ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Г. Г. Броневицький, С . Н. Ладнов. Психопедагогика Командира Корабельного Підрозділи, 2006 - перейти до змісту підручника

ПСИХОЛОГІЯ КОРАБЕЛЬНОГО КОЛЕКТИВУ В СИСТЕМІ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ВОЇНІВ

Будь-яке суспільство складається з великої кількості груп, всередині яких розвивається психіка людини, формуються її складові. При цьому під соціальними групами розуміють стійкі спільності з певною кількістю людей, включених в типові для них види діяльності і пов'язаних між собою системою налагоджених відносин, регульованих загальними інтересами, цінностями та нормами [40, с. 190]. Залежно від розміру групи можуть бути:

1) великими (нація, клас, релігійна концесія і т. п.);

2) середніми (територіальна спільність, підприємство, місцева організація та ін);

3) малими (колективи, дифузні групи, сім'я і т. п.);

4) мікрогрупами (виникають всередині малих груп, як правило, відрізняються особливою близькістю стосунків між членами).

Для командира будь-якого військового підрозділу дуже важливим є знання психології колективу, оскільки колективний характер військової діяльності накладає певні особливості на формування особистості воїна. Під колективом увазі соціальну спільність і сукупність людей, певним чином взаємодіють один з одним, усвідомлюють свою приналежність до цієї спільності і що зізнаються її членами з точки зору інших людей. Йому притаманні такі основні риси: стійке взаємодія, що сприяє міцності і стабільності існування колективу; чітко виражена однорідність складу; відносно високий ступінь згуртованості (єдність поглядів, установок, позицій); структурованість (розподіл функцій, відповідальності, прав і обов'язків); організованість; відкритість ( готовність до прийому нових членів).

Під психологією колективу розуміється складна сукупність внутрішньоколективних соціально-психологічних явищ і процесів [20, с. 274]. Основними її компонентами є: соціально-психологічні явища міжособистісних відносин; колективні думки; колективні настрої; колективні психічні стани; традиції.
Соціально-психологічні явища і процеси, що відбуваються в колективі, утворюють його соціально-психологічну атмосферу, яка робить істотний вплив не тільки на формування особистості кожного члена колективу, а й на згуртованість, дисципліну, ефективність діяльності всього колективу. Вони діють у кожному колективі, в тому числі і в корабельному екіпажі. Тому ефективність навчання і виховання підлеглих багато в чому залежить і від того, наскільки добре командир корабельного підрозділу розбирається в психології колективу свого підрозділу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПСИХОЛОГІЯ КОРАБЕЛЬНОГО КОЛЕКТИВУ В СИСТЕМІ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ВОЇНІВ "
 1. Психологічний аналіз« відородовой »психології
  Один із засновників вітчизняної військової психології П. І. Ізместьев підкреслював:« В армії ... можуть бути групи, діяльність яких заснована на відмінних одних від інших базисах, що мають справу з відмінними одних від інших машинами, військове буття яких створює далеко не однорідне свідомість ... Під груповою військової психологією я мислю психологію різних родів військ ». І далі продовжує: «Якщо
 2. Психологічні особливості корабельного екіпажу
  Бойова, спеціальна і психологічна підготовка, підвищення боєготовності і боєздатності кораблів, успішне навчання та виховання особового складу, виконання навчально -бойових завдань в тривалих океанських плаваннях вимагають від командирів постійного вдосконалення управління всім життям і діяльністю особового складу. В даний час, більше ніж будь-коли в минулому, успіхи в навчальній і бойової
 3. Специфіка психологічної підготовки моряків до походу
  Дослідження психічних станів, їх причинного обумовленості, закономірностей виникнення і розвитку спрямоване на визначення найбільш ефективних засобів і методів впливу з метою формування таких станів, які сприяють успішній діяльності людини. Головна увага в цьому пошуку звернено на усунення причин, що породжують стану високої психологічної напруженості,
 4. Психологічна допомога морякам в поході
  Психологічна допомога, як окремий випадок більш загального поняття психологічного впливу на людей в індивідуально-особистісному чи колективно-громадському застосуванні завжди мала велике значення. При цьому маються на увазі не медичні і не агітаційно-пропагандистські методи впливу на людей, а суто психологічні способи спілкування і взаємодії з метою подолання складних проблем,
 5. ФОРМУВАННЯ КОМУНІСТИЧНОЇ І ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ВІЙСЬКОВИХ МОРЯКІВ
  Завдання формування людини комуністичного суспільства - одна з найважливіших завдань, що стоять перед нашою партією і народом. У офіцера немає важливішого завдання, ніж виховання у своїх підлеглих безмежної відданості соціалістичній Батьківщині і справі комуністичної партії, вірності військовому обов'язку, мужності і стійкості. «Виконуючи загальну військову обов'язок, - говорив Л. І. Брежнєв 8 липня 1968
 6. СТРУКТУРА І ОСОБЛИВОСТІ КОРАБЕЛЬНОГО КОЛЕКТИВУ
  Будь флотський військовий колектив є частиною радянського суспільства. Тому він включає в себе риси загального (характерного для всіх радянських колективів), особливого (типового для військової організації) і приватного (специфічно своєрідного для флоту). Основні особливості флотського, як і будь-якого військового, колективу обумовлені особливими (відмінними від інших радянських колективів) завданнями
 7. КЕРІВНИЦТВО Корабельного КОЛЕКТИВОМ
  Ефективність діяльності будь-якого колективу, корабельного в тому числі , багато в чому залежить від рівня керівництва. Керівництво та управління військами, засноване на теоретичному фундаменті, на високій політичної свідомості, військово-теоретичних і військово-технічних знаннях, - одна з умов подальшого підвищення боєготовності військ. Вміле керівництво організовує, дисциплінує і сплачувати
 8. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОРУШЕНЬ ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ НА КОРАБЛІ
  Стан військової дисципліни визначається всім укладом корабельної служби і життя моряків. Велике значення для підтримки високого рівня дисципліни має робота з попередження (профілактики) дисциплінарних проступків. Своєчасне виявлення та усунення причин порушень військової дисципліни розглядається статутами Збройних Сил СРСР як посадовий обов'язок командирів.
 9. ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ
  Морально-політична і психологічна підготовка необхідна всім воїнам, в тому числі і офіцерам. Було б помилкою вважати, що оскільки у офіцерів освіту і досвід досить високі, то і проводити цю підготовку з ними начебто нема чого. Справа в тому, що для офіцерів мало бути в два-три рази більш стійким до тих же факторів, що діють і на матросів. На офіцерів покладено особливі функції,
 10. КЛАСИФІКАЦІЯ ВІЙСЬКОВИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ (ПОСАД)
  Різноманіття військових професій та спеціальностей, викликане бурхливим розвитком військової науки і техніки, а також зміненими соціально-економічними умовами в країні, обумовлює гостру необхідність у систематизації наявних відомостей про професії. Основну роль у цьому має відіграти класифікація професій. У сучасних умовах військова професія являє собою сукупність
 11. Додаток
  СПИСОК дисертацію з проблем ВІЙСЬКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ 1942 Фортунатов Г.А. Страх і його подолання: Дис. ... канд. пед. наук. Л., 1942. 1946 Перов А.К. Психологія сміливості і страху у зв'язку з проблемою характеру (досвід вивчення воїна-фронтовика 1941-1945 р.р.): Дис. ... канд. пед. наук. Л., 1946. 1947 Кудрейко Ф.Ф. Психологія підготовчих вправ при навчанні
 12. Військово-професійні традиції ВМФ в системі бойової підготовки та військового виховання на кораблі
  Запитання морального стану військ завжди привертали пильну увагу військових теоретиків і практиків багатьох країн. Зародження і розвиток російської військової педагогіки та психології пов'язане з боротьбою народів нашої Батьківщини проти численних іноземних загарбників. Вся система навчання і виховання військ була спрямована на їх підготовку до бойових дій, на підтримку порядку і дисципліни. А
 13. Психолого-педагогічні основи керівництва корабельним колективом
  Ефективність діяльності будь-якого колективу, корабельного в тому числі, багато в чому залежить від рівня керівництва. Керівництво та управління військами, засноване на теоретичному фундаменті, на високій свідомості, військово-теоретичних і військово-технічних знаннях, - одна з умов подальшого підвищення боєготовності військ. Вміле керівництво організовує, дисциплінує і згуртовує колектив.
 14. Роль командира в зміцненні військової дисципліни у підрозділі: методика аналізу, зміст і основні форми виховної роботи
  У сучасних умовах з особливою силою звучать слова про те, що висока організованість і міцна дисципліна необхідні скрізь, вони забезпечують успіх у будь-якій області людської діяльності. Підвищення відповідальності, розвиток ініціативи, діловитості, підприємливості, виховання свідомої дисципліни та нетерпимості до недоліків набувають вирішального значення. Свідома дисципліна,
 15. Робота командира з профілактики нестатутних взаємовідносин у підрозділі
  Значення статутних взаємовідносин для будь військової організації виключно велике. Засновані на принципах єдиноначальності та суворої субординації, колективізму і високого гуманізму, вони згуртовують воїнів в єдиний бойовий колектив, підвищують боєготовність частин і кораблів, створюють необхідні умови для оперативного керівництва в бою [15, с. 154]. На стан військової дисципліни в чому
 16. Психолого-педагогічні основи попередження порушення військової дисципліни на кораблі
  Стан військової дисципліни визначається всім укладом корабельної служби і життя моряків. Велике значення для підтримки високого рівня дисципліни має робота з попередження (профілактики) дисциплінарних проступків. Своєчасне виявлення та усунення причин порушень військової дисципліни розглядається статутами Збройних Сил як посадовий обов'язок командирів. Профілактика
 17. Військова акмеологія
  План 1. Військова акмеологія як складова частина акмеологической теорії. 2. Предмет військової акмеології. 3. Сутність військової праці, його структура. 4. Особливості управлінської діяльності військовослужбовців. 5. Оптимальність військової праці. Ключові слова: акмеограмма військового професіонала, акмеологические закономірності та принципи, акмеологічний критерій, акмеологія військова,
 18. Військова акмеологія
  План 1. Військова акмеологія як складова частина акмеологической теорії. 2. Предмет військової акмеології. 3. Сутність військової праці, його структура. 4. Особливості управлінської діяльності військовослужбовців. 5. Оптимальність військової праці. Ключові слова: акмеограмма військового професіонала, акмеологические закономірності та принципи, акмеологічний критерій, акмеологія військова,
 19. Структура психологічної роботи та основні принципи її організації та проведення
  У структурному відношенні психологічна робота як система об'єднує в своєму складі такі елементи, як цілі і завдання, суб'єкти, об'єкти, методи і засоби психологічної роботи. Загальна спрямованість і завдання та психологічної роботи визначаються необхідністю всебічного забезпечення бойової готовності Збройних сил, а також характером конкретних проблем, що роблять негативний
 20. Основні напрямки діяльності заступника командира полку - бригади (корабля 1 рангу) з виховної роботи в реалізації комплексного підходу
  Реалізація комплексного підходу до виховання залежить від дружної, узгодженої роботи всіх вихователів полку - бригади (корабля 1 рангу). Але в педагогічному колективі полку - бригади (корабля 1 рангу) провідна роль належить командиру та заступнику командира з виховної роботи. Їх права та обов'язки дозволяють активно впливати на всі сторони військово-педагогічного процесу полку -
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека