Головна
ГоловнаПсихологіяВікова психологія
« Попередня Наступна »
О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук. Вікова та педагогічна психологія, 2001 - перейти до змісту підручника

психологія навчання

Сучасна педагогічна психологія має конкретні Досягнення в Галузі психології навчання. Вона займається Досліджень Шляхів та ЗАСОБІВ управління пізнавальною діяльністю учнів, Досліджень навчання з урахуванням індивідуально-психологічних особливая учнів, Досліджень ефектівності різніх методів навчання, об'єктивних крітеріїв успішності навчання. У СУЧАСНИХ умів психологія навчання НЕ может обмежуватіся вивченості механізмів Формування досвіду у школярів. Ставитися завдання організації Такої навчальної ДІЯЛЬНОСТІ, у якій здійснювався б НЕ позбав розумово Розвиток учня, а й Розвиток его ОСОБИСТОСТІ, як суб'єкта Пізнання. Організація такого навчання має буті спрямованостей на Формування творчої ОСОБИСТОСТІ та орієнтованою на своєрідність, Неповторність, індівідуальність шкірного школяра. Для цього Потрібні умови співробітніцтва та Ставлення до учня, як до суб'єкта пізнавальної ДІЯЛЬНОСТІ. Для Сучасності характерним є Визнання пріорітетності гармонійного виховання перед різнімі видами навчання. Залішаються актуальними проблема активних методів навчання, проблема дидактичних Принципів. Так, навчання успішно розв'язує Такі проблеми, як Формування досвіду, тоб знань, навічок, умінь, а залішається практично нерозв'язаною проблема Формування досвіду емоційно-ціннісного Ставлення до світу.
Для цього нужно Дотримуватись НЕ Тільки принципом науковості, а й художності. что дасть можлівість учневі засвоюваті Зміст через свои переживання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " психологія навчання "
 1. Предмет і Завдання ВІЙСЬКОВОЇ психології
  Накопичення позитивних результатів Використання закономірностей Функціонування псіхікі Військовослужбовців та псіхічніх Явища військового колективу з метою найефектівнішого Використання їх спроможностей, а такоже загальний Розвиток психологічної науки й ВІЙСЬКОВОЇ справи увінчалісь у 50-х pp. XX ст. Організаційним оформленням ВІЙСЬКОВОЇ психології як Нової науки, котра Набула особлівої популярності
 2. МОДЕЛІ навчання
  Узагальнюючі види навчання, можна віділіті їх МОДЕЛІ. І. Інформаційні МОДЕЛІ навчання, что реалізують уявлення про ті, что основною метою навчання є оволодіння знаннями, уміннямі, навичков, відібранімі на Основі принципом науковості, сістемності, доступності, наочності. У Основі лежить уявлення про навчання, як інформаційний процес, что Полягає у спрійманні, збереженні та відтворенні и
 3. Тести та Завдання для самоконтролю
  1-1. Науково обґрунтуйте основні умови становлення псіхікі ОСОБИСТОСТІ. Основними умів становлення псіхікі ОСОБИСТОСТІ є: 1) Людське суспільство, 2) активна трудова діяльність (гра, учіння, праця), 3) Розвиток мови, абстрактного мислення й свідомості; 4) вісокоорганізовані, нормально функціонуючі мозок та нервова система. 1 -2. Яка з ніжчєпереліченіх форм виявило псіхікі людини
 4. ПСІХІЧНІ Властивості ОСОБИСТОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ
  Ця тема логічно Продовжує и конкретізує знання, Вже здобуті во время Вивчення тими «Психологія особистості», де Було подано Загальні уявлення про психологію ОСОБИСТОСТІ військовослужбовця, основні факторі ее Формування, а такоже ее псіхологічну структуру. Провіднімі компонентами структури ОСОБИСТОСТІ віступають псіхічні Властивості (спрямованість, характер, здібності, темперамент). На Основі
 5. Ягупов В. Військова психологія, 2004
  Матеріал підручника з проблем ВІЙСЬКОВОЇ психології відповідає програмам з Навчальних дисциплін «Військова психологія» для курсантів, Які навчають за спеціальностямі « Психологія »,« Основи педагогікі та псіоології », для курсантів усіх спеціальностей. Підручник містіть дані про Особливості Функціонування и Розвиток псіхікі воїна й різніх соціально-психологічних Явища військового колективу у
 6. Дитяча психологія в РАДЯНСЬКА Союзі
  Дитяча психологія у дорадянській России відіграла позитивну роль у процесі ее Подальшого становлення. Прот зміна ДЕРЖАВНОЇ ідеології спрямувала Розвиток дитячої психології у нове русло. І-й з'їзд з псіхоневрології, Який відбувся 1923 р., Поставивши Завдання розробки психології на Основі марксизму. Вибудовуючи марксістські основи вікової психології, один з провідніх Радянська псіхологів
 7. Тести та Завдання для самоконтролю
  13-1. Автоконтрольній блок. Психологічна війна - це Використання державою в Период Війни або надзвичайного стану ЗАСОБІВ з метою впліву на думки, позіції та організованіх ворожок, нейтральних и дружніх груп таким чином, щоб досягнені своєї національної політики та визначення. планомірне пропаганди Емоції поведінку Сприяти цілей 13-2. Зробіть порівняльній аналіз
 8. Додаток А
  Додаток 3 до наказу Міністерства освіти и науки України от 28.12.2006 № 864 Про планування ДІЯЛЬНОСТІ та ведення документації СОЦІАЛЬНИХ педагогів, СОЦІАЛЬНИХ педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти и науки України КВАЛIФIКАЦIЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА Практичний психолог Посадові обов'язки Бере участь в організації освітньо-виховного процесу з метою
 9. Класифікація навчання
  Класіфікують навчання за предметом. Навчання предметне - це навчання мові, математиці, праці та ін. Ця особлівість свідчіть про ті, что КОЖЕН вчитель винен добро знаті свой предмет, методику его викладання. Всі це неодмінна передумови успішної роботи. Альо цього недостатньо. Вчитель повинен знаті психологічні закономірності засвоєння знань предметного змісту, а такоже вікові Особливості школярів,
 10. Основні напрямки роботи заступника (помічника) керівника навчання з виховної роботи
  Командно-штабні навчання (КШН) є найважлівішою формою Спільного навчання командірів, штабів, органів виховної роботи, начальніків родів військ, спеціальніх військ и служб управлінню військамі. Їх СУТНІСТЬ Полягає у тому, что посадові особини мают можлівість в умів конкретної навчально-бойової обстановки, яка дінамічно розвівається и розгортається, Виконувати весь комплекс функціональніх
 11. Вступ
  Навчальний посібник «Вікова и педагогічна психологія» розрахованій, дере за все, на вікладачів и студентов педагогічних Вищих Навчальних Закладів, а такоже мо буті корисностей всім, хто хоче розшіріті и поглібіті свои знання з ціх Галузії психології. У пропонованому Посібнику сістематізовано и представлено найновіші Відомості з вікової и педагогічної психології, необхідні Майбутнього вчителю,
 12. Психологічне забезпечення: вітчизняний та іноземній досвід
  Як вітчизняний, так и іноземній досвід свідчать про ті, что у ВСІ часи проблема психологічного забезпечення жіттєдіяльності військ відігравала Надзвичайно велику роль. Підтвердження цьом знаходимо в описах воєнніх походів и перемог видатних полководців: Олександра Македонський, О.В. Суворова, Наполеона І, МЛ. Кутузова та ін. Достатньо повно Цю проблему вісвітлювалі у роботах Наші
 13. Особливості планування МПЗ навчально-бойових Завдання
  При проведенні стрільб и водіння Бойовий машин, навчань Підрозділів и військовіх частин розробляються плани МПЗ, Які, як правило, складаються Із трьох розділів, что відображають підготовчій Период, Хід заняття (дінаміку навчань), Підведення Підсумків (дів.: додатка 4 и 5). Зміст МПЗ в шкірному конкретному випадка має відповідаті темі, яка відпрацьовується и задачам бойової подготовки. Так,
 14. Методика планування та організації Виконання запланованіх ЗАХОДІВ
  Методика планування виховної роботи Включає ряд етапів: 1. Вивчення керівніх документів та усвідомлення вихідних Даних для планування. А самє: стан Виконання Завдання бойової та мобілізаційної готовності, бойової подготовки за минули Период; оцінка МПС-у Особова складу та стану ВІЙСЬКОВОЇ дісціпліні; оцінка ефектівності системи виховної роботи у минуло періоді; стан виховної
 15. В. В.Ягупов. Морально-психологічне забезпечення, 2002
  Матеріал курсу лекцій з проблем морально-психологічного забезпечення відповідає програмам Навчальних дисциплін "Військове навчання и виховання", "Військова психологія", "Організація виховної роботи", "Морально-психологічне забезпечення жіттєдіяльності військ "," Психолого-педагогічні проблеми виховної роботи "для курсантів, студентів и офіцерів. Книга містіть теоретико-методологічний и методичний
 16. СОЦІАЛЬНО-психологічна ХАРАКТЕРИСТИКА МАЛОЇ СОЦІАЛЬНОЇ Груп
  Розглядаючі факторі Формування и розвитку особистості в попередніх темах, ми наголошувалі, что одним Із таких провідніх факторів є соціальне середовище. Воно НЕ Тільки формує псіхіку ОСОБИСТОСТІ, а й наповнює ее конкретним змістом. Соціальне середовище впліває на особистість через Різні спільноті, Які назіваються групами (рис. 8-1). {Foto35} Серед них можна віділіті Великі й Малі. До
 17. ДОДАТКИ
  Додаток 1 ТИПОВІ ЗАХОДИ виховної роботи у військовій частіні на місяць {foto23} {foto24} {foto25} {foto26} {foto27} Додаток 2 ЗАТВЕРДЖУЮ Командир ВІЙСЬКОВОЇ Частини військове звання, підпис, Прізвище, ініціалі "___" ___200__ р. ПЛАН виховної роботи з Особова складом ВІЙСЬКОВОЇ частіні___ на січень 200__ року
 18. Військова психологія в структурі сучасної психології
  Сучасна психологія - це РОЗГАЛУЖ система наукових дисциплін, что вівчають Різні СФЕРИ практичної ДІЯЛЬНОСТІ людини. Ніні їх налічується около 50. За змістом це самостійні науки, альо ВСІ смороду грунтуються на Загальній психології, яка вівчає закономірності ВИНИКНЕННЯ, Функціонування й розвітку псіхікі. Серед Завдання Загальної психології Головними є розроблення методологічних основ з'ясування
 19. Зв'язок етики та психології. Проблема моральності у психології
  теоретичності фундамент дісціпліні «етичний кодекс психолога» складають: філософія, психологія, етика, юриспруденція, аксіологія та ін. Если Говорити про міждісціплінарні зв'язки, то смороду очевідні та багатогранні. Дісціпліна «етичний кодекс психолога» черпає Відомості з різноманітніх Галузії псіхологічніх, загальногуманітарніх, соціологічніх знань, збагачуючі водночас и їх своими відкріттямі.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека