткої сучасної картини розвитку в онтогенезі (з уточненням її специфічних рис, розстановкою акцентів при вивченні механізмів розвитку, виявленням вузлових моментів у системі теоретичних концепцій та емпіричних знань), формування особливого способу мислення (що визначається провідними принципами вітчизняної психології, сучасним типом наукової раціональності, сучасним розумінням категорій «розвиток», «соціалізація», «дорослішання»).

Справжнє методичний посібник побудовано як путівник по розділах курсу з позицій вітчизняної психології розвитку і ілюструє основні положення програми курсу «Вікова психологія» витягами з праць класиків вітчизняної психології, а також авторитетних сучасних дослідників у цій галузі.
Теоретичні проблеми психології розвитку
Предмет, завдання і методи психології розвитку
Методи психології розвитку
Психологічне поняття віку і проблема періодизації психічного розвитку
Психологічне поняття віку
Проблема періодизації психічного розвитку в психології розвитку
Уявлення про рушійні сили, джерелах і умови психічного розвитку в закордонній та вітчизняній психології
Теорія онтогенетичного розвитку психіки в зарубіжній психології
біогенетичними концепції в зарубіжній психології розвитку
Теорія психічного розвитку Ж. Піаже
Стадії розвитку інтелекту, по Ж. Піаже
Відкриття егоцентризму дитячого мислення Ж. Піаже
Епігенетична теорія розвитку особистості Е. Еріксона
социогенетический концепції психічного розвитку
Теорії психічного розвитку у вітчизняній психології
Культурно-історична концепція психічного розвитку Л. С. Виготського
Проблема навчання і розвитку в працях Л. С. Виготського
Психологічна характеристика періодів онтогенетичного розвитку
Дитячий вік (2 -12 міс.)
Криза новонародженості
Дитинство (2-12міс.)
Криза одного року
Ранній вік (1-3 роки)
Соціальна ситуація розвитку
Провідний тип діяльності
Основні новоутворення віку
Криза трьох років
Дошкільний вік (3 - 6-7 років)
Соціальна ситуація розвитку
Ведуча діяльність
Розвиток особистості дошкільника
Пізнавальний розвиток дошкільника
Спілкування дошкільника з дорослими і однолітками
Криза семи років
Психологічна готовність дітей до школи
Молодший шкільний вік (7-10,11 років)
Соціальна ситуація розвитку
Провідна діяльність у молодшому шкільному віці
Пізнавальний розвиток молодшого школяра
Розвиток особистості молодшого школяра
Особливості спілкування молодшого школяра
Підлітковий вік (10-11 - 15-16 років)
Соціальна ситуація розвитку
Криза підліткового віку
Провідна діяльність в підлітковому віці
Формування особистості підлітка
Особливості спілкування підлітка
Особливості розвитку пізнавальних процесів підлітків
Юнацький вік (17-18 - 23 роки). Загальна характеристика віку
Соціальна ситуація розвитку
Провідна діяльність в юнацькому віці
Розвиток особистості в юнацькому віці
Інтелектуальний розвиток в юності
Спілкування в юнацькому віці
Зрілий вік
Загальна характеристика віку. Соціальна ситуація розвитку
Загальні уявлення про провідної діяльності в зрілому віці
Розвиток особистості в зрілому віці. Особливості зрілої особистості
Розвиток психологічних і психофізіологічних функцій у зрілому віці
Старість
Загальна характеристика віку
Теорії старіння і старості
Біологічні теорії старіння
Соціально-психологічні підходи до старіння і старості
Психоаналітичні підходи до старості
Соціальна ситуація розвитку та провідна діяльність в старості
Особливості особистості в старості
Особливості пізнавальних процесів у старості
Вікова психологія:
 1. Т.В. Дуткевич. Дитяча психологія - 2012 рік
 2. А. С. Фоміченко. Причини прояву агресії в дитячому віці - 2010 рік
 3. А.Н. Яшкова, Н.Ф. Сухарева. Вікова психологія - 2009 рік
 4. Навчально-методичний посібник. Психологія розвитку та вікова психологія - 2006
 5. Урунтаева Г.А.. Дитяча психологія - 2006
 6. Венгер А.Л. (Ред.). Психологічний лексикон - 2005 р.
 7. Л.С.Виготський. Психологія розвитку людини - 2005
 8. Боулбі Джон. Створення і руйнування емоційних зв'язків - 2004
 9. І.В. Носко. Психологія розвитку та вікова психологія - 2003
 10. Під ред. В.Є. Клочко. Вікова психологія - 2003
 11. Кураєв Г.А., Пожарська Е.Н.. Вікова психологія - 2002 рік
 12. Хухлаєва О. В.. Психологія розвитку: молодість, зрілість, старість - 2002 рік
 13. О.В.Скріпченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук. Вікова та педагогічна психологія - 2001 рік
 14. Кулагіна І.Ю., Колюцкий В.Н.. Вікова психологія: Повний життєвий цикл розвитку людини - 2001 рік
 15. Мухіна В. С.. Вікова психологія: феноменологія розвитку, дитинство, отроцтво - 1999 рік
 16. Кулагіна І, Ю.. Вікова психологія (Розвиток дитини від народження до 17 років) - 1999 рік
 17. Абрамова Г. С.. Вікова психологія - 1999 рік
 18. Абдурахманов Р.А.. Онтогенез психічних процесів і особистості людини - 1999 рік
 19. Аверін В.А.. Психологія дітей і підлітків - 1998
 20. Р. П. Ефімкіна. Дитяча психологія - 1995
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека