ГоловнаПсихологіяВікова психологія
ЗМІСТ:
Аверін В.А.. Психологія дітей і підлітків, 1998
У книзі систематизуються відомі психологічні факти життя дитини від її народження по підлітковий вік з метою виявлення і демонстрації читачеві механізму його психічного розвитку.

Рекомндую працівникам дошкільних дитячих установ, вчителям, соціальним працівникам для створення умов нормального психічного розвитку дитини і проведенні психодіагностичних і корекційних заходів.
ПСИХОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ДИТИНИ
З історії розвитку науки про дітей
Про методології подальшого викладу
Дитинство у житті дорослого
Принципи психічного розвитку
Фактори психічного розвитку
Механізм психічного розвитку дитини
Теорії психічного розвитку дитини
Гіпотеза психічного розвитку дитини Д. Б. Ельконіна
Про діагностику вікового розвитку
Показники психічного розвитку дитини і методи їх вивчення
психічного розвитку НЕМОВЛЯТИ
Вроджені здатності немовляти
Вроджені перцептивні здібності немовляти
Про зорово- тактильної координації в процесі сприйняття
Про зорово-слуховий координації в процесі сприйняття
Про слухо-моторної координації в процесі сприйняття
Вроджені психомоторні здібності немовляти
Психічний розвиток новонародженого
Психічне життя немовляти
Початок розвитку мови і мовлення
Емоційна життя немовляти
Безпосередньо-емоційне спілкування-провідний вид діяльності немовляти
Висновок
ДОДАТКИ
Додаток I
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 4
ПСИХОЛОГІЯ РАННЬОГО ДИТИНСТВА
Фактори становлення предметно-маніпулятивної діяльності дитини
Освоєння ходьби
Предметні дії та умови їх розвитку
Освоєння мови
Емоційний розвиток дитини
Загальні особливості емоційної сфери дитини
Емоційне життя дитини раннього віку
Криза 3 -х років і центральне новоутворення раннього віку
Становлення особистості дитини, її системи «Я»
Що засвоюють діти, спілкуючись з батьками?
Чому і яким чином дитина засвоює впливу батьків?
Становлення образу себе «волоролевая ідентифікація
ПСИХОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Гра і її роль у розвитку дитини
Образотворча діяльність дитини
Розвиток уяви
Психоемоційний розвиток дошкільнят
Розвиток сприйняття, уваги, пам'яті і мислення дошкільника
Розвиток спілкування в дошкільному віці
Криза 7 років і психологічні новоутворення дошкільного віку
Готовність дитини до школи
психічного розвитку дітей МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Коротка психологічна характеристика віку
Адаптація першокласника до школи
Навчальна діяльність - провідна в молодшому шкільному віці
Основні психологічні новоутворення та їх вплив на пізнавальний розвиток дитини
Теорія розвитку інтелекту Ж.Пиаже
Період сенсомоторного інтелекту (0-2 року)
Період конкретних операцій (2-11/12 років)
Період формальних операцій (11/12-14/15 років)
Емоційна сфера молодшого школяра
Страхи дітей у молодшому шкільному віці
Емоції інтересу і радості і їх роль у навчальній діяльності
Розвиток особистості молодшого школяра
Психологічна характеристика труднощів навчання в початковій школі
психічного розвитку ПОДРОСТКА
Міфи і реальності підліткового віку
Специфічні особливості підліткового періоду
Провідна діяльність та психологічні новоутворення віку
Психологічна характеристика підліткового віку
Основні сфери психічного розвитку підлітка
Статевий розвиток підлітка
Пізнавальний розвиток підлітка
Соціалізація особистості підлітка як етап становлення самосвідомості
Становлення «Я» і психоемоційні стани підлітка
Моральне розвиток підлітка
Предконвенціальний (преднравственний) рівень (4-10 років)
Конвенціальний рівень (10-13 років)
Постконвенціальний рівень (після 13 років)
Агресивність і агресивна поведінка підлітка
Детермінанти агресії
Умови становлення агресивної поведінки
Акцентуації характеру і порушення поведінки підлітка
Вікова психологія:
 1. Т.В . Дуткевич. Дитяча психологія - 2012 рік
 2. А. С. Фоміченко. Причини прояву агресії в дитячому віці - 2010 рік
 3. А.Н. Яшкова, Н.Ф. Сухарева. Вікова психологія - 2009 рік
 4. Навчально-методичний посібник. Психологія розвитку та вікова психологія - 2006
 5. Урунтаева Г.А.. Дитяча психологія - 2006
 6. Венгер А.Л. (Ред.). Психологічний лексикон - 2005 р.
 7. Л.С.Виготський. Психологія розвитку людини - 2005
 8. Боулбі Джон. Створення і руйнування емоційних зв'язків - 2004
 9. І.В. Носко. Психологія розвитку та вікова психологія - 2003
 10. Під ред. В.Є. Клочко. Вікова психологія - 2003
 11. Єрмолаєва М. В.. Психологія розвитку: Методичний посібник для студентів заочної та дистанційної форм навчання - 2003
 12. Кураєв Г.А., Пожарська Е.Н.. Вікова психологія - 2002 рік
 13. Хухлаєва О. В.. Психологія розвитку: молодість, зрілість, старість - 2002 рік
 14. О.В.Скріпченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук. Вікова та педагогічна психологія - 2001 рік
 15. Кулагіна І.Ю., Колюцкий В.Н.. Вікова психологія: Повний життєвий цикл розвитку людини - 2001 рік
 16. Мухіна В. С.. Вікова психологія: феноменологія розвитку, дитинство, отроцтво - 1999 рік
 17. Кулагіна І, Ю.. Вікова психологія (Розвиток дитини від народження до 17 років) - 1999 рік
 18. Абрамова Г. С.. Вікова психологія - 1999 рік
 19. Абдурахманов Р.А.. Онтогенез психічних процесів і особистості людини - 1999 рік
 20. Р. П. Ефімкіна. Дитяча психологія - 1995
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека