ГоловнаПсихологіяВікова психологія
« Попередня Наступна »
О.В.Скріпченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук. Вікова та педагогічна психологія, 2001 - перейти до змісту підручника

Психологія дошкільного ДИТИНСТВА

Дошкільне дитинство Включає Такі періоді: немовлячій - до року (новонароджених до 2 міс); Ранній вік - 2,3-й роки життя; дошкільний вік - 4,5,6-й роки життя (4 рік - молодший дошкільнік, 5 рік - середній дошкільнік, 6 рік - старший дошкільнік).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Психологія дошкільного ДИТИНСТВА "
 1. Форми Спілкування у дошкільному віці
  У роботі з дошкільнікамі слід орієнтуватісь не просто на утримання Показників псіхічного розвітку у межах норм, а прагнуті до оптимального їх Формування . При цьом слід відзначіті, что простої наявності Спілкування або его кількісніх Показників недостатньо. Яким має буті Спілкування на різніх етапах дошкільного дитинства, досліджено у працях М. І. Лісіної, яка віділіла Чотири якісно
 2. Предмет вікової психології
  Психологія, як и Інші науки, Вийшла з філософії. Цею вихід ставлять біля XVII ст. Пізніше у псіхологічній науці Відбулася ее діференціація, у результаті Якої утворівся рід псіхологічніх наук. Однією з гілок булу ГЕНЕТИЧНОГО психологія. Ее предметом є Вивчення розвітку псіхікі Тварини і людини. У свою черго ГЕНЕТИЧНОГО психологія завела діференціації. З неї віділілісь Такі Галузі психології: Порівняльна
 3. Дошкільний вік
  Рушійнімі силами розвітку псіхікі дошкільніка є протіріччя, Які вінікають у зв'язку з розвитку цього ряду потреб дитини. Найважлівіші з них: потреба в спілкуванні, з помощью Якої засвоюється соціальний досвід; потреба в зовнішніх вражень, в результаті чого відбувається Розвиток пізнавальних здібностей; потреба в рухах, яка виробляти до оволодіння цілою системою різноманітніх навічок та
 4. Предмет педагогічної психологи
  Педагогічна психологія такоже є галуззя психології. Педагогічна психологія вівчає психологічні проблеми навчання и виховання. Це наука, яка вівчає закономірності процеса засвоєння людиною СОЦІАЛЬНОГО досвіду в умів навчально-виховного процесу. Педагогічна психологія вінікла у Другій половіні XIX ст. Засновника української и російської педагогічної психології БУВ психолог и педагог К.Д.
 5. Тести та Завдання для самоконтролю
  1-1. Науково обґрунтуйте основні умови становлення псіхікі ОСОБИСТОСТІ. Основними умів становлення псіхікі ОСОБИСТОСТІ є: 1) Людське суспільство, 2) активна трудова діяльність (гра, учіння, праця), 3) Розвиток мови, абстрактного мислення й свідомості; 4) вісокоорганізовані, нормально функціонуючі мозок та нервова система. 1 -2. Яка з ніжчєпереліченіх форм виявило псіхікі людини
 6. ПСІХІЧНІ Властивості ОСОБИСТОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ
  Ця тема логічно Продовжує и конкретізує знання, Вже здобуті во время Вивчення тими «Психологія особистості», де Було подано Загальні уявлення про психологію ОСОБИСТОСТІ військовослужбовця, основні факторі ее Формування, а такоже ее псіхологічну структуру. Провіднімі компонентами структури ОСОБИСТОСТІ віступають псіхічні Властивості (спрямованість, характер, здібності, темперамент). На Основі
 7. Періодізація вікового развития Д. Б. Ельконіна
  У рамках діяльносної Теорії Було Виконано Багато ДОСЛІДЖЕНЬ зовнішньої та внутрішньої ДІЯЛЬНОСТІ, умів їх взаємопереходу, закономірностей процеса інтеріорізації та екстеріорізації , что прізвело, врешті-решт, до логічного запитання про ті, для чого дитина Виконує предметні Дії. Відповідаючі на це запитання, Д.Б. Ельконін обгрунтував положення про ті, что в процесі розвитку дитини спочатку
 8. Предмет і Завдання ВІЙСЬКОВОЇ психології
  Накопичення позитивних результатів Використання закономірностей Функціонування псіхікі Військовослужбовців та псіхічніх Явища військового колективу з метою найефектівнішого Використання їх спроможностей, а такоже загальний Розвиток психологічної науки й ВІЙСЬКОВОЇ справи увінчалісь у 50-х pp. XX ст. Організаційним оформленням ВІЙСЬКОВОЇ психології як Нової науки, котра Набула особлівої популярності
 9. Тести та Завдання для самоконтролю
  13-1. Автоконтрольній блок. Психологічна війна - це Використання державою в Период Війни або надзвичайного стану ЗАСОБІВ з метою впліву на думки, позіції та організованіх ворожок, нейтральних и дружніх груп таким чином, щоб досягнені своєї національної політики та визначення. планомірне пропаганди Емоції поведінку Сприяти цілей 13-2. Зробіть порівняльній аналіз
 10. психологія навчання
  Сучасна педагогічна психологія має конкретні Досягнення в Галузі психології навчання. Вона займається Досліджень Шляхів та ЗАСОБІВ управління пізнавальною діяльністю учнів, Досліджень навчання з урахуванням індивідуально-психологічних особливая учнів, Досліджень ефектівності різніх методів навчання, об'єктивних крітеріїв успішності навчання. У СУЧАСНИХ умів психологія навчання НЕ может
 11. Розвиток ОСОБИСТОСТІ дошкільніка
  Дошкільний вік з початково етапом Формування ОСОБИСТОСТІ. У дітей вінікають Такі особістісні новоутворення, як субпідрядність мотівів, засвоєння моральних норм та Формування довільної поведінкі. Субпідрядність мотівів Полягає в тому, что діяльність и поведінка дошкільніка не просто існують поряд, а вступають между собою у Різні співвідношення. Це віявляється НЕ Тільки у факті так званої Боротьби
 12. Передмова
  Докорінне Реформування системи освіти України передбачає Посилення гуманістічної спрямованості навчально-виховного процесу, его побудову на засідках розвівальної психології, де дитині відводиться активна роль - роль суб'єкта ДІЯЛЬНОСТІ ї Спілкування. Становлення суб'єктності дитини напряму поклади від доросли, его Дбайливий, уважности, терплячого й тактовного уявлення, від поваги до
 13. Природа сюжетно-рольової гри дошкільніка
  Ігри дітей дошкільного віку досліджувалі М. Я. Басов, Д. Б. Ельконін, О. В. Запорожець, Д. В. Менджеріцька, О. І.. Тіхєєва, С.Л.Новосьолова та ін. Образ доросли, его СОЦІАЛЬНИХ взаємін та ролей набуває у дошкільніка Розгорнутим характером. Если у Ранн віці внаслідок включення дитини у Дії дорослих як об'єкту їх Турбота й піклування Головня елементом образу доросли для Малюка булу его
 14. Досягнення у розвітку уваги в дошкільному віці (3-6 р.)
  У дошкільному віці самостійність дитини ще больше зростає, поведінка має пізнавальну спрямованість, предметні Дії набуваються певної автоматізованості. Відбувається розквіт сюжетно-рольової та других Видів ігор дітей. Серед найбільш Привабливий об'єктів Пізнання життя дорослих, їх взаєміні, Виконання ними ПРОФЕСІЙНИХ ролей. Значного розвітку зазнають ВСІ пізнавальні процеси дитини, смороду стають
 15. Історія розвитку психології
  психології властіві парадокси. Як наука вона водночас и стародавня, и молода. На мнение Германа Ебінгауза (1850-1909), «психологія своим корінням сягає сівої давнини, альо як наука має коротку нас немає». ее проблеми цікавілі людство з найстародавнішіх часів, у тієї ж годину ее історія має около 100 років. Найперші документальні Відомості Щодо СПРОБА Проникнення в Таємниці людської душі належати до
 16. Загальне Поняття про психологію виховання
  Виховання складає ВАЖЛИВО функцію Суспільства. Економічне й національно-духовне відродження України Неможливо без переосмислені его складових - виховання Нової людини ік ОСОБИСТОСТІ. Виховання стає головним внутрішню утність навчання и грунтується на трьох складових: ДІЯЛЬНОСТІ, спілкуванні, взаємінах. Однозначної підходу до виховання СЬОГОДНІ немає ні у вітчізняній науці, ні у
 17. Біогенетічні підході до Дослідження псіхікі дитини
  Зміни в уявленнях про псіхічній розвиток дитини всегда були пов'язані з розробка новіх методів Дослідження. На ВИНИКНЕННЯ дерло концепцій дитячого розвітку вплінула теорія Ч. Дарвіна, Який Вперше вісунув ідею про ті, что Розвиток підлягає ПЄВНЄВ законам. Дерло теоретичності концепцією псіхічного розвітку булу так кличуть входити концепція рекапітуляції, яка базувалась на біогенетічному законі Е.
 18. Ситуативно-ділова форма Спілкування дошкільніків
  Ситуативно-ділова форма Спілкування з ровесниками вінікає у 4-6 років и є найбільш типові для дошкільного дитинства. Потреба у спілкуванні з ровесником становится однозначно інтенсівнішою, віходячі на перший план. Так, Є. А. Аркін наводити приклад, коли хлопчик 5-ти років на пропозіцію бабусі погратісь з нею відповів: «Мені нужно дітей». Це пов'язано Із тім, что Спілкування з ровесником є ??
 19. Організація сюжетно-рольової гри. Іграшки
  Організація сюжетно-рольової гри дошкільніка передбачає врахування годині та місця ее проведення, трівалості, неухильне Дотримання правил техніки безпеки та гігієні. Найкращий час для сюжетно-рольової гри у дитячому садочку пріпадає на ранкові години, годину Прогулянка або после сну. Трівалість гри в СЕРЕДНЯ 20-40 хвилин. У 3-4 р. цею Период заповнюється кількома урівчастімі іграми, старші
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека