ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Карандашев В.Н.. Психологія: Введення в професію., 2000 - перейти до змісту підручника

Психологія в політиці

Прикладні дослідження і практична психологічна робота в сфері політики мають великий досвід у світовій психології. У 30-х роках XX століття були опубліковані перші роботи по цій темі, а в останні десятиліття політична психологія як спеціальна область психологічної науки розглядалася такими вченими, як М. Херман, І. Джанис, В. Стоун, П. Шаффнер (див: Гозман , 1999; Андрєєва, 1998, с.343). На сьогоднішній день існують вже сотні публікацій, виходить міжнародний журнал "Політична психологія", активно працює асоціація політичної психології (Гозман, 1999, с. 13 травня). Проте в нашій країні це відносно нова сфера діяльності професійного психолога. З вітчизняних вчених нею займаються Е.Б. Шестопал (1990); А.І. Юр'єв (1992); A.M. Зімічев (1993); Г.Г. Дилигенский (1996); Л.Я. Гозман (1999).

Політична психологія вивчає психологічні умови ефективності політичної діяльності. Політика - це діяльність органів державної влади, державного управління, соціальних класів і угруповань, партій і окремих політичних діячів, у якій відбиваються їхні інтереси і цілі. Очевидно, що політичні процеси обумовлені не тільки об'єктивними соціально-економічними факторами суспільства, а й емоціями, стереотипами та ілюзіями, індивідуальними особливостями політиків, їх міжособистісними відносинами. Психологічні фактори відіграють величезну роль у прийнятті політичних рішень. Тому в політичній психології вивчаються психологічні чинники прийняття політичних рішень, психологічні умови їх сприйняття; роль особистісних характеристик та іміджу політичного лідера; проблеми політичної соціалізації особистості та ін

У той же час професійні психологи рідко і дуже обмежено залучаються для підготовки політичних рішень, і, на думку Л.Я. Гозмана, майже ніде не займають відповідальних посад у структурах влади. Подання про активну участь психологів у політичних структурах Заходу, поширене в нашому професійному співтоваристві, вельми далеко від реальності (Гозман, 1999, с. 136). Крім того, як вважає Л.Я. Гозман, робота психолога в політиці не може бути масовою, оскільки тільки політики високого рангу можуть дозволити собі розкіш мати "своїх" психологів. Для цього політик повинен володіти достатніми фінансовими можливостями і владою. Крім того, він повинен розуміти важливість психології для своєї діяльності. Однак для професійного політика практична психологія - почуття і реакції людей, їхні погляди і настрої - основна справа.
Тому він часто вважає себе досить компетентним у цій галузі і не відчуває необхідності в послугах психолога.

Практична робота професійного психолога може полягати в консультуванні та психологічної підтримки політичного діяча. Л.Я. Гозман виділяє кілька можливих напрямів такої роботи.

1. Участь у розробці та прийнятті рішень.

Завдання психолога, який бере участь у виробленні і прийнятті рішень, полягає у коригуванні їх з точки зору психологічної грамотності. Плановані рішення повинні враховувати психологічний фактор поряд з економічним, і не повинні провокувати нереалістичні очікування, деструктивні дії або депресивні реакції людей. Необхідна умова успіху такої роботи - компетентність психолога в розглянутих питаннях, будь то економіка чи соціальні проблеми. Для більш надійного аналізу ситуації доцільно створення експертної групи, що складається з психологів, психотерапевтів, соціологів. Ця ж група здатна пропонувати нестандартні шляхи вирішення кризових ситуацій, прогнозувати виникнення конфліктів. Участь у такій роботі на постійній основі принципово важливо. Досвід показує, що тимчасове залучення до експертизи серйозних фахівців, які не володіють, однак, ситуацією в усіх деталях, себе не виправдовує.

2. Аналіз динаміки громадської думки та пошук шляхів впливу на установки і настрої громадян.

Участь у цій роботі вимагає тісної взаємодії з соціологами. Слід мати на увазі, що політики зазвичай і самі відчувають (або думають, що відчувають) настрої людей, тому їх запит до професіоналів часто стосується не того, яка громадська думка сьогодні, а того, що можна очікувати завтра. Розуміння психологічних механізмів, що визначають думки і настрої людей, допомагає професійного психолога зробити такий прогноз. Активно діючі політики зацікавлені не тільки в прогнозі, а й у впливі на громадську думку. Це важливо, коли влада прийняла або готуються прийняти непопулярне рішення, або коли громадська роздратування досягло таких меж, що може вилитися в заворушення. Психологи повинні визначити справжні причини невдоволення, з'ясувати, які аргументи будуть найбільш ефективні, коли і в якій формі їх слід використовувати.

3. Оптимізація образу влади або політичної структури.

Позитивний образ лідера, проведеної ним політики і людей, що його оточують, - необхідна умова успіху політики.
Як зазначає Л.Я. Гозман, роль фахівців з реклами в організації передвиборних кампаній на Заході не настільки велика, як у нас прийнято вважати. Політики вважають за краще довіряти здоровому глузду. Люди, які називають себе "фахівцями по іміджу", а серед них є і професійні психологи, не відрізняються в цьому сенсі від всіх інших. Правда, доказів ефективності або неефективності їх роботи "досі не існує. Роль психологів полягає не в тому, щоб" зробити "з даного політика людини, яка сподобається виборцям. Вони повинні давати політику зворотній зв'язок щодо динаміки його образу, а також способу його оточення, приписуваних йому позитивних чи негативних рис. Кожен виступ політика може стати предметом професійного аналізу, який покаже, де він упустив можливість піти назустріч людям, заспокоїти їх або щось пояснити, коли був надмірно формальний або зарозумілий, а коли виявив дійсне розуміння аудиторії . У професійній компетенції психолога знаходиться і стратегія формування образу: яку слід давати інформацію про сім'ю та дитинство, як домогтися того, щоб громадяни сприймали лідера не тільки професійним, але і чесним, не тільки рішучим, але і обережним.

4. Створення психологічних портретів опонентів і політичних партнерів.

Ця робота необхідна при підготовці до контакту з малознайомим партнером: союзником або противником. У більш широкому сенсі - це психологічне забезпечення різного роду переговорів. Це може бути дуже серйозне дослідження, із залученням самого різноманітного матеріалу, а може бути короткий нарис. Мета створюваного психологом портрета - допомогти лідеру підготуватися до зустрічі, уявити собі, яких реакцій слід чекати, які прийоми можуть бути ефективними в спілкуванні з даними людиною (Гозман, 1999, с. 141-149)

Ефективність використання психології в політиці ніхто поки не вимірював, та й невідомо, чи можливо це в принципі. Тому для того, щоб не викликати розчарування у своїй роботі, психологу важливо не претендувати на чудотворство, не вважати, що він як психолог володіє таємним знанням, якого всі інші повинні неухильно слідувати. Це необхідно в будь-якій області практичної психології, а в політичній психології - особливо.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Психологія в політиці "
 1. Відповіді до заліку. Введеніe в професію психолог, 2012
  Поняття «професія психолог». Практична психологія та її особливості. Види професійної деят-ти психолога. Особливості професійної підготовки психолога в Росії. Комплекс професійно -психологічних знань, умінь і навичок. Реалізація функцій професійно. діяль-ти. Діяльність психолога в освіті. Психолог в економіці. «Модель фахівця» психолога. Психологія в
 2. Практичний психолог в політиці
  Політична психологія вивчає психологічні умови ефективності політичної діяльності. Політика - це діяльність органів государственно'й влади, державного управління, соціальних класів і угруповань, партій і окремих політичних діячів, у якій відбиваються їхні інтереси і цілі. Очевидно, що політичні процеси обумовлені не тільки об'єктивними соціально-економічними
 3. Загальний стан виробничого травматизму та професійної захворюваності в Республіці Білорусь
  У Республіці Білорусь послідовно реалізується державна політика в галузі охорони праці, спрямована на збереження життя, здоров'я і працездатності працівників у процесі їх трудової діяльності. Налагоджено взаємодію уповноважених державних органів нагляду та контролю, республіканських органів державного управління, інших державних організацій, підпорядкованих
 4. Еротичні фантазії підлітків
  Еротика трактується як сукупність факторів, що мають відношення до статевого кохання. У більш широкому сенсі це поняття об'єднує різні психологічні аспекти сексуальності, такі, як особливості спілкування, стиль статевої поведінки, пристрасть до певної моді. Твори мистецтва з певною спрямованістю можуть визначатися як еротичні. Підліток сьогодні живе в дуже
 5. Соціальні аспекти здоров'я та здорового способу життя
  У зв'язку зі своїми цілями і завданнями валеологія має особливе соціальне значення, оскільки найважливішою функцією держави є турбота про своїх громадян. Якщо Л. Фейєрбах вважав, що «людина, включаючи сюди і природу як базис людини, - єдиний, універсальний і вищий предмет філософії», то можна сказати, що вищим «предметом» держави має бути добробут людини. В ряду
 6. Місце валеології серед інших наук
  Валеологія - науковий напрямок, що базується на знанні вікової анатомії, фізіології, широкого спектру медичних наук (психології, гігієни та ін), соціології , педагогіки, економіки та має метою формування наукових знань і потреби людини у здоров'ї. Передбачається, що наука про здоров'я повинна бути інтегральною, що розвивається на стику біології, генетики, медицини, педагогіки,
 7. РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
  1. Вплив екологічних факторів на здоровий спосіб життя. Зарубін Г. П. Навколишнє середовище і здоров'я. М., 1989. С. 7-15. Брехман П.К. Валеологія - наука про здоров'я. М., 1990. С. 219-271. Петровський В.В. Популярна медична енциклопедія. М., 1989. С. 547-548. Екологічна проблема та технічні науки. М., 1980. С. 180-186. Ляхтер В . М. Економіка, техніка, екологія. М., 1985. С.
 8. ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
  На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
 9. Всесвітня організація охорони здоров'я
  Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) створена відповідно до рішення Міжнародної конференції з охорони здоров'я в червні 1946 року в Нью-Йорку. Статут ВООЗ ратифікований 7 квітня 1948р. Відтоді цей день щорічно відзначається як Всесвітній день здоров'я. У Статуті ВООЗ містяться такі принципи: Здоров'я є станом повного фізичного, психічного і соціального
 10. Взаємодія валеології з іншими науками
  Виникнення валеології стало можливим лише тоді, коли рівень знань про людину - його біології, генетиці, фізіології, психології та багатьох інших сторін його життєдіяльності-досяг досить високого рівня для свідомості інтегральних знань з діагностики, прогнозу та управління станом організму і його взаємодії з навколишнім середовищем. Мабуть, саме це дало підставу В.П.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека