ГоловнаПсихологіяАкмеологія
ЗМІСТ:
Російська академія наук. Психологія людини в сучасному світі, 2009
Даний збірник наукових праць - матеріали Всеросійської ювілейної наукової конференції, присвяченої 120-річчю з дня народження видатного вітчизняного психолога Сергія Леонідовича Рубінштейна (1889-1960). Представлені матеріали є тематичними і присвячені психології розвитку і акмеології, екзистенціальним проблемам сучасної психології та рубінштейновскім традиціям дослідження та експеріментатікі
ПСИХОЛОГІЯ РОЗВИТКУ, ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ, акмеології
Психологія розвитку
Загальні закономірності функціонування психіки як методологічні основи психології розвитку людини
Детермінанти розвитку суб'єктності в підлітковому віці
Розвиток розуміння себе та іншого як проблема свідомості
Вікові кризи дитинства і отроцтва: дискусійні проблеми
Образ батьків у агресивних і неагресивних підлітків
Стратегії контролю поведінки в проблемній ситуації у дітей з різним типом темпераменту
Динаміка соціального інтелекту в юнацькому віці
Фактори розвитку самосвідомості в період ранньої дорослості
Вікові особливості дитячого мовного спілкування: взаємини співрозмовників у діалозі
Здатність до символізації як показник розвитку та інтеграції «Я» при розладах аутистичного спектру
Наслідки маніпулятивного спілкування: ставлення до інших і до себе у дітей підліткового віку
Психологічні наслідки раннього навчання
Ціннісні детермінанти переживання криз середньої дорослості
До питання про впорається поведінки суб'єкта діяльності в різні періоди дорослості
Психологічне здоров'я і зрілість особистості як мети віково-психологічного консультування
Ефект респондента в оцінках емоційних і поведінкових проблем молодших школярів
Інтелектуальний статус дошкільників на екологічно неблагополучних територіях забайкальського краю
Емоції та їх зв'язку з пізнавальними процесами
Гендерні відмінності інтелекту і креативності дорослих людей
Індивідуально-типологічні та характерологічні маркери формування комп'ютерної ігрової залежності у підлітків 14-16 років
Акмеологія
Суб'єктність і суб'єктивність в акмеологічному розвитку людини
Акмеологический підхід до вивчення людини як суб'єкта розвитку і саморозвитку
Акмеологические основи самореалізації особистості в основних сферах життєдіяльності людини
Принципи розвитку, самодіяльності та рефлексивності як методологічні орієнтири процесу проффесиональной самовдосконалення педагога
Два способи життя (за С. Л. Рубінштейну) - дві моделі професійної життєдіяльності людини в сучасному світі
Акмеологическое вивчення історичної особистості в контексті монгольської традиційної культури
Механізми досягнення продуктивних рівнів у психолого-педагогічній підготовці фахівців
Психологічні аспекти педагогічної практики в світлі наукових поглядів С. Л. Рубінштейна
Еталонний образ фахівця як компонент акмеологічної культури особистості
Соціалізація в квадраті: гетерохронность і нелінійна динаміка професійного становлення суб'єкта в соціономічних професіях
Акмеологические проблеми використання соціально - психологічних резервів у професійній самореалізації працівників, які займаються юридичною працею
Професійна самореалізація фахівця: концептуальний підхід
Психологія розвитку особистості
Відбите самоставлення особистості і його динаміка
Мотивація досягнення успіху і уникнення невдачі московських студентів
Современнное стан проблеми дослідження особистісної рефлексії суб'єкта
Проблеми становлення особистості в період дорослішання
Проблема « психологічного забезпечення »розвитку суб'єктності особистості в освітньому просторі
Характеристика значущих життєвих завдань в юнацькому віці
Маніпулювання в умовах професійно - педагогічної діяльності
екзистенційні проблеми в працях С. Л. Рубінштейна І В СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЇ
Розвиток ідей С. Л. Рубінштейна про людське буття
Постановка та аналіз проблем буття в працях С. Л. Рубінштейна
Проблема відповідальності в науковій спадщині С. Л. Рубінштейна та її розвиток в концепції відповідальності особистості як властивості суб'єкта життєдіяльності
Філософська концепція людини С. Л. Рубінштейна в контексті гуманістичної і позитивної психології
Науковий аналіз людського буття в працях С. Л. Рубінштейна та сучасної психології
Єдність екзистенціальних положень про людину і світ в теоріях особистості С. Л. Рубінштейна і В. Франкла
Життєве самоздійснення людини в працях С. Л. Рубінштейна і в сучасній психології
Підхід до діагностики ціннісно-смислових аспектів світогляду з позиції філософсько - етичної концепції людини С. Л. Рубінштейна
Рішення проблеми сенсу з теоретичних позицій С. Л. Рубінштейна
Екзистенціальні проблеми в сучасній психології
Екзистенціальні проблеми у працях С. Л. Рубінштейна і в сучасній психології
Проблема сенсу в контексті життєвого шляху особистості
Проблеми екзистенціальної психології в роботі С. Л. Рубінштейна «Людина і світ»
До проблеми особистісного вибору
Сутнісні характеристики розуміння як способу освоєння дійсності
Екзистенціальні проблеми у ХХІ столітті
Екзистенціальна інтерпретація турботи про іншу людину
Смерть і Я
Дослідження екзистенціальних ресурсів особистості в період переживання психологічної кризи
Страх смерті як екзистенційна проблема
РУБІНШТЕЙНОВСКІЕ ТРАДИЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ І ЕКСПЕРІМЕНТАТІКІ
Рубінштейновскіе традиції психологічної освіти в Московському університеті
Феномен колективного знання: узгодження індивідуальних когнітивних структур або формування надіндивідуальної психологічної структури?
Актуальність ідей С. Л. Рубінштейна для сучасних міжнародних досліджень
Експериментальне дослідження «людино - комп'ютерного» взаємодії з використанням програмного комплексу «ЕргоМастер»
Особливості змісту соціальних уявлень про відповідальність
Психологія волі в працях С. Л. Рубінштейна: емпіричне підтвердження теоретичних висновків
Наукова та громадська діяльність С. Л. Рубінштейна в Одесі
Акмеологія:
 1. Хватова М. В.. Концепція розвитку акмеологічних ресурсів психологічного здоров'я молоді - 2012 рік
 2. Вербина Г. Г.. Психолого-акмеологічна концепція розвитку професійного здоров'я фахівця - 2011 рік
 3. Контрольна робота. Акмеологический підхід до періодизації вікового розвитку людини - 2011 рік
 4. Соловйов І.О.. Розвиток професіонала в акмеологической середовищі - 2011 рік
 5. Постнікова М. І.. Психологія відносин між поколіннями в сучасній Росії - 2011 рік
 6. Хащенко Т. Г.. Особистісна готовність студентів До підприємницької діяльності: Психологічний зміст та умови формування - 2011 рік
 7. Волкова Є. В.. Розвиток ментальних структур як основи спеціальних здібностей - 2011 рік
 8. Манойлова М.А.. Акмеологическое розвиток поліетнічної компетентності суб'єктів освіти - 2011 рік
 9. Екзаменаційна робота. Основи акмеології - Акме. Акцентуації. Акмеограмма - 2010 рік
 10. Контрольна робота. Характеристика основних акмеологічних шкіл - 2010 рік
 11. Бєлов В.Г.. Психолого-акмеологическое супровід підлітків з делінквентною поведінкою: концепція, модель, технології - 2010 рік
 12. Бусигіна І.С.. Корпоративна безпека як акмеологическое підставу продуктивної життєдіяльності організації - 2010 рік
 13. Орестові В. Р.. Акмеологическая концепція ідентифікації державних службовців - 2010 рік
 14. Толстих Н. Н.. Розвиток часової перспективи особистості: культурно-історичний підхід - 2010 рік
 15. Шпаргалка. Акмеологія - 2009 рік
 16. Зазикін В.Г.. Короткий акмеологический словник - 2009 рік
 17. Екімчік О.А.. Когнітивний і емоційний компоненти любові у людей різного віку - 2009 рік
 18. Карабущенко Н. Б.. Феномен еліти: історико-психологічні підстави та шляхи розвитку - 2009 рік
 19. Плугіна М. І.. Акмеологическая концепція Професійного становлення преподаватeлей вищої школи - 2009 рік
 20. Бобрищев А. А. Психолого-акмеологічна концепція психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств - 2009 рік
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека