ГоловнаПсихологіяВікова психологія
« Попередня Наступна »
А.Н. Яшкова, Н.Ф. Сухарева. Вікова психологія, 2009 - перейти до змісту підручника

Психологія підлітка

Межі віку - від 11-12 до 15-16 років. Даний віковий період можна розділити на молодший (від 11 до 13-14 років) і старший (від 13-14 до 16 років) підлітковий вік. Відмінні особливості розвитку підлітка в цей час вказані в таблиці 4.

Провідна діяльність в підлітковому віці - інтимно-особистісне спілкування з однолітками.

Психологічні новоутворення віку - почуття дорослості, критичність мислення, потреба в самоствердженні.

Особливості рухової сфери: зниження рухової активності.

Особливості розвитку пізнавальної сфери: переважання пізнавальної активності в міжособистісних відносинах; розвиток критичного і вдосконалення теоретичного, абстрактно-логічного мислення; активний розвиток монологічного, езопової і письмовій мові; вдосконалення логічної і опосередкованої пам'яті, уповільнення механічної пам'яті ; пік розвитку уяви.

Особливості розвитку особистісної сфери: розширення самосвідомості:

пошук «Я ідеального» і постійний аналіз «Я реального», формування образу «фізичного Я»; поява почуття дорослості і його прояв у одязі, манері поведінки, в мові; розвиток здатності до самовиховання і саморозвитку; підвищена потреба в спілкуванні, самоствердженні, самостійності та незалежності від дорослого; емоційна нестійкість і афективна забарвленість дій; розвиток внутрішніх моральних цінностей, які ще нестійкі в поведінці; загострення рис характеру (акцентуації); спостерігається особистісна нестабільність у поглядах, в емоціях, у вчинках підлітка.

Особливості розвитку соціальної сфери: зухвала поведінка в громадських місцях; міжособистісні відносини будуються найчастіше по інтересам, не пов'язаним з навчальною діяльністю, вона відходить на другий план; появу різних захоплень, які затягують підлітка, де він себе реалізує; особистісна нестабільність відкладає відбиток на дружніх відносинах, які стають неміцними і малодлітельнимі; з'являється референтна (значуща) група; виникнення інтересу і встановлення перших взаємовідносин з підлітками іншої статі.


Таблиця 4

Відмінні особливості розвитку молодшого та старшого підліткаКриза підліткового віку. Найвідоміший і часто обговорюваний підлітковий криза. Його час прояву припадає на 13-14 років. Початок кризи для кожного підлітка індивідуально і залежить від темпу дозрівання організму і характеру соціальної ситуації розвитку. Основою підліткового кризи стають протиріччя між виникли внутрішніми змінами і зовнішніми не міняються обставинами, які не задовольняють бажане дитини, що подорослішала. Причини такого протиріччя кроятся в появі почуття дорослості, в психофізіологічної перебудові (статеве дозрівання, зміни в потребностной сфері та сфері самосвідомості) організму, яку підліток не відразу усвідомлює, і неприйняття «дорослості» з боку дорослих, які демонструють нерозуміння переживань підлітка з приводу його самореалізації . В результаті криза підліткового віку виливається в наступні ознаки і прояви: агресивність у спілкуванні з дорослими, часта зміна настрою, посилена увага до своєї зовнішності, зниження навчальної мотивації (поверхневе виконання чи невиконання домашнього завдання, пропуски уроків, байдужість на уроках та ін), невиконання прохань дорослих, негативізм, відмова від допомоги в побуті, конфліктність, порушення громадського порядку.

Рекомендації з подолання подростковогокрізіса:

=дорослим будувати спілкування з підлітком на повазі їхніх особистісних особливостей і в доброзичливому тоні;

=терпляче приймати відмови підлітка про допомогу, але при нагоді знайти переконливі слова і ще раз звернутися за допомогою;

=заздалегідь обговорити обов'язки підлітка в сім'ї і не наполягати на їх миттєвому виконання;

=бути послідовними в пред'явленні вимог до підлітка;

=якнайчастіше організовувати дозвільну діяльність всієї родини;

=підтримувати захоплення та інтереси підлітка, а при їх негативному характері вміло (особистим прикладом, через спільну діяльність та іншими способами) переорієнтувати на інше заняття;

=контролювати навчальну діяльність;

=створювати умови для довірчих бесід;

=не забороняти спілкування з однолітками (дозволяти запрошувати додому, попередньо обговоривши умови такого спілкування);

=вводити покарання при спільному їх вимові, щоб підліток прийняв і був готовий до їх реалізації та контролю дорослого;

=давати в доброзичливій формі позитивні і негативні оцінки зовнішності і вчинків підлітка.


Завершення кризи підліткового віку визначає позитивну або негативну лінію подальшого особистісного розвитку, а також успішність в системі соціальних відносин (у школі, в сім'ї, з однолітками і в суспільстві в цілому).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Психологія підлітка "
 1. ЛІТЕРАТУРА
  Основна література: 1. Вікова та педагогічна психологія (під ред. М.В. Гамезо, М.В. Матюхіна, Т.С.Міхальчік). - М., 1984. 2. Кулагіна І.Ю. Вікова психологія. - М.: Изд. УРАО, 1997. - 176 с. 3. Люблінська А.А. Дитяча психологія. - М., 1971. 4. Мухіна В.С. Вікова психологія. - М.: Изд. Академія, 1998. - 456 с. 5. Немов Р.С. Психологія: У 2 кн. - М., 1994.
 2. ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
  Для підвищення ефективності процесу реабілітації підлітків з делінквентною поведінкою в умовах трудової зайнятості на спеціалізованому підприємстві пропонується реалізувати наступні науково-обгрунтовані рекомендації: 1. Керівникам та психологам центрів соціально-психологічної підтримки підлітків з делінквентною поведінкою необхідно оцінювати рівень реабілітаційного потенціалу
 3. Відповіді до заліку. Введеніe в професію психолог, 2012
  Поняття «професія психолог». Практична психологія та її особливості. Види професійної деят-ти психолога. Особливості професійної підготовки психолога в Росії. Комплекс професійно-психологічних знань, умінь і навичок. Реалізація функцій професійно. діяль-ти. Діяльність психолога в освіті. Психолог в економіці. «Модель фахівця» психолога. Психологія в
 4. Психологія праці та її специфіка
  У завдання фахівців з психології праці входить вивчення психологічних особливостей людей у ??зв'язку з їх професійною діяльністю; досліджуються закономірності формування трудових умінь і навичок ; з'ясовується вплив виробничої обстановки на стан і ефективність діяльності людини. У вітчизняній психології коло проблем, пов'язаних з аналізом трудової діяльності,
 5. під ред. В. Н. Кардашенко. Гігієна дітей та підлітків, 1980
  Література. Гігієна дітей та підлітків під ред. В. Н. Кардашенко - М. - Медицина - 1980р. - С. 41-115. Керівництво до лабораторних занять з гігієни ДіП - під ред. В. Н. Кардашенко - М., Медицина - 1983р. - С.
 6. Лекції. Вступ до спеціальності, 2005
  Предмет психології. Її особливості, структура, завдання, методи і основні напрямки розвитку. Поняття психології. Особливості психології як науки. Співвідношення життєвої і наукової психології. Предмет і завдання психології. Структура сучасної психології. Основні методи психології. Становлення психології як науки. Розвиток психології в рамках філософії і природознавства. Антична і
 7. Гріншпун І. Б.. Введення в психологію, 1994
  Загальне уявлення про науку. Наука й інші способи пізнання. Класифікація наук. . Розділ II. Предмет і об'єкт психології. Становлення предмету психології: основні підходи. Донаукова психологія. Напрямки наукової психології в Західній Європі і США Психоаналіз Біхевіоризм Гештальтпсихологія Гуманістична психологія Трансперсональна психологія. Основні напрямки вітчизняної
 8. А.Н. Занковский. Введення в професію, 2009
  Зміст. Психологія як наукова дисципліна Світ психологічних знань. Життєва психологія. Наукова психологія. Практична психологія. Історія становлення психології як науки Психологічні знання в античності і середньовіччі. Психологічні знання в XV - XIX століттях. Формування психології як окремої науки. Історія психології XX століття. Видатні російські психологи
 9. Психологія у сфері соц. відносин
  Найважливішими областями наукових досліджень у соціальній психології є 1) соціальна психологія особистості, 2) соціальна психологія відносин та взаємодії, 3) соціальна психологія малих і 4) великих соціальних груп. Концепції та методи соціальної психології мають велике прикладне значення. Соціальна психологія в різноманітних прикладних питаннях стає однією з найбільш популярних
 10. Бєлов В.Г.. Психолого-акмеологическое супровід підлітків з делінквентною поведінкою: концепція, модель, технології, 2010
  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук. Спеціальність: 19.00.13 - психологія розвитку, акмеологія. Науковий консультант - кандидат психологічних наук, доктор філософських наук, професор Бірюкова Галина
 11. Як ставали психологами перші з знаменитих
  Історія психології завжди була досить важка для вивчення студентам-психологам. Нелегко увійти в коло понять і теорій, які в даний час вважаються вже несучасними і представляють тільки історичний інтерес. Сучасна психологія зазвичай ближче і зрозуміліше. Що таке професія психолога, яка психологія психолога? Це стає ясніше, коли вивчаєш біографії, життєвий шлях
 12. Лекції. Життєва і наукова практична психологія. Частина 1, 2011
  Види психологічних знань. Класифікація наук. Критерії психології як науки. Місце психології в системі наук. Наука. Основні функції науки. Основні етапи становлення психології як науки. Особливості психологічної науки. Відмінність наукового пізнання від інших видів пізнання. Галузі психології. Співвідношення наукової і життєвої психології. Порівняння наукової і життєвої психології.
 13. Маклаков .. Загальні основи військової психології,
  Виникнення і розвиток військової психології. Погляди видатних російських полководців (А. В. Суворова, М. І. Кутузова, П. С. Нахімова, С. О. Макарова, М. І. Драгомирова) на проблеми психологічного забезпечення діяльності військовослужбовців. Розвиток військово-психологічної думки у XX ст. Становлення вітчизняної військової психології. Військова психологія як галузь сучасної науки, її структура і
 14. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ
  Аладьин А.А. Робота шкільного психолога з сім'єю. Проблеми і перспективи / / Псіхалогія. Вип. 2. - 1996. - С. 28-34. 2. Бібліотечка шкільного психолога. Вип. 2. Психологічна служба школи. - Мозир: Риф «Білий вітер», 1998. - 132 с. 3. Битянова М.Р. Організація психологічної роботи в школі. - М.: Досконалість, 1998. - 298 с. 4. Битянова М.Р., Азарова Т.В., Афанасьєва Є.І. Робота
 15. Нікітченко Т.Г.. Особистість практичного психолога, 2011
  Особистість практичного психолога як суб'єкта професійної діяльності: - поняття «особистість». Особистість і її професійні характеристики. - Особливості особистості практичного психолога як наслідок специфіки його професії. - «Психолог - це не людина, а професія». - «Психолог - це насамперед людина». - Синдром емоційного вигоряння психолога: її причини, стадії і способи
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека